W Patronite od 20.08.2020

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 1384

liczba Patronów: 1552

2 patronów
40 zł miesięcznie
80 zł łącznie
Jestem młodym poetą i filozofem. Teraz finalizuję publikację swojej drugiej książki - tomu poetyckiego ,,Perła i cień”. Od kilku lat pracuję nad dziełem filozoficznym ,,Samowiedza absolutu". Wszystko, co posiadam przeznaczam na realizację swojej pasji, której owocami pragnę się dzielić.

O Autorze

Dziękuję, że tu jesteś! Dzięki Tobie zostanie spełnione marzenie.

,,Poeta powinien być wizjonerem, człowiek powinien świadomie wykształcić w sobie zdolności wizjonerskie”

Arthur Rimbaud

Mój pierwszy tom poezji spotkał się z życzliwym przyjęciem Czytelników. Nakład Wieniec i burza niemal w całości został wyczerpany. Obecnie w procesie wydawniczym znajduje się drugi tomik pt. Perła i cień. Wydanie do tej pory odbywało się finansowaniem ze środków własnych i oszczędności, które się wyczerpały. Do zakończenia wydania w wersji kolorowej nakładu 300 egz. brakuje 2850 zł.

W latach 2010-2013 byłem uczniem doktora Artura Rodziewicza w 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie, gdzie poświęcałem się m. in. studiom nad starożytną filozofią grecką. Następnie (2014-2017) pełniłem funkcję asystenta profesora Jerzego Prokopiuka – filozofa, religioznawcy, tłumacza i eseisty, którego światopogląd – podobnie jak i mój wówczas – ogniskuje się wokół pojęć gnozy i gnostycyzmu. To z jego sprawą w tamtym okresie mogłem poszerzać swoją wiedzą w tej interesującej, specjalistycznej i wciąż niezbadanej dziedzinie.
W owym czasie pozostawałem także związany ze środowiskiem Warszawskiego Klubu Gnosis, w którym odbył się wieczór promocyjny mojej pierwszej książki - zbioru wierszy i poematów pt. Wieniec i burza, wydanego w 2017 r. nakładem wydawnictwa Imprint Media. Właśnie tam wystąpiłem pierwszy raz publicznie z oryginalnym wykładem o swojej perspektywie światopoglądowej.

Moja twórczość – której wybór ukazał się w tomie ,,Wieniec i burza” - została poprzedzona przedmową Jerzego Prokopiuka, gdzie idąc za rozróżnieniem Carla Gustava Junga, określa on poezję tę jako rodzaj ,,twórczości wizjonerskiej”.


Na łamach Rzeczpospolitej publikacja została zrecenzowana przez Jana Maciejewskiego jako ,,poezja z jednej strony krocząca po linie rozpiętej między objawieniem a szaleństwem, a z drugiej - pełna erudycyjnych nawiązań do starożytnej kultury, religii i filozofii.”

Wraz z J. Prokopiukiem nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Polsko-Niemieckim w Darmstadtcie, aby doprowadzić do przekładu mojej twórczości na język niemiecki. Wtedy to polecona przez Instytut tłumaczka – Pani Paulina Schulz – stwierdziła po lekturze, że jest to ,,poezja klasycznie hermetyczna, z aspektami alchemistycznymi”, co może świadczyć o tym, że zostałem, i być może mógłbym zostać doceniony, także w ,,szerokim świecie”. 
Poetycki debiut związany z wydaniem Wieńca i burzy zakończył się wywiadem udzielonym w Radio Chillizet z okazji Światowego Dnia Poezji, który przeprowadziła ze mną P. Małgorzata Bauer. Nakład debiutanckiego tomiku można było spotkać w najlepszych księgarniach, obecnie jest do nabycia jedynie w wersjach elektronicznych.

Byłem także czynnym uczestnikiem Akademii Platońskiej – współczesnej Letniej Szkoły Platonizmu, kierowanej przez doktora Andrzeja Serafina. Jej pierwsza edycja odbyła się 1-9 lipca 2017 r. w Lanckoronie pod Krakowem, a sama Akademia Platońska działa i rozwija się dalej aż do dnia dzisiejszego, pozostając wspólną przestrzenią zrzeszającą i łączącą badaczy zajmujących się starożytną filozofią grecką, a konkretniej - myślą samego Platona.

Pomimo tego, że obecnie wydaje głównie tomy poetyckie, to nie poprzestaję jedynie na tym – od wielu lat pracuje nad obszernym opracowaniem pt. Samowiedza absolutu, przedstawiającym rozwój koncepcji absolutu w obrębie historii filozofii. Projekt  – już w trakcie tworzenia - doczekał się pozytywnych recenzji akademickich profesorów.

Dokończenie i zarazem wydawanie kolejnych tomów poetyckich (jak właśnie Perła i cień) jest głównym i najważniejszym celem mojego życia. Dążeniu temu poświęcam się całkowicie. Stąd jedynym, co posiadam są dorobek twórczy oraz wiedza i umiejętności, które nieustannie rozwijam i poszerzam. Pragnę docierać do coraz szerszego grona Czytelników poprzez kolejne publikacje, aby w jak najbliższej przyszłości  w pełni zrealizować się jako twórca. 

 

Mecenasi

Kwota w najwyższym  progu stanowi całość środków, które umożliwią wydanie mojej książki. Twoje logo zostanie umieszczone na tomiku a także na moim profilu. 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Zostań Patronem
Najnowsi Patroni