Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

370 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Moja fascynacja aikido rozpoczęła się w 1993 roku i trwa do dzisiaj już 24 lata! Obecnie posiadam stopień 4 dan. Z wykształcenia jestem nauczycielem w. f. Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych z różnych dziedzin k.f., kilku publikacji o tematyce aikido w czasopiśmie „Sztuki Walki” oraz dwóc

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
37 %
100%
osiągnięto 37%
cel: 1000 zł
brakuje 630 zł
Skład książki i korekty redakcyjne
Każdy błąd zmniejsza atrakcyjność książki. A korekty niestety kosztują! Pierwsze korekty (przykładowe strony) opublikuję w mediach społecznościowych.
0%
18 %
100%
osiągnięto 18%
cel: 2000 zł
brakuje 1630 zł
Sesja zdjęciowa i korekta graficzna
Zebrana kwota wystarczy na zrobienie zdjęć. Proszę sobie wyobrazić, że będzie ich w wersji roboczej nie mniej niż 5 tysięcy! Parę fotek z sesji wrzucę do mediów społecznościowych.
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 10000 zł
brakuje 9630 zł
Realizacja projektu książki o sztuce japońskiego miecza w aikido!
Po osiągnięciu kwoty 10000 zł rozpoczynam działania związane z publikacją książki! Kończę promocję i zaczynam działania związane z kolejną publikacją. Temat ponownie niszowy, ale pasja najważniejsza!!!!!

O Autorze

 

Nazywam się Bartosz Ciechanowicz i jestem nauczycielem aikido z 24-letnią praktyką i stopniem 4 dan. Zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe dla pokrycia kosztów druku mojej trzeciej autorskiej książki o roboczym tytule „Bokken. Miecz w Aikido. Kihon Aikiken”.

Podjąłem decyzję o samodzielnym wydaniu książki (tłumaczenie, skład, druk i promocja). Niestety na chwilę obecną nie dysponuję środkami finansowymi, które pozwolą mi pokryć wydanie.

 

Projekt będzie gotowy do druku w drugiej połowie 2018 roku. Podstawowe dane składu: Format: 20cm/20 cm. Ilość stron: nie mniej niż 350. Okładka: miękka, kolor. Strony: czarno-białe. Język: Polski

 

 

Celem publikacji jest ukazanie sztuki walki aikido w zakresie szermierki mieczem japońskim tzw. bokken zarówno w ujęciu teoretyczno-praktycznym (teoria, etiologia sztuki miecza i filozofia aikido, samoobrona, hobby, styl życia) oraz metodycznym (techniki, metody i zasady treningu z drewnianym mieczem, opis nauczania elementów techniki aikiken …). Odbiorcami mogą być ludzie nietrenujący (być może zachęci ich do uprawiania aikido), trenujący i chcący doskonalić swój warsztat techniczny, instruktorzy prowadzący zajęcia lub chcący w przyszłości zdobyć tytuł instruktora sztuk walki…

Książka powstanie w wyniku mojej pasji ale również na potrzeby rynku książki. Obecnie nie ma w Polsce publikacji o tak szeroko przedstawionej tematyce miecza w aikido. Niestety w Polsce wrażliwość wydawców książek sprowadza się wyłącznie do tematyki komercyjnej i przynoszącej duże dochody. Po dwóch pierwszych moich publikacjach podjąłem kolejną trzecią próbę samodzielnego wydania książki. Jestem optymistą. Myślę, że kolejnym krokiem będzie wydanie moich książek przetłumaczonych na inne języki.

Koszty wydruku (około 10 tyś zł.) jest poza moim zasięgiem finansowym. Zwracam się więc do Państwa, różnych instytucji oraz firm mogących być zainteresowani sponsoringiem jej produkcji i wydania. W zamian najbardziej hojnym sponsorom mogę zaoferować umieszczenie w niej treści reklamy firmy lub instytucji.

 

 

Mój biogram

Obecnie posiadam stopień 4 dan aikido. Moja fascynacja aikido rozpoczęła się w 1993 roku i trwa do dzisiaj już 24 lata! Pierwsze lata treningu spędziłem w Kołobrzegu w PFA, po czym w 1995 roku rozpocząłem naukę aikido w Szczecinie w PUA u mistrza Jacka Wysokiego 8 dan. Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Posiadam instruktora w zakresie samoobrony (ukończony 28 marca 2001r.) i parę innych uprawnień potwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji. W latach: 1996-1999 osiągnąłem stypendia naukowe na Wydziale Nauk Przyrodniczych IKF US. W latach 1999-2003 byłem asystent w Zakładzie Anatomii Człowieka IKF na US oraz wykładowcą anatomii człowieka i fizjologii wysiłku dla słuchaczy studiów dziennych i zaocznych IKF kierunku nauczyciel wychowania fizycznego. W latach 2001-2003 byłem wykładowcą anatomii człowieka i fizjologii wysiłku dla słuchaczy licencjackich kursów: instruktorów masażu oraz instruktorów sportu i fitness oraz studentów dziennych i zaocznych kierunku Zdrowie Publiczne US. W latach 2005-2012 pracowałem jako nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2 w Kołobrzegu. Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych z różnych dziedzin kultury fizycznej, kilku publikacji o tematyce aikido w czasopiśmie „Sztuki Walki” oraz dwóch książek: „Elementarz aikido i metodyka nauczania dzieci” oraz „kij w Aikido. Kihon Aikijo. Tom I”.

Swoją wiedzę i umiejętności nieustannie poszerzam uczestnicząc w treningach tradycyjnych sztuk walki: Shihana Jacka Wysockiego 8 dan Kobayashi Ryu oraz u wybitnych mistrzów innych sztuk walki, m.in., Silvano Rovigatti 8 dan Ju Jitsu i Antonio Garcia 8 dan Hakko-Ryu Ju Jitsu. Praktyka w charakterze instruktora aikido pozwoliła mi opracować podstawowe założenia metodyczno-szkoleniowe. Pasja aikido i kierunkowe wykształcenie w zakresie wychowania fizycznego umożliwiły mi stworzenie swoistego programu nauczania. Pierwszoplanowa jest dbałość o zdrowie ćwiczących i kondycję psychofizyczną. Założeniem najważniejszym stanowiącym istotę realizacji zadań treningowych jest stworzenie atmosfery twórczej pracy w czasie treningu. Całość poparta jest samodyscypliną i kontrolą postępów osób trenujących aikido. Miałem również przygodę z filmem fabularnym. Brałem udział w przygotowywaniu Michała Żebrowskiego i Dariusza Juzyszyna do scen walki w filmie „Stara Baśń” Jerzego Hoffmana oraz występowałem w tym filmie jako statysta.

 

Dzięki serdeczne za każde wsparcie!

Z poważaniem Bartosz Ciechanowicz.

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Każdy grosz liczy się! Za tę kwotę wsparcia należy Ci się specjalna imienna dedykacja z podziękowaniem umieszczona pismem odręcznym w mojej nowej książce (jeśli ją nabędziesz) lub na papierze listowym (jeśli jej nie nabędziesz). Dodatkowo Twoje wsparcie zostanie wymienione w moich mediach społecznościowych poprzez wpisanie Ciebie na listę Patronów.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Oprócz specjalnej dedykacji adresowanej do Ciebie (w książce bądź na oddzielnej kartce papieru listowego) oraz wpisania Ciebie listę Patronów, dodatkowo na stronie www.aikido-ksiazka.pl będziesz mógł(ła) zaproponować temat o sztuce aikido do merytorycznej dyskusji.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
W tym progu obowiązują wszystkie dotychczas przedstawione profity (dedykacja, wpis na listę Patronów, temat na blogu) i dochodzi nowy. Mianowicie zobowiązuję się natychmiast po wydaniu nowej książki wysłać ją do Ciebie!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Jeśli otworzysz swoje serce i portfel na tą kwotę wsparcia oprócz wcześniejszych bonusów (dedykacja, grafika, temat na blogu i ofiarowanie książki) zobowiązuję się umieścić na jednej z pierwszych stron nowej książki notkę z podziękowaniem za Twój mecenat (podziękowanie imienne - będzie zawierać Twoje imię i nazwisko). Dodatkowo zobowiązuję się podesłać na email raz w miesiącu jedną (do wyboru) grafikę autorską wykonaną metodą grafiki komputerowej (np. portret ulubionego mistrza lub Twojego nauczyciela aikido, Ciebie w akcji na tatami, plakat z Toją podobizną, jedną z reprodukcji kaligrafii O`Sensei Morihei Ueshiba zapisaną w tradycyjnym kanji, itp…). Zastrzegam, że w przypadku grafik na których tematem będziesz Ty lub jakaś inna osoba będziesz musiał(ła) wcześniej podesłać mi zdjęcie z jej podobizną . Oprócz tego zobowiązuję się natychmiast po wydaniu nowej książki wysłać ją do Ciebie wraz z dwoma moimi wcześniejszymi publikacjami tj:: „Elementarz Aikido. Metodyka Nauczania Dzieci” oraz Kij w Aikido. Kihon Aikijo. Tom I”.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Oprócz wcześniejszych profitów w postaci dedykacji, grafiki, tematu na blogu i ofiarowaniu książek dodatkowo wspierając mnie w tak dużej kwocie możesz liczyć na umieszczenie Swojego wizerunku na jednym lub kilku zdjęciach w mojej książce. Zastrzegam jednak, że musi to być fotografia spełniająca zarówno wymagania techniczne (odpowiedni rozmiar i typ pliku) oraz - co oczywiste - musi być zgodna treści książki! Nie martw się! Nie ma żadnego problemu! Inaczej mówiąc dostaniesz wytyczne i zapozujesz jak model(ka) w stroju treningowym z bokkenem do jednej lub może więcej ilustracji. Po korekcie graficznej dostaniesz plik do akceptacji. Jeśli nie spełni Twoich oczekiwać bez problemu powtórzymy sesję fotograficzną do skutku! Jeśli mieszkasz nie daleko Kołobrzegu lub Koszalina dodatkowym bonusem w tej kwocie wsparcia jest dla Ciebie lub Twojego dziecka darmowy udział (w okresie Twojego finansowego wsparcia w ramach serwisu patronite.pl) w treningach aikido w jednym z dwóch miejsc: tj. dojo Koszalin lub dojo Kołobrzeg!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 2
Znajdujemy się w strefie marzeń! Kwota zamyka bieżące problemy związane z sesjami studyjnymi, korektą graficzną ilustracji do książek, kosztami redakcyjnymi (korekty tekstu i skład książki). Co więcej, być może zebrana w tym progu kwota wystarczy na pokrycie kosztów wydruku i promocji książki! Wszystko co oferowałem za pomoc do tej pory jest w tym progu aktualne. Dodatkowym profitem za tak ogromne wsparcie będzie umieszczenie reklamy Twojej firmy, instytucji lub działalności usługowo-handlowej na jednej z ostatnich stron nowej książki oraz na łamach moich mediów społecznościowych! Pamiętaj jednak, że pewne branże muszę wykluczyć np. erotyka i religia. Zanim zdecydujesz się na tak wysoką pomoc finansową wyślij proszę do mnie email (b.ciechanowicz@aikido.kolobrzeg.pl) z informacją czym zajmuje się Twoja firma lub jaki rodzaj usług chcesz zareklamować na łamach mojej książki.
Zostań patronem

Polecani Autorzy