Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Reportaże o Warszawie, w których zasady są trzy: ciekawi ludzie, ciekawe sprawy, ciekawe miejsca. Pół dnia pracuję w szklanym biurowcu ale po 18:00 wsiadam na motocykl, kręcę się po mieście i filmuję.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 490 zł miesięcznie
brakuje 490 zł
Break even
Osiągnięcie tego celu wpłynie pozytywnie na jakość produkcji i przyspieszy proces tworzenia nowych filmów.

Pokryję bazowe wydatki początkującego filmowca i pokonam małe trudności, jak np.: nieustanne dokładanie kolejnych dysków pamięci zewnętrznej.

W dalszej perspektywie ten cel pozwoli również doinwestować mój filmowy warsztat: wydajny komputer, licencja na program do obróbki (obecnie używam darmowego software'u, który ma swoje ograniczenia).
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 990 zł miesięcznie
brakuje 990 zł
Posiłki!
Osiągnięcie celu 990 zł umożliwi mi zlecanie montażu niektórych epizodów osobom trzecim. Czas poświęcany obecnie na montowanie filmów będę mógł przeznaczyć na pracę w terenie, czyli nagrania kolejnych epizodów

Dlatego posiłki - bo nie chodzi tu o pudełka Uber Eats tylko o konkretne wsparcie konkretnych osób, za które trzeba też konkretnie zapłacić.

Każdy początkujący filmowiec jest człowiekiem orkiestrą: scenopisarzem, reżyserem, operatorem, dźwiękowcem czy oświetleniowcem. Gdy materiał zostanie nagrany, filmowiec ów staje się jeszcze montażystą i to jest właśnie moje "wąskie gardło", które najbardziej ogranicza efektywność i produktywność.

Gdy poradzę sobie z tym wyzwaniem, częstotliwość moich publikacji znacząco się zwiększy a ja będę bardziej wyspany. Czego sobie i Wam życzę! :)
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2900 zł miesięcznie
brakuje 2900 zł
Co Słychać Na Dzielni?
Gdy osiągnę ten cel, stworzę serię filmów pod tytułem "Co Słychać Na Dzielni".

Będzie to cykl 18 kilkuminutowych epizodów dedykowanych kolejnym dzielnicom Warszawy. W miejsce spontanicznego szwędania się po mieście w trybie "miejskiego dryfu" będzie to inna formuła: filmy podbudowane solidnym research'em, uwzględniające różne aspekty życia społecznego: historia, kultura, rozrywka, gastronomia, komunikacja itp.

Tematyka będzie różnorodna a przy wyborze miejsc będę się kierował Waszymi sugestiami (więcej dowiesz się, czytając o progu wsparcia = 11zł).
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 6900 zł miesięcznie
brakuje 6900 zł
Profeska, panie!
Po osiągnięciu tego celu usprawnię pracę produkcyjną i wzniosę ją na wyższy poziom niż moje obecne amatorskie działania.

Mówiąc konkretnie, będę sukcesywnie inwestował w sprzęt: bardziej profesjonalną kamerę i stabilizator do niej (niezastąpiony w ujęciach w ruchu), mikrofony bezprzewodowe, lampy i blendy, dodatkowe karty pamięci itp.

Lepszy sprzęt oznacza wyższą jakość filmów ale również większą różnorodność kadrów. Gdybyście tylko wiedzieli ile świetnych i niepowtarzalnych momentów ląduje w koszu ponieważ zostały nagrane sprzętem nieodpowiednim do warunków (za ciemno, za głośno, niestabilnie, szumi). Skończmy z tym! :)

W tej kategorii mieści się też np. wynajem studio fotograficznego/filmowego/dźwiękowego (lub dostosowanie innych lokalizacji do celów filmowych), w przypadku gdy realizacja scenariusza tego wymaga. W profesjonalnych warunkach będą tam powstawały kolejne produkcje.

Mam sporo pomysłów na ciekawe i atrakcyjnie wizualnie epizody a do niektórych planuję wplatać wątki fabularne. To wymaga nakładów na wynagrodzenie dla statystów, epizodystów lub wręcz aktorów z krwi i kości.

Nie ma też co ukrywać, że każda z moich dotychczasowych produkcji wyglądałaby znacznie lepiej gdybym mógł sobie pozwolić na usługi charakteryzatorów, makijażystów, fryzjerów, stylistów. Może treść nie stanie się od tego lepsza ale forma na pewno milsza dla oka! :)

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 12900 zł miesięcznie
brakuje 12900 zł
Idę na swoje!
Jeżeli to, co proponuję widzom i Patronom pozwoli osiągnąć cel na tym poziomie, wówczas przekieruję całą swą uwagę na tworzenie nowych treści.

Co się zmieni?

Po pierwsze: czas wygospodarowany dzięki "pójściu na swoje" poświęcę na profesjonalną produkcję nowych epizodów "Co Słychać Na Mieście". Takich, które już dziś przychodzą mi do głowy, lecz o ich realizacji nawet nie śmiem marzyć.

Mam na myśli zarówno nową jakość (ze wsparciem profesjonalistów w swoim fachu i z użyciem doskonałego sprzętu) jak i tzw. "rozmach". Pojawią sceny, które wyglądają wspaniale ale wymagają poważnych nakładów czasowych i/lub finansowych oraz udziału specjalistów i nietypowego sprzętu - dźwigów, namiotów cyrkowych, helikopterów, rakiet kosmicznych i tym podobnych. ;)

Po drugie: zacznę tworzyć materiały wykraczające poza mój dotychczasowy reporterski format. Może będzie to tournée po innych polskich miastach. Może będą to filmy z fabułą, osadzone w warszawskich realiach i przesiąknięte warszawską atmosferą. A może będzie to cykl poświęcony wymyślonemu bohaterowi, w którym zamiast "być sobą" będe mógł sprawdzić swój talent aktorski (przykład: różne wcielenia Sashy Barona Cohena).

Trzymajcie za mnie kciuki! :)

O Autorze

Cześć, dzięki za odwiedziny!

Mam na imię Marcin, jestem warszawiakiem od urodzenia i uwielbiam ruchome obrazki (kino, youtube, i wszelkie formy audiowizualne). Latem 2018 roku postanowiłem wyjść z cienia.

A w zasadzie trafniej byłoby powiedzieć - postanowiłem wystawić głowę z szuflady, w której od kilku lat składuję swe amatorskie nagrania video.

Dlaczego się na to zdobyłem? To trochę śmieszne ale zainspirował mnie cytat: "ACTION EXPRESSES PRIORITIES" (M. Ghandi). Uświadomił mi , że jeżeli coś rzeczywiście jest dla mnie ważne, to należy to ROBIĆ. A jeżeli zamiast to robić, nieustannie odkładam na potem - wówczas WCALE NIE JEST to dla mnie ważne. Postanowiłem udowodnić sam sobie, że dzielenie się ze światem swoim punktem widzenia, w formie video, JEST DLA MNIE WAŻNE.

Co Słychać Na Mieście
Lipiec 2018, nagrywam pierwszy epizod serii "Co Słychać Na Mieście".


Podobnie jak tysiące innych trzydziestokilkulatków, pracuję etatowo w jednym ze szklanych biurowców w sercu stolicy. Mam zawodowe i rodzinne zobowiązania, które nie pozwalają mi, abym z dnia na dzień rzucił wszystko i np. założył vloga o podróżach po Azji. Ale mam kilkanaście do kilkudziesięciu minut dziennie, które mogę poświęcić na spacery i filmowanie.

A do tego mam wokół siebie wspaniałe rodzinne miasto z bogatą historią, oryginalną architekturą, bogatą ofertą kultury i rozrywki, w którym - i to chyba najważniejsze - na każdym kroku spotykam ludzi z niebanalnymi pasjami. I tu dochodzę do sedna, bo 10 lat życia zawodowego w kilku różnych organizacjach uświadomiło mi, że czymkolwiek bym się zajmował - najlepiej czuję się z ludźmi

Właśnie dlatego założyłem vlog Co Słychać Na Mieście, w którym pokazuję Warszawę widzianą moimi oczami. Motywem przewodnim są rozmowy z ciekawymi ludźmi o ciekawych sprawach, w ciekawych miejscach. Tak opowiedziałem o tym w zwiastunie kanału:

 

Jestem mężem Magdy oraz tatą Ewy i Basi. A przez +/-10 godzin dziennie - pracownikiem korporacji. W weekendy i podczas urlopu staram się rozwijać pasje - swoje, Magdy i naszych córek. A gdy znajdę czasem kilka wolnych chwil, wsiadam na motocykl. Kręcę się wtedy po mieście i filmuję. 

Wielką satysfakcję da mi pozytywny odbiór ze strony widzów. Jakby nie patrzeć - to ma być kanał rozrywkowy i edukacyjny. 

Największą zaś nagrodą byłby taki obrót spraw, który pozwoliłby mi więcej czasu poświęcić na tę pasję, bez uszczerbku dla poziomu życia mojej rodziny.

Dziękuję za Wasze wsparcie w dążeniu do tego celu!

Marcin

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

4 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję!

Każdy taki gest jest dla mnie ważny, ponieważ oznacza, że uznałeś / uznałaś moją twórczość za wartą czegoś więcej niż tylko uśmiechu i symbolicznej "łapki w górę" pod filmem. Wybierając tę opcję, pomagasz mi zrobić mały kroczek w stronę fantastycznej wizji: abym czas, którego jest ciągle za mało, mógł poświęcać na to, co daje mi radochę - rozmowy z ludźmi, odkrywanie ich pasji i odkrywanie nieznanych zakamarków mojego miasta.

Gdy mogę to realizować, mogę to również pokazać i mam nadzieję, że Ci się spodoba!
Zostań patronem
11 zł / miesiąc
patroni: 0
Drogi darczyńco!

Swoim wsparciem wykazujesz duże zaangażowanie i chciałbym się odwdzięczyć. Każdy subskrybent z tego progu będzie uprawniony do udziału w ankietach, organizowanych podczas planowania kolejnych epizodów CSNM.

Przykład: gdy osiągnę cel pt. "Co Słychać Na Dzielni", wówczas będziesz mieć wpływ na wybór kolejności epizodów ( dzielnic).

UWAGA, HACZYK! Jak mówi logika, matematyka i statystyka, to się uda zorganizować tylko w przypadku, gdy subskrybentów będzie więcej niż warszawskich dzielnic! ;)

Jeszcze raz dziękuję za zaufanie!
Zostań patronem
21 zł / miesiąc
patroni: 0
Nie posiadam się z radości!

Nie dość, że oglądasz moje filmy i trzymasz kciuki za moje wysiłki, to jeszcze hojnie rzucasz niemałym groszem.

Jest to dla mnie honor ale też zobowiązanie - poniżej pewnego poziomu nie schodzimy!

Subskrybenci tego progu wezmą udział w przeróżnych ankietach i będą współuczestniczyć w podejmowaniu kluczowych decyzji dla cyklu CSNM.

Ponadto otrzymają dostęp do limitowanej playlisty niepublikowanych nigdzie indziej filmów - krótszych, kręconych z ręki, w biegu, w tzw. międzyczasie, montowanych na szybko i bez przesadnego pietyzmu - ale za to tworzonych pod wpływem chwili. Są to chwile, gdy niewiele myśląc, idę za głosem serca (czasem ignorując rozum) i prosto z serca mówię, co myślę.

Dziękuję!
Zostań patronem
41 zł / miesiąc
patroni: 0
Dobrodzieju!

Zdejmuję kapelusz (kask) i kłaniam się nisko.

Jako subskrybent tego progu trafiasz z automatu na elitarną listę.

Zabierasz głos w ankietach dotyczących kanału CSNM.

Otrzymujesz dostęp do ekskluzywnej playlisty z filmami, gdzie cenzura i poprawność mają swoje miejsce, ale nie jest to miejsce w pierwszym rzędzie.

Zapraszam Cię też na spotkanie tête-à-tête w uzgodnionym przez nas wspólnie czasie i miejscu w Warszawie. Jeśli brak śmiałości nie będzie dla Ciebie barierą, fragmenty tej rozmowy i/lub aktywności trafią do epizodu CSNM. Ponieważ obiecuję to aż 50 osobom, to nie dam rady spędzić z każdym całego dnia. Niech to będzie np. poranna kawa albo obiad, albo wspólny przejazd pojazdem transportu publicznego, albo spotkanie na imprezie lub innym wydarzeniu.
Dogadamy się :)

Jeszcze raz bardzo dziękuję za Twoje wsparcie!
Zostań patronem
91 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
Czy wiesz, że jesteś moim amfitrionem?

Też się zdziwiłem ale Słownik Języka Polskiego określa Cię następującym zestawem synonimów : darczyńca, fundator, łaskawca, ofiarodawca, sponsor, amfitrion.

W związku z powyższym jesteś dla mnie szczególnym Patronem i mam dla Ciebie wyjątkową propozycję. Nie tylko cieszysz się wszystkimi korzyściami wymienionymi wcześniej ale dodatkowo zapraszam Cię na niepowtarzalną przejażdżkę motocyklem po Warszawie – z Białołęki na Kabaty lub z Bemowa do Wesołej. Spokojnie – mam dla Ciebie kask. Po drodze zatrzymamy się w kilku punktach miasta, które razem wybierzemy i wspólnie coś nagramy. . Proponuję zrobić to wiosną lub latem, ale jak mawiają: nie ma złej pogody, są co najwyżej złe ubrania.

Chcę Cię, drogi amfitrionie zabrać w jeszcze inną, metaforyczną podróż. Filmową.
Jej początek mniej więcej znamy - ruszamy bowiem z Warszawy i startujemy z nieregularnie publikowanymi, amatorskimi filmami o stolicy i jej niebanalnych mieszkańcach. Jednak, jak napisał J.R.R. Tolkien, „nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu” (Dwie Wieże). Z kolei od Lewisa Carrolla usłyszeliśmy, że "jeżeli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz..." (Alicja w Krainie Czarów).

Ja jeszcze sam nie do końca wiem, dokąd chcę dotrzeć. Wierzę jednak, że przy wsparciu osób takich jak Ty, cel się wyklaruje. Na razie szkoda czasu na rozkminy. Znamy kierunek a to już coś! Zatem głowa do góry, pierś do przodu i niech nic nas nie zatrzyma.

Dziękuję Ci i do zobaczenia w trasie!
Zostań patronem

Polecani Autorzy