Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

40

patronów

971 zł

miesięcznie

16171 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
153
miesięczne wsparcie
145
liczba patronów

  Walczę z bylejakością w moim życiu i namawiam do tego samego swoich odbiorców. Staram się wypracować nowoczesny model gentlemana.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 97%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 29 zł
Wyższy poziom
Tworząc Czas Gentlemanów staram się walczyć z bylejakością, inspirować do pracy nad sobą i przekazywać wartościową wiedzę. Wpierając mnie na Patronite możesz mi znaczenie w tym pomóc!

Uzyskane z tego celu środki przeznaczę na zatrudnienie osób do pomocy przy nagrywaniu wybranego materiału. Najczęściej będą to filmy z tematyki dotyczącej dobrych manier, gdzie dobrze jest mieć też dodatkowych aktorów, a nawet atrakcyjne lokalizacje.

Do tej pory zrealizowałem w ten sposób kilka filmów o relacjach damsko-męskich. Znajdziesz je w sekcji "O autorze".

Zostając Patronem otrzymasz:
- priorytet w nawiązaniu kontaktu mailowego (dodaj "Patronite" w tytule wiadomości)
- zniżki na moje produkty (informuję o tym, gdy się ukazują)
- dostęp do tematycznego podcastu na zamówienie Patronów
- po przekroczeniu 100 zł sumy wpłat do spotkań i dyskusji w węższym gronie przez internet

Może to nie jest dużo, ale wychodzę z założenia, że wspierasz mnie, żebym robił lepiej to, co robiłem do tej pory, a nie rozdrabniał się w mniej istotnych przedsięwzięciach. Dlatego też w poszczególnych progach nie znajdziesz gratisów czy dodatkowych materiałów (prócz wspomnianych podcastów), które zajęłyby sporo mojego czasu, a miały bardzo ograniczony zasięg.

Dziękuję, że to w ogóle rozważasz i liczę na Twoje wsparcie!
0%
27 %
100%
osiągnięto 27%
cel: 3500 zł miesięcznie
brakuje 2529 zł
Seria: Historia Gentlemanów
Zgodnie z wyborem Patronów, po osiągnięciu tego celu rozpocznę realizację serii historycznej. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, wyjaśnię, że jestem historykiem ze sporą wiedzą na temat międzywojennych gentlemanów, a w szczególności oficerów. Chciałbym jednak, żeby nie była to seria "gadana". Będą zatem potrzebne odpowiednie wnętrza, rekwizyty, a nawet aktorzy. I właśnie tutaj przydadzą się zebrane fundusze.

Na pierwszy ogień pójdą pojedynki międzywojennych gentlemanów, kodeksy honorowe i obrona czci własnej.
0%
13 %
100%
osiągnięto 13%
cel: 7000 zł miesięcznie
brakuje 6029 zł
Seria: Gentleman w Podróży
To kwota, którą będę odkładał z nadwyżek z każdego miesiąca*, aby w końcu zacząć realizować serię Gentleman w Podróży, faktycznie podróżując po świecie. Chcę przygotować kilka filmów i artykułów z różnych stron świata opowiadając o różnicach kulturowych i radząc jak się powinien zachować podróżujący do danego kraju, żeby uniknąć niepotrzebnych gaf i nieporozumień. Na pierwszy ogień idzie Szkocja. W planach mam jeden materiał o różnicach kulturowych, vlog z podróży oraz dodatkowy materiał z ciekawostkami z tego kraju. To plan minimum i jeśli wraz z Patronami uznamy, że powinienem w Szkocji zrobić więcej, pomyślę o przedłużeniu pobytu.

Szkocja to źródło wielu ważnych elementów związanych z klasyczną męską elegancją i ojczyzna whisky. Jest to też dla mnie pole do eksperymentowania zanim pojadę do egzotycznych miejsc, które mam w planach.

*Oznacza to, że cel nie musi być osiągnięty, żeby był zrealizowany. Zbierane z każdego miesiąca nadwyżki wystarczą.

O Autorze

Witam! Nazywam się Łukasz Kielban. Ponad 7 lat temu założyłem blog Czas Gentlemanów żeby podzielić się ze światem moją niszową, jak wówczas sądziłem, wiedzą o życiu gentlemanów w dwudziestoleciu międzywojennym. Ale ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że jest dzisiaj duże zapotrzebowanie na wartości, kulturę i dbanie o relacje z innymi ludźmi. 

 

Przez kolejne lata ten blog bardzo się zmienił i rozwinął. Dziś jest to kanał na YouTube, blog, comiesięczne spotkania w wielu miastach Polski, media społecznościowe i książka "Mężczyzna z klasą. Przewodnik współczesnego gentlemana". Dla mnie Czas Gentlemanów jest impulsem do pracy nad sobą i sposobem na zrobienie czegoś dobrego dla otoczenia poprzez promowanie postaw, które uważam za wartościowe. Jest też moją codzienną pracą, pochłaniającą większość mojego czasu.

 

Opinie odbiorców Czasu Gentlemanów utwierdzają mnie w przekonaniu, że znajdujące się na nim treści są cenne i mogą pomóc zmienić życie na lepsze. Ja z kolei zawsze starałem się wykonywać moją pracę jak najlepiej, dlatego nieustannie się rozwijam i szukam jak najlepszych sposobów dotarcia jeszcze dalej z moim przesłaniem. 

 

Do tej pory Czas Gentlemanów mógł istnieć głównie dzięki współpracy z markami i choć nigdy nie zdarzyło mi się opublikować nieszczerych, sponsorowanych treści, a odbiorcy oceniają współprace dobrze, taka forma ma swoje ograniczenia. Patronite może natomiast zmienić te relacje i pozwolić mi tworzyć treści z uwzględnieniem tylko dwóch stron: odbiorców i mnie, jako autora. Dzięki temu możemy zyskać wszyscy.

 


 

Do tej pory zrealizowałem dzięki pomocy Patronów takie filmy jak:

 

czy:

 

a także:

 

Tworzę między innymi materiały dotyczące pracy nad własnym charakterem:

 

Dobrych manier:

 

Męskiej elegancji:

 

I wiele innych tematów.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

6 zł / miesiąc
patroni: 7
Uważasz Czas Gentlemanów za wartościowe miejsce? Możesz wspomóc jego rozwój choćby tą kwotą.

W zamian to ja będę Ci bardzo wdzięczny! Ponadto otrzymasz dostęp do comiesięcznych vlogów kręconych dla Patronów, które będą tutaj publikowane.
Zostań patronem
12 zł / miesiąc
patroni: 12
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 11
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem
22 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Wsparcie muzyczne

Chcesz, aby Twoje pieniądze służyły na konkretny cel? Zostając Patronem w tym progu, możesz wspomóc mnie w regulowaniu opłat za muzykę na kanale Czasu Gentlemanów. Korzystam tylko z legalnych utworów wysokiej jakości. To koszt zaczynający się od ok. 60 zł.

W ramach podziękowania otrzymasz każdorazowo lub raz na miesiąc wiadomość z linkiem do utworów, z których korzystałem przy tworzeniu nowego odcinka. (Utwór można odsłuchać bez rejestracji.)
Ponadto trafisz na listę Patronów i do grupy na Facebooku.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
Wsparcie video/graficzne

W swojej pracy staram się być jak najbardziej samowystarczalny, co wymaga ode mnie umiejętności graficznych i edytorskich, ale też odpowiedniego oprogramowania. Niestety Photoshop to nie kaprys, a stabilny program do montażu video piechotą nie chodzi.

Wybierając ten próg pomożesz mi w pierwszej kolejności nabyć dobry program do obróbki grafiki, a w drugiej wymienić nieco zawodny edytor video na profesjonalne oprogramowanie. To dla mnie bardzo ważne narzędzia pracy.

W nagrodę otrzymasz co miesiąc grafikę z inspirującym cytatem, a także miejsce na liście Patronów i dostęp do grupy.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 3
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 0
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 3
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy