Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

34

patronów

725 zł

miesięcznie

1603 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
204
miesięczne wsparcie
197
liczba patronów

  Gdy prawa kobiet są łamane, stawiamy na nogi cały internet! W 2016 roku stworzyłyśmy facebookową grupę Dziewuchy Dziewuchom, która z miejsca stała się fenomenem. Dziś obsługujemy rodzinę feministycznych kanałów społecznościowych o największym zasięgu w Polsce. I nie mamy zamiaru spocząć na laurach.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
80 %
100%
osiągnięto 80%
cel: 900 zł miesięcznie
brakuje 175 zł
Podcast, czyli feminizowanie przez rozmawianie
∎ Nieustannie szukamy nowych technik i sposobów na upowszechnianie problematyki prokobiecej, dlatego chcemy zrealizować własny podcast z udziałem ekspertek i ekspertów, którzy opowiedzą naszym słuchaczom i słuchaczkom o feministycznym aspekcie swoich specjalizacji. Mając na uwadze setki (!) komentarzy, które pojawiają się pod naszymi postami, dobrze orientujemy się jakie tematy wywołują największe zainteresowanie i najgorętsze dyskusje. Dlatego z całą pewnością poruszymy te kwestie, które odbiły się najgłośniejszym echem w naszej grupie oraz na fanpejdżu Dziewuchy Dziewuchom. Pamiętacie wpisy na temat żeńskich odmian zawodów? Albo komentarze na temat androcentryzmu w projektowaniu przemysłowym? To naprawdę "pikuś" przy tym co mamy w planach :)
∎ Dynamiczna przestrzeń mediów społecznościowych nie zawsze daje możliwość gruntownego zapoznania się z tematem, dlatego każdy odcinek podcastu będzie uzupełnieniem lub rozwinięciem wątków, które regularnie przewijają się w naszych kanałach. W warunkach kameralnej rozmowy będziemy mogły wnikliwie przeanalizować wszystkie konteksty związane z poruszaną problematyką i wspólnie rozebrać je na czynniki pierwsze. Wierzymy, że to jedna z ważnych dróg zdobywania wiedzy i kształtowania własnego światopoglądu.
∎ Jeśli na wieść o "eksperckich" komentarzach myślicie o nudnym wykładzie - jesteście w błędzie. Naszymi gośćmi i gościniami będą osoby, które nie zawsze mają tytuły naukowe, ale zawsze mają coś ciekawego do powiedzenia. Z ekscytacją myślimy o tym nowym wyzwaniu i nowej formie kontaktu z Wami, który da nam okazją do międzypokoleniowej integracji! Nowe medium zapewni naszym treściom nie tylko widoczność na piśmie, ale także słyszalność. Nie możemy się już doczekać!
∎ Na ten moment nie zbieramy funduszy na zakup własnego sprzętu do realizacji nagrań, bo nie chcemy niepotrzebnie zwiększać wydatków. Za to z całą pewnością konieczne będzie opłacenie studia (wraz z obsługą) oraz edycji, montażu i postprodukcji dźwięku.
0%
30 %
100%
osiągnięto 30%
cel: 2400 zł miesięcznie
brakuje 1675 zł
Cyberaktywizm, czyli poruszanie przez informowanie
∎ Naszym głównym obszarem aktywności są media społecznościowe - aktualnie prowadzimy największą w polskim internecie rodzinę kanałów o tematyce feministycznej. Każdego dnia, za pomocą Facebooka i Instagrama, dostarczamy Wam porcję informacji związanych z sytuacją kobiet w Polsce i na świecie. Nieustannie monitorujemy media, aby być na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy kobiet w tych niespokojnych czasach. Internet nigdy nie zasypia, więc zdarza się, że nie odchodzimy od komputerów przez kilkanaście godzin dziennie. To niezwykle ekscytująca, ale także pochłaniająca czas i siły praca, która w dużej mierze pozostaje niewidoczna dla innych.
∎ Bywa, że nasze posty mają kilka linijek tekstu, ale poprzedza je cierpliwy research, szczegółowa weryfikacja danych i wielogodzinne tłumaczenie obcojęzycznych materiałów. W związku z tym, że poruszamy wrażliwe społecznie kwestie, często konfrontujemy się z przejawami hejtu i agresji w sieci, które stanowią znaczne obciążenie psychiczne. Pomimo to, od trzech lat profesjonalizujemy nasze działania i wdrażamy dobre praktyki zarządzania. Chcemy się rozwijać, docierać do kolejnych osób i poruszać szerokie spektrum tematów.
∎ Zależy nam na powiększeniu zespołu redaktorek i moderatorek, bo praca w zgranej drużynie pozwala na szybkie reagowanie, lepszą weryfikację źródeł i kompleksową analizę materiałów. Chcemy też nawiązać stałą kooperację z tłumaczami/kami gotowymi dokonywać ekspresowych przekładów informacji z zagranicy - aby niusy ze świata mogły niezwłocznie trafiać do naszych użytkowniczek. Potrzebujemy również eksperckich analiz, dzięki którym teksty zachowają wysoką merytoryczną jakość. Mamy zamiar zaprosić do współpracy graficzki i ilustratorki, które wzbogacą nasze kanały o materiały wizualne. Wszystkim tym osobom chcemy zapłacić za wykonaną pracę. Wspierając ten cel pomagasz nam podnosić jakość naszego FB, strony i konta Instagram i zapewniasz ich dalsze funkcjonowanie. Przyczyniasz się także do reanimacji naszego Twittera.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 700 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Własny kąt, czyli działanie przez spotkanie
∎ Cyber-aktywizm to podstawowa płaszczyzna naszej działalności, ale zdecydowanie nie chcemy się do niej ograniczać. Mamy zamiar realizować nasze statutowe cele zarówno w trybie online, jak i offline. Dlatego myśląc o kontakcie bezpośrednim, zdrowym podejściu do aktywizmu
i higienie pracy, musimy zapewnić sobie niewielką przestrzeń do codziennych działań oraz spotkań z osobami, które potrzebują naszej pomocy lub wsparcia.
∎ Nasze wymagania wcale nie są duże - na ten moment wystarczy nam biurko, dostęp do internetu i życzliwe towarzystwo, które z całą pewnością znajdziemy w przyjaznej co-workingowej społeczności. O samodzielnym biurze pomyślimy, gdy nasza struktura organizacyjna zacznie się rozwijać, a liczba segregatorów z dokumentami przerośnie możliwości jednej szafki. Póki co, wystarczy nam skromny kąt mieszczący się w naszym ograniczonym budżecie. Dzięki temu będziemy mogły z większą skutecznością realizować nasze statutowe cele i spokojnie myśleć o wdrażaniu kolejnych projektów.

Pomysły

Fundacja Dziewuchy Dziewuchom

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł
brakuje 10000 zł
Projekt: Feminizm bez ściemy - seria animacji
∎ “Feminizm to radykalny pogląd, że kobiety są ludźmi” - napisała w 1986 r. Marie Shear, ale praktyka pokazuje, że ta definicja wciąż nie jest wystarczająco popularna. W życiu codziennym, w mediach i w polityce, nieustannie spotykamy się z fałszywym pojmowaniem feminizmu i wrogim stosunkiem do feministek. W niektórych środowiskach sceptycyzm wobec słowa “feminizm” jest oderwany od samej idei równouprawnienia i polega na odruchowym kopiowaniu stereotypu.
W innych, niechęć ma charakter programowy i jest wpisana w szereg krzywdzących przekonań na temat kobiet. Bez względu na to, jakie jest źródło antyfeministycznych postaw, internet dodaje im nowego przyspieszenia. Sieć, a w szczególności media społecznościowe, są miejscem, gdzie podobne idee mogą szerzyć się bez większej kontroli. W ten sposób stają się zapleczem nie tylko dla seksistowskich żartów, ale także faktycznej przemocy i politycznej indoktrynacji.
∎ Nasz pomysł to efekt trzyletnich obserwacji prowadzonych w mediach społecznościowych, które dały nam pogląd na skalę zjawiska. Seria animacji - a powstaną przynajmniej trzy - odpowie na krążące w polskiej sieci mity dotyczące feminizmu. Skonfrontujemy wyobrażenia z rzeczywistością, a pochopne wnioski z solidną argumentacją. Dobrze wiemy jak działa internetowa manipulacja i czym rządzi się propagandowy przekaz, dlatego zajmiemy się ich systematycznym demontażem. Mówią, że wielokrotnie powtarzane kłamstwo staje się prawdą. My natomiast wierzymy, że kłamstwo da się odcedzić od prawdy z odpowiednią dozą krytycznego myślenia i cierpliwości.
∎ Zależy nam na tym, aby efekt naszych działań miał ciekawą wizualną postać, bo atrakcyjna forma przekazu podnosi zainteresowanie treścią. Dlatego zdecydowałyśmy się na wykorzystanie animacji jako środka komunikacji - to będzie nasze kolejne spotkanie z tym medium, ale pierwsze w ramach działania Fundacji Dziewuchy Dziewuchom. Włożymy w nie wiedzę, doświadczenie i kreatywność, którą dobrze znacie już z naszego fanpejdża.

O Autorze

Nie chcesz, aby Twoje działania przyczyniały się do dyskryminacji ze względu na płeć? Wierzysz, że równouprawnienie ma sens? My też! Dlatego od trzech lat działamy na rzecz praw kobiet prowadząc największą w Polsce rodzinę feministycznych kanałów społecznościowych. Zasięgi naszych memów, komentarzy i wpisów pokazują, że trafiamy nie tylko do osób aktywnie wspierających prawa kobiet, ale także do tych, które jeszcze do niedawna uważały, że feminizm skończył się wraz z przyznaniem kobietom praw wyborczych.
Od czterech lat mierzymy się w Polsce z przejawami rosnącej dyskryminacji ze względu na płeć, która wyraża się na różne sposoby, m.in. w próbach zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych, otwarcie seksistowskiej mowie nienawiści, kwestionowaniu zasad Konwencji antyprzemocowej czy fatalnej sytuacji najbardziej sfeminizowanych grup zawodowych. Nie mamy zamiaru milczeć na ten temat, dlatego od trzech lat wkładamy swój czas i serce w informowanie, edukowanie i aktywizowanie użytkowniczek i użytkowników mediów społecznościowych.
Teraz możesz nam w tym pomóc!  

█  NASZA HISTORIA

Nasza działalność rozpoczęła się 1 kwietnia 2016 roku, od założenia facebookowej grupy Dziewuchy Dziewuchom, która z miejsca stała się internetowym fenomenem. 

W ciągu pierwszych godzin dołączyło do niej kilka tysięcy osób, a dziś liczy ponad 100 tys. użytkowniczek/ów. Od tamtego czasu nieustannie prowadzimy i rozwijamy sieć kanałów społecznościowych, dzięki którym dostarczamy informacje na temat aktualnej sytuacji kobiet w Polsce i na świecie. Skupiamy się na edukacji w zakresie praw reprodukcyjnych, na zwiększaniu świadomości społecznej i obywatelskiej oraz na kształtowaniu wolnego od stereotypów wizerunku kobiet.
☛ Link do grupy Dziewuchy Dziewuchom: https://www.facebook.com/groups/dziewuchydziewuchom
☛ Link do fanpejdża Dziewuchy Dziewuchom: https://www.facebook.com/dziewuchydziewuchom
☛ Link do konta Instagram: https://www.instagram.com/dziewuchy_dziewuchom

W 2018 roku sformalizowałyśmy naszą działalność, powołując Fundację Dziewuchy Dziewuchom.
To odpowiedzialna decyzja wymagająca reorganizacji pracy, stworzenia zdrowych struktur zarządzania i skutecznego systemu finansowania. Po trzech latach intensywnej działalności wiemy, że do zachowania ciągłości potrzebne jest stałe wsparcie. Nasze głowy są pełne pomysłów na kampanie edukacyjne, informacyjne i solidarnościowe, ale zdajemy sobie sprawę, że do ich realizacji nie wystarczą tylko chęci i entuzjazm. Potrzebne są jeszcze odpowiednie środki.

█  NAJBLIŻSZE PLANY

Obecnie tworzymy trzyosobowy zespół i właśnie zakończyłyśmy pierwszą rekrutację wolontariuszek i praktykantek - odzew na nasze ogłoszenie przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania! Z radością obserwujemy, że młode dziewczyny i kobiety chcą pomagać nam w tworzeniu i krzewieniu feministycznych treści. To dla nas dowód zaufania, sympatii i uznania dla pracy, którą wkładamy w prowadzenie naszych mediów. Dzięki wsparciu wolontariuszek będziemy mogły śmielej ruszyć z inicjatywami, które do tej pory chowałyśmy “do szuflady”.

Aktualnie pracujemy m.in. nad projektem “A Ty, jak miałaś?” i jako finalistki programu WzmocniOne realizowanego przez Fundację Ashoka, przygotowujemy się do stworzenia serii filmów edukacyjnych, wzmacniających asertywność i poczucie sprawczości dziewcząt i kobiet. Jednym z naszych najbliższych planów jest realizacja wieloodcinkowego podcastu, do którego zaprosimy ekspertki i ekspertów, opowiadających o wątkach feministycznych w różnych obszarach - społecznych, obywatelskich i artystycznych. Bardzo istotne jest dla nas promowanie wiedzy dotyczącej kryzysu klimatycznego i podkreślenie istniejących związków i zależności między ekologią, a feminizmem. Chcemy budować świadomość dotyczącą dobrych praktyk w zakresie troski o środowisko, dlatego zamierzamy przygotować serię grafik związanych z tą tematyką. Stworzyłyśmy także nową przestrzeń wymiany doświadczeń na temat samoakceptacji - Trening Ciałopozytywny. W ramach tej inicjatywy rozmawiamy o empatii, samoakceptacji oraz trosce o zdrowie psycho-fizyczne wolnej od ocen i społecznej presji.

█  DŁUGOTERMINOWE CELE

W dłuższej perspektywie planujemy współpracę z grupami kobiet doświadczających wykluczenia - m.in. poprzez organizację warsztatów w duchu “zero waste”. Dzięki takim akcjom możliwe będzie sfinansowanie np. zakupu środków higienicznych dla kobiet dotkniętych ubóstwem. Udział w warsztatach to także możliwość pozyskania nowych umiejętności oraz szansa na poznanie osób podzielających te same idee i zainteresowania. Wspólne zajęcia to także wkład w tworzenie siostrzeńskiej wspólnoty opartej na empatii i solidarności.

Zależy nam także na realizacji serii animacji, opowiadających o współczesnych postulatach feministycznych, o faktach i mitach, które są powielane w przestrzeni internetowej. Ze smutkiem zauważamy, że w sieci brakuje merytorycznych treści opartych na źródłach bibliograficznych i badaniach akademickich. Zamiast tego, po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła “feminizm”, wyświetlają się dowcipy, obraźliwe treści, krzywdzące opinie i przekłamania. Zależy nam, aby to zmienić. Materiał audiowizualny dociera z dużą łatwością do większej liczby osób, dlatego chcemy wykorzystać potencjał tego narzędzia. Z chęcią nawiążemy współpracę z animatorkami 2D i ilustratorkami, które będą chętne do wsparcia tego projektu.
Włączając w nasze pole działania nowe obszary, z pewnością nie porzucimy cyber-aktywizmu. Mamy w planach projekt wykorzystujący nowe technologie, ale jego szczegóły pragniemy póki co zostawić w tajemnicy :) Uchylimy jej rąbka, gdy tylko uzyskamy środki na rozpoczęcie realizacji.

█  PO CO NAM WSPARCIE

Organizacje pozarządowe w Polsce nie są w łatwej sytuacji jeśli chodzi o programy dofinansowań z publicznej puli. Procedura aplikacji o granty jest rozłożona w czasie, a niekiedy skomplikowana, nie gwarantuje też pozytywnego rozpatrzenia i otrzymania środków. Tymczasem bieżąca działalność konsumuje czas, energię i pieniądze - to zasoby, które trzeba angażować nieustannie, bez względu na sytuację.

To powód, dla którego powołałyśmy tę zbiórkę. Chcemy dzięki niej realizować statutowe cele Fundacji Dziewuchy Dziewuchom i finansować konkretne projekty i działania. Dzięki Waszej pomocy zyskamy też pomoc w osiąganiu długoterminowych celów.

Z radością odwzajemnimy się symbolicznym upominkiem każdej osobie, która zechce wziąć udział w naszej zbiórce. Będzie to namacalny dowód naszej wdzięczności i sposób, by dłużej cieszyć się ze wspierania wartościowej inicjatywy.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

7 zł / miesiąc
patroni: 15
Cześć! Wielkie dzięki za wsparcie! W osiąganiu naszych celów liczy się każda złotówka, więc ogromnie doceniamy Twoją hojność. W podziękowaniu za ten gest, otrzymasz od nas plakat formatu A3 (42 cm x 29,7 cm) do samodzielnego wydrukowania. To unikalny projekt dostępny tylko dla naszych Patronek i Patronów. Powieś go tam, gdzie będziesz go widzieć każdego dnia. Mamy nadzieję, że ucieszy Twoje oczy i stanie się motywacją do podejmowania kolejnych działań na rzecz równouprawnienia.
Zostań patronem
14 zł / miesiąc
patroni: 3
Witaj! Serdeczne dzięki za pomoc! Twój wkład to dla nas wiatr w żagle. Chcemy Ci się jakoś odwzajemnić, więc prześlemy Ci zestaw trzech plakatów formatu A3 (42 cm x 29,7 cm) do samodzielnego wydrukowania. To nasze unikalne grafiki przeznaczone wyłącznie dla Patronek i Patronów. Plakaty tworzą spójną serię, więc jeśli zdecydujesz się je oprawić, będą świetnie ze sobą grały. Powieś je tam, gdzie będą widoczne dla Twoich oczu - zaklęłyśmy w nich dobrą energię i siostrzeńską moc!
Zostań patronem
21 zł / miesiąc
patroni: 8
Czołem! Piękne dzięki, że z nami jesteś. Twoja pomoc pozwala nam śmielej patrzeć w przyszłość. W podziękowaniu za Twoje wsparcie, wyślemy Ci zestaw 4 autorskich pocztówek z feministycznymi hasłami. Możesz je rozesłać znajomym, powiesić na lodówce lub wykorzystać jako zakładki do książek. Wierzymy, że będą codzienną inspiracją dla Ciebie lub osób, które są Ci bliskie! Oprócz tego otrzymasz od nas mailowo serię 3 plakatów formatu A3 (42 cm x 29,7 cm) do samodzielnego wydrukowania. Mamy nadzieję, że patrząc na nie, poczujesz się wzmocniona/y w swoich zmaganiach o lepszy świat dla wszystkich kobiet.
Zostań patronem
28 zł / miesiąc
patroni: 2
Siemasz! Dzięki za zaufanie. Twoja decyzja o wsparciu naszej inicjatywy jest słuszna i daje nam sprawczą moc. W podziękowaniu mamy dla Ciebie coś specjalnego - komplet zmywalnych tatuaży. Od zawsze powtarzamy, że Twoje ciało to Twój wybór. Teraz, jeśli masz ochotę, możesz ozdobić je unikalnymi grafikami z feministycznym przesłaniem! Na co dzień albo od święta - decyzja należy tylko do Ciebie. Oprócz tego uszczęśliwimy Cię serią naszych 4 autorskich pocztówek. Otrzymasz również mailowo plakaty formatu A3 (42 cm x 29,7 cm) do samodzielnego wydrukowania - niech będą dla Ciebie codzienną inspiracją.
Zostań patronem
35 zł / miesiąc
patroni: 3
Hej! To fantastyczna rzecz, że wspierasz nasze działania. Twoja decyzja wiele dla nas znaczy, bo przełoży się na nasze realne możliwości. Dlatego chcemy Ci się odwdzięczyć zestawem autorskich naklejek z feministycznym przesłaniem. To pomysł na personalizację notesu, komputera, telefonu albo... czego tylko zechcesz! Naklejka z przekazem ozdobi Twoje rzeczy dając wyraz Twoim przekonaniom. O tym, że równość ma znaczenie, warto mówić na wiele sposobów, więc wyślemy Ci także nasz autorski zestaw tatuaży i komplet pocztówek z hasłami. Mamy nadzieję, że ucieszą Cię także plakaty formatu A3 (42 cm x 29,7 cm) do samodzielnego wydrukowania.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Szacun! Pięknie dziękujemy za to, że wierzysz w sens naszych działań. Kwota, którą nam przekazujesz, to niebagatelny wkład w nasze działania. W zamian za Twoją hojność wyślemy Ci moc siostrzeńskiej energii i komplet naprasowanek na ubrania. Dzięki nim, z pomocą żelazka, w kilku ruchach dasz nowe życie swojej koszulce lub bawełnianej torbie. Ale to nie koniec - wyślemy Ci także komplet naklejek, zmywalnych tatuaży i pocztówek z autorskimi wzorami. Otrzymasz też plakaty formatu A3 (42 cm x 29,7 cm) do samodzielnego wydrukowania, żeby nigdy nie zabrakło Ci werwy w codziennych potyczkach z patriarchatem. Pamiętaj, że jesteśmy w tym razem z Tobą!
Zostań patronem
99 zł / miesiąc
patroni: 1
Ukłony! Ogromnie doceniamy Twoją wielkoduszność. Chcemy Ci się odwdzięczyć czymś szczególnym, dlatego otrzymasz od nas notes na feministyczne zapiski, fraszki i hasła. Fajnie mieć przy sobie coś, co daje moc i poczucie wspólnoty, dlatego prześlemy Ci także autorskie naprasowanki na ubrania, komplet zmywalnych tatuaży, zestaw naklejek i pocztówki z autorskimi wzorami. Otrzymasz też plakaty formatu A3 (42 cm x 29,7 cm) do samodzielnego wydrukowania. Wiemy, że siostrzeńska siła przenosi góry i mamy nadzieję, że nasze upominki będą Ci o tym regularnie przypominać.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy