Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

9

patronów

195 zł

miesięcznie

3815 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
436
miesięczne wsparcie
409
liczba patronów

  Fundacja Przystań Medyczna została utworzona w 2017 roku, w odpowiedzi na potrzebę wsparcia wychodzenia z bezdomności ulicznej. Działamy zarówno w aspekcie medycznym jak i socjalnym by objąć pomocą potrzebujących w jak najszerszym zakresie. Całość naszych działań prowadzona jest przez wolontariuszy.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
19 %
100%
osiągnięto 19%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 805 zł
Zakup środków opatrunkowych i higienicznych do noclegowni/schronisk
W związku z tym, że od miesiąca troszczymy się o podopiecznych dwóch krakowskich placówek - potrzebujemy Waszego wsparcia. Podczas pierwszych badań spotkaliśmy osoby, które zaniedbały swój stan zdrowia ze względu na brak stałego leczenia i zaniedbania higieniczne. Nasze akcje przesiewowe i edukacyjne nie pomogą bez zapewnienia odpowiednich środków na ten cel. Dodatkowo w jednym z tych miejsc spotkaliśmy bardzo zaniedbane rany i brak wymaganych środków opatrunkowych do ich wyleczenia. Pomóż nam byśmy mogli dać im wspólnie szansę na normalne funkcjonowanie.
0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1805 zł
Miesięczne funkcjonowanie biura Fundacji + wsparcie noclegowni/schroniska
Dzięki Wam, będziemy w stanie przechować zgromadzone materiały oraz spotkać się z Wami. A także w dalszym ciągu troszczyć się o naszych podopiecznych w placówkach noclegowych i schroniskach.

O Autorze

 

Ostatnio w mediach:
https://sdu.malopolska.pl/mobilna-przychodnia-dla-ubogich/
https://krakow.tvp.pl/41528657/karetka-do-ratowania-zdrowia-i-zycia-bezdomnych-na-plantach

Zaczynając przygodę z Patronite chcieliśmy uruchomić ambulans dla bezdomnych, który będzie działał na Plantach jak i w sytuacjach wymagających interwencji. -> TEN CEL UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ DZIĘKI WSPRACIU PATRONÓW, PRYWATNYCH DARCZYŃCÓW ORAZ KOMITETOWI ŚWIATOWYCH DNI UBOGICH ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

O nas:

Fundacja Przystań Medyczna została utworzona w maju 2017 roku. Naszą misją jest pomoc ludziom dotkniętym problemem bezdomności ulicznej. W naszej codziennej pracy uczestniczą wyłącznie wolontariusze, których stanowią:

 • lekarze,
 • studenci kierunków lekarskich oraz pielęgniarstwa,
 • studenci pozamedycznych kierunków,
 • farmaceuci,
 • marketingowcy, 
 • pozostałe osoby chętne w jakikolwiek sposób wesprzeć nas swoją pracą. 

Nasza dotychczasowa praca opiera się głównie na medycznej pomocy prowadzonej na terenie Krakowskich Plant. W każdą środę i niedzielę zabieramy nasz czerwony plecak, aby pomagać właśnie na ulicy. Nie ograniczamy się czasowo - jesteśmy tam do ostatniego potrzebującego, co sprawia że pierwszy rok naszej działalności mogliśmy podsumować tak:

Podsumowanie pierwszego roku działaności

Podobnie jak nasi podopieczni tak i my jesteśmy teraz na ulicy, a nasza pomoc nie byłaby możliwa bez systematycznego wsparcia naszych darczyńców/patronów. 

Ważne jest to, że w naszej działalności nie zamykamy się jedynie na medyczny aspekt pomocy, ale chcemy skupić się na człowieku jako całości, by zrozumieć jego problem i pomóc mu go rozwiązać. Nie jest to łatwym zadaniem, ale na wysokości zadania stają nasi wolontariusze, którzy starają się by ich praca była w swoim zakresie holistyczna. Dzięki takiemu podejściu oni sami na progu własnej dorosłości mogą uczyć się empatii i właściwego podejścia do ludzi, a także w wielu przypadkach - przyszłych pacjentów. 

Wiemy, że taka forma wsparcia jest potrzebna, a bezdomność uliczna jest poza marginesem zainteresowań wielu osób czy organizacji. Mamy zatem nadzieję, że właśnie dzięki Wam będziemy w stanie zrealizować zakładane cele.

Obecnie rozpoczęliśmy współpracę z noclegowniami i schroniskami w związku z czym potrzebujemy także wsparcia na zakup:

 • środków leczniczych
 • środków higienicznych
 • środków dezynfekcyjnych

W ostatnim czasie udało nam sie zakupić aparat do elektrokardiografii oraz dwa nowe plecaki medyczne dedykowane pracy w noclegowniach i schroniskach!

W najbliższym czasie chcielibyśmy:

 • uruchomić punkt stacjonarny pomocy medycznej celem zaopatrzenia bardziej wymagających pacjentów. - NASZ OBECNY PRIORYTET
  • Prowadzenie przychodni to koszt do 50 000 zł miesięcznie! - stąd bez Was nie damy rady!

Nasze dalekosiężne plany zakładają:

 • utworzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych zawierające
  • przychodnię dla bezdomnych i ubogich
  • łaźnię
  • pralnię
  • oraz pierwszy w Polsce oddział dla bezdomnych
 • utworzenie platformy koordynującej pomoc dla bezdomnych na terenie małopolski

W pierwszej kolejności pragniemy zadbać o obecne warunki pracy. Niestety zimowe warunki są nieubłagane dla naszych podopiecznych. Często bardzo niskie temperatury nie pozwalają na wykonanie opatrunków i przez ten czas stan kończyn dramatycznie się pogarsza. Chcielibyśmy zatem, aby utworzenie ambulansu zapewniającego dobre warunki w terenie było pierwszym krokiem jaki zostanie zrealizowany dzięki wspraciu naszych Patronów.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób pragnie pomóc napotykanym bezdomnym, ale często nie wiadomo jak to zrobić, aby przyniosło to korzyść zamiast szkody. Jeżeli na prawdę zależy nam na pomocy, to nie możemy oddawać tego co nam zbywa, a musimy nastawić się na inwestycję.  Dopiero taka pomoc staje się często widoczna w postaci oczekiwanych skutków. W końcu jak Wy byście sie czuli, gdybyście w ramach pomocy otrzymali stare, przetarte i przechodzone spodnie? Może właśnie nadszedł czas żeby to zmienić, a my chcemy to zrobić razem z Wami!

Jeśli nadal się zastanawiacie lub chcecie nas poznać lepiej - zachęcamy do poczytania/posłuchania o nas i naszej działalności:

https://stacja7.pl/swiatowy-dzien-ubogich/jestesmy-bezdomni-pomagajacy-bezdomnym/

https://vod.tvp.pl/video/wielkie-nieba,06052017,29964415

http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/fundacja-medyczna-przystan-tak-jeszcze-nie-pomagano-bezdomnym/

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Gratulacje! Właśnie pomogłeś zaopatrzyć naszych dwóch podopiecznych z lekkimi ranami. Na wskazany* adres mailowy wyślemy do Ciebie cegiełkę w postaci recepty. Dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych.
*adres mailowy prosimy przekazać na naszego maila lub w wiadomości prywatnej na fanpage
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 3
Dzięki Tobie zaopatrzymy 4 osoby z lekkimi ranami lub 2 z cięższymi, a to nasi główni beneficjenci - jesteś teraz ich bohaterem! Na wskazany adres mailowy wyślemy do Ciebie cegiełkę w postaci recepty, a raz w roku w rocznicę utworzenia Fundacji imienny list z podziękowaniem za wsparcie i podsumowaniem minionego roku. Okazjonalnie do listu dołączymy gadżety związane z Fundacją.
*prosimy o przekazanie adresu mailowego oraz adresu do korespondencji na naszego maila lub w wiadomości prywatnej na fanpage.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 3
Wspierasz już tych najcięzej chorych, dzięki Twojej pomocy jesteśmy w stanie zakupić materiały z najwyższej półki! W ramach podziękowania za Twoje zaangażowanie na wskazany adres mailowy prześlemy cegiełkę, raz w roku w rocznicę utworzenia Fundacji imienny list z podziękowaniem oraz podsumowaniem minionego roku wraz z gadżetami z logo Fundacji oraz otrzymasz tytuł "Honorowy Darczyńca" na naszej stronie i fanpage'u .
*prosimy o przekazanie adresu mailowego oraz adresu do korespondencji na naszego maila lub w wiadomości prywatnej na fanpage.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Jesteś jednym z nas! Dzięki Twojemu zaangażowaniu możemy profesjonalnie zabezpieczyć wielu podopiecznych, a także utrzymać naszą siedzibę, w której przechowujemy zebrane materiały. W ramach podziękowania za Twoje duże zaangażowanie co miesiąc na wskazany adres mailowy prześlemy cegiełkę, a raz w roku na adres korespondencyjny prześlemy imienny list z podziekowaniem oraz podsumowaniem minionego roku wraz z gadżetami Fundacji oraz cegiełką w postaci recepty. Otrzymasz tytuł "Honorowego Wolontariusza Fundacji" w postaci dyplomu oraz wyszczególnienie na naszej stronie oraz fanpage'u.
*prosimy o przekazanie adresu mailowego oraz adresu do korespondencji na naszego maila lub w wiadomości prywatnej na fanpage.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy