Grupa Edukacji Nowoczesnej

W Patronite od 21.01.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
0 patronów
0 miesięcznie
0 łącznie

Aktualizacje i nowe funkcjonalności.

50 000 zł

0%

osiągnięto

50 000 zł

brakuje

Dzięki tej kwocie będziemy mogli aktualizować naszą aplikację oraz dodawać nowe funkcjonalności. Planujemy rozwijać naszą stronę internetową, a także zmodernizować klucze licencyjne.

Dodatkowe fundusze pozwolą nam zrealizować nowe nagrania audio/video.

Dodatkowo zakupimy także:
★ monitor aktywny do prezentacji naszego oprogramowania na targach.
★ kamera do rozwoju kanału na YouTube.
★ nowy mikrofon.


Kwota ta pozwoli także opłacić wynagrodzenie dla:
★ montażystów
★ dźwiękowców
★ lektorów
★ nauczyciela mianowanego
★ grupy współpracujących z nami informatyków


Realizacja tego celu pozwoli również nam wypłacić sobie honoraria i zapewnić środki do życia.


Dziękujemy, że w nas wierzycie!
GEN


Organizacja ogólnopolskiego konkursu z nagrodami.

100 000 zł

0%

osiągnięto

100 000 zł

brakuje

GEN

Planujemy zorganizować konkurs dla uczniów klas I-III. Konkurs ma na celu rozwiniecie u dzieci talentów artystycznych.
Uzbieraną kwotę w całości przeznaczymy na zakup specjalistycznych laptopów z serii Surface, które idealnie współpracują z naszą aplikacją.