Avatar użytkownika

Fundacja Instytut Analiz Środowiskowych

32
patronów
1 053 
miesięcznie
23 416 
łącznie
32
patronów
1 053 zł 23 416 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

5 zł miesięcznie
Dziękujemy! Nawet nie wiesz jak bardzo Twoja "piątka" ułatwi nam funkcjonowanie. Myśląc o realizacji wielkich celów musimy najpierw ogarnąć podstawowe potrzeby jak chociażby materiały biurowe. Oczywiście gdy "piątek" zbierze się odpowiednio wiele, będziesz mógł się czuć współtwórcą wszystkich naszych akcji. Znajdziesz się też na liście darczyńców publikowanej na naszym profilu na FB,
10 zł miesięcznie
Dziękujemy! Odpowiednia ilość patronów wpłacających tą kwotę zapewni nam możliwość dalszego działania i rozwoju. Za tak solidne wsparcie dostajesz od Instytutu solidną dawkę informacji - dostęp do naszego newslettera dla Patronów + benefity z niższego progu.
14 zł miesięcznie
PRÓG SPECJALNIE DLA MYŚLIWYCH. 14 zł to równowartość jednego naboju w popularnych kalibrach .308, czy 3006. Sam oceń czy to co zrobiliśmy do tej pory jest warte dla Ciebie wsparcia w tej wysokości. Działamy w największej mierze dla Ciebie, za ten poziom wsparcia otrzymasz dostęp do naszej wewnętrznej grupy dyskusyjnej na FB + benefity z niższych progów.
20 zł miesięcznie
Dziękujemy. ! 20 zł miesięcznie to spore wsparcie, jeśli odpowiednia liczba patronów wybierze ten próg będziemy mieli możliwość wyjść poza obszar komentowania i przeznaczać więcej środków na inicjowanie nowych działań Za ten poziom wsparcia otrzymasz możliwość zlecania nam tematów, którymi mamy się zająć + benefity z niższych progów.
50 zł miesięcznie
Dziękujemy. ! 50 zł miesięcznie to wsparcie zasługujące na miano niezłego abonamentu. Jeśli zdecydowałeś się nas wesprzeć taką kwotą co miesiąc pisz do nas śmiało w sprawach, w których możemy Ci pomóc. Nie potrzeba aż tak wielu patronów wybierających ten próg abyśmy mogli znacząco zwiększyć obszar naszych działań w przestrzeni wirtualnej i realnej. Za ten poziom wsparcia możesz liczyć na bezpłatne porady prawne + benefity z niższych progów.
100 zł miesięcznie
Dziękujemy. ! Wybierając ten próg wsparcia przybliżasz Instytut do poziomu stania się organizacją która będzie mogła działać w interesie KAŻDEGO, komu na sercu leży przyroda i racjonalne korzystanie z jej odnawialnych zasobów. Istniejemy dzięki Tobie, masz prawo wyznaczać nam cele i współdecydować o podejmowanych przez nas działaniach. Za ten poziom wsparcia włączymy Cię do grupy konsultacyjnej pracującej nad strategią działania naszego Instytutu + benefity z niższych progów.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Fundacja Instytut Analiz Środowiskowych w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Oficjalny profil Fundacji Instytut Analiz Środowiskowych

Instytut Analiz Środowiskowych

42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 24/10

KRS 0000830208

http://analizasrodowiskowa.org

e-mail: biuro@analizasrodowiskowa.org

Celami naszej fundacji są:

 • ochrona i wsparcie myśliwych dotkniętych groźbami ze strony grup antyłowieckich oraz walka z mową nienawiści,
 • wspomaganie obronności Państwa,
 • ochrona środowiska i poprawa warunków bytowania zwierzyny.

Nasza fundacja od lat podejmuje i prowadzi liczne działania na rzecz wsparcia myśliwych, ochrony środowiska, poprawy warunków bytowania zwierząt oraz upowszechnia wiedzy na temat ochrony środowiska.

W ostatnim czasie kluczowe stało się również prowadzenie i wspieranie działań oraz inicjatyw legislacyjnych wspomagających obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z myśliwymi i sympatykami łowiectwa.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie porad i akcji prawnych wspierających obywateli,
 • inicjowanie i udział w postępowaniach przed organami administracji, sądami i trybunałami,
 • działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

W naszej dotychczasowej działalności:

 • złożyliśmy kilkadziesiąt doniesień o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę myśliwych,
 • udzieliliśmy wsparcia wielu myśliwym dotkniętym groźbami ze strony grup antyłowieckich oraz przekazaliśmy informacje o możliwościach prawnych dochodzenia swoich praw i ścigania sprawców,
 • skutecznie nakłoniliśmy do reakcji organy samorządów zawodowych i pracodawców wobec podległych im osób, które szerzyły nienawiść wobec myśliwych,
 • przeprowadziliśmy badania ankietowe i opracowaliśmy raport na temat dostarczenia w przyszłym roku orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego przez posiadaczy pozwolenia na broń do celów łowieckich.

Inicjatywy, które właśnie realizujemy

Aktualnie realizujemy wiele inicjatyw wpisujących się w nasze cele statutowe. Najważniejsze z nich to:

 • Działania zmierzające do usunięcia zapisu dotyczącego obowiązkowych, cyklicznych badań myśliwych na pozwolenie na broń palną. (link)
 • Petycja o zachowanie dotychczasowych okresów ochronnych dla ptactwa. (link)
 • Pomagamy ofiarom przestępstw i prowadzimy ich sprawy przed sądami (film)
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez objęcie patronatem konferencji “Ochrona środowiska w nowej rzeczywistości”. (link)
 • Podjęliśmy się inicjatyw propagujących bezpośrednią sprzedaż dziczyzny, czyli możliwość spożywania najzdrowszego z mięs. (link)

 

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA!

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na:

 • obsługę prawną w tym postępowania sądowe,
 • zintensyfikowanie wyszukiwań stosowania mowy nienawiści wobec myśliwych i walkę z tym zjawiskiem,
 • prowadzenie badań, szkoleń i konferencji,
 • promocję i rozwijanie sieci sprzedaży zdrowej żywności - dziczyzny,
 • zadania z zakresu media relations - sprostowania, artykuły, oświadczenia do prasy,
 • produkcję materiałów multimedialnych.

 

Nasze dotychczasowe działania:

Wątpliwości wobec obowiązkowych, cyklicznych badań myśliwych zaskutkowały rozpoczęciem procedury w Trybunale Konstytucyjnym:

Pomagamy ofiarom przestępstw i prowadzimy ich sprawy przed sądami:

Podejmujemy się inicjatyw propagujących bezpośrednią sprzedaż dziczyzny, czyli możliwość spożywania najzdrowszego z mięs:

https://analizasrodowiskowa.org/sprzedaz-bezposrednia-dziczyzny/

 

Cele Autora

Dzięki tej kwocie będziemy mogli efektywnie realizować cele fundacji
 • 5 000 zł miesięcznie
 • 3 947 zł brakuje
21%
• ochronę i wsparcie myśliwych dotkniętych groźbami ze strony grup antyłowieckich oraz walka z mową nienawiści,
• wspomaganie obronności Państwa,
• ochronę środowiska i poprawa warunków bytowania zwierzyny.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Fundacja Instytut Analiz Środowiskowych już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Wojciech Szczypka
Wojciech Szczypka
100 zł
michu
michu
20 zł
Karol Grzywacz
Karol Grzywacz
10 zł
Norbert Kiderys
Norbert Kiderys
50 zł
Anna Maria Denys
Anna Maria Denys
20 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.