Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  IKONOPISANIE! To nasza pasja. Chodź z nami poszukiwać Piękna!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

Cieszymy się, że nas odwiedziłeś!

Kiedy do Jerzego Nowosielskiego przychodził biedny ten dawał mu obraz mówiąc: „Nic innego nie mam, ale spróbuj to sprzedać”.

Jesteśmy organizacją, której cel to pomoc przez sztukę sakralną. Tworzymy wspólne warsztaty sztuki sakralnej szczególnie warsztatów ikonopisania i ikonografii bizantyjskiej. Ich zadaniem jest formacja, rozwój artystyczny, odkrywanie siebie, budowanie relacji z Bogiem i ludźmi, wspólnota. Przez naszą pracę, pasję i zdolności zdobywamy środki na pomaganie.

Logo In Blessed Art

Naszą pracę wyraziliśmy hasłem IN BLESSED ART, co oznacza W BŁOGOSŁAWIONEJ SZTUCE/OWOCU. Nasze logo to zarys tęczy i gałązka oliwna, czyli znaki nadziei i przymierza.

 

Nasza fundacja jako jedyna w Polsce proponuje warsztaty ikonograficzne oparte o lekcje video w Szkole IN Blessed Art School. Organizujemy też warsztaty na Jasnej Górze i innych miejscach świata.

 www.InBlessedArtSchool.pl

Prócz filmów instruktażowych dla uczniów tworzymy też filmy wyjaśniające teologie ikon. Może nie za dobre jakościowo - jeszcze brak funduszy na dobry sprzęt :-( Jednak, robimy to z całą pasją i mamy nadzieję na rozwój :-)

Jako artyści chcemy by sztuka pomagała tym, których życie dotknęło chorobą, uzależnieniem. Pomagamy bezpośrednio artystom, których dotknęły różne tragedie. Chcemy by nasza praca wspierała też tych, których dotykają kataklizmy i wojny. Organizujemy różne akcje, aukcje ikon oraz zbiórki.

Pomagamy Rodakom w Ukrainie naszymi talentami. Min. pomalowaliśmy kościół w Susłach - wsi założonej przez kolonistów z Polski:

 

Udało nam się wesprzeć "Małych Artystów", którzy przeżywają biedę i konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie. Zebraliśmy ponad 500 kg przyrządów szkolnych i słodyczy. Przekazaliśmy je osobiście angażując też żołnierzy, dzieciom w miasteczku koło Doniecka. To była nasza trzecia taka akcja.

Współorganizujemy też Międzynarodowe Charytatywne Warsztaty "ELEOS", gdzie spotykamy się w gronie doświadczonych artystów.

Zapraszamy na nasze strony internetowe by dowiedzieć się więcej!

inblessedart.pl

inblessedartschool.pl

inblessedartshop.pl

elazaricon.pl

 

Chcemy robić więcej i doskonalej. Potrzebujemy Twojego wspierania. Ciągle mamy braki. Nie jest nam łatwo zebrać pieniądze na dobry sprzęt, wydanie katalogów...

Dlatego liczymy na objęcie nas PATRONATEM.

 

Wspólnie chcemy odbudować wartość sztuki jako tej, która uszlachetnia i pomaga!

Z radością poszukujemy błogosławieństwa w naszym życiu!

Chodź z nami! Razem możemy więcej!

 

Zostań naszym Aniołem Stróżem, św. Józefem, Salomonem i Patriarchą Jakubem!

 

 

 

 

Warto też wspomnieć skąd się zrodziła ta pasją :-)

Fundację założył i nią dowodzi jako prezes El'azar Hubert Kampa

Na co dzień ikonograf. Od 2010 roku prowadzi swoją pracownię ikonograficzną, w której powstało ponad 300 ikon. Ikony znajdują się w polskich kościołach, prywatnych kolekcjach w Polsce, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, USA, Izraelu… Wiele ikon posiadają również żołnierze broniący kraju w Polsce i Ukrainie. Jest także zawodowym florystą. 

Uczestnik międzynarodowych plenerów ikonograficznych, wolontariusz Fundacji Eleos-Ukraine, współzałożyciel i dyrektor Międzynarodowego Pleneru Ikonograficznego „Eleos”. Współtwórca wystawy „Modlitwa za Ukrainę” i „Modlitwa za migrantów” na terenie Polski i Ukrainy oraz międzynarodowych plenerów ikonograficznych "Eleos" (workshopeleos.ue). 

Laureat Międzynarodowych Konkursów Poezji Chrześcijańskiej w Opolu. Nagrodzony medalem za „Poświęcenie i Miłość do Ukrainy” przez Patriarchę Kijowa i Całej Rusi – Ukrainy Filareta, Krzyżem Kapelana Polowego przez Żołnierzy 1 Batalionu 30 Brygady Zmechanizowanej Nowogród Wołyński.

Swój dorobek i talenty oddał w całości dla fundacji i w niej zaangażował się całkowicie.

 

Pracownia Ikon

www.elazaricon.pl

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za 5 talentów! To dla nas wyróżnienie i zobowiązanie. Dołożymy wszelkich starań by się pomnożyły. Dołączyłeś do społeczności IN BLESSED ART! Witamy z całą serdecznością! Twój adres email wpisujemy na listę patronów, którym raz w miesiącu przesyłamy informację o naszych osiągnięciach i pomnożonych talentach.
P.S.: Twoje nazwisko trafia do naszej skrzynki modlitwy.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za to wielkie wyróżnienie! Otrzymać dziesięć talentów, to otrzymać wielkie zaufanie i potwierdzenie, że nasza praca ma sens. To zastrzyk energii do działania, pomnożenia tych talentów. Obudziłeś w nas zaufanie, że warto czynić dobro! Witaj w społeczności IN BLESSED ART! Takich Patronów nazywamy ANIOŁAMI STRÓŻAMI! Tworzymy dla Ciebie specjalne konto na naszej stronie z indywidualnym dostępem tylko dla Patronów. Na tym koncie raz w miesiącu będzie publikowany film opisujący „Tajemnicę Ikony”, jej technikę, historię, wymowę. I TY jako pierwszy masz dostęp do tego filmu, zanim zostanie opublikowany oficjalnie!
+ nagroda z poziomu 5 zł.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
WOW! Zaufanie wyrażone w 20 talentach wywołuje zawrót głowy. Jakby spotkać i dostawać wsparcie samego św. Józefa! Witamy w społeczności IN BLESSED ART. To trzeba ogłosić! Wpisujemy Cię na listę Patronów pod nazwą „Patroni od św. Józefa” a podziękowanie zamieszczamy we wszystkich relacjach filmowych danego miesiąca.
Pamiętamy o Tobie! Dlatego po trzech miesiącach takiego wsparcia wysyłamy do Ciebie super prezent niespodziankę (*ta nagroda przypisana tylko do tego poziomu wsparcia).

+ nagrody z poziomów 5 i 10 zł.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Zaczynamy się czerwienić zawstydzeni. DZIĘKUJEMY! Naprawdę tak wysoko doceniasz naszą działalność! Witaj w społeczności IN BLESSED ART! Wpisujemy Cię do patronów nazywanych „Salomonami” czyli budowniczymi . Ogłaszamy ich w każdym filmiku przez miesiąc. UWGA! Jako Salomon musisz mieć wgląd w budowę. Otrzymujesz na miesiąc dostęp do wszystkich kursów online na stronie naszej szkoły.
Po trzech miesiącach takiego wsparcia otrzymujesz nagrodę przypisaną tylko do tego poziomu a jest nią wysokiej jakości wydruk na płycie ikony o wysokości 25 cm. Temat wybierzesz sam z podanych wielu propozycji

+ nagrody z poziomów 5,10,20 zł.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 15
Brakuje słów by wyrazić wdzięczność, radość… DZIĘKUJEMY! Doceniasz nas mega wysoko! Witaj w społeczności IN Blessed Art! Takiego Patrona nazywamy NOE! On z nami buduje wielką Arkę! Do wszystkich nagród z poziomów 5,10,20,50 zł dokładamy małą (15 cm) drukowaną ikonę, której temat wybierzesz sam z przesłanych propozycji.
Po trzech miesiącach takiego wsparcia piszemy (malujemy) dla ciebie oryginalną, złoconą ikonę 20/15 cm, której temat wybierzesz sam (*nagroda przypisana tylko do tego poziomu wsparcia).
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Zaliczasz się do grona Patronów nazywanych Patriarcha Jakub! Jesteś dla nas jak ojciec pokoleń! Budujesz z nami społeczność IN BLESSED ART! WITAMY! DZIĘKUJEMY!
Do nagród z poziomu 5,10,20,50,100 dokładamy pisaną ręcznie złoconą ikonę 20/15 cm, której temat wybierasz sam (nagroda przypisana tylko do tego poziomu).
Zostań patronem

Polecani Autorzy