Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

11

patronów

570 zł

miesięcznie

15505 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
229
miesięczne wsparcie
353
liczba patronów

  Czołem Ojczyźnie! Jestem instruktorem i zawodnikiem Dawnych Europejskich Sztuk Walki. Twórcą filmów o walce bronią białą na YouTube. Ostatnie 16 lat swojego życia poświęciłem studiowaniu, trenowaniu i nauczaniu walki mieczami, długimi nożami czy bronią drzewcową. Obecnie moim celem jest odtworzenie "Sztuki Krzyżowej" walki polską szablą.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
57 %
100%
osiągnięto 57%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 430 zł
Plan minimum!
Podstawowy cel budżetowy - dzięki jego osiągnięciu sfinansuję część bazowych kosztów swojej działalności!
Dziękuję za wsparcie!
0%
22 %
100%
osiągnięto 22%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 1930 zł
No to jazda!
Przekroczenie tego progu pozwoli mi co najmniej 1 raz w miesiącu jeździć na turnieje DESW. Będę mógł je dla Was nagrywać i na bieżąco je dla Was recenzować.
Pozwoli mi łatwiej inwestować w rozwój klubu poprzez zakupy nowego sprzętu do DESW i recenzowanie go dla Was abyście wiedzieli czy warto na niego wydawać wasze ciężko zarobione pieniądze.
Będę mógł poświęcić także więcej czasu na przygotowanie kursów online (tłumaczeń, interpretacji i materiałów wideo).

Choć filmy będą dostępne dla wszystkich, Patroni zobaczą je pięć dni wcześniej!
0%
11 %
100%
osiągnięto 11%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4430 zł
Film Szkoleniowy DESW
Po osiągnięciu tego progu będę mógł zmodernizować swój czas pracy i zapewnić sobie i Wam bardziej przewidywalną, rytmiczną publikację materiałów szkoleniowych!
W tym momencie będę mógł poświęcić się nagraniu profesjonalnego filmu będącego kompendium walki Długim Mieczem który będę nagrywał w historycznych lokalizacjach naszego malowniczego kraju.
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9430 zł
Podbijamy Świat!
Osiągnięcie tego progu pozwoli mi komfortowo skupić się na prowadzeniu klubu, regularnym publikowaniu materiałów szkoleniowych, nagrywaniu filmów i startowaniu w międzynarodowych prestiżowych turniejach DESW w europie i Stanach Zjednoczonych.

Będę przeprowadzał regularne warsztaty walki bronią białą w barwnych lokalizacjach wybranych specjalnie dla moich patronów.

Jako bonus za osiągnięcie tego celu, zrealizuję serię filmów o grupach DESW na całym świecie które będę odwiedzał aby prowadzić z nimi warsztaty i walczyć z szermierzami którzy tam trenują. Zachęcę też swoich patronów do wybierania klubów które mam odwiedzić.

O Autorze

Czołem!

Nazywam się Marek Helman i od 2001 roku uprawiam Dawne Europejskie Sztuki Walki (DESW). Nauczam walki długim mieczem, kordem (Dussack), rapierem, szablą wczesną i późną wojskową, sztyletami, kijem i halabardą, tłumaczę i interpretuję średniowiecznie traktaty o walce bronią białą. Jestem drużynowym zdobywcą pucharu świata federacji IFHEMA oraz srebrnym medalistą w kategorii rapiera.

Rozwijanie tej pasji przez ostatnie 16 lat udowodniło mi, że znalezienie sponsorów na zakup kosztownego sprzętu ochronnego, mieczy, czy wyjazd na zawody jest praktycznie niemożliwy. W końcu walka mieczem czy szablą to nie piłka nożna. Inwestowałem więc swoje prywatne finanse zarówno w wynajmowanie sali, zakup sprzętu dla początkujących szermierzy czy wyjazdy na zawody.

Postanowiłem rozpocząć prace nad internetowym kursem walki bronią białą. Pierwsze wpisy i tłumaczenia już pojawiły się na stronie mojego klubu. Poza tłumaczeniami nagrywam także filmy szkoleniowe w których prezentuję interpretacje wybranych technik czy kombinacji.
Poza pracą nad samymi sztukami walki podejmuję różne wyzwania, jak biegi w 30kg średniowiecznej zbroi płytowej.

Dodatkowo będę podejmował kolejne coraz trudniejsze wyzwania, publikował treści związane z walką bronią białą, obalał mity które narosły dookooła mieczy i rycerstwa.

Chcę, by pieniądze zebrane przez Patronów przeznaczone zostały na rozbudowę mojejgo klubu sportowego, zakup i renowację sprzętu, prace nad kolejnymi matriałami filmowymi. 

Chcę zapewnić Wam regularność publikacji, zwiekszyć skalę obecności mojej w Internecie. Jednocześnie prowadzić internetowy kurs walki bronią białą, kręcić filmy w ciekawych lokalizacjach wyzywać na pojedynki szermierzy z różnych części świata czy prezentować relacje z przygotowań do biegów w zbroi, czy samych startów.
Potrzebuję do tego Waszego wsparcia!

Zapraszam do objęcia mnie patronatem. To dla mnie bardzo ważny moment, Wierzę, że rozpoczynam dziś nowy okres dla popularyzacji DESW. Dziekuję Wam wszystkim!

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję za Twoje wsparcie! Jest ono dla mnie bardzo ważne, pomoże mi w działaniu, a przy okazji jak mnie spotkasz i przyznasz ze jesteś moim patronem to przybijemy razem piątkę!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 3
Jeszcze raz dziękuję za Twoją pomoc! Twoje nazwisko czy ksywka pojawi się na mojej stronie www.fechtschule.pl na liście patronów.
Dodatkowo dostaniesz zawczasu informację gdzie pojawię się aby biegać w zbroi, na zawody czy warsztaty aby spokojnie móc porozmawiać przed eventem czy strzelić wspólną fotę.
Po 12 miesiącach patronatu dostaniesz ode mnie T-shirt patrona z wizualizacją walczących szermierzy.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 3
No teraz to się popisałeś!
w zamian w zbliżającym odcinku o walce bronią białą czy o biegach w zbroi umieszczę informację o patronach z tego poziomu. Dodatkowo ten próg zawiera nagrody z progów 5zł i 10zł.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Zostajesz oficjalnym Sponsorem!
Poza nagrodami z niższych progów Twoje nazwisko lub ksywka zostaną wpisane na listę sponsorów na mojej stronie www.fechtschule.pl oraz w opisach moich fanpage na Facebooku.
Na tym progu już po 6 miesiącach patronatu dostaniesz ode mnie T-shirt patrona z wizualizacją walczących szermierzy
Dostaniesz także dyplom z podziękowaniem za Twoje wsparcie który będziesz mógł powiesić w swojej firmie lub w domu.
Zostań patronem
80 zł / miesiąc
patroni: 2
Mieszkasz w Poznaniu lub okolicach, masz ochotę i możliwości aby regularnie trenować szermierkę historyczną na szable.
W ramach tego progu dostajesz możliwość uczestniczenia w treningach "Sztuki Krzyżowej" raz w tygodniu.
W ramach tego progu na zajęciach dostajesz także dostęp do sprzętu ochronnego oraz broni niezbędnych do treningu
Zostań patronem
120 zł / miesiąc
patroni: 2
Mieszkasz w Poznaniu lub okolicach, masz ochotę i możliwości aby regularnie trenować szermierkę historyczną na szable.
W ramach tego progu dostajesz możliwość uczestniczenia w treningach "Sztuki Krzyżowej" dwa razy w tygodniu.
W ramach tego progu na zajęciach dostajesz także dostęp do sprzętu ochronnego oraz broni niezbędnych do treningu.
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś pasjonatem Dawnych Europejskich Sztuk Walki, chcesz podnosić swoje umiejętności uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach. W twoim mieście nie ma jednak klubu DESW, może jest klub do którego uczęszczasz ale chciałbyś mimo wszystko zdobywać dodatkowe umiejętności. Ten próg jest dla Ciebie!
Jeżeli zostaniesz moim Patronem w ramach tego progu, to dostaniesz możliwość uczestniczenia w warsztatach Szermierki Historycznej. Warsztaty odbywają się raz w miesiącu w soboty. Organizuję je w Poznaniu zarówno dla osób początkujących jak i bardziej zaawansowanych.
Zostań patronem
400 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Mieszkasz w Poznaniu lub okolicach, masz ochotę i możliwości aby regularnie trenować szermierkę historyczną na szable, miecze lub rapiery...
W ramach tego progu dostajesz możliwość uczestniczenia w czterech godzinnych indywidualnych lekcjach miesięcznie.
W ramach tego progu na zajęciach dostajesz także dostęp do sprzętu ochronnego oraz broni niezbędnych do treningu.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni