Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

17

patronów

410 zł

miesięcznie

410 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
194
miesięczne wsparcie
196
liczba patronów

  Nakręcamy dla Ciebie film, który pokaże kapłaństwo: jego trudy i radości. Dlaczego jest on taki ważny? Z powodu tego, że społeczeństwo coraz częściej pyta o sens kapłaństwa. Ksiądz Maciej- główny bohater filmu-zaprosi odbiorców nie tylko na plebanię. Wyjawi swoje motywy i pokaże serce, które kocha.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 700000 zł
brakuje 699590 zł
produkcja filmu :Ksiądz też człowiek"
Dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych instytucji, studio nagraniowego i kilku strategicznych sponsorów, mogliśmy ograniczyć kwotę potrzebną dla powstania tego filmu do 700 000 PLN. Bardzo dziękujemy wszystkim za wpłaty przybliżające nas do tego celu. Ad maiorem Dei gloriam („na większą chwałę Bożą”)!

O Autorze

Bądź patronem wyjątkowego filmu

Tego jeszcze nie było. Zabieramy się za produkcję filmu, który nie wsadza księdza w obrazek. Nie
o to nam chodzi. Jesteśmy świadomi skandali, trudnych sytuacji w relacjach z księżmi. Film pt. "Ksiądz też człowiek"stara się pokazać kapłaństwo "od środka". Historie naszych bohaterów pokażą sposób myślenia księży oraz wyjawią trudności z jakimi przychodzi się im mierzyć. Uważamy, że to potrzebne. Można to porównać z życiem każdego z nas. Gdy wiemy jakie rozterki ktoś przeżywa, inaczej na niego patrzymy. Bardziej rozumiemy.

Jesteśmy przekonani, że wiele z pokazanych w trakcie filmu sytuacji przeżyłeś na własnej skórze. Takie jest po prostu życie. Dla ludzi zaprzyjaźnionych z księżmi, wewnętrzne przemyślenia księży bardzo mocno będą się wpisywać w to, co zaobserwowali. Tylko,czy wszyscy ludzie mają okazję często bywać na plebaniach i odbywać długie, prywatne rozmowy z księżmi? Wydaje się, że nie. 

Stąd pomysł na ten film. Chcemy potwierdzić poprzez tę produkcję powiedzenie: "ksiądz też człowiek".  Niby znane i powtarzane, ale nie zawsze przyjmowane do serca.

Wywiad na temat filmu na Fronda.pl : http://www.fronda.pl/a/czy-ksiadz-jest-czlowiekiem-to-bedzie-ciekawy-film,118543.html

Muzykę do filmu "Ksiądz też Człowiek" skomponuje Tomasz Łuc - kompozytor, gitarzysta i producent. Specjalizuje się on w muzyce filmowej i teatralnej. W roku 2017 został nagrodzony za najlepszy debiut w dziedzinie muzyki filmowej na Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles oraz za muzykę do dwóch spektakli na I edycji festiwalu Teatroteka Fest. w Warszawie.

Zobacz osiągnięcia Pana Tomasza Łuca: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1144251

Po szczegóły odnośnie produkcji filmowej "Ksiądz też Człowiek" zapraszamy na stronę www.KsiadzTezCzlowiek.pl

Opiekę prawną nad produkcją filmu objęła Kancelaria Adwokacka Adwokata Arkadiusza Wesołowskiego ze Szczecina oraz Radcy Prawnego dr Sławomira Tomczyka.

Patronat medialny:

        

Współpraca:

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 6
Pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach. Zarówno w codziennym brewiarzu, w odmawianych dziesiątkach Różańca jak i w Eucharystii, którą systematycznie odprawiamy za wszystkich wspierających ten film. Modlimy się za wszystkich ludzi dobrej woli, ale Ci, którzy dokładają się do tego dzieła finansowo, otrzymają specjalne błogosławieństwo. Nie dlatego, że my tak mówimy, tylko czytamy w Piśmie Świętym : " radosnego dawcę miłuje Bóg" ( 2 Kor 9,7).
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 7
Pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach. Zarówno w codziennym brewiarzu, w odmawianych dziesiątkach Różańca jak i w Eucharystii, którą systematycznie odprawiamy za wszystkich wspierających ten film. Modlimy się za wszystkich ludzi dobrej woli, ale Ci, którzy dokładają się do tego dzieła finansowo, otrzymają specjalne błogosławieństwo. Nie dlatego, że my tak mówimy, tylko czytamy w Piśmie Świętym : " radosnego dawcę miłuje Bóg" ( 2 Kor 9,7).
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 2
Pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach. Zarówno w codziennym brewiarzu, w odmawianych dziesiątkach Różańca jak i w Eucharystii, którą systematycznie odprawiamy za wszystkich wspierających ten film. Modlimy się za wszystkich ludzi dobrej woli, ale Ci, którzy dokładają się do tego dzieła finansowo, otrzymają specjalne błogosławieństwo. Nie dlatego, że my tak mówimy, tylko czytamy w Piśmie Świętym : " radosnego dawcę miłuje Bóg" ( 2 Kor 9,7).
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Oprócz modlitwy - którą obdarzamy wszystkich, osoby, które nas wspierają kwotą 50 zł miesięcznie, będą informowane o specjalnych spotkaniach z Patronami (przywieziemy ze sobą ciekawe NIESPODZIANKI). Spotkania będą organizowane w całej Polsce (duże miasta: Warszawa, Kraków,Wrocław, Poznań, Szczecin). W trakcie nich będzie możliwość porozmawiania o życiu duchowym i nie tylko. Zapraszamy :)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Oprócz modlitwy - którą obdarzamy wszystkich oraz spotkań z Patronami w całej Polsce, osoby które nas wspierają kwotą 100 zł miesięcznie otrzymają wybraną książkę ks. Piotra Śliżewskiego (pomysłodawcy filmu).
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Osoby wspierające nas tą kwotą, oprócz wymienionych wcześniej możliwości otrzymają również zaproszenie na premierowy pokaz filmu w jednym z warszawskich kin.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Osoby wspierające nas tą kwotą, oprócz wymienionych wcześniej możliwości zostaną również wypisane jako Patroni w napisach końcowych filmu.
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Osoby wspierające nas tą kwotą, oprócz wymienionych wcześniej możliwości, będą mogli wystąpić w filmie jako statyści oraz dostaną na pamiątkę wskazany rekwizyt z planu zdjęciowego.
Zostań patronem
5000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Oprócz wymienionych wcześniej możliwości, Patroni wspierający nas tą kwotą otrzymają naszą dozgonną wdzięczność oraz ... no właśnie. Ciężko to ubrać w słowa. Na pewno będziecie zadowoleni :)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy