Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Czujesz, że życie stanęło? Twoje lub innych? FabLab i Hackerspace - Tutaj zobaczyłem, jak ludzie tworzą i realizują pomysły. Raz zabawne, raz śliczne, wszystkie z potencjałem. Posuwają się do przodu. Bawią się i uczą. Przestrzeń, narzędzia, materiały, 3D, laser, zasoby i ludzie-zapaleńcy <3

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 9000 zł miesięcznie
brakuje 9000 zł
ALE...
ALE... oba te miejsca nie tylko nie będą rosły, nie tylko nie będą się rozwijały, ale bez wytężonej pomocy lokalnej społeczności upadną lub skarleją. Nie pozwólmy na to. To skarb.

Ten niewykorzystany potencjał, który zawierają, mógłby odmienić losy miasta, a w połączeniu z innymi, kto wie.
Tak się dzieje w Fablabach w innych miastach. Zobaczcie FabLab Barcelona. Urośli do rozmiarów miasteczka studenckiego. I o to chodzi!

Te dwa miejsca są naprawdę unikalne (tak, Wytwórnia też). Żeby jednak rozwinęły skrzydła, na których może polecieć całe miasto, potrzebują więcej zapalonych ludzi, potrzebują promocji, potrzebują kontaktów, potrzebują inwestować w szkolenia, w pomysły i nowe technologie. A na sfinansowanie takich planów potrzebują jak najwięcej nowych uczestników.

W sumie potrzeba tym organizacjom kilkuset nowych aktywnych członków. Jeśli znasz jakiegoś początkującego entuzjastę nowego, majsterkowicza, elektrotechnika, programistę, wynalazcę, projektanta mody, stolarza, gracza (tak, tak), szkoleniowca, recyclingowca czy też inną kreatywną osobę - Skieruj ją do nas.

***

Moim osobistym celem-drogą jest tworzenie projektów CNC na licencji open source, które razem z narzędziami udostępnianymi przez FabLaby i Hackerspace pozwolą ludziom tworzyć sobie potrzebne rzeczy niskim kosztem, na miarę, funkcjonalne, a zarazem atrakcyjne.

W zależności od zebranych środków będę na zmianę projektował, konstruował, promował, fotografował, rekrutował, szkolił, organizował.

O Autorze

Za pomocą serwisu Patronite mam nadzieję uzyskać wsparcie społeczności, które pozwoli mi  poświęcać więcej czasu na pomaganie w rozwoju Stowarzyszeniu FabLab Krakow oraz Fundacji  Hackerspace Kraków. Dzięki nim odkryłem radość bycia wolontariuszem, majsterkowiczem i projektantem, a w przyszłości być może programistą i wynalazcą ;).  

Z Waszą pomocą będę w stanie poświęcać im więcej czasu. Jeśli finansowanie osiągnie wystarczający poziom, zacznę realizować program otwartych warsztatów oraz indywidualny program dla osób, które normalnie by tutaj nie trafiły, a najbardziej tego potrzebują. 

Tym, którzy zdecydują się pomagać mi w tym przedsięwzięciu zamierzam regularnie dziękować przekazując zbiór wybranych zrealizowanych projektów. Będę się starał maksymalnie wykorzystać dostępny obszar roboczy wypełniając go różnymi przydatnymi rzeczami. Zachęcam do sugerowania przedmiotów do kolejnych zbiorów - oto moja lista w serwisie Pinterest, gdzie zebrałem moje inspiracje - https://pl.pinterest.com/dunikowski/lasercut/ - może Ty też znajdziesz.

W maju będę dziękował wspierającym zbiorem podobnym do poniższego, tylko lepszym ;)
(zgodnie z opisami w progach)

Pewien procent uzyskanych środków w pierwszej kolejności przeznaczę na wsparcie fundacji Fablab Kraków oraz Hackerspace Kraków, dzięki którym uzyskałem narzędzia, przestrzeń i materiały do rozwijania swojej pasji. O rozdysponowanych środkach będę informował na bieżąco tutaj: https://patronite.pl/profil/81315/ukasz-dunikowski

W zależności od tego, ile zasobów finansowych pozostanie dostępnych, będę je przeznaczał kolejno na materiały (sklejka różnej grubości, drewno, sztuczna skóra, pleksi); projektowanie modeli do wycinania na otwartej licencji; promocję i rozwój FabLab i HSKrk; organizowanie otwartych warsztatów dla dzieci i dorosłych (druk 3D i projektowanie wektorowe, modelowanie, stolarstwo itp.)

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

1 zł / miesiąc
patroni: 0
░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░███░██░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░██░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░██░░░██░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██░░░███░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░██░░░░░███░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░░
░░░░███████░░░░░░░██░░░░░░░░
░█████░░░░░░░░░░░░░░███░██░░
██░░░░░████░░░░░░░░░░██████░
██░░████░░███░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░██
░██████████░███░░░░░░░░░░░██
░██░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░██
░███████████░░██░░░░░░░░░░██
░░░██░░░░░░░████░░░░░██████░
░░░██████████░██░░░░███░██░░
░░░░░░██░░░░░████░███░░░░░░░
░░░░░░█████████████░░░░░░░░░
Zostań patronem
2 zł / miesiąc
patroni: 0
░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░███░██░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░██░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░██░░░██░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██░░░███░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░██░░░░░███░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░░
░░░░███████░░░░░░░██░░░░░░░░
░█████░░░░░░░░░░░░░░███░██░░
██░░░░░████░░░░░░░░░░██████░
██░░████░░███░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░██
░██████████░███░░░░░░░░░░░██
░██░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░██
░███████████░░██░░░░░░░░░░██
░░░██░░░░░░░████░░░░░██████░
░░░██████████░██░░░░███░██░░
░░░░░░██░░░░░████░███░░░░░░░
░░░░░░█████████████░░░░░░░░░
Zostań patronem
3 zł / miesiąc
patroni: 0
░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░███░██░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░██░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░██░░░██░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██░░░███░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░██░░░░░███░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░░
░░░░███████░░░░░░░██░░░░░░░░
░█████░░░░░░░░░░░░░░███░██░░
██░░░░░████░░░░░░░░░░██████░
██░░████░░███░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░██
░██████████░███░░░░░░░░░░░██
░██░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░██
░███████████░░██░░░░░░░░░░██
░░░██░░░░░░░████░░░░░██████░
░░░██████████░██░░░░███░██░░
░░░░░░██░░░░░████░███░░░░░░░
░░░░░░█████████████░░░░░░░░░
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki :)

Kupię za to jedną sklejkę, z której wytnę coś przydatnego dla FablabKrakow.pl lub hackerspace-krk.pl, które udostępniają swoje zaplecze i narzędzia ludziom, którzy chcą tworzyć.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję :)

Kupię za to dwie sklejki, z których stworzę coś przydatnego dla Fablab Kraków lub Hackerspace Kraków. Dzięki nim ludzie tacy jak ja mogą tworzyć. i rozwijać swoje umiejętności.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Dziękuję! :)

Z tej kwoty będę mógł wesprzeć obie fundacje - Hackerspace Kraków oraz Fablab Kraków, dzięki którym mogę tworzyć, a w dodatku zostanie jeszcze na materiały :)

Jeśli Cię to interesuje, w tym progu znajduje się już mały upominek w postaci zbioru wyciętych przeze mnie różnych przedmiotów, nad którymi pracowałem w danym miesiącu. Zdjęcie aktualnego zbioru jest umieszczone w opisie mojego profilu. Postaram się maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń i umieścić w niej różnorodne projekty. W każdym miesiącu będą to inne przedmioty i zachęcam wspierających do sugerowania, co ma się znaleźć w następnym zbiorze. Nawet jeśli nie będziesz mieć pożytku z niektórych przedmiotów ze zbioru, to być może znajdą zastosowanie jako ciekawy prezent.

Przedmioty będą do odebrania w Krakowie.

Jeśli mam je do Ciebie wysłać pocztą, pozwól, że będę to robił zbiorczo co 2-3 miesiące (ze względu na koszty transportu).
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Łał, dziękuję! :)

Dzięki Twojemu wsparciu Fablab Kraków oraz Hackerspace Kraków otrzymają po 10 zł, a ja będę mógł jeszcze zakupić 6 sklejek, z czego dwie przeznaczę dla Ciebie.
Oprócz zbioru drobnych przedmiotów z poprzedniego progu, otrzymasz dodatkowo jeden z moich większych projektów.

Przedmioty będą do odebrania w Krakowie lub wysyłane pocztą.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Bardzo dziękuję! :)

Oprócz przedmiotów z poprzedniego progu mogę zaprojektować i wyciąć dla Ciebie coś na indywidualne zamówienie.
Maksymalnie 1-2 godziny czasu spędzonego na projektowanie.
Zostań patronem
222 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 9
Bardzo dziękuję! :)

Oprócz przedmiotów z poprzedniego progu mogę zaprojektować i wyciąć dla Ciebie coś na indywidualne zamówienie.
Dodatkowe 2 godziny czasu spędzonego na projektowaniu. Ewentualnie większy projekt/długie wycinanie/większe zużycie sklejki lub innych materiałów.
Zostań patronem
333 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 8
Bardzo dziękuję! :)

Oprócz przedmiotów z poprzedniego progu mogę zaprojektować i wyciąć dla Ciebie coś na indywidualne zamówienie.

Dodaję dodatkowe 2 godziny czasu spędzonego na projektowaniu.
Ewentualnie można zamienić na większy projekt/długie wycinanie/większe zużycie sklejki lub innych materiałów.
Zostań patronem
444 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 7
Bardzo dziękuję! :)

Oprócz przedmiotów z poprzedniego progu mogę zaprojektować i wyciąć dla Ciebie coś jeszcze na indywidualne zamówienie.

Dodaję dodatkowe 2 godziny czasu spędzonego na projektowaniu.
Ewentualnie można zamienić na większy projekt/długie wycinanie/większe zużycie sklejki lub innych materiałów.
Zostań patronem
555 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 6
Bardzo dziękuję! :)

Oprócz przedmiotów z poprzedniego progu mogę zaprojektować i wyciąć dla Ciebie coś jeszcze na indywidualne zamówienie.

Dodaję dodatkowe 2 godziny czasu spędzonego na projektowaniu.
Ewentualnie można zamienić na większy projekt/długie wycinanie/większe zużycie sklejki lub innych materiałów.
Zostań patronem
666 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Bardzo dziękuję! :)

Oprócz przedmiotów z poprzedniego progu mogę zaprojektować i wyciąć dla Ciebie coś jeszcze na indywidualne zamówienie.

Dodaję dodatkowe 2 godziny czasu spędzonego na projektowaniu.
Ewentualnie można zamienić na większy projekt/długie wycinanie/większe zużycie sklejki lub innych materiałów.
Zostań patronem
777 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 4
Bardzo dziękuję! :)

Oprócz przedmiotów z poprzedniego progu mogę zaprojektować i wyciąć dla Ciebie coś jeszcze na indywidualne zamówienie.

Dodaję dodatkowe 2 godziny czasu spędzonego na projektowaniu.
Ewentualnie można zamienić na większy projekt/długie wycinanie/większe zużycie sklejki lub innych materiałów.
Zostań patronem
888 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Bardzo dziękuję! :)

Oprócz przedmiotów z poprzedniego progu mogę zaprojektować i wyciąć dla Ciebie coś jeszcze na indywidualne zamówienie.

Dodaję dodatkowe 2 godziny czasu spędzonego na projektowaniu.
Ewentualnie można zamienić na większy projekt/długie wycinanie/większe zużycie sklejki lub innych materiałów.
Zostań patronem
999 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 2
Bardzo dziękuję! :)

Oprócz przedmiotów z poprzedniego progu mogę zaprojektować i wyciąć dla Ciebie coś jeszcze na indywidualne zamówienie.

Dodaję dodatkowe 2 godziny czasu spędzonego na projektowaniu.
Ewentualnie można zamienić na większy projekt/długie wycinanie/większe zużycie sklejki lub innych materiałów.
Zostań patronem
1111 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Bardzo dziękuję! :)

Oprócz przedmiotów z poprzedniego progu mogę zaprojektować i wyciąć dla Ciebie coś jeszcze na indywidualne zamówienie.

Dodaję dodatkowe 2 godziny czasu spędzonego na projektowaniu.
Ewentualnie można zamienić na większy projekt/długie wycinanie/większe zużycie sklejki lub innych materiałów.
Zostań patronem
9000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Otrzymujesz 20x8h (miesiąc roboczy) plus 10x8h (w bonusie) mojego czasu.
Do tego dorzucam pakiet umiejętności, zaangażowanie oraz entuzjazm.
Zostań patronem

Polecani Autorzy