Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Witam! Hobbystycznie zajmuję się rysowaniem komiksów oraz przyjmowaniu zleceń. Zajmuję się rysowaniem od dziecka ale dopiero w roku 2012 zaczęłam pokazywać swoje prace.

O Autorze

                                       BIO: 

W Czerwcu  roku 2012 zaczęłam pracować dla wydawnictwa Yumegari , który publikuje komiksy mango-podobne i mangi. W tym wydawnictwie zaczęłam publikacje autorskiego komiksu ,, Bisu- Ognista salamandra,,-publikowana jest do tej pory składa się z 4 tomów. Zajmowałam się składaniem mang do druku oraz drobną edycją tekstu. W 2012 wydawca powołał studio graficzne które miało na celu tworzenie komiksów o tematyce mangowej do określonej grób społecznych. Pierwszym projektem studia było ,, Basment,,-on shot. W projekcie Basment byłam koordynatorem projektu a co za tym idzie wszystkie obowiązki związane z terminowością oraz poprawkami itp.. należało do mnie. Pod koniec roku 2015 odeszłam z wydawnictwa , aby zajmować się niezależnie grafikami reklamowymi i ilustracjami. Obecnie pracuję jako grafik dla firmy PAMSO.

Obecnie przyjmuję zlecenia na :loga, plakaty ,wizytówki ,bannery ,nadruki na koszulki wiele więcej...

Oferuję:-indywidualne podejście do klienta ,rozsądne ceny wykonywanych usług ,profesjonalizm , solidne wykonanie ,punktualność ,dobry kontakt.

 

e-mail- dorotakusnierz@tlen.pl

 


                                  Logotypy:

 

Logotyp to jeden z najważniejszych elementów wizerunkowych firmy pozwalający na wyróżnienie oferowanych produktów czy usług na tle konkurencji. Reklama podana w formie graficznej jest najszybciej docierającą informacją do mózgu człowieka dlatego też logo jest tak ważną częścią wizerunku każdego przedsiębiorstwa. Doskonale znamy proces tworzenia logotypu oraz panujące aktualnie trendy co pozwala nam na stworzenie niepowtarzalnego i wyróżniającego się znaku graficznego, który stanie się rozpoznawalną wizytówką firmy.

                                 


                            Rysunek Wektorowy  

     Rysunek wektorowy zbudowany z figur geometrycznych, odcinków, krzywych. Charakteryzuje się łatwością zmiany parametrów  oraz skalowaniem bez strat jakości. Nie nadaje się dobrze do pokazywania dużej ilości szczegółów.

 

                                                          

                             Rysunek Rastrowy  

Grafika rastrowa- składa się z kolorowych pikseli, które w dużej ilości tworzą spójny i jednolity obraz. Wraz z powiększaniem ulega rozmyciu ze względu na ograniczoną rozdzielczość. Idealnie nadaje się do pokazywania dużej ilości szczegułów.

     

 


Koncept art 

Projektowanie postaci nie zawsze jest miłym i łatwym zajęciem. Często bywa tak ,że szkic postaci nie będzie miedz nic wspólnego z ostatecznym pierwowzorem. Dlatego aby uzyskać efekt koncowym trzeba mocno się nabazgrać aby wyszło nam to co chcemy i chce klijęnt. Najczęściej projekt postaci jest zamawiany na maskotki , takie postacie przede wszytkim muszą być miłe dla oka i proste. Maskotka tak jak logo służy jako reklama danej firmy.

 

Zlecenia na pięć maskotek firmy GREINPLAST- firma budowlana. Maskotka przeznaczona na naklejki dla pracowników oraz na  reklama FP firmy. Imię maskotki można znaleść na stronie firmy. Maskotka wykonana  w photo shopie .(2015)

                  


Banery reklamowe i ulotki,wizytówki


Ulotki to najpopularniejsza forma reklamy. Dzięki niskiej cenie oraz szybkiemu czasowi realizacji ulotki stanowią doskonałą formę reklamy zarówno dla nowych powstających firm oraz jako źródło informacji podczas kampanii reklamowych.(2016)

 

 

  

 Zaprojektowania loga , ciastkarni & kawiarni w  Katowicach na  ul. Słonecznej34. Opokawanie firmowych torebek , pojemników jedno razowych na kawe czy herbate oraz słodkiej wizytówki . Życzę smacznego :) 


OKŁADKI

 

       

(2014)


Projekty ubrań:

  Zamówienia wzorów na koszulki i ubrania dla http://sellfame.pl    Tematyka potwory / monstra- dla każdego.J eżeli szukasz wygodnej i modnej odzieży  sklep  sellfame.pl to jest to czego potrzebujesz. Koszulki są dobre do noszenia na co dzień . Projekty wzorów zostały zrobione w takich programach jak : Photo Shop CS6 i CorelDraw X5. (2015)

 

 

 

                                            

                                    

 

 

 

 

 

   Zamówienie na pare projektów patriotycznych dla firmy BREEGO ROBERT. Koszulki patriotyczne dla wesołych i odważnych ludzi. Grafiki na koszulki są zrobione techniką wektorową w programi Corel Dram X5.(2016)

 

                        

 

 


Mapka turystyczna Krakowa

Mapka turystyczna w formie ulotki reklamowej dla firmy Angiel-city.( http://www.angelcity-krakow.pl.) Na mapce zabytki Krakowa takie jak: Sukiennice , Kościół Piotra i Pawła , Plac św. Ducha , Barbakan itp.. Ikonki wykonane w formie wektorowej , skład ulotki reklamowej w programie Photo Shop.(2016)

 

 


Książeczka dla dzieci "Oddajmy cześć królowi!"

Książeczka dla dzieci , która została wydana na Święta Bożego narodzenia ( 2016) przez Pomorskie wydawnictwo ,,Compassion,, Autorką tekstu do książki jest Pani Nelly Cenian.   http://ichthys.pl/swieta-z-historia-biblijna-2014/                                                                                                                                                                  Zlecenie na ilustracje o tematyce religijne-świątecznej. Wykonane w programie Photo Shop. Historia opowiada o małym chłopcu o imieniu  Emil, który wraz z swoim dziadkiem odkrywa historię i znaczenia Świąt Bożego Narodzenia.


Studio Komiksowe -Yumemori

                  Basement to komiks na podstawie scenariusza Magdaleny „Lyon” Lech, za stronę wizualną, którego odpowiadają cztery rysowniczki wyłonione w naborze, przeprowadzonym przez  wydawnictwo Yumegari  w wakacje 2012 roku, tworzące pierwszą w Polsce profesjonalną grupę specjalizującą się w rysowaniu mang – Studio Yumemori. Są to: Emilia Oset (główna rysowniczka), Karolina Kaźmierkiewicz (asystentka głównej rysowniczki), Martyna „Matti” Janik (projekty teł) oraz Dorota Kuśnierz (koordynator projektu i kolorystyk). Komiks miał swoją publikację w Czerwcy 2013.Czy odważysz się wejść do piwnicy?   http://yumegari.pl/yumegari/nasze-wydania/komiksy/basement/

Małe miasteczko Redlon, XVIII-wieczna Anglia. Po śmierci żony zrozpaczony 
James Hatlington zabija trójkę swoich dzieci i popełnia samobójstwo. Tragedię 
jako jedyne przeżywa niemowlę. Piętnaście lat później, będąca sierotą Christina
 podejmuje zakład. Ma wejść do opuszczonego dworku rodziny Hatlington i wytrzymać
 w nim godzinę. Spacerując zatopionymi w mroku korytarzami odnajduje stare drewniane 
drzwi. Ich otwarcie rozpoczyna ciąg wydarzeń, 
których finału nikt nie jest w stanie przewidzieć…

...........................................................................................................................................................................................................................................

FIRMA PAMSO

(2015-now)Firma ,,Pamso,, , która od początku  XIX istnieje na Polskim rynku z okazji swojej 100 letniej rocznicy prosperowania , postanowiła wydać komiks o historii swojej firmy. Rozdziały są wydawane co miesiąc w gazetce firmowej dla klientów. ,,Pamso,, to zbiór opowiadań z najważniejszymi momentami firmy. Komiks skałada się w 56 różnych opowieści , liczba stro (przypuszczalenie 100) Projekt jest w trakcie realizacji.  Komiks powstaje wraz z wspólpracą z Marcinem Makotem. Informacje o projekcie na http://epainfo.pl/historia-na-kartach-komiksu/

 

 


Bisu-ognista salamandra- YUMEGARI

Bisu, ognista salamandra i sługa bogini Freyi zostaje wysłany z misją odnalezienia naszyjnika Brisingamen, którego części zostały rozrzucone po dziewięciu światach Yggdrasill. W czasie jednej z potyczek traci jednak ogon i zmuszony jest uciekać. Trafia do wioski wikingów, gdzie poznaje Tilli. Dziewczyna nie ma pojęcia jak potężną istotę przygarnęła pod swój dach...(2012-2015)

Recenzje:

http://passion-otaku.blogspot.com/2015/01/bisu.html

http://mangarnia.blogspot.com/2014/12/recenzja-bisu-ognista-salamandra-tom-4.html#

http://manga-werewolf.blogspot.com/2014/12/bisu-ognista-salamandra-tom-4-dorota.html

 


 

 

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook