Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

45 zł

miesięcznie

1815 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
616
miesięczne wsparcie
583
liczba patronów

  Miesięcznik Egzorcysta jest unikatowym, jedynym na świecie pismem popularnym zajmującym się na poważnie tematyką zagrożeń duchowych we współczesnym świecie i szeroko rozumianą demonologią oraz duchowością. Jest to pismo katolickie, które traktuje walkę duchową i zbawienie, czyli najważniejszy cel życia człowieka, śmiertelnie poważnie.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4955 zł
Tworzenie i wydawanie ważnych książek
Ta kwota pozwoli nam na poświęcenie czasu na robienie ciekawych książek, np. we współpracy z egzorcystami z kraju i zagranicy oraz tłumaczenie i wydawanie wartościowych książek obcojęzycznych, które będą służyć zdrowiu duchowemu (i fizycznemu zarazem). To może zmienić bieg ludzkich żyć. Poza tym z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszych numerów "Miesięcznika Egzorcysta" poprzez ciekawe wywiady, artykuły, nowych autorów.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 14955 zł
Pójście w świat!
Chcielibyśmy nie tylko tłumaczyć pozycje z innych języków na polski, ale też nasze książki i "Egzorcystę" na inne języki! "Miesięcznik Egzorcysta" jest unikatowy w skali światowej. Na liberalnym Zachodzie potrzeba uświadomienia i ostrzegania przed zagrożeniami duchowymi jest większa niż w Polsce. Polska to ciągle jeszcze potęga duchowa, która może promieniować na cały świat. Możemy (i Ty możesz!), mieć w tym swój własny udział. Wspierając nas czynisz to, co uważasz za słuszne, naszymi rękami.

Tak wypowiedział się o naszym Miesięczniku najsłynniejszy egzorcysta o. Gabriel Amorth:

„Egzorcysta” to tytuł dość nowego czasopisma katolickiego wydawanego w Polsce, pierwszego na świecie utworzonego przez egzorcystów i poświęconego zagadnieniom zagrożeń duchowych, takich jak okultyzm, magia, nowe sekty i inne niebezpieczeństwa, które stają na przeszkodzie wierze katolickiej. Co Ojciec sądzi o pomyśle powstania takiego czasopisma – czy zdaniem Ojca może być przydatne?

"Dobrze, to świetny pomysł, popieram. Niech to czasopismo nawiąże kontakt z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Egzorcystów założonym przeze mnie. Niech się wymieniają informacjami między sobą. Obecnie przewodniczącym stowarzyszenia jest ojciec Francisco Bamonte, egzorcysta. Można się też skontaktować przez sekretariat. Polska wydała na świat Jana Pawła II, który podczas swojego pontyfikatu sprawował wielokrotnie egzorcyzmy, trzy z nich są pewne i najbardziej znane, ale wiadomo też o innych. Jan Paweł II doceniał nas, egzorcystów, był wielkim papieżem i wielkim świętym. Dlatego to czasopismo nie mogło się nie narodzić. Niech Bóg błogosławi tych, którzy je współtworzą. (o. Gabriele Amorth, s. Angela Musolesi, "Z Jezusem pokonać złego ducha, Podręcznik walki duchowej")".
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 25000 zł miesięcznie
brakuje 24955 zł
Filmy
Filmy są dzisiaj chętnie oglądane i mają dużą siłę rażenia. Chcielibyśmy robić filmy dotyczące zagrożeń duchowych i innych ważnych tematów, które dotyczą duchowości człowieka, walki duchowej i zbawienia. Mamy już na koncie jeden film pt. "Opętanie" (https://www.miesiecznikegzorcysta.pl/biblioteka/item/1747-opetanie), ale tematów jest cała góra! Filmy zaś można tłumaczyć na różne języki i oddziaływać na cały świat. I zmieniać ludzkie życia na lepsze.

O Autorze

„Cokolwiek mówiliby niektórzy powierzchownie myślący teologowie, diabeł jest dla wiary chrześcijańskiej tajemniczą, ale rzeczywistą, osobową, a nie symboliczną realnością. Co więcej, jest on realnością władczą, złowrogą wolnością przeciwstawiającą się Bogu i panującą nad ludźmi, o czym poucza nas historia ludzkości (…). Sam człowiek nie ma dość siły, by stawić opór szatanowi. Ale zjednoczeni w Jezusie mamy pewność, że go zwyciężymy”.

Joseph kard. Ratzinger, „Raport o stanie wiary”

 

Miesięcznik Egzorcysta współpracuje m.in. z "Międzynarodowym Stowarzyszeniem Egzorcystów" zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską.

logo Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów

Na jego łamach wypowiadają się egzorcyści, również z innych krajów, demonolodzy, eksperci, naukowcy, kapłani oraz ludzie doświadczeni  przez zło. Misją pisma jest 

 • uświadamianie i ostrzeganie przed współczesnymi zagrożeniami duchowymi czyli sposobami działania złego ducha dzisiaj (np. bioenergoterapia, reiki, tarot)
 • demaskowanie pseudonauki (np. homeopatia)
 • wyjaśnianie czym jest zdrowa, katolicka duchowość, a co nią nie jest
 • bycie platformą, która gromadzi wiedzę dotyczącą powyższej tematyki i pozwala na wymianę opinii, co pomaga w dochodzeniu do prawdy.  Artykuły są pogłębione, chcemy bowiem zgłębiać rzeczywistość, a nie ślizgać się po powierzchni.

 

 

Jako "Miesięcznik Egzorcysta" organizujemy również 

Rekolekcje z egzorcystą ks. Antonim Zielińskim
Pielgrzymka do Armenii i Gruzji z bp. prof. Andrzejem Siemieniewskim

Staramy się, aby rekolekcjoniści byli osobami nietuzinkowymi, a tematy rekolekcji ważne dla życia duchowego i intelektualnego człowieka.

Do tej pory udało nam się

 • wydać 65 numerów Miesięcznika Egzorcysta
 • 35 ksiażek
 • 1 film
 • zorganizować 9 rekolekcji
 • 2 pielgrzymki

Miesięcznik Egzorcysta jest i pragnie pozostać w 100% w polskich rękach.

100% polski kapitał

Chcemy być niezależni finansowo od różnych potęg tego świata, żeby móc głosić prawdę w sposób nieskrępowany. Trudno jest utrzymać się finansowo, ponieważ pismo jest niszowe - nie możemy liczyć na dużą sprzedaż i reklamy ze względu na poruszaną tematykę i tytuł czasopisma. Z pewnością diabeł też nam życia nie ułatwia. W tzw. XXI wieku nie jest to tematyka, której ważność i powaga jest rozumiana i doceniana przez ogół. Uważamy jednak, że istnienie pisma i kumulacja wiedzy dotycząca szeroko pojętej walki duchowej, toczącej się tu i teraz, jest potrzebna, o czym przekonują nas nasi czytelnicy.

 

Możemy liczyć tylko na ludzi świadomych, którzy rozumieją, że istnienie Miesięcznika jest z korzyścią dla konkretnych ludzi i całego społeczeństwa. Nie każdy może tworzyć Miesięcznik Egzorcysta osobiście, ale wspierając go modlitwą czy finansowo, przyczynia się do dobra innych i bierze udział w najważniejszej walce życia, walce o zbawienie duszy swojej i bliźnich. 

św. Augustyn

„Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności, ofiarowanie zaś jest sprawą miłości” (św. Augustyn).

Każdego prosimy o modlitwę.

Za każdego Dobroczyńcę modlą się siostry klauzurowe z Karmelu oraz odprawiana jest Msza św. wotywna o Duchu Świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego. 

Karmelitanki modlą się za naszych dobroczyńców

 

Miesięcznik jest inicjatywą katolików świeckich, ale posiada nihil obstat i błogosławieństwo abp Wacława Depo (https://www.miesiecznikegzorcysta.pl/o-nas). 

 

Jestem wydawcą "Miesięcznika Egzorcysta". Wcześniej studiowałem fizykę w Polsce i w Niemczech, później zrobiłem doktorat w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji w zakresie fizyki polimerów. Następnie pracowałem naukowo w instytucie badawczym SINTEF w Norwegii, gdzie zajmowałem się fizyką tworzyw sztucznych. Interesuję się (oprócz zagrożeń duchowych, religii i teologii) relacją między wiarą a nauką. Ta tematyka tez jest czasami poruszana na łamach "Egzorcysty". Chciałbym móc kontynuować misję związaną z "Miesięcznikiem Egzorcysta" wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie i pogłębiać je z korzyścią dla bliźnich. 

Nie ma żadnego konfliktu między prawdziwą religią a prawdziwą nauką

Przeprowadziłem już wiele wywiadów i napisałem dwa artykuły do Miesięcznika oraz rozdział do książki "Bóg i nauka".  Jestem otwarty na propozycje z Waszej strony przy kształtowaniu "Egzorcysty" i działalności z nim związanej. Pismo (i cała reszta) ma się ukazywać na większą chwałę Bożą i z pożytkiem dla Was, Waszych bliskich i możliwie szerokiego grona ludzi. Czekam na Wasze sugestie!

 

Pod tym linkiem (niestety nie ma jeszcze na YouTube) http://opoka.tv/zblizenia-mariusz-blochowiak/ znajduję się wywiad ze mną przeprowadzony w katolickiej telewizji Opoka.tv. 

 

Poniżej wywiad ze mną, który przeprowadził ateista i redaktor naczelny "Racjonalista.tv".  Myślę, że zostały tu poruszone ciekawe wątki dotyczące wiary, nauki oraz egzorcyzmów i diabła.

 

 

I jeszcze krótka prelekcja, którą wygłosiłem podczas Europejskiego Kongresu Sceptyków. Starałem się uzasadnić, że wiara w istnienie Boga, szatana i przeprowadzanie egzorcyzmów są jak najbardziej racjonalne. A ponadto nie ma żadnego konfliktu między prawdziwą wiarą a prawdziwą nauką.

 

 

Zapraszam na pokład. Walka trwa

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękuję za Twoje wsparcie i doceniam każde zaangażowanie. Za każdego darczyńcę modlą się siostry klauzurowe z Karmelu oraz jest odprawiana Msza św. wotywna o Duchu Świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego. Bóg zapłać za Twoje wsparcie! Nie zapomnij o modlitwie za Miesięcznik Egzorcysta! „Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności, ofiarowanie zaś jest sprawą miłości” (św. Augustyn).
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Bardzo Ci dziękuję za wsparcie naszej działalności. Doceniam. Za każdego darczyńcę modlą się siostry klauzurowe z Karmelu oraz jest odprawiana Msza św. wotywna o Duchu Świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego. Bóg zapłać za Twoje wsparcie! Nie zapomnij o modlitwie za Miesięcznik Egzorcysta! „Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności, ofiarowanie zaś jest sprawą miłości” (św. Augustyn).
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję za wsparcie i zaangażowanie w to dzieło. W zamian chciałbym Ci (lub pod wskazany adres np. kogoś znajomego) wysłać papierowy lub cyfrowy egzemplarz "Miesięcznika Egzorcysta" - wybrany przez Ciebie numer (jeśli nakład nie jest wyczerpany). Za każdego darczyńcę modlą się siostry klauzurowe z Karmelu oraz jest odprawiana Msza św. wotywna o Duchu Świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego. Bóg zapłać za Twoje wsparcie! Nie zapomnij o modlitwie za Miesięcznik Egzorcysta! „Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności, ofiarowanie zaś jest sprawą miłości” (św. Augustyn).
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 1
Doceniam to wsparcie i dziękuję! W zamian chciałbym Ci przesłać jedną z naszych książek, wybraną przez Ciebie z naszej listy (podlegającej aktualizacji). Może być w wersji papierowej lub cyfrowej. Za każdego darczyńcę modlą się siostry klauzurowe z Karmelu oraz jest odprawiana Msza św. wotywna o Duchu Świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego. Bóg zapłać za Twoje wsparcie! Nie zapomnij o modlitwie za Miesięcznik Egzorcysta! „Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności, ofiarowanie zaś jest sprawą miłości” (św. Augustyn). PS. Nagrody kumulują się z poprzednich kwot.
Zostań patronem
90 zł / miesiąc
patroni: 0
Wielka wdzięczność! W zamian chciałbym Cię zaprosić na weekendowe rekolekcje, które organizujemy dość regularnie z bardzo ciekawymi kapłanami, np. egzorcystami. W przypadku dużego zainteresowania jesteś na liście VIP'ów :-) Za każdego darczyńcę modlą się siostry klauzurowe z Karmelu oraz jest odprawiana Msza św. wotywna o Duchu Świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego. Bóg zapłać za Twoje wsparcie! Nie zapomnij o modlitwie za Miesięcznik Egzorcysta! „Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności, ofiarowanie zaś jest sprawą miłości” (św. Augustyn). PS. Nagrody kumulują się z poprzednich kwot.
Zostań patronem
190 zł / miesiąc
patroni: 0
To jest naprawdę zdumiewające! Bardzo dziękuję za taką hojność! Chciałbym Cię wpisać (lub Twoją firmę) jako mecenasa w książce, którą wydamy. Możesz sobie wybrać tytuł (zastrzegam jedynie, że w przypadku zbyt dużej liczby chętnych do danego tytułu decyduje kolejność zgłoszeń. Poza tym firma nie może zajmować się działalnością sprzeciwiającą się moralności katolickiej). Za każdego darczyńcę modlą się siostry klauzurowe z Karmelu oraz jest odprawiana Msza św. wotywna o Duchu Świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego. Bóg zapłać za Twoje wsparcie! Nie zapomnij o modlitwie za Miesięcznik Egzorcysta! „Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności, ofiarowanie zaś jest sprawą miłości” (św. Augustyn). PS. Nagrody kumulują się kumulują z poprzednich kwot.
Zostań patronem
290 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki takiemu niesamowitemu gestowi chciałbym Ci podziękować osobiście na spotkaniu przy kawie i rozmowie na różne, ciekawe tematy. Tak chciałbym Ci się odwdzięczyć i Cię poznać. Za każdego darczyńcę modlą się siostry klauzurowe z Karmelu oraz jest odprawiana Msza św. wotywna o Duchu Świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego. Bóg zapłać za Twoje wsparcie! Nie zapomnij o modlitwie za Miesięcznik Egzorcysta! „Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności, ofiarowanie zaś jest sprawą miłości” (św. Augustyn). PS. Nagrody kumulują się z poprzednich kwot.
Zostań patronem
490 zł / miesiąc
patroni: 0
To już Pan Bóg musi Ci odpłacić :-) Mogę tylko dodać, że wszystko kumuluje się z poprzednich progów.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy