PWMedia Factory

Film o Dubaju, druga cześć. ,

30 000 zł

0%

osiągnięto

30 000 zł

brakuje

Widzimy, że spodobał wam się nasz ostatni film z Dubaju. Niestety 4 dni pobytu było zbyt krótkie dla nas , aby wam wszystko na filmie pokazać. Przez nasz napięty grafik , ledwo zdążyliśmy na samolot powrotny do Polski. Dlatego mamy dla Was propozycję , Po zebraniu odpowiedniego budżetu nakręcimy dla Was drugą część filmu o Dubaju. Będziecie mogli na nim zobaczyć m.in. wyścig Roberta Kubicy w Abu Dhabi od zaplecza ( Być może uda nam się porozmawiać z mistrzem , być może przejedziemy się bolidem lub ferrari z kamerą go pro po torze, na którym będzie się ścigał Robert — odwiedzimy jego, jak i inne gwiazdy Formuły 1.) Ponadto zobaczycie piękny meczet w Abu Dhabi , Muzeum Złota w Dubaju. Ponurkujemy z kamerą go pro w Zatoce Perskiej , a może nawet wykonamy lot helikopterem, aby nagrać całą panoramę Dubaju. Kraj ten jest wart zwiększonej uwagi. O czym się przekonaliście w części pierwszej części filmu.
Zapraszamy do współpracy..

PWMediaFactory

english version below

Second part movie about Dubai

We see that you liked our last film from Dubai. Unfortunately, the 4 days stay was too short for us to show you everything on the film. Through our busy schedule, we barely made it back to Poland. That is why we have a proposal for you. After collecting the appropriate budget, we will shoot for you the second part of the film about Dubai. You will be able to see it, among others Robert Kubica's race in Abu Dhabi from the back (We may be able to talk to the champion, maybe we will drive a car or a Ferrari with a pro-track camera on which Robert will race - we will visit him and other Formula 1 stars) In addition, you will see a beautiful mosque in Abu Dhabi, the Gold Museum in Dubai. We are diving with a pro-pro camera in the Persian Gulf, and maybe even a helicopter flight to record the entire Dubai skyline. This country is worth the attention. What you found out in the first part of the film.
Zostań Patronem