Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

144 zł

miesięcznie

3866 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
484
miesięczne wsparcie
747
liczba patronów

  Pracownia to społeczność, której Celem jest tworzenie i opieka nad Makerspace, czyli Warsztatem Otwartym w Bydgoszczy. Jeśli masz super pomysł, ale nie masz gdzie go zrealizować- TO MIEJSCE JEST DLA CIEBIE!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2856 zł
FUNKCJONOWANIE PRACOWNI
Policzyliśmy, ile kosztuje bezproblemowe działanie Pracowni. Złożysz się?

O Autorze


PRACOWNIA - BYDGOSKI GENERATOR KREATYWNOŚCI

 


Nasz cel jest prosty:

Stworzenie i utrzymanie w Bydgoszczy miejsca na kreatywną, niczym nieskrępowaną twórczość z dziedzin rzemiosła, kultury, sztuki i nauki.  Wspieranie ludzi, którzy chcą używać wspólnych narzędzi i spotykać się, żeby tworzyć. 

Fundamentem przedsięwzięcia jest społeczność - podstawowa płaszczyzna współpracy i wymiany doświadczeń. Mamy lokal w środku miasta, w którym na realizację każdego pomysłu znajdzie się odpowiednia przestrzeń. Aby całość prawidłowo funkcjonowała potrzebna jest infrastruktura- narzędzia i maszyny które pozwolą na urzeczywistnienie najśmielszych idei.

 


Społeczność jest najważniejsza!

Jesteśmy stowarzyszeniem i nasze istnienie zależy tylko i wyłącznie od zaangażowania członków stowarzyszonych. Łączy nas pasja. To nasza praca pcha nas do celu, który wspólnie ustalamy.  Wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie to klucz do naszego sukcesu. Jeśli chcesz, dołącz do stowarzyszenia- mile widziany jest każdy pasjonat, twórca, rzemieślnik, hobbysta. Praktyk i teoretyk. Ekspert lub amator. Młodszy i starszy. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, pogłębić wiedzę albo przekazać swoje umiejętności innym zainteresowanym- to miejsce jest dla ciebie!

 


Przestrzeń - tutaj się dzieje :D

Tworzymy razem przestrzeń, w którym każdy przedmiot-projekt będzie mógł przejść drogę pomiędzy pomysłem a realizacją. Mamy już miejsce dla rękodzieła i rzemiosła:

Pracownia, Jezuicka 22, Bydgoszcz

W naszej Pracowni mamy:
strefę brudną (stanowisko stolarskie i warsztat majsterkowicza),
- strefę czystą (drukarki 3D, elektronika, stoły do rękodzieła i prac precyzyjnych),
- strefę konferencyjną (miejsce do spotkań grupowych na max. 30 osób),
- szwalnię (maszyny do szycia i hafciarka).

 


 


Infrastruktura = zaplecze

tools

Skoro mamy ludzi i miejsce do tworzenia, pozostaje zapewnić odpowiednie narzędzia pomocne w realizacji projektów i zorganizować stanowiska w taki sposób, aby jasne stało się, jak to wszystko działa. 

Na miejscu czekają na ciebie narzędzia. Jeśli jesteś w ekipie, to wypożyczasz za darmo, używasz i odkładasz na miejsce. Są narzędzia proste, dostępne dla każdego i są takie, których używanie wymaga przeszkolenia. Stanowiska do pracy mają przejrzyste zasady i pełne wyposażenie, które pozwala na pełną dowolność w działaniach. Niczym nieskrępowana radość tworzenia!

 


Idea... czyli jak to w ogóle działa?

Idea

Podstawą istnienia Pracowni są członkowie, którzy składają się na funkcjonowanie wpłacając co miesiąc opłatę członkowską 55 zł

 

 • Jako osoba niestowarzyszona możesz:
  • Przyjść i używać wszystkiego do woli przez jeden dzień za drobną opłatę pokrywającą zużycie sprzętu (przewidujemy tę opcję już wkrótce);
  • Wykupić miesięczny abonament i korzystać ze sprzętu w wyznaczonych godzinach funkcjonowania Pracowni (ta opcja również będzie dostępna wkrótce).
 • Jako abonent albo osoba stowarzyszona możesz:
  • Robić co chcesz i korzystać z wszelkich dostępnych środków Pracowni 24/7;
  • Tworzyć zespoły projektowe i zapraszać do niego innych stowarzyszonych, którzy pomogą Ci w projekcie- od wstępnej burzy mózgów, przez wykonanie po marketing i sprzedaż;
  • Stworzyć własną markę i wytwarzać produkty, do których masz pełne prawo własności; 
  • Jeśli chcesz, możesz wziąć swoje dzieło do domu albo zostawić w pracowni - wtedy zajmiemy się sprzedażą i część kwoty powędruje do ciebie, a część na konto stowarzyszenia. Czyli przysłuży się do rozwoju miejsca, z którego i tak korzystasz :)


W planach mamy stworzenie systemu podobnego do gry RPG, gdzie wykonanie misji- nauczenie się nowej czynności, wykonanie projektu albo chociaż posprzątanie holu- prowadzi do zdobycia kolejnych poziomów i umiejętności. Każdy będzie budował swoją postać na podstawie rzeczywistych dokonań, a karta "gracza" będzie dostępna do wglądu dla wszystkich, co ułatwi dobór ludzi do zespołu. Co więcej, każdy nowy poziom i odznaka będzie wynagradzana punktami, które będą do wykorzystania np. w składziku z zasobami. System powinien być dostępny krótki czas po tym, jak zgłosi się do nas przynajmniej kilkoro dobrych programistów ;)

 


Z kim współpracujemy:

 

Urząd miasta bydgoszcz

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy