Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Justyna Reczeniedi to utytułowana śpiewaczka /sopran liryczno-koloraturowy, a także polonistka, doktor sztuk muzycznych w dziedzinie wokalistyki, ostatnia uczennica Bogny Sokorskiej, obecnie solistka Polskiej Opery Królewskiej. Ma głos o niepowtarzalnej barwie i charyzmę sceniczną, które idą w parze z filigranową sylwetką i oryginalną urodą

O Autorze

Chcę dawać ludziom to, co mam najcenniejsze czyli swój głos, siebie jako dzieło sztuki i artystyczne zjawisko. Możliwości spełnienia tego celu są nieograniczone. Pragnę dzielić się kulturą wysoką, polskością i muzyczną spuścizną europejską – z publicznością na całym świecie. Chciałabym także promować młode talenty!

Znacie Gábora? To mój menadżer, a przede wszystkim mąż, głowa rodziny, ojciec naszej córeczki. Po tym, jak zwolniono wszystkich solistów z Warszawskiej Opery Kameralnej, wbrew kuriozalnej sytuacji, postawiliśmy na jedną kartę. Jest nią śpiewanie, występy, głos i to, co można przez śpiew przekazać. Czuję, że właśnie teraz jest czas na inwestycję w siebie, w Sztukę i dlatego przez najbliższe lata będę się zajmować wyłącznie śpiewem. Naszym celem są występy przed publicznością polską, europejską oraz światową, nie wyłączając Dalekiego Wschodu /nota bene byłam wielokrotnie w Japonii i mam jeszcze w uszach te owacje czterotysięcznej publiczności oklaskującej WOK za czasów śp. Dyrektora Sutkowskiego /.

Potrzebujemy środków na organizację koncertów w formie recitalu z fortepianem z różnorodnym, wspaniałym, wielkim repertuarem /od muzyki dawnej, przez operę, operetkę, pieśń i musical, aż po poezję śpiewaną i utwory kompozytorów współczesnych. Początkowo takie koncerty chciałabym realizować na Mazowszu, następnie w całej Polsce, potem na terenie Europy, no i wreszcie na całym świecie – tam, gdzie Justyny Reczeniedi jeszcze nie było: w Australii, Stanach Zjednoczonych, w Rosji oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Z każdego takiego koncertu, z każdej wyprawy zdam relację fotograficzną i video. Będziecie ze mnie, z nas, z siebie na pewno zadowoleni i dumni!

Moja kariera zawodowa pozwala twierdzić, że mogę czuć się spełniona. Jestem autorką 11 albumów fonograficznych, trzech książek /w tym dwu biografii wybitnych śpiewaków/, jestem doktorem sztuk muzycznych, zaśpiewałam w trzech inscenizacjach swoją ukochaną partię Violetty w „Traviacie” Giuseppe Verdiego, występowałam w Austrii, Grecji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, na Litwie, Łotwie, w Libanie, Niemczech, we Włoszech i na Węgrzech. Ja jednak czuję i wiem, że mogłabym osiągnąć dużo, dużo więcej, a Wy możecie mi w tym pomóc. W ten sposób uzyskam niezależność i artystyczną samodzielność. I dzięki temu będę też mogła pomóc młodym adeptom sztuki operowej. Będę za to wdzięczna, szczęśliwa, spełniona i na łożu śmierci powiem sobie: to było prawdziwe życie  – uprawiałam swoją pasję mimo upadku wartości, otaczając się gronem cudownych ludzi, którzy umożliwili mi samorealizację, a Sztuce pomogli przetrwać i wydobyć się na powierzchnię.

            Chciałabym, by te koncerty/recitale były darmowe dla publiczności /wstęp wolny/. Jednocześnie byłyby za każdym razem organizowane w jakimś szczytnym celu. Dochód z symbolicznej puszki przeznaczę zawsze na pomoc dla najbardziej potrzebujących /na rzecz chorych dzieci, dla hospicjum czy fundacji zajmującej się niesieniem pomocy/. Ponadto chciałabym pomagać w karierze kolegom, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, by mogli zaprezentować się przed szerszą publicznością. Wystarczy, że dojdę do porozumienia z jakimś przyjaznym artystom miejscem, które ma odpowiednie możliwości do organizacji koncertów /instrument, akustykę, piękne wnętrze, stałych bywalców/. Może być to sala koncertowa, konferencyjna, galeria, pałac, muzeum, świątynia, ekskluzywny hotel, sanatorium, miejsce plenerowe. Wszystko w zależności od środków, potrzeb i fantazji. Ale kiedy wraz z organizatorem koncertu odpowiednio wypromujemy wydarzenie, powstaną piękne rzeczy... w Paryżu, Mediolanie, Budapeszcie, Tokio..., ale też w mniejszych zakątkach ziemi, by nieść ludziom niezaprzeczalne piękno muzyki!

           Prócz mojej wdzięczności i obopólnej satysfakcji w poczuciu, że bierzemy udział w czymś ważnym i wartościowym, nazwy Patronów lub loga ich firm /o ile będą sobie tego życzyć/ ukażą się wraz z drukowanym programem na okoliczność każdego koncertu oraz we wszystkich materiałach reklamowych w internecie.

            Od sumy 3000 zł jestem w stanie zorganizować raz w miesiącu koncert na Mazowszu, gdzie mieszkam, w promieniu 150 km. Od 3500 zł recital może odbyć się w całej Polsce, od Pomorza aż po Tatry. Od 5000 zł mogę zaprosić do współpracy śpiewaka/śpiewaczkę lub solistę-instrumentalistę. Ale od 5000 zł miesięcznie mogę też spełnić swoje kolejne marzenie, a więc wyruszyć na podbój Europy. Od 8000 zł zorganizuję koncert wszędzie na świecie. Moje myśli stale krążą wokół mojej ukochanej  Japonii. To moje największe marzenie, by zaistnieć na tamtejszym rynku. Jestem pewna, że wspólnymi siłami się uda!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Wizytówka

Hej!


Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)