Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

99 zł

miesięcznie

820 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
638
miesięczne wsparcie
689
liczba patronów

  Adam Kasperek założyciel Holistic Programs, wykładowca i autor programu Siedem Filarów Zdrowia. Pełna energii charyzmatyczna osobowość. Terapeuta, pedagog, doradca zawodowy instruktor sportu i dietetyki. Propaguje zdrowy styl życia, pisze książki, nagrywa filmy i szkoli ludzi. W swoich projektach wy

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
19 %
100%
osiągnięto 19%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 401 zł
Plan minimum
Od zawsze byłem społecznikiem, 17 lat w świecie osób niepełnosprawnych to ważny czas... Kwota ta pozwoli mi dalej działać społecznie i przy tym sfinansować przynajmniej część wydatków/kosztów tego co robię :) Dziękuję serdecznie za Twoje wsparcie!
0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 901 zł
Miesięcznie 1 darmowe video szkolenie
Ten próg finansowy pozwoli pokryć część kosztów związanych z produkcją miesięcznie jednego bezpłatnego video szkolenia! Udostępnionego za darmo na moim kanale YouTube oraz naszej stronie www. Na szczęście dzięki internetowi możemy dzielić się darmową wiedzą jeszcze łatwiej :) Skorzystasz Ty, Twoi bliscy i ludzie, których prawdopodobnie nigdy nie poznasz... dobro jednak wraca zawsze... Stwórzmy to razem!
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1901 zł
Miesięczni 1 darmowe szkolenie w jednym miast z Polski
Szczerze chciałbym docierać do jak największej ilości osób, by móc im pomóc zachować lub przywrócić zdrowie! Dlatego, chciałbym dotrzeć do tych niezwykłych i zwykłych Pań Kowalskich i Panów Nowaków. Pięknie było by dać ludziom w całej Polsce możliwość dostępu do darmowej wiedzy i zmiany swojego Lifestyle. Pomożesz?
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9901 zł
Był już powrót do przyszłości, my pragniemy zrobić powrót do przeszłości!
To jeden z największych Naszych celów i jedno z największych Naszych marzeń...

Budowa miejsca, w którym powstanie przestrzeń, do wspólnych i cyklicznych spotkań.
Organizowania, warsztatów, szkoleń i turnusów.
Dom, w którym zamieszkają na stałe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Będą tu żyć godnie, wspólnie pracować i rozwijać się zgodnie z rytmem natury.

Pragniemy, wrócić do tego co naturalne w każdym wymiarze naszego życia.
Stworzyć wyjątkowe miejsce, w pełni ekologiczne i samowystarczalne pod kątem zdrowej żywności, wody oraz energii. Chcemy uczyć jak żyć zgodnie z Siedmioma Filarami Zdrowia.

Pragniemy powrócić do natury, żyć zgodnie z jej zasadami.
I jeszcze jedno... chyba najważniejsze. Wpłacając dowolną kwotę i robiąc to cyklicznie - uda nam się!

Wierzę w to, ale najbardziej wierzę w Ciebie!

O Autorze

Co tak na prawdę robię?


Przez 17 lat działając w świecie osób niepełnosprawnych zoabczyłem, że temat zdrowia i leczenia pozostawia dużo do życzenia... [pomagałem innym ludziom]
https://www.facebook.com/IKASkrzydla

Później miałem wypadek i zobaczyłem jeszcze bardziej od środka jak nie działa nasz system opieki i leczenia... [inni ludzie pomogli mi]

Później ktoś z bardzo bliskich mi osób zmarł na raka... po ludzku znów wszystko zrobiłem... [nie byłem wstanie nic zrobić sam i inni też nie byli]

Wtedy postanowiem działać zanim nie jest za późno - pomagać ludziom zachować i powracać do zdrowia... dążąc do połączenia medycyny tradycyjnej/akademickiej z naturalną/alternatywną... i tak po roku intensywnej pracy powstał program 7 Filarów Zdrowia!
 

Kim jestem?

Od zawsze robię to co mnie pasjonuje, z najwyższą jakością i etyką  oraz z nastawianiem na indywidualne podejście do człowieka. Ponadto postrzegam każdego człowieka holistycznie, co przekłada się na model pracy i obszary, w których się specjalizuję. To kim jestem łącze z tym co potrafię, jako terapeuta, pedagog, doradca zawodowy, dietetyk, diet coach, instruktor rekreacji ruchowej w tym sportu i kulturystyki oraz instruktor teatralny. Pomaga mi w tym również ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym popartym licznym i aktywnym uczestnictwem w środowiskach rehabilitacyjno-terapeutycznych i arteterapeutycznych. Prowadzące zawsze do konsolidowania i budowania  nowych środowisk, międzynarodowych, ruchów i cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Wspieranie i inicjowanie pionierskich działań zmierzających do terapii totalnej poprzez artystyczny charakter rehabilitacji zawodowej oraz realizowania prawdziwej integracji. Jako wykładowca prowadzę zajęcia na wielu uczelniach. Warsztaty organizuje od ponad sześciu lat, współpracując z wieloma międzynarodowymi organizacjami. Chcę dzielić się tym, co najlepsze w Polsce i zagranicą. Od 2 lat dzielę się tym w internecie...

 

Dowód?


 

Jeżeli uważasz, że powyższe materiały były dla Ciebie przydatne, to udostepnij ten patron.... 

Tylko o tyle Cię proszę.                                                                                                                            Dzięki serdecznie za pomoc :)
 
                                                                                                                              Adam Kasperek

 

Zapomniałbym, pare słów o pierwszym tomie książki...

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 777
Dorzuć swój kamień pod budowę trwałych fundamentów zdrowia... dziękuję serdecznie za Twoje wsparcie i docenienie moich działań!

Jeżeli tylko się spotkamy - to z ogromną przyjemnością podziękuję Ci osobiście :) Więc do zobaczenia...
Zostań patronem
13 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 1313
Być może nie zdajesz sobie sprawy, ale taka niewinnie wyglądająca kwota potrafi bardzo mocno pomóc. Może, jeżeli tylko dobrze ją zainwestujesz..
.
-Twoje imię i nazwisko lub pseudonim (jak wolisz) trafi do naszej internetowej księgi patronatów. Dodatkowo zostanie ono również zaprezentowane we specjalnym filmie umieszczonym na YouTube.

-Otrzymasz dostęp do 5 bezpłatnych zapisów szkoleń. Szkoleń w jakości DVD, łączny ich czas to to prawie 8h video!.
Zostań patronem
22 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 413
Wielkie dzięki Patronie! Nawet nie wiesz, jakie to wspaniałe uczuci, gdy dajesz dobro innym i wraca to do Ciebie... Wraca, byś mógł jeszcze bardziej się nim dzielić!

-Twoje imię i nazwisko lub pseudonim (jak wolisz) trafi do naszej internetowej księgi patronatów.

Dodatkowo pojawi się ono na końcu każdego nowego odcinka "Inspiracji przy herbacie". Zostaniesz już tam na zawsze... pragnę naprawdę szczerze Ci podziękować...

-Otrzymasz dostęp do 10 bezpłatnych zapisów szkoleń. Szkoleń w jakości DVD, łączny ich czas to, prawie 16h video!
Zostań patronem
47 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 203
Ogromne dzięki! No to możemy nie tylko robić więcej ale i na lepszym sprzęcie...

-Twoje imię i nazwisko lub pseudonim (jak wolisz) trafi do naszej internetowej księgi patronatów.

Ekstra pojawi się ono pierwszym slajdzie na najbliższym szkoleniu. Zobaczą je na żywo wszyscy uczestnicy szkoleń jak i widzowie wersji DVD. Warto pokazać jeszcze szerszemu gronu ludzi, jak wiara w ludzi jest ważna...

-Otrzymasz oczywiście dostęp do 10 bezpłatnych zapisów szkoleń. Szkoleń w jakości DVD, łączny ich czas to, prawie 16h video!

- Bierzesz udział w Losowaniu 1 z 10 szkoleń w wersji na DVD, które z przyjemnością do ciebie wyśle wraz z dedykacją.
Zostań patronem
81 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 51
Dziękuję...

-Twoje imię i nazwisko lub pseudonim (jak wolisz) trafi do naszej internetowej księgi patronatów.

Ekstra pojawi się ono pierwszym slajdzie na najbliższym szkoleniu. Zobaczą je na żywo wszyscy uczestnicy szkoleń jak i widzowie wersji DVD. Warto pokazać jeszcze szerszemu gronu ludzi, jak wiara w ludzi jest ważna...

-Otrzymasz oczywiście dostęp do 10 bezpłatnych zapisów szkoleń. Szkoleń w jakości DVD, łączny ich czas to, prawie 16h video!

- Bierzesz udział w Losowaniu 1 z 10 szkoleń w wersji na DVD, które z przyjemnością do ciebie wyśle wraz z dedykacją.

Wysyłam Ci moją pierwszą książkę Lifestyle Rentgen - Siedem Filarów Zdrowia! Oczywiście podpisaną...
Zostań patronem
240 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Ludzie podobni do siebie, nawzajem się przyciągają :)

Jeżeli życzysz sobie, to z przyjemnością:

-Twoje imię i nazwisko lub pseudonim (jak wolisz) trafi do naszej internetowej księgi patronatów.

Ekstra pojawi się ono pierwszym slajdzie na najbliższym szkoleniu. Zobaczą je na żywo wszyscy uczestnicy szkoleń jak i widzowie wersji DVD. Warto pokazać jeszcze szerszemu gronu ludzi, jak wiara w ludzi jest ważna...

-Otrzymasz oczywiście dostęp do 10 bezpłatnych zapisów szkoleń. Szkoleń w jakości DVD, łączny ich czas to, prawie 16h video!

Z ogromną przyjemnością wyślę Ci dwie książki! Jedną dla Ciebie i drugą dla kogoś bliskiego...

Jako prawdziwy Mecenas - możesz wybrać temat, który opracuję dla Ciebie i całej naszej społeczności. Oczywiście w formie bezpłatnego zapisu DVD szkolenia!

Cieszę się, że możemy razem coraz efektywniej pomagać ludziom... :)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy