Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

7

patronów

330 zł

miesięcznie

2030 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
305
miesięczne wsparcie
441
liczba patronów

  to pełnometrażowa artystka z blisko 20-letnim stażem i ambicjami na zrewolucjonizowanie sztuki w Polsce, polskiej i nie tylko! Tytuł mecenasa sztuki jeszcze nigdy nie był tak dostępny jak dzisiaj - zostań Medyceuszem XXI wieku i zyskaj więcej niż "tylko" zapisanie się na kartach historii sztuki!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
33 %
100%
osiągnięto 33%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 670 zł
UWOLNIENIE POTENCJAŁU!
To pierwszy cel, który niczym odźwierny będzie decydujący dla możliwości wkroczenia w kolejne 🙌
Codziennie rodzą się nowe pomysły, pragnienia rozwoju i poświęcenia dla realizowania ich. Niektóre zakładają całe lata na doskonalenie warsztatu, wiedzy, godzin spędzonych sam na sam ze sztuką. Marzę o dniach, które mogłabym witać z kubkiem kawy w jednej i pędzlem w drugiej ręce, spotykać się z weną, która przychodzi pod warunkiem, że będziesz dla niej na wyłączność.... a tymczasem życie "zaprasza" Cię do biegu, w którym musisz uczestniczyć, czasem rozmieniając swój potencjał twórczy na drobne, za które wyposażysz się w chlebek i coś do posmarowania go 🥪
Patrząc wstecz, rozumiem doskonale skąd i dlaczego wzięła się brzydka łatka z tytułem "malarz niedzielny" - byli to artyści (o ile ten tytuł może im przysługiwać), którzy stawiali na zabezpieczenie finansowe w ciągu tygodnia, a swojej pasji oddawali się hobbystycznie, niedzielnie, co w rezultacie dawało jako taką stabilizację finansową i zupełnie przeciętne wyniki w sztuce... budzące najczęściej uśmiech politowania bądź kpiny.
Dlaczego tak niewielu tworzy rzeczy naprawdę cenne? Bo właśnie to poświęcenie niesie cenę. Odpalam ten cel, bo wierzę, że jesteś tutaj z chęcią wniesienia wkładu w kulturę i sztukę.
Zróbmy to wspólnie, a przy okazji pozwól się obdarować upominkami i wyrazami wdzięczności z wybranych progów 💕
0%
11 %
100%
osiągnięto 11%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2670 zł
VLOG i KSIĄŻKI
Ktoś mądry powiedział kiedyś, że malarz, który nie pisze jest nic nie wart. Oczywiście się z tym nie zgadzam, 😂 ale jakie dziedzictwo pozostawia po sobie ten, który nie tylko malował, ale jeszcze pisał o tym! Ten tylko się dowie.... kto czytał. Szczerze polecam!
Dobijając do tego miejsca, już całkiem na serio wychodzę od swojej twórczości do służenia wiedzą i umiejętnościami innym 🤗 Ta kwota pozwoli mi na pełnoetatowe zajęcie się nie tylko malarstwem i pisaniem, ale umożliwi mi zakup sprzętu do nagrań, prowadzenia transmisji, a później - videoblogi! Tak, przy tym progu byłabym w stanie regularnie spotykać się z Wami omawiając na bieżąco swoją pracę, warsztat, nowe pomysły, ale też po to, aby opowiadać Wam ciekawe historie z zakresu historii sztuki, ikonografii chrześcijańskiej, dokopując się do źródeł różnych motywów, o których zapewne nigdy nie słyszeliście! Co Wy na to? 😊
Poszerza się grupa artystów wchodzących w proroczy wymiar sztuki, ale są to wciąż nieprzetarte szlaki na terenie Polski 👣 Dzięki temu spotkania i warsztaty, które prowadzę, będą miały konkretną podstawę i źródło do formacji. Vlogi i wydane materiały umożliwią rozpowszechnienie tych treści dalej, niż sama mogę dotrzeć 🕊

O Autorze

słów kilka o tym, dlaczego pełnometrażowa, skąd ambicje na podbój i zrewolucjonizowanie sztuki.... i, co najważniejsze - dlaczego

Jestem absolwentką Liceum Plastycznego w Krakowie, studentką Wydziału Malarstwa oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po drodze zdarzył mi się szereg wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą

w Krakowie:
BPW - indywidualna 2013,
Pałac Sztuki - wystawa najlepszych dyplomów 2014,
Galeria Cztery Ściany - wystawa poplenerowa 2015,
"200 lat Akademii, 100 lat Akademii Kobiet" 2018,
AST - "Nosferatu - Siła Strachu" 2019,
Galeria Promocyjna ASP - re-wernisaż 2019,
Kotłownia PK - "Ślady" 2019,
CK Dworek Białoprądnicki - "Partake" 2019,
Krakers Cracow Art Week - "Na wyciągnięcie ręki" 2019,
Galeria Drugie Piętro - "Nie przeszkadzam Wam?" 2019,

w Kielcach:
Baza Zbożowa - indywidualna 2015,

w Nowym Targu:
Ruczaj - "Półokrąg" 2016,
SDK - "Czarno - złota" 2018,

w Czarnym Dunajcu:
ZSPiG indywidualna 2015, 2018,

w Niedzicy:
GOK - indywidualna 2015,

w Zalaegerszeg (Węgry):
"Puzzle" 2019.

Niektórym z nich towarzyszyły wywiady, artykuły w lokalnej prasie, czy reportaże z wystaw

Niektórym zaś wywiadom (tudzież wideofelietonom) nie towarzyszyły wystawy ;)

Zanim jednak przekroczyłam próg akademii, moje życie wywróciło się do góry nogami (to drogą frazeologii, ale tak na serio, to właściwie wówczas znalazłam się po raz pierwszy we właściwej pozycji), co z każdym rokiem coraz silniej oddziałuje na moją twórczość. Pewne pojęcia i poglądy z podwórka sztuki wymagały przedefiniowania, aż przyszedł czas na wyrażenie ich w mojej działalności.  Realizuję je w takim zakresie, na jaki pozwala mi studencki budżet, ale moja wizja i marzenia sięgają nieco dalej.

Przez kilka ostatnich lat w mojej głowie kiełkowała idea związana z odnową sztuki, szczególnie tej poruszającej treści duchowe - sztuki, która prowadzi głębiej, odkrywa nowe jakości świata materialnego. Szczególnie inspirującym okazali się Ojcowie Pustyni, w tym św. Maksym Wyznawca, który już w VII wieku odkrył, że:

"Świat duchowy w swojej całości manifestuje się w całości świata zmysłowego,
wyrażany mistycznie przez obrazy symboliczne dla tych, którzy mają oczy, żeby widzieć.
Cały świat zmysłowy jest dyskretnie przejrzysty na świat duchowy, uproszczony i zjednoczony przez naturę duchową. W naszym świecie przez naturę, w tamtym świecie przez symbole,
a dzieło obu jest jedno."

Jest tak ogromne pole, zarówno do działania, jak i eksplorowania - treści dawno już zapomnianych, znaczeń, sensów. 

Do końca roku chciałabym zrealizować pierwsze dziełko - cykl prac (dwie powyżej już są!) ilustrujących album-książkę, w której chcę podzielić się ze światem odnalezionymi w ostatnim czasie skarbami. Potrzebuję środków na wyprawę "wgłąb" i realizację... odkrywki coraz cenniejszych warstw niewyczerpywalnego (przecież!) surowca. A dalej? Kolejne publikacje, warsztaty, stworzenie platformy dla artystów podążających w podobnym kierunku, rozwój warsztatu...

Stąd pomysł na zwrócenie się poprzez patronite.pl do Was, drodzy Patronowie. Jeśli dotarliście ze mną aż tutaj to znak, że sztuka nie jest Wam obojętna, co przecież nie jest oczywistością w dzisiejszych czasach. Złoty wiek dla rozwoju sztuki kojarzy nam się raczej z epoką renesansu, gdzie zamożne rody mogły się poszczycić wspieraniem artystów klasy Michała Anioła. Nie byłabym jednak skłonna do przekreślania naszych czasów, które choć oferują mnóstwo tanich zamienników prosto z Chin i okolic, technologicznie pozwalają nam na rozwój sztuk pięknych choćby przez ten (!) portal i ludzi takich jak Wy (!), a co więcej - nie są w stanie pozbawić społeczeństwa wybitnych artystów (którzy, dzięki Bogu, wciąż się rodzą, bez względu na epokę).

Wierzę, że sztuka nie dotarła do ściany i mimo, że objawia się dzisiaj również pod taką postacią, znajdzie sposobność do odbicia się z miejsca marazmu i dekadencji. Żyję po to, aby ujrzeć te dni, gdzie

 W tej materii też działam ;)

Od kilku lat prowadzę zespół młodych twórców, organizuję warsztaty, spotkania przygotowujące do samodzielnej pracy i wykorzystywania mediów artystycznych do wyrażania głębszych treści, nawiązując i dążąc do idei "dzieła totalnego" - Gesamtkunstwerk.

Nadchodzi zatem czas, a nawet już jest, aby moje dążenia zostały przelane na papier, podobrazia lub zmaterializowały się w inny sposób, o czym piszę więcej w celach :)

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
PATRON MOTYWATOR

Dziękuję! To mały krok dla Twojej kieszeni, ale wielki dla mojej twórczości! :)
Dzięki Tobie moja wiara w hojność ludzi wzrasta. Wzrasta również szansa na osiąganie celów.
W zamian za Twoją decyzję o wsparciu mojej twórczości, chętnie zaktualizuję Ci newsy o postępach w mojej pracy, czasem podrzucę jakąś perełkę z pracowni, do której dostęp będą mieli w pierwszej kolejności Patroni - zapraszam do Grupy Patronów podpiętej do mojego fanpage'a na Facebooku!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
SIEWCA PIĘKNA

Wow! To naprawdę się dzieje :o Dziękuję!
Za tę dyszkę przesyłam Ci świeży plik newsów o mojej pracy, raz w miesiącu (jeśli masz na to ochotę), a co roku wysyłam Ci oryginalny rysunek z mojego szkicownika na wskazany adres. Otrzymasz również spersonalizowane zaproszenie na każdą moją wystawę i wydarzenia towarzyszące. Jesteś mile widziany(a) w Grupie Patronów, którą tworzę specjalnie i tylko dla Was!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 4
Limit: 100
PRZYJACIEL SZTUKI

Drogi Patronie,
przesyłam serce pełne wdzięczności <3 ogromnie dziękuję za Twoje wsparcie!
oprócz prezentów zawartych w poprzednich progach - newsów, rysunków, zaproszeń
Twoje nazwisko (bądź pseudonim, jeśli wolisz) pozwolę sobie umieścić w specjalnie przygotowanym poście na Facebooku i Instagramie.
Niech forma wykonania będzie niespodzianką ;)
Dodatkowo zapraszam do Grupy Patronów (na moim profilu FB)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 100
KREATYWNY MARSZAND

Szanowny Patronie,
pozwól, że od dzisiaj nazywać Cię będę moim marszandem!
Obsypuję Cię moim uśmiechem (co znowuż nie jest taką codziennością), całym pakietem prezentów z poprzednich progów - newsy, spersonalizowane zaproszenia na wystawy i inne wydarzenia, coroczny szkic, dołączenie do Grupy Patronów na Facebooku, post z oznaczeniem Cię jako patrona i uwaga!
Znajdziesz się w oficjalnych podziękowaniach na otwarciu każdej wystawy oraz w drukowanych podziękowaniach w każdej mojej publikacji
Co roku zaś, oprócz szkicu, przesyłam Ci rysunkową pracę mojego autorstwa

A może sam(a) jesteś twórcą, potrzebujesz porady, korekty? Służę zatem pomocą i wskazówkami z zakresu sztuki i mojego doświadczenia akademickiego i osobistego :) z pewnością odpiszę na każde pytanie!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 50
MECENAS SZTUKI

To przywilej tworzyć, mając takie wsparcie i motywację.
Zapewniam, że to jedna z lepszych inwestycji w Twoim życiu :) Czuję się poważnie obdarowana i zrewanżuję się z taką samą powagą. Z radością dostarczam Ci cały pakiet z poprzednich progów (jeśli tylko takie masz życzenie), z tym że tematyka rysunku, który dla Ciebie wykonam jest dowolna i może całkowicie zależeć od Ciebie :) twórzmy historię sztuki wspólnie :)
A może i Ty zajmujesz się sztuką? Od lat, amatorsko, a może stawiasz pierwsze kroki i rozmowa z doświadczoną na polu sztuki osobą, to coś czego szukasz? Chętnie spotkam się z Tobą, aby podzielić się nie tylko swoim doświadczeniem, inspiracjami, ale też wesprzeć Ciebie, wysłuchać, pomóc.... a nuż dojdzie do jakiejś współpracy?
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
MEDYCEUSZ XXI WIEKU

Niemożliwe stało się możliwym! Spośród wszystkich pozostałych progów, hojność Twojego serca zaprowadziła Cię właśnie tutaj. Stajesz się dla mnie kimś, dzięki komu moje działania mogą naprawdę rozwinąć skrzydła. To wiele dla mnie znaczy. O ile to możliwe, chciałabym poznać Cię bliżej, dowiedzieć się więcej o Twoich zainteresowaniach, pragnieniach i celach. Zapraszam na kawę. Pracownię mam niewielką, ale, jeśli chcesz, wypijemy ją właśnie tam!
Dołączam Cię do Grupy Patronów na Fecebooku, z wyróżnieniem medycejskim ;) Twoje nazwisko bądź pseudonim umieszczam na postach patronów na fb i Instagramie, we wszelkich podziękowaniach w druku, wstępach do wystaw. Dedykuję Ci imiennie część postów publikowanych na portalach, gdzie ukazują się moje prace ...
Jeśli jesteś twórcą, polecam się w pełnym zakresie konsultacji, wskazówek i porad. Jestem też oczywiście otwarta na współpracę :)
A może sam(a) nie zajmujesz się tego typu twórczością, ale sporadycznie potrzebujesz zlecić komuś mały projekt do wykonania? Wizytówki, szata graficzna dla Twojego produktu, plakat, drobny upominek dla kogoś bliskiego? Jestem do Twojej dyspozycji ;)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy