Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

10 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Alternatywa jest magazynem online tworzonym przez ludzi młodych, energicznych, utalentowanych niebojących się nowych wyzwań i tematów. Uważamy, że głos młodych ludzi musi być słyszalny. Alternatywa jest miejscem wolności wypowiedzi dającym ludziom młodym (i nie tylko) głos.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 7500 zł miesięcznie
brakuje 7500 zł
Rozwój Alternatywy
Tworzymy Alternatywę, ponieważ wierzymy, że potrzebne są niezależne media tworzone przez działaczy społecznych, aktywistów, dziennikarzy, młodzież licealną i studencką, pasjonatów różnych dziedzin.

Od początku istnienia naszego magazynu online, tworzymy niezależny model dziennikarski, aby zapewnić dostęp do nowoczesnego, pluralistycznego medium podejmującego wszelkie tematy oraz udostępniającego możliwość swobodnej wymiany poglądów i opinii.

W magazynie online można znaleźć tematykę obejmująca różne dziedziny życia: od lifestyle, szkoły, przez najnowsze informacje dotyczące wydarzeń mających miejsce w Polsce i na świecie, do tematów politycznych, społecznych, biznesowych, związanych z prawami człowieka. Udało nam się również rozwinąć sekcję dziennikarstwa śledczego, które daje dostęp do informacji dotychczas niedostępnych dla opinii publicznej.

Udało nam się stworzyć platformę do swobodnej dyskusji i wymiany opinii - dział Opinii stał się miejscem, w którym każda osoba może swobodnie wyrazić swoje myśli. Dzięki temu gwarantujemy, że nasz portal jest i będzie otwartym miejscem debat i ekspresji poglądów.

Zbieramy środki na dalsze funkcjonowanie i rozwój portalu. W najbliższym czasie ruszymi z podcastami, które będą wszechstronne tematycznie. Będzie można słuchać zarówno podcastów o stylu życia, komentarzy dot. wydarzeń na świecie i w Polsce, jak i biznesowych, kulturalnych, technologicznych etc.

O Autorze

Cześć!

Alternatywa jest magazynem online tworzonym przez ludzi młodych, energicznych, utalentowanych niebojących się nowych wyzwań i tematów. W naszym zespole redakcyjnym mamy działaczy społecznych, aktywistów, dziennikarzy, startupowców, młodzież licealną i studencką, pasjonatów różnych dziedzin.

Strona główna Alternatywa.net.pl

Od samego początku aktywnie rozwijamy nasz magazyn, o czym świadczy regularność ukazywania się materiałów, a także aktywna społeczność zgromadzona wokół portalu. Na Facebooku oprócz funkcjonującej strony zainicjowaliśmy powstanie grupy dyskusyjnej o tematyce filozoficzno-politologiczno-ekonomicznej.  W lutym wystartował Tygodnik Ekonomiczny, elektroniczna publikacja Alternatywy prezentująca najważniejsze informacje makroekonomiczne tygodnia.

Oryginalne, wysokiej jakości treści prezentowane na naszym portalu codziennie trafiają do szerokiego grona odbiorców. Podejmujemy się wszelkich tematów, nawet tych, które są unikane w mediach w Polsce, ponieważ wierzymy w to, że społeczeństwo powinno być dobrze poinformowane.

Alternatywa jest miejscem swobodnej dyskusji i wymiany opinii, o czym zresztą świadczy nasz dział Opinie, który jest otwartą platformą pozwalającą aktywnie komentować wydarzenia w Polsce i na świecie, dzielić się swoimi poglądami na każdy temat.

Wierzymy w to, że pluralizm poglądów jest niezwykle ważny. Dlatego chcemy rozwijać miejsce, w którym ukazywać się będą opinie różnych osób, nie tylko naszych redaktorów i redaktorek, ale też wszystkich tych, którzy chcą mieć możliwość swobodnego wypowiadania się i komentowania bieżących wydarzeń.

Nasz portal jest również miejscem otwartym dla organizacji społecznych oraz inicjatyw oddolnych. Aktualnie współpracują z nami inicjatywa Stowarzyszenie Umarłych Statutów oraz Związek Uczniowski Liga Młodzieży Wolnościowej. Wspieramy również międzynarodowy projekt humanitarno-edukacyjny Face to Face With the World.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy! To naprawdę ma duże znaczenie dla nas, że chcesz wspierać ideę naszego magazynu online.

Śledź na bieżąco naszą działalność. Będziemy się starać, aby Ciebie nie zawieść.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękujemy, że zdecydowałeś/aś się wspierać nasz projekt.

Ponieważ zależy Tobie na naszym projekcie, otrzymasz ekskluzywny dostęp do grupy dla Patronów.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Cieszymy się niezwykle bardzo z tego, że wspierasz nasz projekt.

W związku z tym, że zależy Tobie na naszym projekcie, otrzymasz dostęp do comiesięcznego filmu dla Patronów w formie vlogowej w wykonaniu redaktora naczelnego. Mamy nadzieję, iż będzie to również okazja do dyskusji w komentarzach.

*Ten próg daje również dostęp do przywilejów z poprzedniego progu (10 zł).
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie i jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni.

Otrzymasz od nas elektroniczny certyfikat potwierdzający wspieranie naszego projektu. Jeżeli masz jakieś pytania, to nasza redakcja na pewno na nie odpowie.

*Ten próg daje również dostęp do nagród z poprzedniego progu (10 zł, 20 zł).
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
To niezwykłe, że zdecydowałeś/aś się nas hojnie wspierać. Bardzo za to dziękujemy!

W przypadku tego progu możesz zaproponować tematy, które Twoim zdaniem powinny zostać przez nas poruszone. W ciągu miesiąca spośród wszystkich propozycji wybierzemy przynajmniej 2 tematy, które zostaną porządnie opracowane, aby następnie dotrzeć do czytelników i czytelniczek.

*Ten próg zawiera w sobie nagrody z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 30 zł).
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 250
To naprawdę jest niezwykłe, że chcesz z takim poświęceniem wspierać nasz projekt niezależnych mediów. Decydując się na tak duże wsparcie zapisujesz się na kartach historii dziennikarstwa w XXI wieku.

Twoje imię i nazwisko lub pseudonim pojawi się na naszej stronie w specjalnej zakładce Patroni.

*Ten próg zawiera w sobie nagrody z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 30 zł, 50 zł).
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
Twoje wsparcie zasługuje na uhonorowanie. Otrzymasz od nas coś, czym będziesz mógł/mogła się pochwalić swoim bliskim.

Będzie to wyjątkowy prezent, niespodzianka, dzięki której zostaniesz uhonorowany/uhonorowana w specjalny sposób.

*Ten próg zawiera w sobie oczywiście wszystkie przywileje z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł).
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 25
Twoja decyzja o takim wsparciu jest nie tylko dowodem Twojego wielkiego zaangażowania w nasz projekt, jest też dodaniem ważnej "cegiełki" do fundamentów niezależnego dziennikarstwa.

Mamy dla Ciebie coś, co będzie pamiątką na całe życie. Otrzymasz od nas zbiór materiałów przez nas opublikowanych wraz ze zdjęciem i pisemną dedykacją od całej naszej redakcji :)

*Oczywiście próg ten zawiera w sobie wszystkie przywileje z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł).
Zostań patronem

Polecani Autorzy