Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

6

patronów

175 zł

miesięcznie

3619 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
473
miesięczne wsparcie
533
liczba patronów

  Przez 2 lata prowadziłem cotygodniowy przegląd wiadomości z branży gier. Teraz zaś skupiam się na pojedynczych newsach, recenzjach nowych gier, oraz powrotami do starszych tytułów.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
70 %
100%
osiągnięto 70%
cel: 250 zł miesięcznie
brakuje 75 zł
Recenzujemy nowość!
To straszne, ale nowe tytuły (zwłaszcza konsolowe) w tych czasach tyle kosztują. Ale dzięki waszemu wsparciu będę w stanie dobrać się do jednego z dużych tytułów raz w miesiącu i powiedzieć Wam, czy w sumie warto było, czy lepiej było to przepić :).
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4825 zł
Rzucam pracę, robię jutub!
W tym miejscu przestaje się liczyć cokolwiek innego. Jest to kwota, która spokojnie zapewni możliwość utrzymania się, opłacenia wszystkiego w okół, oraz skupienie się tylko i wyłącznie na tworzeniu materiałów. Wymarzona praca, ale szczerze - raczej nie wierzę w spełnienie się tego celu :) Ale - marzyć zawsze można! :)
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 100 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Recenzujemy indyka/starszy tytuł!
Raz w miesiącu bez pytania żony o pieniądze będę w stanie zaopatrzyć się w jakiś nowszy tytuł Indie, bądź starszy, promocyjny tytuł, którego jeszcze nie miałem szansy opisać. A gdy już go ogram - znajdzie się on oczywiście dla Was na YouTube. Dziękuję! I mam nadzieję, że się spodoba :).

O Autorze

 

Nazywam się Arkadiusz Woźniak, aczkolwiek bardziej znany jestem jako Arkadikuss. Mam 28 lat, urodziłem się w Gdańsku i przez pewien czas mieszkałem w malej miejscowości - Skowarcz - nieopodal Gdańska, ale w wieku licealnym tj. 15 lat – przeprowadziłem się do Malborka, gdzie wiodłem przeszczęśliwe życie licealisty-imprezowicza. Jednak życie toczy się dalej i tak oto wylądowałem w deszczowej Anglii… tylko po
to, by w styczniu 2015 roku wrócić do Polski. Ale mniejsza o tym!

 

Mój kanał na YouTube powstał jako miejsce do realizowania mojej pasji (jednej z dwóch) – a jest to granie na wszystkim, co do grania się nadaje! Gry na PC, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Playstation ,Playstation 2, Playstation 3 czy Playstation 4 zalegają już na moich stojakach i aż się proszą, by odpalić je jeszcze raz, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze…

 

Ale nie jest to granie dla samego grania – o co to, to nie! Gram też po to, aby Wam powiedzieć, czy warto grać w taki czy inny tytuł. Mowa oczywiście o recenzjach. Jeśli już na stałe zagościcie na moim kanale, będziecie mogli dowiedzieć się co myślę o danym tytule – a nie będą to tylko i wyłącznie gry najnowsze. Plan jest taki, aby poza najnowszymi tytułami opisywać też gry starsze! Czyli może pojawić się tu na przykład recenzja Unreal Tournament, czy Devil May Cry 4. Zależy jak mi poleży :)

 

A kimże ja jestem, byście mogli stwierdzić, czy jestem wiarygodny? Cóż, może przedstawię się jako Gamer:
– Od maja 2010 do lipca 2015 roku byłem redaktorem (i “głosem”) portalu Grasz24.pl. Poza czytaniem do video-recenzji tekstów innych redaktorów, napisałem i nagrałem też wiele własnych recenzji, czy materiałów okołogamingowych. Wśród społeczności portalu cieszyłem się dobrą opinią – sprawiedliwie krytycznego i rzetelnego.

 

 

Cytaty z YouTube:

Evorkos PL
“Bardzo dobre podsumowanie! Robicie naprawdę dobre materiały!!! Naprawdę przyjemnie się słuchało i oglądało. Również wszystkiego dobrego w nowym roku dla redakcji. Samych sukcesów!

Krystian Szulc
“Końcówka była naprawdę piękna (nawiązanie do filmu Armageddon, no i ta wspaniała piosenka zespołu Aerosmith – I don’t want to miss a thing, oczywiście pochodząca z tego filmu). :) A recenzja? Świetna! :D ale za to że całą tą reckę z redakcji grasz24.pl zrobił tylko jeden gość (Arkadikuss), to należą im się wielkie brawa. “

 

ZbuntowanyGwindon
“Świetna recenzja, zwłaszcza pod względem merytorycznym. Widać, że autor ma naprawdę duże pojęcie o tym, co mówi, i potrafi to przekazać w dobry sposób. Ode mnie plus”

 

SuperOrtalion
“Widać że Recenzent bardzo obeznany w świecie wiedźmina, sam sie interesuje dopiero serią książek i już wiem że przeczytam wszystkie :). Bardzo miłe zaskoczenie że człowiek który recenzuje grę wie że (np w takim wiedźminei) miksturka Kot wzmacnia słuch i geralt może ocenić uzbrojenie itp :). Rewelacja!!”

 

Fishi004
“Chyba pierwsza rzetelna ocena tej gry. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Fajnie, że są jeszcze recenzenci, którzy nie boją się wystawiać oceny takiej, na jaką gra zasłużyła. Brawo! Polecam stronę grasz.org ,świetne recenzje”

 

– W latach 2011-2012, podczas pracy w Radiu Malbork prowadziłem – wraz z Gamingowym kolegą Pawłem Matyjewiczem -audycję Gierkomania – która dotyczyła tylko i wyłącznie gier. Program również cieszył się sporą popularnością.


 

– W 2013 roku współpracowałem również z portalem MiastoGier.TV,  gdzie byłem lektorem.

 

 

- W 2015 roku współpracowałem z redakcją TVGry, gdzie stworzyłem kilka publicystycznych materiałów.

 

 

- W 2016 roku podjąłem współpracę z IGN Polska.

 

Po upadku Grasz24.pl rozpocząłem własną serię filmów pod nazwą Gamingowy Przegląd Tygodnia, gdzie przez 2 lata co sobotę podsumowywałem najważniejsze wydarzenia w branży gier. Program dotyczył wszystkich platform, często wykraczał też poza stricte gamingowe tematy. Program ten cieszył się dużym zadowoleniem widzów, jednak niewielką ich ilością - wygląda na to, że nie umiem w marketing. Od Marca 2017 roku program ten był emitowany w ogólnopolskiej telewizji gamingowej E-Sport.TV.

 

To tyle, jeśli chodzi o “media” gamingowe. Pozatym – gracz od urodzenia. Zaczynałem w wieku 4 lat na Commodore, poprzez Pegasusa,  Playstation 1, Playstation 2, PC, później Playstation 3, aż wreszcie do dorwanego niedawno Xbox’a 360 i... reszty konsol.

 

Zapalony i wierny gracz Unreal Tournament ’99, swego czasu “sława” w starusieńkiej grze Evil Islands, GameMaster na oficjalnym (już nieistniejącym) polskim serwerze Helbreath, dumny posiadacz sporej kolekcji gier na wiodące platformy. Od półtora roku też codzienny gracz Overwatcha.

 

Aktor głosowy w wielu polskich modach (najczęściej do Gothic’a), oraz – głównie – jeden z aktorów głosowych powstającej polskiej gry MMORPG typu Indie – Gloria Victis. Współpracuję również z ekipą SoulFire, która tworzy potężny mod do Gothica pt. Dzieje Khorinis.

 

 

Czy zostaniecie ze mną dłużej, czy też odejdziecie dalej, zwiedzając bezdenne czeluście internetu – na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ale jeśli dacie mi szansę, będę działał na 110 procent, aby czas, który przy mnie spędzicie, był czasem przydatnym i – przede wszystkim – przyjemnym!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 1
Grosz do grosza - jak to mówi przysłowie :). Serdecznie dziękuję Ci za wsparcie i za utwierdzenie mnie, że moje materiały przypadają Ci do gustu.
Raz w miesiącu machnę sobie za Twoje zdrowie :)
Zostań patronem
7 zł / miesiąc
patroni: 1
Kieeerooowniiku, ja to widzę, że my rozmawiamy o poważnych pieniądzach! Ja już nie wiem, co robić z taką kwotą. Chyba będę musiał się podzielić z żoną za to, że pozwala mi tyle czasu przy grach "marnować". Za tę kwotę znajdziesz się na honorowej liście wspierających mnie patronów, która znajdzie się w każdym stworzonym filmie. Dziękuję!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 2
Czy aby nie lepiej byłoby wydać tę kwotę na bardziej użyteczne rzeczy? :) No, ale skoro się tak upierasz (co jest bardzo miłe!), to w zamian za tak hojne wsparcie - nie tylko znajdziesz się na liście patronów, ale też wśród tych, których imiona bądź pseudonimy będę czytał na koniec każdego filmu w podziękowaniach.

(Zachowane są również moje zobowiązania za przekroczenie wcześniejszych progów)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Tu zaczyna się business-klasa. Przestajemy rozmawiać o dziękowaniu, a pytaniu - co mogę zrobić w zamian? A więc - czasem pytacie mnie, czy mogę coś dla Was przeczytać. Tutaj macie okazję się przekonać :) Każdy, kto wesprze mnie taką kwotą będzie mógł raz w miesiącu przesłać mi tekst, który chciały, bym przeczytał (język polski i angielski). A ja postaram się przeczytać to najlepiej, jak potrafię.

(UWAGA: Nie może być to tekst reklamowy. Akceptowane są pasty, żarty, cytaty, bądź twórczość własna. Limit tekstu - 1 strona A4, Times New Roman 12, Interlinia 1.5).

(Zachowane są również moje zobowiązania za przekroczenie wcześniejszych progów)
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 1
Witaj w redakcji!
Ci, którzy wspierają mnie taką kwotą zaprawdę mają na celu pomyślny rozwój kanału. Tak hojne osoby zapraszam do specjalnej grupy, z którą będę rozmawiał na tematy, które poruszane będą w moich filmach. Jeśli będzie to recenzja - wasza opinia o danym tytule zostanie umieszczona (i przeczytana) w filmie. Jeśli będzie to publicystyka - również zapytam Was o zdanie na dany temat. Będziecie mieli bezpośredni wpływ na to, co inni będą później mogli obejrzeć.

(Zachowane są również moje zobowiązania za przekroczenie wcześniejszych progów)
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
PATRON PREMIUM!

Prowadzisz firmę?
Ten próg jest dla Ciebie! Wspierając mnie taką kwotą stajesz się oficjalnym sponsorem moich filmów. Na początku każdego materiału informuję, że "ten film oglądacie dzięki XXX". Jest to kwota która już realnie wpływa zarówno na życie prywatne, jak i twórczość kanału, a więc nie tylko wykonam powyższą usługę, ale i - oczywiście - serdecznie dziękuję.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy