Strefa Patrona:

6

patronów

78 zł

miesięcznie

284 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
366
miesięczne wsparcie
305
liczba patronów

  Profil Misji Archeologicznej w Chodliku! Badamy kulturę dawnych Słowian i początki państwa Polskiego w jednym z najciekawszych pod względem dziedzictwa kulturowego miejsc w kraju, chronimy i ratujemy zabytki, popularyzujemy naukę i wiedzę o przeszłości, poza tym... kręcimy filmy, organizujemy wystawy i warsztaty archeologiczne!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 3700 zł
brakuje 3416 zł
Datowanie radiowęglowe szczątków kostnych ze zbadanych kurhanów w Chodliku
Chcemy opublikować wyniki badań trzech wczesnośredniowiecznych kurhanów z Chodlika, by nasze wnioski były właściwe potrzebujemy datowań bezwględnych - wykorzystamy w tym celu metodę datowania radiowęglowego metodą scyntylacyjną (potocznie C14) szczątków kostnych oraz węgli drzewnych. Chodlikowskie kurhany należą do najbogatszych w Polsce, obok pochówków ludzkich odkryliśmy w nich m.in. kości zwierząt składanych na stosach ciałopalnych, m.in. koni. Odkryte zabytki metalowe stanowią importy zarówno ze Skandynawii, państwa Franków jak i świata koczowników. Badania chodlikowskiej nekropolii wprowadzają nowe informacje do wiedzy o obrządku pogrzebowym wczesnych Słowian. Po osiągnięciu celu otrzymacie od nas publikację i materiały z badań!
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 5000 zł
brakuje 4716 zł
Opracowanie wyników badań grodziska w Kłodnicy
W dwóch ostatnich sezonach prowadziliśmy ratownicze badania archeologiczne budynku odkrytego na grodzisku w Kłodnicy, gm. Wilków. Odkryliśmy prawdziwy spichlerz wypełniony ziarnami zbóż i innych roślin uprawnych - zebraliśmy ponad 300 kg próbek! Ponadto kilka tysięcy fragmentów naczyń glinianych, szereg rzadkich i elitarnych zabytków takich jak broń (w tym półmetrowy grot rzadkiej włóczni skrzydełkowej) czy naszyjnik składający się ze zdobionych srebrem i złotem paciorków oraz arabskich dirhamów. To jak dotąd najcenniejsze odkrycie w Kotlinie Chodelskiej!
Grodzisko w Kłodnicy na podstawie badań radiowęglowych datujemy na koniec X - pierwszą połowę XI w. Niewykluczone, że był to gród kasztelański, jeden z najstarszych śladów polskiej państwowości na Lubelszczyźnie.
Chcemy opracować materiał, wykleić naczynia gliniane, zakonserwować zabytki metalowe, dokonać analiz szczątków roślinnych i zwierzęcych - powiedzą nam one co jedli, uprawiali i hodowali mieszkańcy regionu w XI w. Dzięki temu wyniki badań zostaną opublikowane, powstanie niezwykle ciekawa wystawa archeologiczna na którą Was zaprosimy, wprowadzimy nowe dane do historii!
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 6000 zł
brakuje 5716 zł
Zbadanie wykopaliskowe wału podłużnego w Chodliku
W odległości około 1 km od wałów grodziska w Chodliku, w gęstym Lesie Powiślańskim kryje się jeden z najbardziej tajemniczych i fascynujących zabytków regionu - długi na ponad pół kilometra wał ziemny, tzw. wał podłużny. Jest to fortyfikacja, wysunięty punkt mający za zadanie dodatkową bronę osad i grodu w Chodliku, kontrolowanie przybywających tu podróżnych. Zapewne wyznaczał również granicę osadnictwa. W jego nasypie, w jednym ze zniszczonych przez wybieranie piasku miejsc odkryliśmy wczesnośredniowieczną ceramikę. Na koronie wału znaleźliśmy topór bojowy z X-XII. Wał umocniony jest dodatkowo dwoma fosami. Badania geofizyczne wskazują, iż posiada skrzyniową konstrukcję. Tego obiekty są prawie w ogóle nieznane i niebadane. Chcemy go zbadać wykopaliskowo i lepiej wydatować. ponadto otoczyć ochroną (wykopaliska są niezbędne by wpisać go do rejestru zabytków!) i uratować od zniszczenia - wciąż wybierany jest z niego piasek.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 12000 zł
brakuje 11716 zł
Sezon 2018 - badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska i grodziska w Chodliku!
W sezonie 2018 wracamy do Chodlika, rozpoczynamy badania archeologiczne jednego z największych grodów w Polsce okresu plemiennego (VIII-X w.)! Planujemy zbadać wykopaliskowo duży budynek odkryty na majdanie grodu za pomocą badań geofizycznych. Posiada on wymiary 12x15 m oraz w części prawdopodobnie konstrukcję kamienną! Rzecz jest niezwykle fascynująca.

Wrócimy również na cmentarzysko, zbadamy jeden kurhan oraz jego otoczenie. Zbadamy również obiekt okryty na cmentarzysku, w pobliżu kurhanów za pomocą metod geofizycznych - niewykluczone, że jest to stos ciałopalny, a takich z cmentarzysk słowiańskich praktycznie w ogóle nie znamy!

Wyniki badań opublikujemy zarówno w czasopismach naukowych jak i Internecie, wyślemy Wam sprawozdanie, zdjęcia i zrobimy nowy film z badań!!! :)
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 15000 zł
brakuje 14716 zł
Badania ratownicze stanowisk niszczonych i zagrożonych
W Kotlinie Chodelskiej znajduje się szereg stanowisk archeologicznych, bezcennych dla naszej historii, wciąż niszczonych poprzez wybieranie piasku z wydm. Dotyczy to m.in. dwóch cmentarzysk które monitorujemy - kultury łużyckiej z Trzcińca oraz kultury pomorskiej z Kosiorowa, ponadto eponimicznego stanowiska - cmentarzyska kultury trzcinieckiej z Trzcińca, stanowiska od którego kultura trzciniecka, jedna z największych kultur archeologicznych epoki brązu wzięła swoją nazwę. Jest bardzo niszczone, każdego roku coraz bardziej znika. Kolejne pochówki zostają zniszczone. Stanowisko to znane z badań z pocz. XX w., odkryliśmy na nowo w trakcie badań powierzchniowych w 2016 r. Teraz chcemy je ocalić.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 30000 zł
brakuje 29716 zł
Usprzętowienie, lepsza stacja badawcza oraz stała wystawa archeologiczna!
Do badań naukowych na wysokim poziomie potrzebujemy dobrego sprzętu i właściwie wyposażonej stacji badawczej. Dzięki wsparciu Gminy Karczmiska dysponujemy budynkiem dawnej szkoły podstawowej w Chodliku - niestety brakuje nam wyposażenia, prawdziwej pracowni zabytków, przydałby się również lepszy sprzęt badawczy, począwszy od szpachelek, po drony oraz tachimetr. Dzięki Waszemu wsparciu właściwie wyposażymy nasza misję badawczą, przełoży się to na stan i jakość badań. Zorganizujemy również salę wystawową zabytków, będzie do wstęp do powołania w przyszłości regionalnego muzeum archeologicznego w Chodliku :).

O Autorze

 

Jesteśmy zespołem badawczym, od kilku lat prowadzimy badania archeologiczne w Kotlinie Chodelskiej, niezwykłym regionie położonym w zachodniej części Lubelszczyzny.  Zmieniamy historię, ratujemy zabytki, rozwijamy i popularyzujemy naukę i dziedzictwo kulturowe. 

Nieopodal Kazimierza Dolnego, w dolinie rzeki Chodelki, znajduje się jeden z najciekawszych w Polsce kompleksów wczesnośredniowiecznego, słowiańskiego osadnictwa. Przeszło tysiąc lat temu region ten należał do najliczniej zamieszkałych na obszarze Małopolski. Jego centralną częścią jest słynne grodzisko w Chodliku wraz z otaczającymi je osadami oraz  cmentarzyskami kurhanowymi. 

W tym niezwykły miejscu już od kilku lat prowadzimy badania archeologiczne. Badamy relikty chodlikowskiego grodu oraz kurhany – miejsca pochówków dawnej arystokracji. Odkrywamy kolejne aspekty życia codziennego, wierzeń i kultury dawnych Słowian – relikty naszych wspólnych korzeni. Staramy się również popularyzować wiedzę o przeszłości. 

Od pięciu lat prowadzimy badania wykopaliskowe kurhanów. Odkryliśmy w nich bogato wyposażone, wczesnośredniowieczne pochówki ze szczątkami koni — ewenement na skalę europejską. Znaleźliśmy szereg cennych zabytków zmieniających pogląd na kulturę materialną i duchową wczesnych Słowian. 

Na pobliskim grodzisku w Kłodnicy odkryliśmy prawdziwy spichlerz, zawierający największy jak dotąd odkryty depozyt wczesnośredniowiecznych ziaren zbóż i roślin bobowatych. Odkrycie to pozwoli zrekonstruować dietę mieszkańców regionu sprzed 1000 lat! 


Badamy cały region, łącznie z dolina Wisły, monitorujemy stanowiska zagrożone, prowadzimy ratownicze badania wykopaliskowe, organizujemy wystawy zabytków oraz warsztaty edukacyjne dla najmłodszych. Współpracujemy zarówno z naukowcami jak i pasjonatami historii.

W ciągu dwóch ostatnich lat uratowaliśmy od całkowitego zniszczenia dwa pochówki kultury łużyckiej oraz fragment wału podłużnego z okresu wczesnego średniowiecza. 

Oficjalnie nasze badania prowadzone są z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz powołanego przez nas Towarzystwa Starożytniczego w Chodliku.

Finansowanie: staramy się o granty, czasem je dostajemy, ale by działać nieprzerwanie potrzebujemy wsparcia! Nie wszystkie wydatki możemy pokryć z grantów, nie zawsze możemy prowadzić za nie badania wykopaliskowe. Każdy z Was może dołączyć do naszej Misji! Wesprzeć nas finansowo, a w sezonie przyjechać i z nami pokopać! :) Nasze wydatki są transparentne - co kwartał będziemy przesyłać Wam ich wykaz. 

Tutaj dowiecie się więcej na temat regionu oraz wykopalisk:

 

Więcej na nasz temat: www.chodlik.edu.pl 

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube: www.youtube.com/user/archeochodlik

Nasz profil na Facebook: www.facebook.com/chodlik

 

Nasza podstawowa ekipa: 

Dr Łukasz Miechowicz – kierownik Misji Archeologicznej w Chodliku, archeolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Specjalista w tematyce archeologii wczesnego średniowiecza. Zajmuje się również badaniem dziedzictwa kulturowego rzek, metodyką badań archeologicznych oraz dokumentacji zabytków, zwłaszcza tzw. nowymi technologiami. W 2010 roku otrzymał nagrodę naukową tygodnika Polityka. W 2013 r. oraz 2017 r. stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (opieka nad zabytkami, projekt www.bozestopki.pl), w 2014 roku otrzymał grant National Geographic Traveler „Bilet na przyszłość” na podążenie śladami Zygmunta Glogera oraz badania rzek i dolin rzecznych. 

 

Mgr Grzegorz Skrzyński - archeobotanik, pracownik Muzeum Ziemi PAN, specjalista od analiz i określania szczątków roślinnych. 

 

Agnieszka Chlebicka - studentka archeologii. Opracowuje tematykę epoki brązu w Kotlinie Chodelskiej! Zajmuje się również odkrywanymi przez nas zabytkami krzemiennymi.

Jakub Stępnik – student w Zakładzie Bioarcheologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Hobbystycznie zajmuje się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza oraz żeglugą średniowieczną. W Chodliku prowadzi poszczególne odcinki badawcze, poza tym montuje nasze filmy. 

 

Ponadto w naszych badaniach biorą udział naukowcy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studenci archeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. :)

 

Popularyzujemy nasz badania! Stworzyliśmy Wirtualne Muzeum Chodlika www.chodlik.edu.pl

Prowadzimy również warsztaty i zajęcia dla najmłodszych! :)

 

W tym roku pisali o nas: 

Polska Akademia Nauk

Kurier Lubelski 

Portal KazimierzDolny.pl

 


Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

1 zł / miesiąc
patroni: 0
Witaj w Misji Archeologicznej w Chodliku! Grosz do grosza i uzbieramy na wykopaliska ;). Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, jest ono dla nas bardzo ważne!
Zostań patronem
3 zł / miesiąc
patroni: 0
Witaj w Misji Archeologicznej w Chodliku. Właśnie zostałeś naszym Patronem , Dziękujemy!!! Każda złotówka jest dla nas ważna! Wyślemy Ci podziękowania drogą mailową! Zawsze możesz nas odwiedzić w trakcie wykopalisk, zorganizujemy Ci wycieczkę po okolicznych zabytkach :).
Zostań patronem
7 zł / miesiąc
patroni: 3
Dziękujemy za Twoje wsparcie nasz Patronie! Jest ono dla nas niezwykle ważne. Każda przekazana nam złotówka zostanie wykorzystana na badania naukowe, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz popularyzację wiedzy na jego temat! Otrzymasz od nas specjalne podziękowania emailem! Jeżeli odwiedzisz nas w trakcie badań pokażemy Ci okolice, odkryte zabytki i opowiemy o regionie!
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy Ci nasz Patronie! Zbieramy na badania w przyszłym sezonie, każda złotówka się liczy! Otrzymasz od nas specjalne podziękowania, ponadto będziemy przesyłać Ci nasz newsletter, no i oczywiście zapraszamy do nas, do Chodlika!!! ;)
Zostań patronem
21 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękujemy bardzo! Dzięki Tobie kupimy opakowania na zabytki, woreczki strunowe, papier i tusz do drukarki, markery do fotogrametrii, ołówki, długopisy itp. Małe, lecz niezbędne rzeczy. Zbieramy również środki na sezon badawczy!
Będziesz otrzymywać od nas newsletter, a przez okres wspierania nas, co miesiąc wyślemy Ci zdjęcie ilustracyjne z badań lub któregoś z odkrytych przez nas zabytków, w najlepszej jakości, np. do ustawienia jako tapetę!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy!!! Poza powyższym, dzięki Tobie możemy bardziej poświęcić się popularyzacji badań, stać na opłacenie serwera, domeny Wirtualnego Muzeum, czy np. profilu na Sketchfab, gdzie wrzucamy modele 3D, możemy się rozwijać i zapraszać Was do świata nauki.
Otrzymasz od nas newsletter i zdjęcie na tapetę, informacje o nowych filmach i wydarzeniach, referatach i konferencjach z naszym udziałem.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Tobie nasze badania stają się lepiej dofinansowane, a tym samym skuteczniejsze. Pieniądze przeznaczymy na pokrycie kosztów paliwa w trakcie wykopalisk, analizy szczątków roślinnych oraz kostnych, opracowanie materiału z dotychczasowych badań.
Otrzymasz od nas newsletter, zdjęcia. W dokumentacji z badań zamieścimy listę darczyńców, na którą wpiszemy również Ciebie (imię i nazwisko lub jeżeli wolisz pseudonim). Znajdzie się ona także na stronie Wirtualnego Muzeum Chodlika www.chodlik.edu.pl.
Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 0
Twoje wsparcie daje nam komfort psychiczny, dzięki któremu miast martwić się o każdy grosz, możemy skupić się na pracy naukowej. Dzięki temu nas również na nowy drobny sprzęt pomiarowy i dokumentacyjny.
Otrzymasz od nas pakiet internetowy – newsletter, zdjęcia zabytków, nasze artykuły. Sprawozdanie z prac badawczych i analiz, które dzięki Tobie zostały wykonane. Dożywotnio będziemy przesyłać Ci publikacje naszych badań w wersji cyfrowej. Twoje nazwisko (pseudonim) znajdzie się na naszej stronie internetowej, w newsletterze, oficjalnej dokumentacji z badań. Zaprosimy Cię z rodziną i znajomymi na specjalne warsztaty archeologiczne - pokażemy jak się lepi garnki, skleja ceramikę, szuka zabytków i dokumentuje nawarstwienia.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Na spokojnie planujemy kolejne badania, zabytki przechodzą właściwą konserwację, stać nas na materiały biurowe i opłacenie kosztów bieżących, powstaje kolejna publikacja poświęcona wynikom badań! Co więcej stworzymy nowy film oraz zorganizujemy konferencję popularnonaukową i wystawę zabytków! Oczywiście zbieramy również środki finansowe na kolejny sezon badawczy.
Otrzymasz od nas specjalne zaproszenie na wernisaż wystawy zabytków, która w maju 2018 roku zostanie zorganizowana w Domu Kultury Karczmiskach oraz Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach. Postaramy się ją pokazać również w Warszawie. W trakcie towarzyszącej jej konferencji naukowej podziękujemy Ci oficjalnie za wsparcie. Oczywiście będziesz otrzymywać od nas również newsletter, zdjęcia i zaproszenia na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia w przyszłości. Twoje nazwisko (pseudonim) znajdzie się na stronie internetowej, w newsletterze.
Zostań patronem
170 zł / miesiąc
patroni: 0
To już naprawdę znaczna pomoc, dzięki tobie pokryjemy koszty konserwacji części zabytków metalowych i ceramiki a nawet analiz laboratoryjnych, dokumentacji fotograficznej i 3D. Będziemy mogli „wyciągnąć” z zabytków wszystkie możliwe informacje, opublikować je, zamieścić w galeriach na stronie Wirtualnego Muzeum!
Co więcej możesz „zaadoptować” zabytek, na którego konserwację i dokumentację wydamy Twoje pieniądze (metalowy, ceramiczny, szklany, może arabski dirham, a może nawet ziarenka roślin :) – (otrzymasz od nas ich spis). Na tablicach poświęconych konkretnym przedmiotom zamieścimy informacje, że zostały zakonserwowane oraz opracowane dzięki Twojemu wparciu. Informacja ta znajdzie się na metryczce zabytku i zawsze przy nim będzie, nawet gdy trafi on do muzeum. Otrzymasz od nas fotografie i opisy – pełne opracowanie danego zabytku. Poza tym przyślemy Ci nasz newsletter i zdjęcia, wpiszemy na listę darczyńców, zaprosimy na wernisaże wystaw.
Dostaniesz od nas również kopię ślicznego szklanego paciorka z X w. (na grodzisku w Kłodnicy odkryliśmy ich przeszło 80), wykonaną metodą wczesnośredniowieczną!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
To ½ kosztu datowania radiowęglowego jednej próbki węgla/kości. Dzięki Tobie uściślimy chronologię badanych zabytków/obiektów i być może zmienimy dotychczasowe patrzenie na historię!
Otrzymasz od nas pakiet Internetowy. Sprawozdanie z prac badawczych i analiz, które dzięki Tobie zostały wykonane. Dożywotnio będziemy przesyłać Ci publikacje naszych badań w wersji cyfrowej. Oczywiście dołączymy zaproszenia na wernisaże wystaw i umieścimy Cię na liście darczyńców!
Ponadto dzięki Tobie zorganizujemy zajęcia dla dzieciaków z wybranej szkoły podstawowej z okolic Chodlika (powiatu opolskiego, puławskiego) lub Warszawy! Ty również możesz ją nam wskazać! Przyjedziemy, pokażemy zabytki i opowiemy o pracy archeologa lub zaprosimy dzieciaki do nas do Chodlika, obwieziemy po okolicznych zabytkach, przygotujemy warsztaty archeologiczne i świetną zabawę poprzez edukację.
Otrzymasz również piękną kopię szklanego paciorka zdobionego srebrną folią z X w. (takiego jak odkryliśmy w 2017 roku na grodzisku w Kłodnicy:) ).
Zostań patronem
600 zł / miesiąc
patroni: 0
Badania ratownicze to ważny element naszej działalności, dzięki Twojemu wsparciu uratujemy (ew. zweryfikujemy i dobrze zadokumentujemy) jedno niszczone stanowisko (lub jego najbardziej zagrożony fragment) położone na piaskowych wydmach Kotliny Chodelskiej, przeprowadzimy jego weryfikację wykopaliskową. Możesz pomóc nam w jego wyborze i uczestniczyć w ekspedycji.
Twoje dane jako darczyńcy znajdą się w oficjalnej dokumentacji z badań oraz ich publikacji naukowej. Także na wystawach zabytków, zarówno wirtualnych jak i stacjonarnych. Otrzymasz od nas pełen pakiet dokumentacji oraz sprawozdanie. Dożywotnio będziemy przesyłać Ci publikacje naszych badań w wersji cyfrowej.
Otrzymasz również piękną kopię szklanego paciorka zdobionego złotą folią (takiego jak odkryliśmy w 2017 roku na grodzisku w Kłodnicy:) ).
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
To już prawdziwy mecenat naszych badań naukowych. Dzięki takim ludziom jak Ty nauka idzie do przodu, dziedzictwo kulturowe jest lepiej chronione i badane. Dzięki Tobie tworzymy historię.
Możesz „zaadoptować” jeden kurhan lub inny obiekt, który dzięki Twojemu wsparciu będzie badany, opracowany, zrekonstruowany i otoczony opieką. Na grodzisku w Chodliku postawimy tabliczkę z opisem badań oraz Twoim nazwiskiem. Przekażemy Ci dyplom z tytułem Mecenasa Badań Archeologicznych w Chodliku, zaprosimy do nas, przyjmiemy z honorami, pokażemy dziedzictwo kulturowe regionu. Otrzymasz od nas fotoksiążkę z galerią zabytków, dedykacją i podziękowaniami. Ponadto otrzymasz specjalny pakiet Internetowy, zaproszenia na wszystkie nasze konferencje, referaty, pakiet publikacji. Wszędzie gdzie będziemy mogli umieścimy informacje o Twoim wsparciu, także w oficjalnej dokumentacji z badań oraz ich publikacjach.
Otrzymasz od nas naszyjnik składający się z kopii 10 paciorków z X w. (takich jak odkryliśmy na grodzisku w Kłodnicy w 2017 r.), w tym zdobionych złotą i srebrną folią:).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy