Jakub Iciaszek

5 patronów
175 miesięcznie
4 467 łącznie

1 500 zł

miesięcznie

11%

osiągnięto

1 325 zł

brakuje

Dalszy rozwój idei Dobry HR.
Promowanie dobrych praktyk rekrutacyjnych.
Edukacja środowiska HR.
Walka z dyskryminacją na rynku pracy.
Pokrycie kosztów związanych z działalnością internetową.
Pokrycie kosztów związanych z promocją.
Pokrycie kosztów ewentualnej relokacji.
Pokrycie innych kosztów.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 35 zł
Anonimowy patron
Próg: 35 zł
Łukasz Ledziński
Łukasz Ledziński
Próg: 35 zł
Anonimowy patron
Próg: 35 zł
Anonimowy patron
Próg: 35 zł