Jakub Iciaszek

7 patronów
130 zł miesięcznie
835 zł łącznie

1 500 zł

miesięcznie

8%

osiągnięto

1 370 zł

brakuje

Dalszy rozwój idei Dobry HR.
Promowanie dobrych praktyk rekrutacyjnych.
Edukacja środowiska HR.
Walka z dyskryminacją na rynku pracy.
Pokrycie kosztów związanych z działalnością internetową.
Pokrycie kosztów związanych z promocją.
Pokrycie kosztów ewentualnej relokacji.
Pokrycie innych kosztów.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni