Piotr Wideryński

Gród - chata wikliniarza

40 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

40 000 zł

brakuje

Chata w konstrukcji plecionkowej o wymiarach 4 x 4 m, nakryte dachem dwuspadowym kryty strzechą trzcinową. Konstrukcja chaty stanowią okrąglaki w narożach, do których bezpośrednio oparto konstrukcję dachową. Wypełnicie ścian stanowi wiklina zaplatana wokół słupów 6-10 cm w odstępach od 16 - 32 cm oraz wokół narożników budynku, przez to ściany w narożach pozostają zaokrąglone. W budynku garncarza całość ścian od zewnątrz i wewnątrz pokryta jest polepą z gliny zmieszanej z siecz- ką i krowim łajnem. Podłoga wykonana jest w postaci klepiska. Wejście do chaty umieszczone boku. Chaty garncarza i wikliniarza umieszczone kalenicą prostopadle do ogrodzenia

Gród - chata garncarza

40 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

40 000 zł

brakuje

Chata w konstrukcji plecionkowej o wymiarach 4 x 4 m, nakryte dachem dwuspadowym kryty strzechą trzcinową. Konstrukcja chaty stanowią okrąglaki w narożach, do których bezpośrednio oparto konstrukcję dachową. Wypełnicie ścian stanowi wiklina zaplatana wokół słupów 6-10 cm w odstępach od 16 - 32 cm oraz wokół narożników budynku, przez to ściany w narożach pozostają zaokrąglone. W budynku garncarza całość ścian od zewnątrz i wewnątrz pokryta jest polepą z gliny zmieszanej z siecz- ką i krowim łajnem. Podłoga wykonana jest w postaci klepiska. Wejście do chaty umieszczone boku. Chaty garncarza i wikliniarza umieszczone kalenicą prostopadle do ogrodzenia

Gród -chata kowala i snycerza

50 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

50 000 zł

brakuje

Chaty w konstrukcji zrębowej o wymiarach 6,5 x 3 m. Ściany chaty zrębowej (wieńcowej) zbudowane są z poziomo ułożonych bali drewnianych. Łączone są w narożnikach na "obłap" sięgających do połowy grzbietów belek. Pierwsza belka podwali- nowa spoczywa na dużych płaskich kamiennych. Na ostatniej belce spoczywa konstrukcja dachu. Grubość bali 18 - 20 cm. Szpary pomiędzy belkami wypełnione zostanie mieszanina gliny, sieczki i krowiego łajna lub mchem. Chata będzie przykryta dachem dwuspadowym i pokryta trzciną. Podłoga w chatach pokryta klepiskiem z gliny

Gród - palisada

90 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

90 000 zł

brakuje

Wokół grodu wykonano ostrokół z bali drewnianych o grubości min. 20 cm, zaostrzonych. W koronie ostrokołu wykonano blankowanie co 4 moduły słupka. Są one zakotwione w ziemi na głębokość 1,5 m i dodatkowo skręcone ze sobą. W ziemi usztywnione poziomymi belkami i klinami. Od wewnętrznej strony wykonano drewniany pomost na słupach. Konstrukcję dodatkowo usztywniono zastrzałami co 3 po- le. Elementy drewniane zakotwione w gruncie na głębokość 1,5 m opalone i zabezpieczone dziegciem lub masą bitumiczną

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)