Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

49 zł

miesięcznie

7980 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
834
miesięczne wsparcie
1154
liczba patronów

  Od ponad 5 lat pracujemy na rzecz Dobra, Prawdy i Piękna. Pomóż nam robić to jeszcze lepiej i na większą skalę!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

Już ponad 5 lat, odkąd pojawiła się w naszym życiu. Nie mieliśmy pojęcia, jak to będzie, czy się uda, czy nie zawalimy sprawy. Mieliśmy różne plany. Część z nich zrealizowaliśmy, części jeszcze nie, a z niektórych zrezygnowaliśmy. Tak to zwykle bywa. W międzyczasie pojawiły się inne plany i projekty. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, kiedy wychodziliśmy z kancelarii notarialnej z aktem fundacyjnym.  Jesteśmy wdzięczni mnóstwu osób, które nam w tym pomogły, ale nie będziemy umieszczać tu listy imion i nazwisk. Niech każdy, kto kiedykolwiek wspomógł nas dobrym słowem, modlitwą, pracą czy pieniędzmi wie, że jesteśmy wdzięczni. Każdemu. Bez wyjątku. Pozwoliliście, by jedna z najciekawszych przygód naszego życia trwała. 

 

Wiele rzeczy już zrobiliśmy, bądź robimy na bieżąco, wiele jest jeszcze do zrobienia i głęboko wierzymy, że to nie tylko marzenia. Otóż chcemy, by Fundacja św. Grzegorza Wielkiego się rozwijała, chcemy dzielić się z Wami naszymi pasjami: liturgią, literaturą, dobrym designem... W końcu jak dotąd robimy to dobrze, a będziemy robić jeszcze lepiej, bo przecież cały czas się uczymy i doskonalimy.

 

 

Chcemy dla Was projektować. Skoncentrować się z jednej strony na liturgii: dostarczać Wam pomocy do celebrowania i słuchania Mszy św., zaś z drugiej skorzystać z tego zanurzenia w liturgię i przelać je w rzeczy codziennego użytku: kartki świąteczne i okolicznościowe, gadżety i drobiazgi, pomagające na co dzień przypominać, że liturgia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego.

 

 

Chcemy rozwinąć wydawnictwo. Kolejne książki abp. Sheena czekają, Completorium wreszcie się składa. Ale to nie wszystko. Chcemy też postarać się o tłumaczenie dzieł Dietricha von Hildebranda, które dotąd nie zostały wydane po polsku oraz wydać ponownie kilka zapomnianych, a wartościowych książek, między innymi z zakresu dogmatyki. Nieśmiało myślimy również o wydaniu dzieł beletrystycznych.

 

 

Chcemy też pomagać jak do tej pory, składając broszurki z tekstami Mszy św., kiedy ich potrzeba, wspierając w przygotowaniu celebracji, wspomagając organizację pielgrzymki grupy Biało-Czarno-Czerwonej, organizując próby scholi, kurs ministrantury czy łaciny.

 

 

Robimy dużo. Chcemy robić jeszcze więcej. Nie uda się to bez Waszego wsparcia!

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

7 zł / miesiąc
patroni: 0
Może się wydawać, że to niewiele, ale 7 takich wpłat pozwoli nam opłacić hosting i domeny, których troszkę mamy. Poza stroną Fundacji utrzymujemy też serwis rytdominikanski.pl, mszatrydencka.krakow.pl oraz mannadesign.pl.

W dowód wdzięczności Twoje imię i nazwisko lub pseudonim umieścimy na liście Patronów na naszej stronie internetowej w jej odświeżonej wersji.
Zostań patronem
21 zł / miesiąc
patroni: 0
To nadal nie wygląda na kokosy, ale 3 takie wpłaty pozwolą nam opłacić abonament na dostęp do Internetu w biurze Fundacji. A wiadomo, że bez Internetu jak bez ręki.

Poza tym, że Twoje imię i nazwisko lub pseudonim umieścimy na liście Patronów na naszej stronie internetowej, będziesz też co miesiąc ciepło wspominany na naszym fanpejdżu na Facebooku.
Zostań patronem
49 zł / miesiąc
patroni: 1
49 zł wystarczy nam na tłumaczenie i redakcję dwóch stron książki. Strony znormalizowanej, czyli około czterech stron w druku. To oznacza, że 5 wpłat miesięcznie pozwoli nam przygotować 180-stronicową książeczkę abp. Sheena. Potem jeszcze tylko do drukarni!

Poza tym, co we wcześniejszych progach, Twoje imię i nazwisko lub pseudonim zostanie umieszczone na cegiełce w naszym biurze, a także dostaniesz obrazek z podziękowaniami. Zdjęcie tablicy z cegiełkami będziemy co miesiąc wrzucać na stronę na Facebooku i Instagram Fundacji.
Zostań patronem
105 zł / miesiąc
patroni: 0
Niezmiernie się cieszymy, że ktoś może chcieć nas wesprzeć taką kwotą! 4 takie wpłaty miesięcznie pozwolą nam sfinansować akcję promocyjną grupy pielgrzymkowej Biało-Czarno-Czerwonej. W 2016 roku grupa znacznie urosła, co może mieć coś wspólnego z tysiącami rozesłanych ulotek. Niech więc rośnie dalej!

Poza nagrodami z niższych progów możesz liczyć na stałą dostawę gadżetów od Fundacji. Przynajmniej raz na kwartał!
Zostań patronem
203 zł / miesiąc
patroni: 0
To już całkiem spora góra pieniędzy. 5 takich wpłat pozwoli nam zapłacić za wynajem lokalu, który poza pełnieniem funkcji magazynu książek, kartek i gadżetów oferowanych w sklepie Fundacji, jest też między innymi miejscem spotkań scholi gregoriańskiej i zbiórek ministranckich.

W podzięce za takie wsparcie poza gadżetami i wszystkimi innymi bonusami z poprzednich progów, zapewnimy Ci stały dopływ książek wydawanych przez Fundację. A jeślibyśmy nic nie wydali w ciągu roku, znajdziemy coś ciekawego u innych wydawców.
Zostań patronem
497 zł / miesiąc
patroni: 0
Ogromna góra pieniędzy! 9 takich wpłat i będziemy mieć pracownika na pełen etat! To dla nas bardzo ważne, jeśli chcemy się rozwijać, bo zadań jest moc, ale nie w każdej sprawie możemy posiłkować się pracą wolontariuszy.

Do wszystkich nagród z poprzednich progów dodajemy spełnianie indywidualnych życzeń w kwestii projektów graficznych raz w roku. Mszalik? Gadżet? Indywidualny projekt kartki świątecznej? Proszę bardzo!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy