Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

60 zł

miesięcznie

60 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
759
miesięczne wsparcie
758
liczba patronów

  Krystian Grad, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, twórca kanału Gradu. Znany z umiejętności zmiany głosu oraz tworzenia parodii piosenek. Jego głównym przesłaniem jest zarażanie pozytywnym podejściem do życia.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1940 zł
NOWA PARODIA CO MIESIĄC!

Tworzenie profesjonalnej parodii to też współpraca z profesjonalistami, mimo iż wszystko wymyślam sam i wszystko sam organizuję, nie da się być wybitnym w każdej dziedzinie,

Abyście mogli zobaczyć gotową parodię na kanale trzeba w to zaangażować osoby trzecie co wiąże się z kosztami, do takich osób należą:
- producent muzyczny (stworzenie aranżacji, czyli podkładu muzycznego do parodii)
- kamerzysta (do stworzenia teledysku potrzebna jest osoba znająca się na tym i posiadająca odpowiedni sprzęt, który często przekracza wartość 20 tysięcy )
- wokaliści ( piosenka mimo humorystycznego podejścia musi dobrze brzmieć. a mój wokal jest na niskim poziomie i zawsze jest używany jako dodatek lub tło)
- statyści (mimo iż do tej pory w teledyski angażuje moich znajomych, którzy chętnie mi pomagają to zawsze jakąś flaszkę trzeba im postawić :D )

Oprócz wyżej wymienionych czynników, które definiują koszt stworzenia parodii nie możemy też zapomnieć o:
- opłacie za studio nagrań (piosenki nagrywamy na sprzęcie z najwyższej półki. Koszt wynajęcia studia to około 50zł/h. Średnio piosenkę nagrywamy 3-4h)
- mix/mastering wokalu (od surowego nagrania wokalu do gotowej piosenki jest daleka droga. To przede wszystkim wyrównanie wokalu czy nałożenie efektów na wokal)
- rekwizyty (wszystkie rzeczy użyte do teledysku kosztują czy to kupno kebabów, czy też rac, czy innych rzeczy, które widnieją w teledysku)

Tworząc parodię i wymyślając ją oczywiście staram się ograniczać koszta do minimum, dlatego też:
- sam montuję teledyski
- staram się dążyć do współprac barterowych ( ktoś pomaga mi w zamian za reklamę)
- przy układaniu tekstu parodii i jej ogólnego zamysłu często zamieniam słowa i pomysł, aby odwzorowanie w teledysku nie wymagało ogromnych kosztów (nie śpiewamy o drogich autach czy złotych łańcuchach)

Mimo to wszystko koszty jednak są. Pomagając zapełnić ten cel w ogromnym stopniu przyczynisz się do rozwoju mojego kanału za co z góry dziękuje!

O Autorze

Pochodzę z małej miejscowości w województwie świętokrzyskim, od zawsze lubiłem się pośmiać i dużo gadałem. Swoją przygodę z tworzeniem filmów zacząłem w kwietniu 2018 roku. W ciągu jednego roku moje życie wywróciło się o 180 stopni i udało się uzbierać 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Początki mojego kanału to było przede wszystkim modulowanie głosu.

Z okazji 100 tysięcy subskrypcji stworzyłem parodię piosenki "pita zapachniała", która obiła się mocnym echem w Polsce. Tworzenie takich parodii to było coś o czym marzyłem od najmłodszego i często pisałem teksty, lecz na tym zawsze stawało, gdyż nie miałem technicznych i pieniężnych możliwości takiej twórczości.

Często dostaję wiadomości od widzów, że strasznie pomogłem im w złych chwilach poprawiając im humor. Chciałbym robić to z pełną mocą i ciągle dla Was tworzyć. ale jak wiadomo do wszystkiego są potrzebne środki pieniężne, stąd mój profil na patronite. Jest wiele osób, które wyrażają chęć wspierania mnie w tym wszystkim i dlatego postanowiłem tutaj być. Dokładając cegiełkę pomożesz mi tworzyć mój kanał i realizować marzenia. Marzenia prostego chłopaka z małej miejscowości, który niegdyś o tworzeniu na Youtube mógł sobie tylko pomarzyć. Dziś dzięki swojemu uparciu w dążeniu do celów i przede wszystkim dzięki wsparciu widzów na transmisjach na żywo realizuje te marzenia.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 2
Niby tak niewiele, a jednak wiele. Dzięki za wsparcie! Z ramach tego wsparcia możesz liczyć na moje wyrazy wdzięczności :)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
10 złotych to już nie mała sumka, jeszcze półtora roku temu oznaczała dla mnie godzinę ciężkiej pracy. Dzięki wielkie, że poświęciłeś mi tą kwotę, gdy tylko spotkamy się na jakimś evencie możesz liczyć na szczere podziękowania, zbicie piątki czy selfika :)
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Jak to mówi klasyk, za 25zł nie załatwisz nic, ale za flaszkę już wiele. Taka kwota pozwoli Ci dostać się do zamkniętej grupy na Facebook, gdzie będziesz mógł dowiedzieć się jaki utwór będę następnie parodiował, zobaczyć tekst piosenki, usłyszeć piosenkę przed wrzuceniem do sieci czy zobaczyć różne zdjęcia z planów teledysków, czy po prostu moje zdjęcia nigdzie nie publikowane.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Za taką sumę możesz liczyć na moje ogromne wyrazy podziękowania. Gdy tylko ktoś z Twojej rodziny będzie miał urodzinki, czy po prostu będzie chciał zostać pozdrowiony pisz śmiało, a ja nagram dla Ciebie filmik. Ponadto tak samo dostaniesz dostęp do prywatnej grupy na Facebook.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
O matko ile pieniędzy! Cały dzień bym kiedyś na to pracował! Oprócz wszystkiego co oferuje w progach niższych, możesz liczyć na moje zdjęcie wraz z autografem, które wyśle prosto do Twojego domu. Dzięki!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Wspierając mnie taką kwotą możesz liczyć na wszystko co oferowałem w innych progach. I co ja mogę więcej? Po prostu wielkie dzięki!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy