Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

20

patronów

920 zł

miesięcznie

1660 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
99
miesięczne wsparcie
176
liczba patronów

  Szymon to zawodowy muzyk z dorobkiem ponad siedmiuset koncertów. Współpracował m.in. z Kamilem Bednarkiem, Edytą Górniak i Krzysztofem Cugowskim. Oprócz koncertowania i nagrywania prowadzi projekt GuitarWay, w ramach którego dzieli się gitarową pasją z innymi miłośnikami tego instrumentu.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
46 %
100%
osiągnięto 46%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1080 zł
Podstawowe koszta
Osiągnięcie tego celu pozwoli mi na pokrycie regularnych oraz okazjonalnych wydatków związanych z prowadzeniem bloga. Dotyczą one m.in. utrzymania jego infrastruktury, opłacenia serwera, domen, wtyczek, usług, promocji postów, okazjonalnego wsparcia informatyka, grafika itp. itd. Uzyskując ten pułap będę mógł bez przeszkód utrzymać regularny tryb publikowania, unikając długotrwałych przerw.
0%
18 %
100%
osiągnięto 18%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4080 zł
Zawód - bloger
Moje wizje na rozwój bloga daleko przekraczają moje możliwości. Tak finansowe jak i czasowe. Czuję, że działam na pół, jeśli nie na ćwierć gwizdka. Jest tak dlatego, że jako młody mąż i początkujący tato, czuję na sobie ciężar zapewnienia bytu rodzinie.

Osiągnięcie tego progu pozwoli mi nie tylko opłacić podstawowe koszta prowadzenia bloga, ale też i wyżywić rodzinę, popłacić rachunki, kredyt, podatki. Dzięki temu spełni się moje aktualne marzenie - zajmę się GuitarWay'em na pełny etat! W pełnym tych słów znaczeniu.

Dzięki temu na blogu będzie pojawiało się więcej treści w nowych, atrakcyjnych formach, wzrośnie częstotliwość publikacji, a dodatkowo zobaczycie tu również inspirujących gości.

O Autorze

 

[UWAGA] Mój profil Patronite dopiero startuje. Wciąż ogarniam tutaj rzeczy, dlatego proszę Was o wyrozumiałość do końca listopada. Będę się kontaktował z każdą osobą, która zdecyduje się zostać Patronem, starając się przy tym jak najszybciej usprawnić działania. Dzięki 🤗

 

SzymonMili Państwo

Skoro przeglądacie mój profil, jest spora szansa, że wiecie z kim macie do czynienia. Jeśli jednak miałoby być inaczej, pozwólcie, że się przedstawię.   

Jednak zamiast naprawdę się rozpisywać, pozwolę sobie na mały skrót dla osób, które nie lubią, lub zwyczajnie nie chcą, wnikać tak głęboko. 

Tych bardziej dociekliwych odsyłam na odpowiednią podstronę bloga oraz moją stronę oficjalną.

W skrócie

Nazywam się Szymon Chudy, a muzyka wypełnia moje życia od kilkunastu lat. Zgadzam się - brzmi to strasznie tendencyjnie. Ale tak w istocie jest. 

W tym czasie zagrałem ponad siedemset koncertów i wydałem kilkanaście albumów, współpracując przy tym z uznanymi artystami, m.in. Kamilem Bednarkiem, Edytą Górniak, Krzysztofem Cugowskim, Mesajahem.

Mając korzenie w rodzinie nauczycielskiej, niemal od samego początku czułem powołanie, by pomagać innym, ambitnym gitarzystom wejść na wyższy poziom. Chętnie dzieliłem się swoją pasją i wiedzą. Prowadziłem lekcje indywidualne, grupowe, w końcu własną szkołę i okazjonalne warsztaty. Mimo to ciągle czułem, że nie robię tyle, ile naprawdę mógłbym. 

To właśnie z racji na potrzebę działania na większą skalę założyłem bloga i kanał na YouTube, który z czasem stał się podstawową formą mojej działalności. To głównie z jego powodu tutaj jesteśmy ☺️

GuitarWay

GuitarWay, bo o nim mowa, to mój autorski projekt, za pomocą którego dzielę się swoją wiedzą z ambitnymi i aspirującymi gitarzystami. Jeśli muzyka to ważny element Twojego życia, a gitarę traktujesz na prawdę na serio, na moim blogu i kanale YouTube znajdziesz garść inspiracji do ćwiczeń, przemieszanych z rzetelną i merytoryczną wiedzą. 

Osobiście, GuitarWay to jedna z największych przygód mojego życia. Projekt, który powstał po części z chęci podzielenia się swoimi przemyśleniami, a po części z potrzeby pokonania nieśmiałości w jaką wprawiał mnie każdy aparat z obiektywem wycelowanym prosto we mnie. 

Po kilku ciężkich latach, spędzonych na poszukiwaniu odpowiedniej formy istnienia w internecie doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy teraz.

Bloga odwiedziło w tym roku 42 tys. UU, a kanał jest subskrybowany przez ponad 16 tys. osób. Tempo wzrostu tych statystyk czyni GuitarWay prawdopodobnie najszybciej rozwijającą się inicjatywą tego typu w naszym kraju. 

Czuję, że powstaje nam coś naprawdę niezwykłego - społeczność osób zakręconych na punkcie tej samej, muzycznej pasji. Jestem przekonany, że z tej inicjatywy może powstać coś naprawdę szczególnego.

Jednak by móc oddać się temu na sto procent, potrzebuję Waszego wsparcia...

 


 

Najpopularniejsza lekcja GuitarWay na YouTube (więcej na kanale)

 

Jedna z moich ulubionych lekcji ☺️

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 4
Ten próg jest najważniejszy, bowiem za kwotę odpowiadającą pięciu kostkom, otrzymujesz dostęp do facebookowej grupy skupiającej wyłącznie Patronów GuitarWay, gdzie w kameralnej i kulturalnej atmosferze porozmawiasz z ludźmi o tych samych zainteresowaniach.

Co więcej, w odróżnieniu od darmowej, otwartej grupy GuitarWay tu znajdziesz również:
* urywki z życia codziennego zawodowego muzyka,
* urywki z backstage tak koncertów, jak i "planu filmowego",
* opis mojego aktualnego planu ćwiczeń wraz z uzasadnieniem,
* demonstracje wykonywania poszczególnych ćwiczeń, w czasie których wskażę na istotne rzeczy determinujące efekty,
* transmisje live, w czasie których odpowiem na Wasze pytania, pokażę ciekawe ćwiczenia, poprowadzę teoretyczne dywagacje,
* okazjonalne konkursy z nagrodami od firm, z którymi współpracuję,
* przedpremierowy dostęp do filmów, gdy będzie to możliwe i wiele innych atrakcji...
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 8
Za ekwiwalent kosztu jednego kompletu strun, co miesiąc prześlę Ci maila z pomysłem na ćwiczenia, które możesz wdrożyć do swojej gitarowej rutyny. W każdej kolejnej wiadomości zajmiemy się innym zagadnieniem, tak byś po kilku miesiącach miał już całkiem konkretny ogląd na sytuację.

Ponadto ćwiczenia zostaną dokładnie i precyzyjnie opisane (głównie w formie tekstowej) oraz przedstawione w różnych wariantach trudności, tak byś mógł bez problemu, samodzielnie dopasować je do swojego obecnego poziomu gry.

W razie problemów możesz oczywiście przedystkuować je w gronie Patronów GuitarWay.

* ten próg zawiera również poprzednią nagrodę (10zł)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Nie samymi ćwiczeniami żyje gitarzysta! W końcu robimy je po to, by móc lepiej wyrażać się w muzyce. Chcesz wiedzieć jak ja sobie z tym radzę? Za inwestycję w wysokości ceny przeciętnego stroika na wskazany adres prześlę Ci losowo wybraną płytę, na której gram. Co więcej własnoręcznie napiszę na niej podziękowanie dla Ciebie za wsparcie i zaufanie, a do paczuszki dorzucę losowo wybraną "firmową" kosteczkę.

Kosz wysyłki w kraju jest już pokryty, a przesyłki nadaję raz w miesiącu, w ostatnim tygodniu.

* ten próg zawiera również wszystkie poprzednie nagrody (10zł, 30zł)
Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 3
Potrzebujesz mojego indywidualnego wsparcia? Wiele osób pisze do mnie z prośbą o radę lub analizę przesłanego nagrania. Początkowo starałem się odpisywać wszystkim, jednak odkąd blogowa skrzynka zaczęła się napełniać w tempie zbliżonym do kostkowania Malmsteena, nie jestem w stanie indywidualnie pochylić się nad każdą wiadomością. Nadal wszystkie czytam, skrzętnie wyłuskując pomysły na kolejne odcinki, jednak rzeczywistość jest taka, że nie daję rady odpisać każdemu.

Wybierając ten próg masz gwarancję, że potraktuję Twoją wiadomość z pełną uwagą, odpisując rzeczowo i merytorycznie na zadane pytania lub komentując przesłane mi nagranie Twojego autorstwa. Oczywiście wszystko w granicach posiadanej przeze mnie wiedzy. Nie oznacza to, że nie będę odpisywać osobom spoza Patronite, jeśli ktoś zwróci moją uwagę!

* ten próg zawiera również wszystkie poprzednie nagrody (10zł, 30zł, 50zł)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 5
Zaczyna się robić poważnie! W cenie solidnego, skórzanego paska do gitary mogę zaproponować Ci zestaw prawdziwego fana GuitarWay. Dostaniesz ode mnie „firmowy” kubek, znany z YouTube’owych odcinków oraz kilka równie „firmowych” kosteczek.

Ponadto możesz zasugerować mi temat odcinka. Jeżeli tylko będzie pasował do mojej wizji i planu publikacji na blogu - postaram się go stworzyć.

Kosz wysyłki w kraju jest już pokryty, a przesyłki nadaję raz w miesiącu, w ostatnim tygodniu.

* ten próg zawiera również wszystkie poprzednie nagrody (10zł, 30zł, 50zł, 70zł)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy