Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

8

patronów

210 zł

miesięcznie

1659 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
302
miesięczne wsparcie
331
liczba patronów

  Gunpoint TV to kanał poświęcony tematyce broni krótkiej i wszystkiemu co z nią związane. Zainteresowani znajdą tutaj materiały dedykowane dla strzelców rekreacyjnych, związane ze strzelectwem precyzyjnym, dynamicznym, a także z taktycznym wykorzystaniem krótkiej broni palnej.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
21 %
100%
osiągnięto 21%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 790 zł
NON STOP
Taka kwota pozwoli na nieprzerwane działanie Gunpoint TV, czyli przynajmniej dwa nowe odcinki miesięcznie. Będę mógł kręcić odcinki treningowe i testy broni na strzenicy mając środki na niezbędną do tego amunicję. Suma ta pokryje także koszty dojazdów do dystrybutorów, producentów i na strzelnicę. To co zostanie będzie inwestowane w nowy sprzęt (jak np.: druga kamera główna, mikrofon bezprzewodowy itp.), co znacznie ułatwi mi samodzielne nagrywanie kolejnych odcinków.
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2290 zł
Polska strzelecka platforma filmowa
Jeżeli uda się osiągnąć ten próg ruszam z projektem polskiej platformy filmowej będącej alternatywną dla YouTube, na której twórcy z kręgu środowisk strzeleckich będą mogli swobodnie publikować filmy i dzielić się swoją pasją.
Jak wiecie YT coraz bardziej zaostrza swoją politykę banując kanały poświęcone broni. Czas zareagować nim będzie za późno. Niestety koszty są zbyt wysokie, aby wykonać taki projekt bez wsparcia.

O Autorze

Cześć!

Z tej strony Golo. 

Od 2014r. prowadzę dla Was na YouTube tematyczny kanał o broni - Gunpoint TV oraz od 2017r. bloga o broni pod adresem gunpointmag.com

Nie znajdziecie na nich treści rozrywkowych, bo nie taki jest ich cel. Stawiam na dzielenie się z Wami swoją pasją i wiedzą z zakresu strzelectwa oraz rzetelne, niezależne recenzje broni, sprzętu i wyposażenia przydatnego każdemu strzelcowi. 

Staram się nagrywać regularnie ciekawe odcinki w wysokiej jakości. Póki co sam jestem operatorem kamery, aktorem, montażystą etc., co sprawia że jeden odcinek to nieraz tydzień pracy. Jednak największą barierą są ograniczenia sprzętowe i koszt amunicji w wypadku kręcenia odcinków szkoleniowych na strzelnicy.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

7 zł / miesiąc
patroni: 0
Mam nadzieję, że to będzie szczęśliwa liczba i dla mnie i dla Ciebie. Dzięki za wsparcie. Bez Ciebie dalszy rozwój Gunpoint TV nie byłby możliwy !
Zostań patronem
14 zł / miesiąc
patroni: 0
To cały magazynek amunicji do przetestowania kolejnego pistoletu, który Cię interesuje. Dzięki ! Jeżeli wyrazisz zgodę Twoje imię i nazwisko trafiają na listę osób wspierających kanał, którą umieszczę na Gunpointmagu.
Zostań patronem
21 zł / miesiąc
patroni: 6
Ta cyfra kojarzy się z hazardem, ale nie tym razem. Poza tym, że trafisz na listę osób wspierających Gunpoint TV, otrzymasz specjalny adres email. Coś robisz źle na strzelnicy? Nie wiesz jakie wybrać przyrządy celownicze do ulubionego pistoletu? Postaram się, w miarę możliwości, doradzić i odpowiedzieć jak najszybciej na nurtujące Cię pytania.
Zostań patronem
42 zł / miesiąc
patroni: 2
To już cała paczka amunicji. Wielkie dzięki! Poza tym, że trafiasz na listę osób wspierających kanał, będziesz otrzymywać linki do prywatnych filmów na Gunpoint TV. Podzielę się z Tobą wskazówkami jak szybciej robić postępy. Będą to filmy, do których dostęp będziesz miał jedynie Ty i Patroni z wyższych progów. Oczywiście także otrzymasz specjalny adres email do szybkiego kontaktu.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Trafiasz oczywiście na listę osób wspierających kanał. Otrzymujesz także link do prywatnych filmów ze wskazówkami na Gunpoint TV. Oprócz tego otrzymujesz kontakt mailowy VIP. Na Twoje wiadomości postaram się odpowiadać w ciągu 24 godzin. Dziękuję za to że wspierasz kanał!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Trafiasz oczywiście na listę osób wspierających kanał. Otrzymujesz także link do prywatnych filmów ze wskazówkami na Gunpoint TV. Oprócz tego otrzymujesz kontakt mailowy VIP. Na Twoje wiadomości postaram się odpowiadać w ciągu 24 godzin. Wszyscy patroni z tego progu, po wyrażeniu zgody zostaną wymienieni na końcu nowych odcinków. Masz pomysł na kolejny odcinek? Daj znać - zobaczę co da się zrobić! Wielkie dzięki za wsparcie!
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Jesteś głównym Patronem kanału Gunpoint TV! Otrzymujesz wszystkie przywileje z poprzednich progów. Dzięki Twojemu wsparciu mogę kręcić kolejne odcinki na strzelnicy oraz pozyskiwać broń i wyposażenie do testów. Napisz jakiego pistoletu test chciałbyś zobaczyć.. Jeżeli tylko uda się go pozyskać, zrobię ten odcinek w pierwszej kolejności.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy