Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

20 zł

miesięcznie

505 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1028
miesięczne wsparcie
1107
liczba patronów

  RUGBY NA WÓZKACH! Łamiemy wszelkie bariery i stereotypy, tworzymy wspaniały zespół niesamowitych osób. Wózki inwalidzkie to dla nas nie koniec, to dopiero początek... a sport to nasz sposób na życie!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 800 zł miesięcznie
brakuje 780 zł
Wyjazd na Puchar Polski Rugby na Wózkach
Pokrycie kosztów transportu naszego sprzętu, zawodników i Staffu. Jeśli na turniej jedzie 8 zawodników to musimy przewieźć 16 wózków (32 koła + 6 zapasu)! Łatwo przeliczyć że jest to ciężar ponad 200 kg no i gabaryty też nie małe. 800 zł to kwota, która pokryje koszt transportu na 1 wyjazd.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2480 zł
Zgrupowanie rugby na wózkach
Zorganizowanie 4 dniowego zgrupowania na Śląsku dla drużyny IKS JEŹDŹCY. Przez 4 dni spędzilibyśmy ok. 32h na hali sportowej wspólnie trenując i dużo grając. Celem naszych przygotowań jest głównie Polska Liga Rugby Na Wózkach, ale też Śląska Liga oraz turnieje towarzyskie. Koszty, które musimy ponieść to wynajem hali oraz wyżywienie dla zawodników i wolontariuszy.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9980 zł
Wyjazd na zagraniczny turniej do NIemiec
Nasze marzenie! Bo naszym zdaniem warto marzyć! Ten cel to wyjazd na turniej Berndt Best, który odbywa się w Kolonii w Niemczech. Już kiedyś tam byliśmy i zajęliśmy 3 miejsce. Może czas to powtórzyć. Może z Waszą pomocą może się to udać?

O Autorze

Integracyjny Klub Sportowy „JEŹDŹCY”

Rugby na Wózkach! – ta dyscyplina sportu zahipnotyzowała i sprawiła że kilka osób w 2005 roku postanowiło zebrać się razem i stworzyć drużynę, która zmieni ich życie na zawsze. Dzisiaj tych osób jest prawie 30 i wszyscy razem ciężko pracujemy aby osiągać wyznaczone sobie cele.  Zwycięstwa dodają nam skrzydeł i mnóstwo radości, porażki skłaniają do przemyśleń, wyciągania wniosków i motywują do dalszej pracy. Nasz zespół to szaleni, młodzi ludzie zdolni do poświęceń i dźwigania ciężaru obowiązków wynikających z pracy całego zespołu.

Jesteśmy tutaj ponieważ finansowanie sportu osób niepełnosprawnych w Polsce delikatnie pisząc ‘nie wygląda różowo’ i bez wsparcia darczyńców oraz społeczności ciężko jest zapewnić zawodnikom podstawowe zaplecze sprzętowe.

 

Najważniejsze Osiągnięcia

 • 3 miejsce na międzynarodowym drużynowym turnieju ‘Bernd Best’ w niemieckiej Kolonii
 • 4 miejsce w Polskiej Lidze Rugby na Wózkach
 • Organizacja 5 własnych turniejów z udziałem polskich i zagranicznych drużyn
 • Trener naszego klubu jest również trenerem Kadry Polski rugby na wózkach, a 3 zawodników IKS „JEŹDŹCY” zostało powołanych do tejże Kadry i biorą czynny udział w intensywnych zgrupowaniach.

 

Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań na stronie internetowej www.jezdzcy.pl oraz na FaceBook

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

2 zł / miesiąc
patroni: 0
Szału nie ma, piwa za to nie kupisz, ‘na tacę’ nie dasz, ale jeśli lubisz ludzi którzy spędzają wolny czas poza domem i którym się chce to możesz nas wesprzeć dobrym słowem: „podobają mi się, dam im!”

Doceniamy gest i Takim ludziom serdecznie dziękujemy, przybijamy piąteczkę i wspominamy ich przez 24h/7 na naszej stronie internetowej www.jezdzcy.pl
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 0
Odwieczne pytanie: dużo nie dużo? No to wyobraź sobie, że właśnie zafundowałeś nam drogi Patronie 2 czekolady dla zawodników, które dadzą zastrzyk energii przez całe 3h treningu.

W ramach podziękowania po każdym treningu i zgrupowaniu opublikujemy na naszym FB imię i nazwisko/nick naszego ‘wspomagacza’.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
To już papier, a papierowe trudniej się wydaje. No to fifty/fifty, do twojego papieru dorzucimy swoje 10 zł i możemy już kupić osprzęt do gry czyli:
- 1 dętkę lub
- Parę rękawic lub
- Wycentrować 1 koło lub
- Kupić 10m porządnej taśmy klejącej do rękawic

Patronów którzy będą nas wspierać regularnie taką kwotą zapraszamy na trening oraz będziemy Was informować emailem o tym kiedy i gdzie będziemy grać w najbliższym miesiącu tak abyście znaleźli chwilę czasu i przyszli nam kibicować!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Leży i nie dycha? Dwie dychy! Tyle wynosi składka drużynowa każdego zawodnika. Ze składek kupujemy odżywki, wody, batony energetyczne, żele, a także banany, które są świetnym źródłem potasu (i które zawodnicy bardzo lubią). Są to rzeczy niezbędne dla sportowca traktującego swój trening bardzo poważnie.

Patronów, którzy będą nas wspierać, obdarujemy smyczą, długopisem i ołówkiem z logiem naszego sponsora oraz każdą opcją z progów 2,5,10 zł
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
50! Przeliczmy to na pół roku. 6 miesięcy po 5 dych to 300 zł. Wsparcie taką kwotą pozwala na zakup 2 opon, 4 dętek, 10 par rękawic oraz zapewnia serwis wózka oraz centrowanie kół dla jednego zawodnika. Pół roku spokoju dla jednego "Jeźdźca"!

Patroni, którzy zdecydują się na takie wsparcie uzyskują tytuł honorowego wolontariusza. Zostaje wysłana specjalna umowa wolontariacka wraz z specjalnym pakietem upominków.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Król Władysław Jagiełło na papierze. Wsparcie wynoszące 100 zł na miesiąc wiąże się z mianowaniem Patrona zaszczytną funkcją Honorowego Członka Klubu. Obowiązują wszystkie upominki z poprzednich progów oraz specjalna koszulka reprezentacyjna naszego Klubu (do wyboru damska lub męska).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni