Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

5 zł

miesięcznie

129 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1316
miesięczne wsparcie
1181
liczba patronów

  Independent Zn to internetowe czasopismo od graczy dla graczy utworzone w 2010 roku. Początkowo zin ukazywał się w formie HTML i skupiał się na wyłącznie na starych grach. Ukazało się 9 numerów. W 2018 roku Independent Zin został reaktywowany w świeżej, lepszej formie!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
36 %
100%
osiągnięto 36%
cel: 350 zł
brakuje 221 zł
Testujemy nowości!
Osiągnięcie tego progu ułatwi nam zakup gier i oprogramowania do recenzji, dzięki czemu na łamach naszego pisma będzie ukazywać się więcej tekstów o nowych grach. Nasza redakcja będzie mogła podzielić się z wami informacjami w co warto zagrać, a czego unikać zanim zrobią to inni!
0%
12 %
100%
osiągnięto 12%
cel: 1000 zł
brakuje 871 zł
Wycieczkowicze
Próg ten pozwoli nam organizować wyjazdy naszej redakcji na różne imprezy dla graczy. Na łamach Independent Zin będą pojawiać się relacje z targów i innych imprez wraz ze zdjęciami. Będziesz mógł także nas spotkać, porozmawiać z członkami redakcji, a w czasopiśmie chętnie opublikujemy zdjęcia z fanami!
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 2500 zł
brakuje 2371 zł
Gadżetomania
Kiedy osiągniemy ten próg, na stronach naszego czasopisma będziemy publikować testy ciekawych gadżetów dla graczy - pady, klawiatury gamingowe czy myszy. Nasza redakcja po przetestowaniu odpowiednich sprzętów podzielą się wrażeniami z ich użytkowania i powiedzą wam co jest warte uwagi, a co okazuje się zbędnym dodatkiem.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5500 zł
brakuje 5371 zł
Jesteśmy na papierze!
Osiągnięcie tego progu pozwoli nam wprowadzić opcję zakupu papierowej wersji czasopisma!
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 100 zł
cel osiągnięty!
Zakładamy stronę Independent Zin
Ten próg pozwoli nam założyć i prowadzić stronę naszego czasopisma, a na niej publikować artykuły, które nie trafiły do numerów! Dzięki temu zapewnimy wam jeszcze więcej treści!

O Autorze

Independent Zin - czasopismo internetowe tworzone z pasją przez graczy dla graczy!

Zin powstał w roku 2010 i ukazywał się co miesiąc w formie HTML, skupiając się przede wszystkim na starych grach. Ostatecznie ukazało się 9 numerów i w 2011 roku IZ przestał się ukazywać.

W 2018 roku czasopismo zostało reaktywowane w nowej, lepszej formie! Jedną ze zmian jest zmiana formatu na PDF i wprowadzenie możliwości czytania czasopisma online! Zmianie uległa również tematyka pisma i Independent Zin nie skupia się obecnie w takim stopniu na tematyce retro, a na grach ogólnie: od nowości, poprzez darmówki i gry mobilne, na klasyce kończąc! Dzięki takiemu zróżnicowaniu i rozbieżności w tematach opisywanych na łamach naszego czasopisma, każdy może znaleźć treści, które go zainteresują!

Reaktywowany Independent Zin został ciepło przyjęty przez dawnych fanów i zainteresował nowych odbiorców, w tym młode osoby, które na co dzień nie czytają w ogóle czasopism. To dało nam solidnego kopa i motywację, aby z numeru na numer starać się jeszcze bardziej!

Dlaczego Patronite? Do tej pory inwestowaliśmy we wszystko z własnej kieszenie (abonamenty na oprogramowanie, gry, kwestie prawne), mimo iż za nasz wysiłek nie mamy nic poza satysfakcją. Nie chcemy jednak stać w miejscu, zależy nam, żebyśmy mogli rozwijać stale nasz projekt. Dla was, czytelników! To dla was staramy się jak najlepiej wydawać Independent Zin! Wielu czytelników zgłasza różne pomysły i prośby, a nie ze wszystkim jesteśmy w stanie sprostać samemu. Część osób proponowało więc, abyśmy spróbowali właśnie na Patronite, a sam pomysł został też ciepło przyjęty przez redakcję, więc... :)

Zapraszamy do pobierania numerów naszego czasopisma: http://stare.e-gry.net/independent_zin

A także czytania online: https://issuu.com/independentzin

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Ta symboliczna kwota to cenne wsparcie dla naszego projektu. Każdy grosz się liczy dlatego dziękujemy za twoją pomoc i wspieranie Independent Zin!
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 1
Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Chcemy więc, żebyś miał swój udział w powstawaniu zina. Wspierając projekt tą kwotą zyskasz dostęp do tajnej grupy, na której będziesz mógł wymienić się z nami swoimi spostrzeżeniami, pomysłami lub uwagami na temat Independent Zin!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki tobie możemy się rozwijać i powiększyć działanie Independent Zin. Wsparcie nas tą kwotą zapewni Ci dostęp do tajnej grupy z progu powyżej, a także specjalne podziękowania na specjalnie przeznaczonej do tego stronie w czasopiśmie!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Oprócz nagród z pozostałych progów otrzymasz dostęp do kolejnych numerów Independent Zin z wyprzedzeniem! Zina będziesz mógł pobrać już 2 dni wcześniej niż pozostali!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 40
Wszystkie nagrody z pozostałych progów są twoje, a ponadto do co drugiego numeru dołączymy dla Ciebie jakiś specjalny prezent-niespodziankę, taki jak kubki z logo zina, pocztówki, kalendarze.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
To już konkretne wsparcie dla naszego projektu, dlatego też otrzymasz wszystkie nagrody z pozostałych progów, a także możliwość opublikowania własnego artykułu w każdym numerze Independent Zin.
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Dzięki tobie możemy spać spokojnie i nie musimy bać się o przyszłość zina. Otrzymujesz wszystkie nagrody z pozostałych progów, a także możliwość zamieszczenia dowolnej reklamy na łąmach naszego czasopisma!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Jesteśmy Ci niesamowicie wdzięczni za twoje wsparcie! Otrzymujesz wszystkie nagrody z niższych progów, ale gadżety (z progu 50 zł) otrzymujesz jako dodatek do każdego numeru!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Nawet nam trudno uwierzyć, że ktoś zechce nas wesprzeć aż tak dużą kwotą. Jeśli jednak ktoś się zdecyduje, otrzyma wszystkie nagrody z pozostałych progów. Dodatkowa nagroda będzie na specjalne życzenie Patrona!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy