Jakub Iciaszek

12 patronów
408 miesięcznie
3 049 łącznie

1 500 zł

miesięcznie

27%

osiągnięto

1 092 zł

brakuje

Dalszy rozwój idei Dobry HR.
Promowanie dobrych praktyk rekrutacyjnych.
Edukacja środowiska HR.
Walka z dyskryminacją na rynku pracy.
Pokrycie kosztów związanych z działalnością internetową.
Pokrycie kosztów związanych z promocją.
Pokrycie kosztów ewentualnej relokacji.
Pokrycie innych kosztów.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Wiktor Szymanowski
Wiktor Szymanowski
Próg: 15 zł
Paweł Smereczyński
Paweł Smereczyński
Próg: 35 zł
Anonimowy patron
Próg: 35 zł
Darek Batko
Darek Batko
Próg: 77 zł
Anonimowy patron
Próg: 35 zł
Anonimowy patron
Próg: 35 zł