Radek i Ela Siewniak

W Patronite od 16.03.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 84

Liczba Patronów: 541

Zostań Patronem
24 patronów
4 840 miesięcznie
10 180 łącznie

Pakistan: budujemy Community Center

5 000 zł

miesięcznie

96%

osiągnięto

160 zł

brakuje

Aby rozwijać działania pomocowe w Pakistanie potrzebujemy własnego miejsca - ośrodka, w którym będą mogły odbywać się zaplanowane przez nas projekty: edukacyjny (szkoła dla krawcowych, rzemieślników; kursy ekonomiczne; obsługa komputera); mobilna klinika pierwszego kontaktu medycznego (punkt pielęgniarski, lekarz pierwszego kontaktu); punkt szkoleń kompetencyjnych; świetlica socjalna dla najuboższych z kreatywnymi możliwościami spędzania wolnego czasu; pomoc w odrabianiu lekcji. W tym centrum chcemy także współtworzyć duchowy i intelektualny rozwój przywódców lokalnych, pomagając im zdobywać wykształcenie - zasadnicze (czytanie i pisanie) oraz teologiczne (szkoła biblijna i duszpasterstwo). Taki ośrodek będzie pomocą dla lokalnych chrześcijan, którzy w pakistańskim społeczeństwie są narażeni na prześladowania i dyskryminację na tle religijnym. Miejsce to ma oferować wsparcie, rozwój i pomoc w zakresie życia społęcznego dla każdej potrzebującej osoby, niezależnie od przynależności religijnej, będąc poprzez to również demonstracją wartości chrześcijańskich.
Proces uruchomienia takiego centrum może potrwać nawet dwa lata. W tym celu potrzebujemy regularnego, comiesięcznego wsparcia finansowego, które wykorzystamy na pokrywanie bieżących kosztów, związanych wyłącznie z etapami naszej pracy na rzecz tego projektu - tej wykonywanej w Polsce (zdalnie), jak i tej mającej miejsce podczas naszych wyjazdów do Pakistanu. Są to koszty wyjazdów (podróż, pobyt na miejscu, wyżywienie, transport - to wszystko spoczywa na naszych barkach - opłacamy sobie to sami), przygotowywania koniecznych dokumentów i materiałów, sprzęt do realizacji tych zadań - komputer, kamera (którą możemy zabrać w podróż), szkolenia, konsultacje prawne itd. Nie chcemy pokrywać tych kosztów z darowizn, jakie ludzie dobrego serca i ochotnej woli przekazują poprzez naszą fundację na cele wsparcia potrzebujących w Pakistanie - te środki trafiają dokładnie tam, dokąd zostały przeznaczone.

Misja: rozwój projektów

4 000 zł

miesięcznie

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Koordynowanie projektów, które realizujemy w Nepalu i Pakistanie (a na celowniku czekają jeszcze inne kraje), wymaga od nas zaangażowania pełnego poświęcenia: czasowego i finansowego. Staramy się przyjmować jak najwięcej zaproszeń od kościołów, wspólnot, zborów, domów kultury i innych placówek, w których możemy opowiadać o misji, ewangelizacji, powołaniu oraz potrzebach w krajach, do których posyła nas Pan Bóg - Ten, który jest w drodze do człowieka, nie ustając w poszukiwaniu tych, którzy się zagubili i tych, którzy jeszcze Go nie poznali. Oznacza to dla nas sporo podróży, po Polsce i nie tylko. Ilość czasu, jaką potrzebujemy poświęcić na rozwijanie projektów, rozliczanie ich, kontakt z naszymi partnerami, szukanie możliwości fundraisingu, szkolenie wolontariuszy, których wyślemy "za morze" do realizacji wsparcia lokalnej pracy uniemożliwia nam klasyczne, pełnoetatowe zarobkowanie dla przeżycia, utrzymania się i błogosławienia innych.

Rozwój misji to także inwestycja w nasze kanały kontaktu z Tobą i innymi wspierającymi - rozwój kanału YouTube, zakup potrzebnej technologii, opłacanie osób pomagających nam technicznie. Jeśli chcesz nas w tym wesprzeć i w taki sposób stać się częścią naszej służby, będziemy Ci wdzięczni!
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 1 500 zł
Marta Wirska
Marta Wirska
Próg: 10 zł
Aleksandra Adam
Aleksandra Adam
Próg: 200 zł
Weronika Sonia Zilborowicz
Weronika Sonia Zilborowicz
Próg: 200 zł
Eunika Urantówka
Eunika Urantówka
Próg: 50 zł
Aneta Anula
Aneta Anula
Próg: 20 zł