Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

265 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Zdobywaj wiedzę i dziel się wiedzą. To podejście towarzyszy mi od wielu lat. Nabywanie wiedzy mnie nakręca, a dzielenie się nią daje mi radość. Staram się pomagać innym zdobywać wiedzę oraz wytłumaczyć jak coś działa. Nie jest problemem nauczyć kogoś samych pojęć, ale ważne by nauczyć zrozumienia danego problemu.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 500 zł
Pozostać przy życiu
To jest podstawowa kwota, która pozwala mi pozostać online. W skład wchodzi opłacenie serwerów, subskrypcji, licencji i podobnych itp. Dzięki tej kwocie mam ciągłość pracy i nie muszę się martwić, że zabraknie środków na utrzymanie bieżącej mojej egzystencji.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1500 zł
Więcej, więcej, więcej... !!!
Dzięki tej kwocie zobowiązuję się do utrzymania ciągłości nagrań. To znaczy, że będę mógł trochę zmienić priorytety i więcej czasu poświęcić na nagrania, artykuły, rozbudowę serwisu, a co za tym idzie więcej korzyści dla Was moi mili, gdyż planuję rozbudować stronę o kilka użytecznych narzędzi.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 3000 zł
Software vs. Hardware?
Kwota na licencję i sprzęt. Dzięki niej mogę zaopatrzyć się w oprogramowanie, na podstawie którego będą bazować nowe filmy z nowymi technologiami. Ale by oprogramowanie mogło hulać potrzebny jest także sprzęt, czyli zakup infrastruktury na potrzeby filmów, testów i zdobywania wiedzy.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 7500 zł miesięcznie
brakuje 7500 zł
Skoro jest na czym i jest czym, to może jakiś poradnik?
Realizacja poradników. I mam tu na myśli nie tylko nagrań z komputera, ale także z kamerą w świecie rzeczywistym. Tematyka jest ogromna. Od nauki użycia oprogramowania, poprzez zagłębienie się w tajniki elektroniki.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 15000 zł
Formalizacja...
Formalizacja... czyli przebudowa strony i projektów, zebranie wszystkiego w jednym miejscu. Domyślam się, że na tym poziomie będziemy już tworzyć pewnego rodzaju społeczność, stworzymy konkurencje dla serwisów anglojęzycznych. Polski portal z poradnikami i poradnikami. Polacy nie gęsi, swój język mają.
A obce języki będą dodane w formie napisów, by cały świat o nas wiedział.

O Autorze

Mam na imię Emil. Jestem pasjonatem tematyki informatycznej. Można śmiało nazwać mnie gikiem. Wychodzę z założenia, że wiedzę należy zdobywać, a także się nią dzielić. Dwa lata temu postanowiłem zrobić coś w kierunku dzielenia się wiedzą i założyłem stronę https://it-ek.pl/

 

 

W miarę wolnego czasu wrzucam na ta stronę artykuły o róznej tematyce z zakresu IT.  Ok rok później postanowiłem także udzielać się na YT. Czasami wiedza która oglądamy i słuchamy lepiej do nas trafia niż wiedza czytana.

https://www.youtube.com/channel/UC725gRifpAOkoFj2wyDi8FA

 

 

Filmy nie są zawsze najlepszej jakości, ale powoli dążę do doskonałości, chociażby przez testowanie sprzętu i ewentualna modernizację.

Ogromną radość sprawiają mi hasła typu: dzięki za pomoc, przydało się, pomogłes mi, itp. Nie wiele osób wie o mojej stronie i kanale, mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będzie można powiedzieć, że stworzyłem ogromna baze wiedzy od której będą zaczynać osoby startujące w branży IT. 

Dlaczego akurat taka tematyka, przecież pełno jej w internetach. Książek masa o tym i w ogóle IT otacza nas z każdej strony. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wiedza w około nas jest na wyciągnięcie ręki. W większości przypadków daje niestety tylko gotowe rozwiązania, a dobrze jest wiedzieć skąd się to bierze i jak działa.

Nie jest trudno znać rozwiązanie, większym problemem jest stworzyć rozwiązanie lub dopasować gotowe rozwiązanie do naszych potrzeb. By to zrobić należy być kreatywnym i nie powielać wzorców, a tworzyć nowe.

 

"Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi" - Albert Einstein

 

Pomóż mi stworzyć bazę wiedzy, pomóż mi stworzyć pomoc dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękuję Ci za wsparcie. Niby parę złotych, a daje mi to znać, że moja praca jest Ci potrzebna. Motywujesz mnie także tym do cięższej pracy. Bardzo Ci dziękuję za Twoje wsparcie, jeżeli kiedyś się spotkamy to z chęcią uścisnę Ci dłoń i podziękuję osobiście :)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Mogę już śmiało rzec, że wpłacasz mi okrągłą sumę :) Taka kwota to już sygnał dla mnie, że nie tylko czerpiesz wiedzę z mojego kanału ale także, że oczekujesz większych ilości materiałów o ściśle określonej wiedzy. Także jest to dla mnie znak, że lubisz to co robię, a to jest dla mnie jak miód na moje serce. Motywuje mnie to i zmusza do jeszcze cięższej pracy. W podziękowaniu wpiszę Cie na listę patronów na mojej stronie :) Odpowiem także na Twoje pytania :)
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Powoli wzbijamy się do chmur. Twoja kwota poczyni się do rozbudowy strony, częściowo wesprze opłaty związane z utrzymaniem serwera i sprawi, że pozwoli mi nabrać świadomości, że mnie potrzebujesz albo po prostu lubisz :) Dokładasz się do rozwoju kanału, a co za tym idzie pomocy w zdobywaniu wiedzy wielu osób. W zamian oczywiście dodanie do listy patronów na mojej stronie, a także poprawa jakości filmów poprzez poprawę możliwości sprzętu, strony i kanału. Z chęcią wysłucham także Twoich sugestii co do tematów na kanale lub poprawy treści. Dziękuję :)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Twój gest zostanie dobrze zagospodarowany. Utrzymanie kanału, utrzymanie sprzętu, opłaty związane z prowadzeniem serwera. Twoje nazwisko ląduje w sekcji wyróżnionej dla patronów na mojej stronce. Dodatkowo zostaniesz wypowiedziany na kanale YT. Twój gest bardzo wiele dla mnie znaczy i mocno przyczynia się do rozwoju kanału. Dziękuję :)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Srebrny patron portalu. Bardzo istotnie pomagasz w realizacji celów, wiedza jest dla Ciebie bardzo ważna. Poza tym co by było przy niższej wpłacie to jestem w stanie przyswoić jakąś nowa, nieznaną mi wiedzę i zrobić na ten temat artykuł i/lub film. Daj znać tylko jaka tematyka Cię interesuję lub w jakiej tematyce chciałbyś się rozwijać lub potrzebujesz pomocy, a razem wspólnie przez to przebrniemy. Dziękuję :)
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Złoty patron portalu. Istne szaleństwo, ogromne dzięki :) Jakbym mógł Ci pomóc? Chyba tylko takie pytanie mogę zadać. Oferuję Ci przestrzeń na moim serwerze pod stronę internetową (gdybyś potrzebował). Jesteś czołowym patronem i masz wpływ na tematykę i rozwój portalu. Dzięki Tobie stworze portal do dzielenia się wiedzą dla wielu osób. Masz istotny wkład w rozwój nie tylko mój ale i całego społeczeństwa :) Dziękuję :)
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Diamentowy patron portalu. Nie mam co Cię tu zanudzać, wiedz czego chcesz i nie boisz się realizować tych celów. Brak mi słów by wyrazić swoją wdzięczność :)
Zostań patronem

Polecani Autorzy