Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

15

patronów

315 zł

miesięcznie

33541 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
316
miesięczne wsparcie
275
liczba patronów

  Portal opinii Klubu Jagiellońskiego. Pogłębione spojrzenie na ważne sprawy. Rozmowy, analizy i bieżące komentarze. Historie polskich sukcesów: biznesowych, naukowych i kulturalnych. Chodzi nam o dobre państwo.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
63 %
100%
osiągnięto 63%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 185 zł
Na dobry początek!
Podstawowy cel budżetowy – dzięki jego osiągnięciu będziemy mogli dalej funkcjonować. Opłacimy serwer, domenę i przygotujemy kilkanaście materiałów w miesiącu. Niestety nadal będziemy to robić po godzinach, ale dobre i to. Dziękujemy za wsparcie!
0%
31 %
100%
osiągnięto 31%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 685 zł
Rozproszyć Warszawę!
Polska nie kończy się na Warszawie i Krakowie. Przekroczenie tego progu pozwoli nam przygotowywać wywiady i teksty także poza największymi ośrodkami. Umożliwi to także wzrost liczby i jakości publikowanych materiałów.

Dodatkowo za tę kwotę zapewnimy sobie pełny dostęp do prasy i mediów internetowych, aby móc na bieżąco wdawać się w polemiki i recenzować poczynania naszego „medialnego mainstreamu” w ramach formuły #3grosze.
0%
12 %
100%
osiągnięto 12%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2185 zł
Redaktor na pełen etat!
Czas na pierwszy poważny przełom. Pełna profesjonalizacja nie obędzie się bez pełnoetatowych redaktorów. Jak bardzo byśmy tego nie chcieli, za idee nie kupimy obiadu. Przekroczenie tego progu umożliwi jednemu z członków redakcji pełne poświęcenie swojego czasu dla portalu – bez dziennikarskiego chałturzenia, projektów i fuch na boku, do których jesteśmy dziś zmuszeni, by realizować swoją misję.

Dzięki temu będziemy dostarczać Wam regularnie jeden Temat Tygodnia i jeden WeekendJ24 w miesiącu. W ramach obu tych formuł dokonujemy próby selekcji tego, co najważniejsze w świecie polityki, gospodarki, kultury. Następnie ten jeden temat przedstawiamy za pośrednictwem artykułów, analiz i pogłębionych wywiadów. Dotychczas pisaliśmy m.in. o Polsce małych miast, zastanawialiśmy się, co dobrego, a co złego przyniesie nam umowa TTIP, analizowaliśmy krytycznie fenomen Żołnierzy Wyklętych. Oczywiście to ledwie wycinek wycinku naszej pracy. Więcej znajdziecie na naszej stronie w zakładkach Temat Tygodnia, Weekend J24 i Rozmowy.

Ponadto osiągnięcie tego progu pozwoli nam kontynuować rozpoczęty przed wakacjami cykl debat „Polska 2020”, gdzie o najważniejszych wyzwaniach politycznych, gospodarczych i społecznych, z jakimi będzie mierzyć się nasze państwo w najbliższej dekadzie, podyskutujemy z byłymi oraz obecnymi premierami i ministrami, samorządowcami, pracownikami administracji, naukowcami, ekspertami czy praktykami w danej dziedzinie.
0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 3500 zł miesięcznie
brakuje 3185 zł
Polacy inspirują!
Polacy robią różnicę. Dlatego od kilku tygodni w ramach cyklu „Polacy Inspirują” publikujemy sylwetki naszych wybitnych rodaków, pionierów i mistrzów w swoich dziedzinach, których wkład w światową naukę, politykę, kulturę, a nawet współczesne życie codzienne pozostaje nie do przecenienia.

Osiągnięcie tego progu pozwoli nam na kontynuację cyklu i nową sylwetkę w każdy wtorek. Dodatkowo artykułom będą towarzyszyć infografiki, które w pigułce przedstawią najważniejsze osiągnięcia poszczególnych osób, pozwalając dotrzeć z tą wiedza do jeszcze szerszego grona odbiorców.
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4685 zł
Powiększamy redakcję!
Czas na przełom numer dwa i kolejne podwyższenie poprzeczki. Drugi redaktor na pełen etat oznacza dwa razy więcej materiałów na portalu. Nie jeden Temat Tygodnia w miesiącu, lecz dwa. Nie jeden WeekendJ24 w miesiącu, ale dwa. Nie jeden cykl debat, a dwa – serii spotkań w ramach „Polski 2020” zacznie towarzyszyć seminarium „Islam na poważnie”, gdzie spróbujemy zmierzyć się z wątpliwościami narastającymi wokół odpowiedzi na pytanie, czy grozi nam zderzenie cywilizacji?

Przypominamy jednocześnie, że Patroni będę mieli bezpośredni wpływ na dobór tematów poruszanych w ramach Tematów Tygodnia i WeekendówJ24 oraz selekcję gości w ramach cyklu „Polska 2020”.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 7500 zł miesięcznie
brakuje 7185 zł
Podbijamy YouTube’a!
Przekroczenie tego progu pozwoli nam spełnić nasze kolejne marzenie – od zawsze chcieliśmy spotkać się z Wami za pośrednictwem platformy Youtube. 7500 zł umożliwi nam stworzenie zrębów wideo-redakcji. Na początek zajmiemy się streamingiem oraz nagraniami z naszych debat, przygotujemy krótkie filmiki promujące postaci z cyklu „Polacy Inspirują”, co poniedziałek będziemy publikować zapowiedź najważniejszych wydarzeń nadchodzącego tygodnia oraz omówienie najbardziej inspirujących artykułów z tygodnia minionego, nie zabraknie także szybkich, merytorycznych komentarzy z wydarzeń bieżących – #3grosze w nowej, vlogowej formie.
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9685 zł
Pełna niezależność!
Teraz nie ma już wymówek. Wrzucamy piąty bieg i ścigamy się z największymi! Bez pokusy reklam, „sponsorów strategicznych”, czy artykułów sponsorowanych. Na „finansowym pokładzie” już trzech najważniejszych redaktorów: naczelny, jego zastępca, sekretarz redakcji. Żadnemu ważnemu tematowi nie przepuścimy, bo będziemy mogli skorzystać z usług autorów spoza naszego środowiska. Naukowcy, analitycy, eksperci – dotrzemy się do najlepszych, najbardziej kompetentnych, najbardziej nieszablonowych. Pełna profesjonalizacja osiągnięta.

Dodatkowo wystartujemy z trzecią serią spotkań. Tym razem będzie to JKF – Jagielloński Klub Filmowy. Dyskutując o kinie będziemy jednocześnie dyskutować o naszej pokręconej przez historię tożsamości narodowej czy polityce historycznej. Jeden film i jeden temat w miesiącu. Na ekranie pojawią się m.in.: „Pokolenie”, „Popiół i diament” oraz „Popioły” Andrzeja Wajdy, „Sanatorium pod klepsydrą” Wojciecha Hasa, „Psy” Władysława Pasikowskiego, „Ida” Pawła Pawlikowskiego, Historia Roja” Jerzego Zalewskiego, seriale „Dom” braci Łomnickich oraz „Daleko od szosy” w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego.

O Autorze

Od razu mamy problem. Sekcja nazywa się „O autorze”, a tymczasem od powstania portalu ponad trzy lata temu, przez łamy Jagiellońskiego24 przewinęło się już 464 autorów, którzy stworzyli niemal 1700 materiałów. 


Podstawowa sprawa jest taka, że jako redakcja nie lubimy chórków. I ogólnie słabo nam idzie wszelkie śpiewanie. Prawak! Lewak! Pisior! Platfus! Nasza debata publiczna jest nużąca, przewidywalna, ale przy tym zaborcza i w tej zaborczości agresywna. Są tylko dwie drogi i dwa obozy, do których musisz się zapisać. Później już tylko ulga, bo razem z legitymacją członkowską dostajesz także gotowy pakiet poglądów na każdy temat i każdy dzień tygodnia. I od teraz musisz już tylko śpiewać w chórku. Przeciwko tym drugim. Też w chórku. No i my tutaj wysiadamy.


Odnosimy wrażenie, że odkąd J24 pojawił się w sieci, systematycznie rośnie liczba tych, którym taka symetrycznie pęknięta rzeczywistość nie pasuje i, tak jak my, chcą wysiąść. I to właśnie do Was adresujemy jedną jedyną prośbę: wysiądźmy razem i chodźmy zbudować coś na serio.

 

 

Naszym zdaniem niedaleka przyszłość mediów to przyjęcie jednego z trzech modeli:


I. Formuła tabloidowa – nachalne reklamy wszelakich produktów, wulgarne nagłówki, tysiące „śmieciowych wyświetleń”. Bez względu na to czy to media o polityce, czy o celebrytach – poziom ten sam.


II. Formuła branżowa – ekspercka, jasno sprofilowana, niszowa. Ale przy tym opłacalna, bo opłacana przez same zainteresowane branże. Żyjąc dla i dzięki subskrybentom w dobrze skrojonych garniturach.


III. Formuła tożsamościowa – formuła Jagiellońskiego24. Media finansowane oddolnie, republikańsko, przez samych czytelników. Formuła ryzykowna, idealistyczna, może wręcz naiwna, lecz jednocześnie dająca faktyczną niezależność. Bez paywalli, bez interesownych reklamodawców, bez politycznych mecenasów, bez rozmieniania się na drobne. Umożliwiająca powstawanie autorskich i intelektualnie niezależnych materiałów, zainteresowana jedynie opinią samych Czytelników przez wielkie „c”, bo traktowanych poważnie, podmiotowo, tworzących realnie zaangażowane środowisko. Czytelników szczerze utożsamiających się z czytanym medium oraz mających wpływ na poruszane tematy i publikowane treści. 


Początki były niepozorne. Krzysztof Bieda w momencie odpalenia portalu. 20 sierpnia 2013 roku.


Zaczynaliśmy skromnie. Pierwsze, nieporadne wywiady przeprowadzaliśmy na schodach, w towarzystwie szumiącego ekspresu do kawy. I co najistotniejsze – w przerwie lub zamiast zajęć uniwersyteckich. Dzisiaj już z uczelni powoli wychodzimy, niektórzy wrócą może jeszcze po doktorat. Ale kluczowe jest to, że tej studenckości się nie wstydzimy, wręcz przeciwnie – uważamy ją za atut. Mamy teraz swoją samodzielność i mamy swoje środowisko – Klub Jagielloński, naszego wydawcę. Z upływem czasu rosła jakość publikowanych materiałów. A wraz z nią zmieniał się także portal: nowa szata graficzna, nowe działy tematyczne, nowi autorzy. Dzisiaj trzon redakcji siedzi już w trzech miastach w Polsce: Krakowie, Warszawie i Katowicach, ale i na londyńskiej emigracji. Paweł, Piotrek, Bartosz krakowski i Bartosz warszawski, Karolina, Rafał, Maciek, Ala. A za nimi setki autorów, współpracowników, wywiadowanych...

 

Krakowskie planty, a na nich część krakowskej redakcji. Od lewej: Maciej Dulak, Paweł Grzegorczyk, Piotr Kaszczyszyn i Bartosz Brzyski. 


Chęć traktowania rzeczywistości na poważnie i niechęć do chodzenia na skróty przyświeca nam od samego początku. Stąd analizy gospodarcze obok komentarzy politycznych, namysł nad sprawami społecznymi obok recenzji kulturalnych – bo rzeczywistość jest tworem złożonym. Stąd odpowiednia selekcja tematów w poszukiwaniu tego, co ważne i co często wcale nie pojawia się w nagłówkach gazet i czołówkach telewizyjnych wydań wiadomości. Może nieraz było mniej emocjonalnie, bez personalnych wycieczek, zbyt nudno. Ale nie mamy wątpliwości, że było na serio. I po coś. 


W centrum naszych zainteresowań stoi państwo. Ale państwo na serio. Nie twarze rozkrzyczanych polityków, lecz ustrój, instytucje, administracja. I cały wachlarz wyzwań, które mają wpływ na nasze codzienne życie. I które nierozwiązane wcale nie znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Narastając, będą miały coraz bardziej negatywny wpływ na naszą przyszłość. Polska małych miast i jej problemy, demografia, transport publiczny, rynek pracy, polityka społeczna, polityka regionalna, miejsce i rola Polski w UE. O tym wszystkim napisaliśmy już grubo ponad półtora tysiąca tekstów. 
Jak mierzyć siłę oddziaływania medium? Najprościej chyba tematami, które udało „przemycić się” do szerokiej debaty publicznej. Mamy tę satysfakcję, że udało się nam to dwukrotnie w tematach, które uważamy za naprawdę istotne. 


Pierwszy był patriotyzm gospodarczy – osobny dział zatytułowany „Dobre, bo Polskie”, a wcześniej pojedyncze materiały promujące tę, dziś już sztampową wręcz, ideę. To w naszym środowisku urodziła się aplikacja Pola, a teksty na naszym portalu były jednym z impulsów, który pozwolił wykrystalizować ten pomysł, z którego dziś korzysta już 300 000 ludzi. Mówiliśmy o tym na długo przed powstaniem zdecydowanej większości z setek profili w stylu „Kupuj u Polaka”. 


Druga sprawa – członkowie redakcji może i mieszkają oraz pracują w Krakowie czy Warszawie, lecz ich domy rodzinne znajdują się poza zasięgiem telewizyjnych kamer: Mielec, Nowy Sącz, Ostrołęka, Radom, Ropczyce. To z pozoru mniej ciekawa Polska, Polska małych i średnich miast. O jej zauważenie, dowartościowanie i poważne traktowanie apelowaliśmy już ponad rok temu w temacie zatytułowanym „Rozproszyć Warszawę”, gdzie promowaliśmy policentryzację Polski, „wyprowadzkę” instytucji państwowych ze stolicy na „prowincje” i równomierny, nieograniczony do dużych metropolii rozwój kraju. 
Nie chcemy być jednak dalej tylko „przemytnikami” wartościowych treści. Na razie być może zbyt mali, z Waszą pomocą chcemy szerzej uczestniczyć w debacie publicznej. Bo zarówno my, jak i Wy bardzo dobrze wiemy, ile ważnych tematów pozostaje niepodjętych przez największe media w kraju.

 


Wszystkie przedstawione wyżej cele, na które zbieramy środki to tylko różne sposoby, szczeble, narzędzia realizacji tego jednego zasadniczego pragnienia. Chcemy być podmiotem, nie przedmiotem sporu o Polskę. Współtworzymy otaczający nas świat, a z Waszą pomocą będziemy robić to skuteczniej i na poważniejszą skalę. Na tyle, na ile jest to możliwe. I na tyle, na ile pozwala na to formuła portalu opinii. 


Chcemy, abyście byli częścią Jagiellońskiego24. Bo wiemy, że Wam zależy tak samo jak nam. 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

9 zł / miesiąc
patroni: 5
Dziękujemy bardzo za wsparcie! Nawet najmniejsza suma, byle regularna, wiele dla nas znaczy. Zapraszamy na kawę do naszego biura (w Krakowie, Warszawie lub Katowicach). Otrzymasz również maila z imiennym podziękowaniem, wraz z podsumowaniem akcji oraz naszymi planami do końca roku.
Zostań patronem
24 zł / miesiąc
patroni: 8
Dzięki Tobie na portalu pojawi się jeszcze więcej materiałów! W podzięce mamy dla Ciebie dwa prezenty. Po pierwsze, będziesz miał możliwość otrzymywania regularnego, comiesięcznego newslettera, aby dowiedzieć się z wyprzedzeniem o naszych planach na kolejne tygodnie. Po drugie, będziesz mógł stać się czytelnikiem autorskiej PrasówkiJ24 – przesyłanego co dwa tygodnie przeglądu i krótkiego omówienia najbardziej inspirujących artykułów, wywiadów, analiz i raportów oraz zapowiedzi najciekawszych premier filmowych, książkowych, konferencji naukowych czy biznesowych. Wszystko specjalnie dla Ciebie.

Ten próg zawiera również nagrodę z poprzedniego progu.
Zostań patronem
39 zł / miesiąc
patroni: 2
Wiemy, ile dobrych rzeczy można kupić za taką sumę. Tym bardziej dziękujemy za Twoje wsparcie! W zamian proponujemy pojawienie się Twojego nazwiska w specjalnie do tego przeznaczonej sekcji na naszej stronie – WspierajJ24. Ponadto otrzymasz dostęp do Materiału Extra – ekskluzywnego, przygotowywanego raz na miesiąc specjalnie dla naszych Patronów, długiego, pogłębionego wywiadu, skrupulatnej analizy lub sążnistego eseju dotyczącego kultury, trendów społecznych bądź wyzwań cywilizacyjnych. Dostęp – tydzień przed szeroką publikacją, materiał dostarczany w formacie pdf bezpośrednio na Twojego maila. Zapraszamy Cię również na trzecie urodziny portalu. Będzie prezentacja naszych planów na najbliższe miesiące, spotkanie z autorami, a razem z zaproszonymi gośćmi specjalnymi odpowiemy sobie na pytanie o przyszłość mediów. Nie zabraknie także lampki szampana.

Ten próg zawiera również wszystkie nagrody z poprzednich progów (9 zł, 24 zł).
Zostań patronem
67 zł / miesiąc
patroni: 0
Zależy Ci na portalu tak samo jak nam! Dlatego chcemy podziękować Ci imiennie i bezpośrednio w specjalnie nagranym w tym celu filmiku. Dodatkowo uzyskasz dostęp do BibliotekiJ24 – wypuszczanych co kwartał w formie e-booków publikacji zbiorowych, składających się z tematycznie uporządkowanych najważniejszych artykułów, wywiadów i analiz już wcześniej opublikowanych na portalu, uzupełnionych o dodatkowe materiały, poszerzające spojrzenie i pogłębiające poruszane problemy. Robocze tytuły dwóch pierwszych planowanych pozycji: „Polak na kredyt” i „Pokonać Rosję”.

Ten próg zawiera również wszystkie nagrody z poprzednich progów (9 zł, 24 zł, 39zł).
Zostań patronem
111 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś Doradcą Redakcji i współtworzysz z nami portal. Otrzymujesz możliwość bezpośredniego wpływu na publikowane przez nas treści. Konkretnie na jeden w miesiącu: Temat Tygodnia, WeekendJ24, Materiał Extra. Dodatkowo będziesz mógł wybierać gości, z którymi będziemy dyskutować w ramach cyklu „Polska 2020”. W kwestiach technicznych – wybór będzie odbywał się poprzez głosowanie spośród propozycji członków redakcji oraz Doradców. W tym Twoich, jeśli tylko takowe zgłosisz.

Ten próg zawiera również wszystkie nagrody z poprzednich progów (9 zł, 24 zł, 39 zł, 67 zł).
Zostań patronem
224 zł / miesiąc
patroni: 0
Zostajesz członkiem Rady Mecenasów. Na specjalnie organizowanych dwa razy do roku spotkaniach z redakcją i przedstawicielami naszego wydawcy, Klubu Jagiellońskiego dyskutujemy o planach strategicznych portalu – publikowanych materiałach, kształcie strony internetowej, koncepcji finansowej etc. Współkształtujesz z nami przyszłość Jagiellońskiego24.

Ten próg zawiera również wszystkie nagrody z poprzednich progów (9 zł, 24 zł, 39 zł, 67 zł, 111 zł).
Zostań patronem
453 zł / miesiąc
patroni: 0
Nie chcemy sprzedawać strategicznych patronatów w formie miejsca reklamowego na stronie. To nie pasuje do naszego portalu i wydaje nam się, że wcale tego nie potrzebujecie. To po prostu próg dla tych, którzy chcą nam pomóc PONAD NORMĘ. W zamian, poza wszystkimi przywilejami z poprzednich pułapów, na Urodzinach J24 lub przy kolejnej najbliższej okazji, poprosimy Cię o dłuższą rozmowę, aby poznać Twoją motywację.

Ten próg zawiera również wszystkie nagrody z poprzednich progów (9 zł, 24 zł, 39 zł, 67 zł, 111 zł, 224 zł).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy