Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

9

patronów

105 zł

miesięcznie

885 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
602
miesięczne wsparcie
414
liczba patronów

  Jasna Polska powstała po to, byś poczuł-a swoją MOC. Uwierzył w Siebie. Znalazł swoje plemię. Wylogował się z matrixu. Jasna Polska pomoże Ci w przejściu z 3D do 5D w najlepszym towarzystwie, wśród Jasnych Ludzi - takich jak Ty. Zacznij wreszcie żyć po swojemu - przejdź na Jasną Stronę Mocy

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4895 zł
Rozwijajmy dalej Jasną Polskę!
Przy tej kwocie zobowiązujemy się:

- dbać o Jasną Polskę technicznie i administracyjnie, by wszystko pięknie działało, ogłoszenia były zatwierdzane 2 razy dziennie (rano i wieczorem), a ogłoszeniodawcy i użytkownicy mieli poczucie, że są zaopiekowani i potraktowani profesjonalnie

- pisać przynajmniej 2 bardzo ciekawe, wysokiej jakości teksty na bloga tygodniowo

- jak najszybciej zorganizować profesjonalny newsletter oraz system wyszukiwania ogłoszeń po datach

O Autorze

Witaj,  z tej strony Aga i Adrian - twórcy Jasnej Polski.

Marzyliśmy o jasnym, wspierającym wszystkich alternatywnych ludzi miejscu w internecie, więc postanowiliśmy stworzyć je sami.

Jasna Polska to coś, co ma szansę stać się bezpieczną (w każdym tego słowa znaczeniu) przystanią wszystkich świadomych, budzących się Polaków, którzy chcą tego samego: dobrego życia w Polsce - w Polsce, jakiej jeszcze nie było, ale jaką możemy stworzyć wspólnie.

 

 

Co robi Jasna Polska:

Buduje alternatywną społeczność

Budzący się, świadomi Polacy to ogromna grupa osób – wszystkich profesji i talentów.
Tylko razem możemy wreszcie stworzyć nową, lepszą do życia rzeczywistość
- OBOK (a nie w w opozycji) do trójwymiarowego systemu.


Pomaga ludziom zarabiać pieniądze

Jasna Polska przynosi już wymierne efekty: promuje, wzmacnia, wspiera alternatywne, niszowe biznesy, dla których do tej pory nie było nigdzie dobrego miejsca w sieci.
Realnie pomagamy ludziom w zarabianiu pieniędzy: aktywnie promując ich warsztaty, produkty, usługi.

 

Jasna Polska  to projekt, przy którym pracujemy oboje 7 dni w tygodniu.

Być może strona wygląda na prostą i różową, ale wymaga nieustannego wysiłku i OGROMNYCH inwestycji czasowych oraz finansowych.

 

Powyżej rozwój portalu Jasna Polska od momentu startu do teraz. To co widzisz, nie jest fartem, ani gwiazdką z nieba, lecz efektem 2 lat wytężonej pracy.

Wszystkiego uczyliśmy się sami od podstaw i wszystko na JP zrobiliśmy sami - we dwójkę. Aho!

 

Jasna Polska to:

 • To skomplikowana, ciągle ulepszana platforma, którą każdego miesiąca udoskonala  profesjonalny informatyk (i nie robi tego za darmo). Oczywiście nowe pomysły i funkcjonalności wymyślamy my, a potem monitorujemy ich wykonanie, jakość, skuteczność, estetykę… - zajmuje to dużo czasu i pracy

 

 • To portal ogłoszeń, które napływają codziennie - aby utrzymać wysoką jakość energetyczną i merytoryczną, każde trzeba sprawdzić, przeczytać, często pomóc w edycji, dodać / zmienić kategorię - ogłoszeniodawcy potrzebują bieżącego wsparcia i je otrzymują - zajmuje to dużo czasu i pracy

 

 • To żywy portal, z którego korzystają ludzie - ilość maili dziennie rośnie lawinowo - pytania techniczne, pytania blogowe, pytania o ebooka, pytania o … wszystko - odpowiadamy na bieżąco - dużo czasu i pracy

 

 • To coraz bardziej poczytny blog - czyli niezwykle czasochłonne teksty i również pracochłonne grafiki, a potem moderacja komentarzy i kolejne maile od czytelników - dużo czasu i pracy

 

 • To także promocja (prowadzenie social mediów i odpowiadanie na kolejne wiadomości przesyłane tym kanałem) - sporo czasu i pracy


Tym wszystkim zajmuje się jedna osoba - Agnieszka i jest to praca wykonywana 7 dni w tygodniu po 8-10 godzin dziennie.

Całkowicie bezpłatnie.

 

Jeśli dobrze się czujesz na Jasnej Polsce, prosimy - dorzuć się. Nawet 5, czy 10 zł miesięcznie ma dla nas ogromne znaczenie.

 

Oprócz tego Jasna Polska to projekt Fundacji MY

Fundacja to:

 • To ciągła obsługa prawna (nie uwierzycie, ile dokumentów i wiedzy wymaga ta forma działania w Polsce)

 

 • To skomplikowana pełna księgowość (bardzo kosztowna i wymagająca po naszej stronie skrupulatnego przygotowywania dokumentów do rozliczeń)

 

 • To prawo autorskie, związane z unikatowością portalu Jasna Polska

 

 • To żmudna obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa, która składa się z miliona małych czynności, zabierających multum czasu  energii

To wszystko robi jedna osoba - Adrian, który oprócz tego wykonuje swoją trójwymiarową pracę, by Agnieszka mogła poświęcić cały swój wolny czas na prowadzenie Jasnej Polski.

To oznacza, że Adrian pracuje 7 dni w tygodniu, często nawet po kilkanaście godzin dziennie, z czego połowę czasu bezpłatnie na rzecz Fundacji / Jasnej Polski.

 

Kochani, znaleźliśmy sponsora, który sfinansował budowę silnika portalu, ale jego pomoc się już zakończyła.

Wydaliśmy wszystkie pieniądze i oszczędności, spieniężyliśmy cały nasz drobny majątek, by móc pracować całkowicie za darmo nad Jasną Polską przez ostatni rok.

Obecnie jedziemy na oparach i bardzo potrzebujemy Waszej pomocy.


Co się stanie z Waszymi pieniędzmi

- Stała Obsługa IT - bez niej JP nie będzie sprawnie działać

- Księgowość (pełna rachunkowość dla fundacji) - comiesięczny bardzo duży i niestety konieczny wydatek

- Wymiana energetyczna za czas, pracę i ogromne serce, jakie wkładamy w ten projekt (praca nad nim trwa od 2017) - konto na Patronite powstaje ponieważ przestajemy wyrabiać na finansowych zakrętach i jest nam coraz trudniej

- System newsletterowy - napisany na miarę pod Jasną Polskę - 3000 PLN

- Wtyczka do sortowania ogłoszeń po datach - pisana na zamówienie przez super IT - ok. 2500 PLN

- Materiały reklamowe - a konkretnie duże (a przez to drogie) bannery i roll-upy potrzebne na festiwalach, a także nalepki, wizytówki i inne potrzebne drobiazgi - ok. 1000 PLN

- Sklep - mamy do zaoferowania naprawdę piękne rzeczy (np. obrazy energetyczne, śliczne gadżety w kształcie Jasnej Polski, super ebooka, piękne autorskie kolorowanki - mandale i wiele innych…) - chcemy się nimi podzielić i w ten sposób zacząć zarabiać, ale.. żeby zacząć zarabiać trzeba najpierw zainwestować i w tym miejscu potrzebujemy Waszej pomocy

- Serwer (wkrótce będzie nam potrzebny największy, a zatem najdroższy z oferowanych przez dostawcę)

- Domeny

- Software (potrzebujemy profesjonalnego, legalnego oprogramowania: Photoshopa oraz  Final Cut Pro X - na razie z braku finansów grafiki i filmy robimy na darmowych, ubogich w funkcje programach) - ok. 3500 PLN

 

Powyżej nasz pierwszy filmik nt. Jasnej Polski.

Obecnie pracujemy nad - zdecydowanie ulepszonym - sequelem :)

Zależy nam, by dotrzeć nie tylko do osób ogłaszających "duchowe rzeczy", ale także do świadomych (duchowych) osób, które prowadzą swoje działania w 3D.

Świadomi lekarze, mądra edukacja, ale też zaufany (bo uczciwy i z naszego świata) mechanik, pan złota rączka, czy piekarz...

Jeżeli należysz do tej grupy, nie wahaj się ani chwili, tylko dodaj swe ogłoszenie!

Pozwól się znaleźć ludziom bliskim sobie.

Aho!

P.S. Jeśli czujesz, że chcesz wesprzeć Jasną Polskę, ale póki co jednorazowo - na stronie Wspieraj nas, znajdziesz nasz numer konta lub dane do Paypal oraz dodatkowe informacje.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 3
Po prostu DZIĘKUJEMY z całego serca!!! Właśnie dzięki Tobie dostajemy zastrzyk pozytywnej energii, by wytrwale pracować dalej nad Jasną Polską <3
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 3
Dziękujemy i bardzo się cieszymy!

W każde urodziny Jasnej Polski (tj. w okolicach 16.04) otrzymasz od nas osobisty list z podziękowaniem - tylko dla Patronów - oraz gadżet niespodziankę z logo Jasnej Polski.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 3
Dziękujemy i bardzo się cieszymy! Tak bardzo, że dostaniesz od nas specjalny List z 2 Niespodziankami :)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękujemy! Bardzo, bardzo się cieszymy!

Do specjalnego Listu z 2 niespodziankami dołączymy 5 wyjątkowych mandali do pokolorowania narysowanych przez Agnieszkę (oczywiście także z logo Jasnej Polski).

P.S. Przez "wyjątkowe" mamy na myśli naprawdę bardzo niestandardowe rysunki...
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
To jest już naprawdę wspaniała kwota - dzięki Tobie możemy zacząć realizować te największe i pilne wydatki.

Jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni i chcemy to podkreślić. Umieścimy Cię z honorami na liście naszych Patronów na stronie wsparcia Jasnej Polski (oczywiście jeśli wyrazisz na to zgodę).

A także otrzymasz od nas Prezent, czyli list z gadżetami i piękną poduszkę w kształcie Polski z logo Jasnej Polski.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Jejku! Ależ się cieszymy! Ogromnie!!!

Oprócz honorowej Listy Patronów na stronie wsparcia Jasnej Polski otrzymasz od nas Wyróżnienie swego ogłoszenia w zakładce Wydarzenia (lub Osoby lub Miejsca) na okres pół roku - dla siebie lub dla wskazanej przez Ciebie osoby.

A jeśli nie zamierzasz niczego ogłaszać i tak wyślemy Ci list z gadżetami oraz cudną poduszkę w kształcie Polski z logo Jasnej Polski.
Aho!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Nasza radość i wdzięczność wielką jest!

Dlatego ofiarujemy Ci wszystko to co powyżej - czyli List Niespodziankę, obecność na Liście Patronów, Wyróżnienie i Poduszkę, z tą różnicą, że owo Wyróżnienie będzie na stronie głównej Jasnej Polski.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Twoja hojność jest dla nas naprawdę wielką sprawą, dlatego chcemy podziękować Ci osobiście.

Zapraszamy Cię z osobą towarzyszącą na wege obiad od nas do domu oraz przemiłe popołudnie w Trójmieście (gdzie tylko będziesz miał-a ochotę). Oczywiście otrzymasz także pozostałe nagrody.

Wpłacając tą kwotę, stajesz się automatycznie realnym Współtwórcą Jasnej Polski i nie omieszkamy tego zaznaczyć na naszej stronie www.


*Uwaga, ta nagroda przysługuje przy rocznym wsparciu Jasnej Polski.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy