Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  W podróży z ostatnim spojrzeniem na świat.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 3000 zł
Regularne działanie i zakup dwóch rowerów.
Dzięki temu progowi wsparcia "Jedziemy Po Radość" działa regularnie.
Umożliwiasz kilku osobom niepełnosprawnym regularne wyjścia z domu oraz, wraz z zakupem kolejnych sprzętów, coraz więcej ruchu oraz kontaktu z otoczeniem.
Nie są to jednorazowe zrywy pełne wzniosłych celów tylko Fundacja może działać. Możemy zapewnić cykliczne spotkania oraz wyjazdy integracyjne. Bierzemy udział w imprezach sportowych.
Dodatkowo Fundacja może zakupić dwa specjalistyczne rowery rocznie.
Każde nawet symboliczne wsparcie pozwoli wyjść z domu kolejnej osobie.
Są możliwości naprawy oraz konserwacji posiadanego już sprzętu.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 6000 zł
Działamy szerzej... kupujemy 4-6 rowerów.
Tu możemy mówić już o stałych (co najmniej raz w miesiącu) kilkudniowych wyjazdach integracyjnych.
Działamy wraz z młodzieżą akademicką, tak aby nie tylko pomagać ludziom z pewnymi dysfunkcjami. Ale również edukując młodzież aby w przyszłości nie bała się słowa "niepełnosprawny".
Dodatkowo Fundacja może kupić 4-6 specjalistycznych rowerów rocznie.
Co najważniejsze, żadna z osób niepełnosprawnych nie musi ponosić kosztów udziału w projektach / wyjazdach. Co ma niezwykle duże znaczenie przy podjęciu decyzji o wyjściu z domu.

O Autorze

W statucie Fundacji jest zapis:

"Celami Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo - wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej, sportu, a także rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz osób zmagających się z depresją oraz nałogami."

Tak naprawdę powstała z bezsilności. Z chęci pokazania, że nigdy nie jest za późno i zawsze możesz walczyć o siebie.

To również chęć odczarowania słowa "niepełnosprawny". 

Podróżując po Polsce oraz po świecie z czasem dostawałem coraz więcej wiadomości. Bardzo często pojawiało się w nich jedno zdanie. "Marzę o tym żeby wyjść z domu". 

Przeraziło mnie to jak bardzo i jak wiele osób pozostaje zamkniętych w "czterech ścianach" tylko dla tego, że nie ma kto im pomóc pokonać schody. Czy po prostu pchnąć do działania.

Sam jestem osobą niepełnosprawną. Choroba jaką jest Zwyrodnienie Barwnikowe Siatkówki już prawie całkowicie odebrała mi wzrok. Teraz jestem na etapie tzw. Ślepoty Funkcjonalnej. Jednak dalej nie wyobrażam sobie życia bez kontaktu z naturą. 

Dlatego pomimo ograniczeń jakie stawie przede mną choroba, pragnę żyć jak najbardziej aktywnie. A swoje działanie przekuć w coś co pomoże innym

Wyznaczyłem sobie nowe cele. Jednym z nich jest przebiegnięcie maratonu. Od jakiegoś czasu robię codzienne treningi w celu powrotu do formy. Plan zakłada, że codziennie pokonuję min. 20 km. 

Wielkim marzeniem jest ruszyć w pieszą wędrówkę dookoła Polski

Wszystko po to aby promować ideę projektu "Jedziemy Po Radość". Mam nadzieję, że dzięki temu uda się pozyskać środki na działalność fundacji oraz zakup specjalistycznych rowerów przeznaczonych dla osób z różnymi dysfunkcjami (od wzrokowych po ruchowe).

Niestety takie rowery są drogie. Późniejsze organizowanie wyjazdów tak aby osoby niepełnosprawne nie ponosiły w związku z nimi wydatków też niestety kosztują. 

Możemy się umówić tak, że ja będę chodził, pokonywał kolejne bariery a Ty wesprzesz Fundację "Jedziemy Po Radość" symboliczną kwotą, która umożliwi zakup specjalistycznego sprzętu oraz pozwoli od czasu do czasu wyjść ludziom, którzy nie zrobią tego bez wsparcia, z domu?

 

Dzięki Twojej darowiźnie Fundacja zakupi nowe specjalistyczne narzędzia, dostępne bezpłatnie dla ludzi niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.

Projekt "Jedziemy Po Radość" realizowany przez Fundację "Jedziemy Po Radość", można też wspierać wpłatami bezpośrednimi na konta Fundacji:

Bank / IBAN: PL 88 1600 1462 1877 9512 8000 0001 
SWIFT: PPABPLPKXXX
tytuł : "darowizna na działalność statutową"
(zachowaj dowód przelewu, w przyszłym roku odliczysz od podatku).

 

Fundacja "Jedziemy Po Radość"

Mail: fundacja.jpr@gmail.com
Numer KRS: 0000739034 
NIP: 7182149058 
REGON: 38067581200000

Jeżeli chcesz pomóc inaczej zapraszam na stronę Fundacji:
http://jedziemyporadosc.pl/

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Kochani, całość kasy idzie na rozwój, promocję oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Będą to głównie specjalistyczne rowery ale również pieniądze będą przeznaczane na finansowanie wspólnych wyjazdów oraz imprez integracyjnych.
Jednak Twoje wsparcie nie pozostanie bez uhonorowania. Znajdziesz się na liście sponsorów Fundacji. Dodatkowo do losowo wybranych osób, osobiście będę wysyłał pocztówki oraz magnesy z podziękowaniem.
Zostań patronem

Polecani Autorzy