Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

11

patronów

230 zł

miesięcznie

460 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
379
miesięczne wsparcie
350
liczba patronów

  Jestem autorką bloga Ograniczam Się, na którym prowadzę eksperyment z życia zero waste, czyli taki, w którym generujemy jak najmniej śmieci. W 2017 roku wydałam książkę "Życie zero waste"(Znak). Moją misją jest edukowanie w temacie ekologii i śmieci oraz dążenia prowadzące do zmiany prawa odpadowego

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2270 zł
Kasia Bardziej Niezależna
Do tej pory mój model finansowania opierał się wyłącznie o płatne współprace z firmami. Nie jest to idealne, bo stawia mnie to w pozycji dość zależnej od niektórych marek, muszę poświęcać czas na czynności dla nich zamiast na działania niezależne, czysto związane z ideą redukowania odpadów. Jeśli osiągnę ten cel, nie będę musiała tracić tyle czasu na działania, które szerzej nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Zyskaną przestrzeń przeznaczę na działania... dla Was!
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4770 zł
Kasia Super Niepodległa
Przy takim comiesięcznym wsparciu, mogę przeznaczyć swój czas i energię na rzeczy, które już dawno miałam w planach: edukację w instytucjach pozarządkowych, centrach kultury lokalnej i ...małych miastach, które są żywo zainteresowane działaniami zero waste. Będę mieć wsparcie, by zająć się kolejną książką i edukacją w formie on-line, by jeszcze więcej osób mogło dowiedzieć się, jak skutecznie ograniczać odpady. No i może starczy mi na nowe waciki wielorazowe do zmywania twarzy ;)

O Autorze

Cześć! Prowadzę blog "Ograniczam Się" i związane z nim media społecznościowe (Instagram, Facebook, YouTube), żeby dzielić się moimi doświadczeniami na temat życia zero waste. Redukowanie odpadów stało się dla mnie życiowym wyzwaniem. Przyglądam się swoim (i naszym, jako społeczeństwa) nawykom zakupowym i skupiam się na świadomej konsumpcji. Moje motto brzmi "Od nadmiaru do umiaru", bo uważam, że współcześnie lubimy otaczać się mnóstwem nieprzydatnych nam rzeczy, tylko dlatego, że czujemy ciężki do opanowania przymus kupowania. 

Od świadomej konsumpcji zaczęła się moja przygoda z zero waste. Dwa lata temu spisałam moją wiedzę w książce "Życie zero waste" wydanej nakładem wydawnictwa Znak. Od tamtej pory moje działania nabrały szybszego tempa, a tematyka związana z odpadami stała się ważna dla coraz większej liczby osób i firm. Mój stan świadomości na temat śmieci stale się powiększa, gdy zbieram rozproszoną w różnych miejscach wiedzę. I chcę Wam tę wiedzę przekazywać!

W moich działaniach edukuję jednostki pisząc wpisy na blogu, tworząc filmy na YouTubie, relacjonując na Instagramie, wygłaszając prelekcje i robiąc warsztaty.  Wiem jednak, że bez szeroko zakrojonych zmian systemowych - prawnych i ekonomicznych - nie zatrzymamy procesu zaśmiecania świata i związanych z tym zmian klimatycznych. Dlatego, oprócz edukacji, chcę wpływać na prawo i zachowania rynku, by wprowadzane zmiany pozytywnie wpływały na nasze życie. 

Tak jak pewnie i Ty, chcę, by moje dzieci żyły w czystym kraju, na planecie, która nie dusi się pod setkami ton produkowanego rocznie plastiku. 

Żeby móc działać niezależnie, potrzebuję Twojego wsparcia. To jest dla mnie jak motor napędzający mnie do kolejnych akcji. Dzięki Twoim wpłatom będę mogła przeznaczyć więcej czasu na działania związane z zero waste, co może przełożyć się na realną zmianę w naszym kraju. To co, wchodzisz w to?

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 9
10 ton plastiku co roku trafia do mórz i oceanów. Tylko działając razem, możemy cokolwiek zmienić. Twoja deklaracja stałego wsparcia jest dla mnie mega ważna! W ramach podziękowania dostaniesz ode mnie dedykowanego maila i stałe miejsce w moim zero wastowym sercu!
Zostań patronem
26 zł / miesiąc
patroni: 0
Około 26 procent odpadów podlega w Polsce recyklingowi. Czujesz, że Cię to wkurza - tak jak i mnie, bo w dobie wszechobecnego plastiku recykling powinien być skuteczniejszy! Zero waste to ważna sprawa i chcesz dołożyć swoją cegiełkę, by ją wspierać. W podziękowaniu dostaniesz ode mnie dedykowanego maila i ogromną wdzięczność, a dodatkowo szablon wpierający Cię w ograniczaniu odpadów w formie elektronicznej. Im nas więcej tym lepiej!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 40
50 procent plastiku na świecie jest używane jednorazowo. Szok! Powinniśmy razem działać według zasady "If you can't reuse it, refuse it" (Jeśli nie możesz tego użyć ponownie, zrezygnuj z tego). Chcesz mieć realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Wiesz, że nic się nie zmieni bez konkretnych działań. Dostajesz podziękowania ode mnie w specjalnym mailu z nagraniem wideo dla Ciebie, szablon do ograniczania odpadów i drugi do planowana posiłków w formie elektronicznej.
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
75 procent populacji delfinów wyginęło w ciągu ostatnich 40 lat. Główne powody to nielegalne połowy i plastik w oceanach. Twoje wsparcie sprawi, że moje działania na rzecz edukowania na temat odpadów będą miały coraz szerszą skalę. W podziękowaniu dostaniesz wszystkie nagrody z poprzednich progów, a dodatkowo napiszę wpis na bloga na zadany przez Ciebie temat i wymienię Cię na stronie dedykowanej moim patronom.
Zostań patronem
90 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 30
90 procent wszystkich plastikowych butelek mamy poddawać recyklingowi od 2025 roku, według unijnej dyrektywy, obostrzającej zużycie jednorazowego plastiku. Twoje wsparcie to już spora i bardzo ważna dla mnie kwota. W podziękowaniu dostaniesz dedykowanego maila, planery na zakupy zero waste i do ograniczania odpadów, możesz wybrać temat na film na YouTube'a, postawię Ci obiad w umówionym miejscu oraz wymienię Cię w patronach na specjalnej stronie na moim blogu.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy