Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

143 zł

miesięcznie

143 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
497
miesięczne wsparcie
629
liczba patronów

  Adrian Kiszka - jedyny polski artysta, malarz tworzący portrety bohaterów żyjących wśród nas z okresu II Wojny Światowej. Poprzez swoje obrazy chroni ich przed zapomnieniem.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Mecenasi

Cele

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5200 zł
brakuje 5057 zł
POMÓŻ W REALIZACJI WYSTAWY
Pragnę zaprezentować moją sztukę i zorganizować wystawę.
Możesz wspierać moją pasje, bo dobro, które dajesz wraca!

-Wypełniając 1 z progów otrzymasz specjalne zaproszenie na wernisaż,

- Jeśli zechcesz: Twoje imię i nazwisko / nazwa firmy,
zostanie wymieniona jako Mecenasa mojej sztuki,

-Znajdziesz się w albumie z wystawy .

Spotkajmy się razem z Ocalałymi z okresu II Wojny Światowej.

Zdjęcia | Rysunki | Obrazy | Filmy | Spotkanie na żywo
z historią,
Wszystko po to, aby ocalić przed zapomnieniem
Ludzi wartych uwagi.

JAK DOKONAĆ WPŁATY?
1) Kliknij w wartość, którą pragniesz przeznaczyć.
*Wybierz opcję jednorazowego wsparcia, lub co miesięcznego
2) Wykonaj PRZELEW bankowy, lub opcję płatności PAYPAL.
3)
-(Dla PRZELEWU bankowego) Wybierz bank, w którym posiadasz konto. Dokonaj płatności.
-(Dla płatności PAYPAL) Zaloguj się do swojego konta PAYPAL. Dokonaj płatności.

0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 1 zł
cel osiągnięty!
Realizacja projektu
Przez ostatnie dwa lata podróżowałem po Polsce, aby dotrzeć do Ocalałych z okresy II Wojny Światowej.
Tysiące kilometrów, wiele nieprzespanych nocy, kilkaset wysłanych wiadomości a większość z nich, bez odpowiedzi.
Dlaczego? Dlatego, że wielu z nich odeszło a o wielu, nikt jeszcze nie usłyszał!

Bohaterowie, którzy dziś zmierzają się ze starością, przemijaniem, samotnością. To ludzie - tacy jak my!
a ja? Ja jestem cichym kronikarzem, narratorem ludzkich przeżyć. Stoję w cieniu, wzruszam się i płaczę podczas gdy maluję portrety i słucham opowieści ocalałych okradzionych z pamięci.

Nasze serca mówią nam dokąd mamy iść, nasze twarze zdradzają, gdzie już byliśmy. Dlatego tak bardzo kocham to co robię! Temu też podczas spotkań rysuję, maluję ich portrety, robię dokumentację w formie zdjęć i zapisów filmowych. To moja misja jako strażnika pamięci.

Staram się być autentyczny w tym co wykonuje i nie chce robić niczego pod publikę. W 2019 r. z Waszą pomocą chcę dalej tworzyć . Pragnę realizować projekt, z którego Wszyscy będziemy dumni! Chciałbym coraz śmielej działać na scenie międzynarodowej! Pokazać ponadczasowe wartości i temat , dla którego warto poświęcić życie by tworzyć! Wierzę, że znajdą się tacy, którzy wesprą projekt i wraz ze mną zadbają o pamięć wartości, które powinny być pielęgnowane.

Pieniądze, które otrzymam pokryją hotele, koszty związane z transportem, materiały takie jak farby, płótna. Dzięki nim stworzę bogato ilustrowaną książkę, czy przygotuję dla Was wystawy.

O Autorze

 

ADRIAN KISZKA (ur.1991) absolwent Liceum Plastycznego w Poznaniu (Technik Artysta Plastyk – Reklama Wizualna | Wystawa podyplomowa Międzynarodowe Targi Poznańskie). Obecnie student Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Studia jednolite-magisterskie. Uczestnik projektów artystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pomysłodawca i organizator „Art Night Festiwal”, założyciel „Kuźni Talentów”. Laureat nagrody specjalnej im. Henryka Jerzego Chmielewskiego, którą odebrałem, debiutując w wieku 11 lat. Wyróżniony przez Jolantę Kwaśniewską i nagrodzony na wystawie w Łazienkach Królewskich. W 2018 roku otrzymałem wyróżnienie jako Ambasador Studentów UMK. Moje prace można było zobaczyć w Teatrze Wielkim w Warszawie w czasie wystawy „Jasiński & Friends” W prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą znajduje się ponad 160 moich prac. Ze względu na wagę i znaczenie tematów, które podejmuje, moje obrazy są społecznymi dziełami dokumentalnymi, a ich tematy dotyczą życia, śmierci i przemijania. Specjalizuje się w sztukach wizualnych, portrecie, malarstwie figuratywnym.

 

Tytuł projektu | Póki my żyjemy

Tytuł inspirowany tytułem hymnu Rzeczpospolitej Polski, w którym to słowo "kiedy" celowo zamieniono na "Póki my żyjemy" (Słowo "Póki" uzależnione od czasu).

 

O projekcie

Nasze serca mówią nam dokąd mamy iść, nasze twarze zdradzają, gdzie już byliśmy.

Stąd też twarz ludzka jest dla mnie niczym mapa, a sam jestem kimś w rodzaju kronikarza czasów w których żyję.

Ideą przewodnią mojego projektu jest zwrócenie uwagi na niezwykłych ludzi, bohaterów, jako na osoby żyjące pośród nas. W obecnych czasach, niezwykle ważne jest pielęgnowanie tożsamości narodowej, naszego dziedzictwa historycznego. Mówi się bowiem, że jesteśmy „społeczeństwem obrazkowym”. Za mało czytamy, zaś obrazy są wszechobecne w naszej kulturze, w mediach, stanowią nośnik emocji. Słynne powiedzenie stanowi, że jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów.

Dlatego uważam, że nie ma lepszego środka wyrazu artystycznego aniżeli rysunki, fotografie oraz obrazy, tak by przybliżyć sylwetki bohaterów obecnym, ale i przyszłym pokoleniom. Dzięki temu, stwarzamy naturalną szansę na rozbudzenie ciekawości – zwłaszcza wśród młodego pokolenia, do podjęcia własnych badań, pogłębiania wiedzy dotyczącej naszej historii, losów wielu wybitnych Polaków. Projekt pozwala na integrację między pokoleniową, nawiązanie dialogu, ale również na wzięcie udziału w „żywym spotkaniu z historią”.

Pragnę pokazać, iż pewne tematy, emocje, ale także problemy towarzyszą nam wszystkim, niezależnie od wieku, czy pochodzenia. Miłość, nienawiść, radość, smutek, życie, śmierć, czy przemijanie. Pragnę odkryć niezauważalne piękno ukryte w otaczających nas ludziach, uchwycić życie i ponadczasowość idei, tematów. Jako artysta działam jako empatyczny pośrednik między tematem, który przedstawiam, a widzem.

Kiedy rok temu odeszła moja Mama, wtedy uzmysłowiłem sobie, że ludzie mogą należeć do nas tylko we wspomnieniach. Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu. Ludzie, których portrety maluję to ocaleni z okresu II Wojny Światowej. Bohaterzy, którzy dziś zmierzają się z przemijaniem, samotnością. Temu też przemierzam całą Polskę, żeby dotrzeć do prawdziwych bohaterów, aby sporządzić dokumentację w postaci rysunków, obrazów, zdjęć, filmów oraz nagrań głosowych.

Cyklicznie  pewne etapy projektu zostaną zwieńczone wystawą. Podczas wernisażu każdy będzie mógł się spotkać z Bohaterami.

Zbiór filmów reportażowych, zdjęć, rysunków, oraz wykonanych przeze mnie obrazów złożę w jedną całość tworząc publikację.


 

 

 

Moje cele i budżet z Patronite, który pozwoli mi na:

 • Wydanie bogato ilustrowanej | dwujęzycznej, publikacji poświęconej bohaterom projektu, w której zamieszczę historię osób ocalałych, wywiady, rysunki a także obrazy oraz zdjęcia,
 • Przygotowanie tournée – wystaw objazdowych po Polsce i Europie,
 • Zrealizowanie filmu reportażowego z udziałem ocalałych z okresu II Wojny Światowej, którym poświęcony jest projekt,
 • Zakup niezbędnych przyborów – artykułów takich jak: Parallel Palette, statywu, lamp, sztalugi plenerowej aluminiowej, zestawu farb pędzli, płócien jak i aparatu a także zakup biletów  i opłacenie hoteli w miejscach, w których realizowany zostanie projekt

 

Cele projektu

 • Wspieranie wychowania patriotycznego,
 • Kształtowanie postaw empatii, skłonienie do refleksji nad losem wobec osób, które przeżyły między innymi II Wojnę Światową, Sybir.
 • Rozbudzanie wrażliwości artystycznej, ciekawości badawczej, ukazywanie integralności historii ze sztuką, jako środkiem wyrazu,
 • Rozbudzanie zainteresowania historia najnowszą poprzez przybliżenie sylwetek bohaterów,
 • Budowanie postawy świadomego obywatela RP,
 • Zachowanie ciągłości przekazu kulturowo historycznego, dla obecnych i przyszłych pokoleń,
 • Zwrócenie uwagi na pielęgnowanie tożsamości narodowej, na nasze dziedzictwo historyczne, ale także na integracje między pokoleniową,
 • Ukazanie niezwykłych ludzi, jako osób – bohaterów, żyjących pośród nas,
 • Ukazanie, iż wszyscy bez względu na czasy, w których żyjemy, musimy zmierzyć się z problematyką: życia, śmierci i przemijania.

 

 

"Krystyna Koczy, ocalała z okresu II Wojny Światowej, kurier z AK", Kolekcja Artysty, Sangwina na papierze 35,5 x 27" Tło pokryte płatkami złota. #1

 

 

PODSUMOWANIE

Dotarłeś do końca, który nadal tak naprawdę jest dopiero początkiem tej drogi.
To jak potoczy się ona dalej, w dużej mierze zależy dziś również od CIEBIE.

Za każdą formę wsparcia, zarówno materialnego, poprzez subskrypcję,
jak i tego moralnego, przez dobre słowo i gest  DZIĘKUJĘ! 

 

* W planszach i listach sponsorskich wymieniane będą jedynie imiona, nazwiska, nicki (ksywki) Patronów. Firmy, zainteresowane współpracą i wzajemną promocją, serdecznie proszę o kontakt mailowy.

 

Jeśli uważasz, że projekt zasługuje na wyróżnienie, wesprzyj go i udostępnij.

Udostępniając też dzielisz się wiedzą.

  

 

 

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękuję, że mogę liczyć na Twoje wsparcie. Wierzę, że jest to bezinteresowny gest, na jaki możesz sobie pozwolić.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję! Każda złotówka to kolejna cegiełka, która przybliża mnie do realizacji mojego pomysłu.

Dziękuję, że poświęcasz te symboliczne dziesięć złotych na wsparcie idei mojego projektu.
Raz w miesiącu, spośród Patronów wylosuję jedną osobę, która otrzyma ode mnie autorską pocztówkę. W każdym miesiącu będzie to inna osoba.

Śledź na bieżąco moje postępy. Postaram się Ciebie nie zawieść.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 2
Bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałaś/eś się na wsparcie tego projektu.

Za 20 zł. otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.

Co pojawi się w grupie?

• Ekskluzywne materiały, powstałe w trakcie realizacji zdjęć do projektu
• niepublikowane nigdzie indziej zdjęcia
• live’y, które przybliżą Wam etapy powstawania prac
• Q & A przygotowane specjalnie dla Patronów

Będę również odpowiadał na Wasze pytania
- mam również nadzieję, że będzie to platforma do merytorycznych dyskusji.

*Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł.)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Ta kwota pozwoli solidnie zasilić budżet mojego projektu. By odwdzięczyć się za wsparcie, każdy Patron z tego progu otrzyma specjalnie wykonany elektroniczny certyfikat, poświadczający wsparcie projektu

*Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł. | 20 zł).
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Bardzo dziękuję za Twoją hojność!
Zyskujesz dostęp do progu mecenackiego.

Moja praca jest pewnego rodzaju pracą mnicha, niejednokrotnie stoję przy obrazie po kilkadziesiąt godzin, a to co widzą inni jest efektem końcowym. Tak samo jest z projektem, który wymaga ogromnego wysiłku, pracy i poświęcenia. Wasze wsparcie jest dla mnie bezcenne.

Jeśli tylko zechcesz:

• Twoje imię i nazwisko pojawi się w katalogu przy najbliższej wystawie jako mecenas mojej sztuki;
• zostaniesz wymieniony w specjalnie przygotowanym poście na Facebooku, Instagramie, jako mecenas mojego projektu;
• spośród mecenasów, raz w miesiącu wylosuje osobę, która otrzyma list – niespodziankę

*Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł. | 20 zł | 50 zł.).
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Chciałbym Cię uhonorować specjalnie. Dostaniesz coś, czym będziesz mógł się pochwalić swoim bliskim

– będzie to wyjątkowy wydruk A4 jednej z moich prac wraz z autografem, z dedykacją specjalnie dla Ciebie.
Wydruk ten będzie unikatowy. Otrzymają go wyłącznie patroni z tego progu!

* Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów ( 10 zł| 20zł| 50zł| 100zł)
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
500,- / na miesiąc

Drogi Patronie,
Twoja pomoc jest nieoceniona!
Od 4 lat prowadzę kursy rysunkowe i malarskie, dlatego
raz w roku otrzymasz wykonane specjalnie dla Ciebie
zaproszenie na certyfikowany 1 dniowy kurs prowadzony przeze mnie.
Będzie to również wspaniała okazja do tego, aby porozmawiać
przy filiżance dobrej kawy i zamieścić wspólne zdjęcie w social mediach.

* Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów ( 10 zł| 20zł| 50zł| 100zł)
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Drogi Patronie!
Otrzymałeś konto VIP, które umożliwia dostęp do możliwości z każdego progu.
Okazałeś tak wielką hojność, że żadne słowa nie oddadzą mojej wdzięczności.
Mając od Ciebie takie wsparcie, pragnę ofiarować Ci pamiątkę na całe życie. To wspaniały prezent, który zostawisz sobie, lub ofiarujesz swoim bliskim.
Otrzymasz bowiem obraz/ rysunek mojego autorstwa, wraz z certyfikatem autentyczności, stworzony specjalnie dla Ciebie w terminie wspólnie ustalonym.
To wyjątkowe wyróżnienie, gdyż w żaden inny sposób nie kupisz moich prac!

* Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy