Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Założyłem klimatziemi.pl aby szerzyć wiedzę o zmianach klimatu, przyczyniających się do wymieranie kolejnych gatunków roślin i zwierząt. Jako ekolog roślin staram się popularyzować także wiedzę o zagadnieniach przyrodniczych, które w dużej części są równie istotne jak nośny temat globalne ocieplenia

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 15 zł miesięcznie
brakuje 15 zł
Utrzymanie hostingu i domeny
Dzięki takim dochodom będę mógł opłacić obecne koszty utrzymania strony internetowej.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 100 zł miesięcznie
brakuje 100 zł
Przejście na lepszy hosting
Dzięki takim dochodom będzie mnie stać na przeniesienie strony na serwer, który udźwignie większy ruch na stronie
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 500 zł
Opłacenie szkolenia
Taki dochód pozwoliłby mi na udział w kursach, szkoleniach, sympozjach, warsztatach i konferencje, co umożliwiłoby mi merytoryczne doskonalenie treści, które publikuję, bez konieczności długotrwałego oszczędzania i podejmowania trudnych decyzji z jakiego wyjazdu zwiększającego moje kompetencje zrezygnować aby móc pojechać na inny.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1200 zł miesięcznie
brakuje 1200 zł
Całkowite poświęcenie się klimatowi Ziemi
Przy takich dochodach mógłbym zrezygnować z obecnej (mało pożytecznej społecznie) pracy zarobkowej i zająć się wyłącznie działaniem na rzecz szerzenia wiedzy o zmianach klimatu, której niepowszechność bardzo nam wszystkim szkodzi.

O Autorze

Nazywam się Jacek Baraniak.  Klimatem głębiej zainteresowałem się w styczniu 2014 roku. Ponieważ z wykształcenia jestem specjalistą ds ekologii i ochrony szaty roślinnej, zainteresowałem się zwłaszcza tym jak zmiany klimatu mogą wpływać na środowisko naturalne Ziemi. Szukałem zatem odpowiedzi na różnego rodzaju stronach internetowych. Z czasem głębiej zainteresowałem się tematami stricte klimatologicznymi.

Pod koniec sierpnia 2016 roku założyłem grupę Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego, w celu szerzenia wiedzy na tematy zarówno klimatologiczne, jak i ekologiczne, które moim zdaniem mocno są ze sobą zintegrowane i nie sposób uznać, że jeden z nich jest ważniejszy niż drugi.

Od listopada 2017 roku prowadzę bloga internetowego klimatziemi.pl, na temat zmian klimatu, uzupełnionego tematyką ekologiczną.  Piszę na nim artykuły do chwili obecnej. Zajmuję się tam też problematyką społeczną w kontekście coraz szybciej zachodzących zmian klimatu - zwłaszcza zważywszy, że od jesieni 2018 roku zaniepokojenie coraz szybciej zachodzącym ociepleniem oceanów i atmosfery ma coraz szerszy oddźwięk w społeczeństwie.

Moją misją jest szerzenie edukacji w powyższych dziedzinach. Jest to możliwe dzięki rosnącej liczbie czytelników, a w szczególności pomóc może wsparcie patronów.  Dzięki uzyskanym tą drogą funduszom będę mógł opłacać hosting i domenę, z czasem rozwijać serwis oraz inwestować w pozycjonowanie i inne środki promocji. I oczywiście pisać kolejne artykuły z jeszcze większym zaangażowaniem.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Wsparcie niewielką kwotą, ale od wielu osób może mieć ogromny wpływ na moje dalsze możliwości działania. 5 zł od iluś osób zrobi dla klimatziemi.pl tyle co dla klimatu Ziemi zrobi ileś osób codzienne oszczędzających wodę i prąd.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki! Dla klimatziemi.pl to tak wiele,jak dla klimatu Ziemi ograniczenie spożycia mięsa przez jej mieszkańców.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
To dla klimatziemi.pl tak wiele jak dla klimatu Ziemi zmniejszenie produkcji śmieci przez gospodarstwa domowe. Jeśli zechcesz, twoje imię trafi na publiczną listę darczyńców na mojej stronie.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Jeśli zechcesz, twoje imię trafi na publiczną listę darczyńców na klimatziemi.pl. Gdyby ten blog był Ziemią, twoja pomoc byłaby dla niego jak usunięcie wyspy śmieci z Pacyfiku! Dziękuję :-)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Teraz klimatziemi.pl czuje się tak, jak klimat Ziemi czułby się gdyby korporacje przestały wyrzucać jedzenie. A wyrzucają go na prawdę dużo. Jeśli chcesz, wpiszę Cię na listę darczyńców. Wielkimi literami!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Klimatziemi.pl dzięki Tobie można uznać za w pełni stabilny. Gdyby klimatziemi.pl był klimatem Ziemi, to odczułby to tak, jakby ludzie zrezygnowali z paliw kopalnych. Jeśli chcesz, wpiszę twoje imię na listę darczyńców. Napiszę też artykuł na temat, który zaproponujesz. I będę Ci na prawdę wdzięczny.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Nie wiem jak dziękować. Gdyby klimatziemi.pl był klimatem Ziemi, to znaczyłoby dla niego tyle, co ocalenie lasów deszczowych, raf koralowych i lodowców. Jeśli nie będziesz mieć nic przeciwko, wpiszę twoje imię na listę darczyńców. Otrzymasz też spersonalizowany, ręcznie wykonany gadżet. I moją dozgonną wdzięczność.
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Dla klimatziemi.pl to jak dla klimatu Ziemi cofnięcie się do czasów sprzed rewolucji przemysłowej. A może nawet neolitycznej. Sam muszę przemyśleć co zrobić z tak wielkim wsparciem. Jeśli masz jakieś pomysły, to chętnie wcielę je w życie na miarę moich możliwości. Oprócz tego napiszę artykuł na wskazany przez Ciebie temat, obdaruję Cię spersonalizowanym gadżetem i wpiszę Cię (jeśli pozwolisz) na listę darczyńców.
Zostań patronem

Polecani Autorzy