Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

0 zł

miesięcznie

1315 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Miejsce wydarzeń kulturalnych i społecznych. Działa na rzecz budowania otwartego i różnorodnego Trójmiasta, długotrwałej zmiany społecznej, a także poszerzenia udziału obywatelek i obywateli w życiu publicznym. Integruje lewicowe środowiska, edukuje, rozwija krytyczne myślenie i wrażliwość.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 8000 zł miesięcznie
brakuje 8000 zł
Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście na wyjeździe
Marzy nam się, aby poznać Was również poza Trójmiastem. Chcielibyśmy być tam gdzie czujecie, że jesteśmy potrzebni, przywieźć Wam nasze książki i pracować z społecznością lokalną. Możemy zapakować prowadzoną przez nas czytelnię, ekspertki, badaczki i Chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. Przygotujemy dla Was debaty, warsztaty, rozmowy o książkach, jogę, Krytyczny Przegląd Prasy oraz zaprosimy autorki/ów wydanych przez nas publikacji. Kwota 8000 dofinansuje nasze wyjazdy. Sprawdź nas w terenie!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 8000 zł miesięcznie
brakuje 8000 zł
Dofinansowanie funkcjonowania Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście
PomalujMY świat, a zniknie brunatna twarz!
Straciłeś /aś nadzieję na zmianę świata?
My wciąż wierzymy w magię dobra!
Jednorożec daje nam siłę!
Teraz będzie naszym przewodnikiem w spełnieniu wspólnych marzeń!

Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście jest miejscem spotkań, gdzie zimą są ciepłe kaloryfery, co przy prawie 200 metrach kwadratowych, kosztuje nie mało. Bez względu na porę roku można napić się kawy i herbaty zagryzając ciastkiem, co jest kolejnym co miesięcznym kosztem. Nasze drzwi są otwarte dla osób, którym bliskie są równościowe wartości. Wszystkie nasze wydarzenia są bezpłatne, i aby mogły one takie pozostać potrzebujemy co miesiąc 8000 PLN.

O Autorze

Kim jesteśmy?

Zainaugurowaliśmy swoją działalność w lutym 2008 roku. Od początku jako Klub KP w Gdańsku staramy się realizować ideał inteligencji zaangażowanej. Animujemy życie kulturalne i intelektualne w metropolii, która właśnie w tej sferze była przez dziesięciolecia jednym z najjaśniejszych punktów na mapie Polski. Działamy w przestrzeni, która przez wiele wieków była polem ścierania się poglądów i postaw.

Nasze środowisko tworzą osoby, którym bliska jest idea lewicy zaangażowanej, podejmującej wyzwanie walki o ideały, takie jak sprawiedliwość, solidarność czy równość. Aktywność naszych członków koncentruje się na trzech polach: kultury, edukacji i dyskusji nad problematyką społeczną. Działacze klubu i osoby współpracujące z nami to ludzie nauki, sztuki, aktywiści społeczni, kulturalni, ekologiczni.

W listopadzie 2009 roku otworzyliśmy jeden z pierwszych lokalnych ośrodków Krytyki Politycznej – Świetlicę Krytyki Politycznej w Trójmieście, organizację pozarządową.

Dlaczego jednorożec?

Jednorożec symbolizuje dla nas unikatowość i różnorodność. To stworzenie magiczne, czyste i nieskalane, a jednocześnie pełne siły.  Daje nam nadzieję i energię do działania pomimo przeciwności losu!

Czym się obecnie zajmujemy?

Trójmiejska Świetlica KP ogniskuje działalność wielu lokalnych instytucji i organizacji, nie tylko lewicowych, ale i innych otwartych i zaprzyjaźnionych. Nasza działalność odwołuje się do wartości wielokulturowego Wolnego Miasta Gdańska, czerpiąc również ze źródeł idei Solidarności.

Odbywa się w naszej siedzibie szereg formalnych i nieformalnych spotkań, mających na celu integrację środowiska, wymianę doświadczeń, omawianie bieżących wydarzeń i planowanie kolejnych. Świetlica KP została jednym z uczestników lub współorganizatorów wielu ważnych wydarzeń na kulturalno-społecznej mapie Trójmiasta: przede wszystkim Manif z okazji Dnia Kobiet, Trójmiejskiego Marszu Równości, Maratonu Pisania Listów Amnesty International, czy Międzynarodowego Festiwalu Literacki Sopot. Przestrzeń Świetlicy udostępniana jest również na spotkania formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz otwartego, sprawiedliwego społeczeństwa. Budowanie sieci kontaktów i integrowanie lewicowego środowiska jest istotną częścią działalności trójmiejskiej Świetlicy.

W Świetlicy odbywają się liczne wydarzenia aktywizujące społecznie i kulturalnie mieszkańców Trójmiasta. Prowadzimy również Klub Sąsiedzki w ramach którego organizujemy różnorodne spotkania, tj. joga, warsztaty psychologiczne dla seniorów Trening Pamięci, próby amatorskiego Chóru TAK, czy pokazy kina zaangażowanego. Jednym z sukcesów Chóru TAK był występ podczas panelu „Kobiety! RatujMY Demokrację” w Europejskim Centrum Solidarności. Działający już od 2014 roku, Chór ma obecnie swój fanpage na Facebooku i kanał na Youtube.

Ważnym zadaniem Świetlicy była również działalność na rzecz poprawy dobrostanu grup mniejszościowych, ze względu na ich częste wykluczenie społeczne.  Piknik Tęczowych Rodzin, który wspieramy organizacji to jedno z działań współtworzone ze Stowarzyszeniem na rzecz osób LGBT Tolerado.  Nasze drzwi są otwarte również dla dzieci z letniej świetlicy przy Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów.

Duży nacisk kładziemy również na promocję czytelnictwa, w związku z czym zainicjowaliśmy  szereg spotkań z autorami i autorkami książek, czy dyskusje ze specjalistami wokół publikacji na tematy ważne społecznie. Jednym z najbardziej popularnych spośród tych spotkań jest Uniwersytet Krytyczny – Głosem Kobiet, czyli feministyczne dyskusje o literaturze pisanej z żeńskiej perspektywy.

Stałym elementem trójmiejskiego harmonogramu są ponadto spotkania o charakterze filozoficzno-politycznym. Prowadzimy m.in. seminaria „Korzenie myśli lewicowej” i „Czytając Rzecz-pospolitą” – cykliczne zajęcia skupiające przedstawicieli środowiska akademickiego, rozwijające krytyczne myślenie, gromadzące intelektualnie otwartych odbiorców/czynie.

Na terenie trójmiejskiej Świetlicy w ostatnim kwartale roku 2017 otworzyliśmy ogólnodostępna, dodatkowa przestrzeń - Miejsce Pracy Twórczej. Można tutaj popracować w skupieniu korzystając z bezpłatnego Wi-Fi i bogatej oferty czytelni (kilkaset pozycji różnych wydawnictw) lub spotkać się przy kawie i grach planszowych. Pomieszczenia te wykorzystywane są również do spotkań formalnych i nieformalnych lokalnych grup aktywistycznych.

Jakie są nasze cele?

Planujemy położyć największy nacisk na budowanie integracji i pracy twórczej wielu środowisk aktywistycznych Gdańska, Sopotu i Gdyni. Skomplikowana sytuacja polityczna powoduje, że coraz więcej organizacji ma trudności w znalezieniu przestrzeni dla swoich działań. Lęk przed konsekwencjami paraliżuje.

Dzięki niezależności, jaką posiada  Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, stajemy się miejscem goszczącym liczne organizacje scalając siłę twórczą i aktywistyczną. Niewątpliwie jest to korzystne w sytuacji konieczności solidarnych działań na rzecz utrzymania krytycznego spojrzenia w społeczeństwie.

Diagnozując dynamicznie zmieniające się potrzeby społeczne, wyznaczamy sobie za główne cele:

 • Scalenie organizacji aktywistycznych i twórczych działających w Trójmieście.
 • Powiększenie zespołu i zwiększenie ilości działań wzmacniających krytyczne spojrzenie i zmiany społeczne w duchu lewicowym w województwie pomorskim.
 • Dostęp do bezpłatnej wiedzy i edukacji nieformalnej oraz ogólnodostępnego miejsca rozwoju.

O co prosimy Ciebie?

Wesprzyj finansowo naszą działalność i...

PomalujMY świat, a zniknie brunatna twarz!

Straciłeś /aś nadzieję na zmianę świata?

My wciąż wierzymy w magię dobra!

Jednorożec daje nam siłę!

Teraz będzie naszym przewodnikiem w spełnieniu wspólnych marzeń!

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
"Heroizm woli" ~ Stanisław Brzozowski

Dziękujemy i zapraszamy do naszej Świetlicy!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
"Miłość to działanie, nigdy samo uczucie" ~ bell hooks

W ramach podziękowań poczytamy z Tobą książkę w naszym Miejscu Pracy Twórczej!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
"Nie robienie niczego nie jest rzeczą neutralną, ma znaczenie: to tak jakby mówić „tak” istniejącym relacjom dominacji” ~ Slavoj Žižek

Jeśli do nas przyjdziesz oprócz tego, że poczytamy z Tobą książkę wyposażymy Cię w pakiet krytycznych gadżetów.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
"Możliwość nie jest luksusem, jest tak niezbędna, jak chleb." ~ Judith Butler

Oprócz naszych podziękowań i czasu, który poświęcimy Ci podczas Twojej wizyty u nas oferujemy specjalny rabat na drugą książkę z naszej księgarni!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
"Współczesna Matka Natura lubi równość płci na rynku pracy i partnerstwo w sferze domowej. Równość jest naturalna. To ona jest wartością rodzinną" ~ Agnieszka Graff

Oprócz nagród przewidzianych w niższych progach, oferujemy stały rabat na zakupy w naszej księgarni!
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
"Każdy wedle swoich możliwości, każdemu wedle potrzeb" ~ Karol Marks

Oprócz nagród przewidzianych w niższych progach, oferujemy pierwszeństwo przy rekrutacji na organizowanych przez nas warsztatach, a także aktualny numer Krytyki Politycznej gratis!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy