Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście

Miejsce wydarzeń kulturalnych i społecznych. Działa na rzecz budowania otwartego i różnorodnego Trójmiasta, długotrwałej zmiany społecznej, a także poszerzenia udziału obywatelek i obywateli w życiu publicznym. Integruje lewicowe środowiska, edukuje, rozwija krytyczne myślenie i wrażliwość.

O Autorze

Kim jesteśmy?

Zainaugurowaliśmy swoją działalność w lutym 2008 roku. Od początku jako Klub KP w Gdańsku staramy się realizować ideał inteligencji zaangażowanej. Animujemy życie kulturalne i intelektualne w metropolii, która właśnie w tej sferze była przez dziesięciolecia jednym z najjaśniejszych punktów na mapie Polski. Działamy w przestrzeni, która przez wiele wieków była polem ścierania się poglądów i postaw.

Nasze środowisko tworzą osoby, którym bliska jest idea lewicy zaangażowanej, podejmującej wyzwanie walki o ideały, takie jak sprawiedliwość, solidarność czy równość. Aktywność naszych członków koncentruje się na trzech polach: kultury, edukacji i dyskusji nad problematyką społeczną. Działacze klubu i osoby współpracujące z nami to ludzie nauki, sztuki, aktywiści społeczni, kulturalni, ekologiczni.

W listopadzie 2009 roku otworzyliśmy jeden z pierwszych lokalnych ośrodków Krytyki Politycznej – Świetlicę Krytyki Politycznej w Trójmieście, organizację pozarządową.

Dlaczego jednorożec?

Jednorożec symbolizuje dla nas unikatowość i różnorodność. To stworzenie magiczne, czyste i nieskalane, a jednocześnie pełne siły.  Daje nam nadzieję i energię do działania pomimo przeciwności losu!

Czym się obecnie zajmujemy?

Trójmiejska Świetlica KP ogniskuje działalność wielu lokalnych instytucji i organizacji, nie tylko lewicowych, ale i innych otwartych i zaprzyjaźnionych. Nasza działalność odwołuje się do wartości wielokulturowego Wolnego Miasta Gdańska, czerpiąc również ze źródeł idei Solidarności.

Odbywa się w naszej siedzibie szereg formalnych i nieformalnych spotkań, mających na celu integrację środowiska, wymianę doświadczeń, omawianie bieżących wydarzeń i planowanie kolejnych. Świetlica KP została jednym z uczestników lub współorganizatorów wielu ważnych wydarzeń na kulturalno-społecznej mapie Trójmiasta: przede wszystkim Manif z okazji Dnia Kobiet, Trójmiejskiego Marszu Równości, Maratonu Pisania Listów Amnesty International, czy Międzynarodowego Festiwalu Literacki Sopot. Przestrzeń Świetlicy udostępniana jest również na spotkania formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz otwartego, sprawiedliwego społeczeństwa. Budowanie sieci kontaktów i integrowanie lewicowego środowiska jest istotną częścią działalności trójmiejskiej Świetlicy.

W Świetlicy odbywają się liczne wydarzenia aktywizujące społecznie i kulturalnie mieszkańców Trójmiasta. Prowadzimy również Klub Sąsiedzki w ramach którego organizujemy różnorodne spotkania, tj. joga, warsztaty psychologiczne dla seniorów Trening Pamięci, próby amatorskiego Chóru TAK, czy pokazy kina zaangażowanego. Jednym z sukcesów Chóru TAK był występ podczas panelu „Kobiety! RatujMY Demokrację” w Europejskim Centrum Solidarności. Działający już od 2014 roku, Chór ma obecnie swój fanpage na Facebooku i kanał na Youtube.

Ważnym zadaniem Świetlicy była również działalność na rzecz poprawy dobrostanu grup mniejszościowych, ze względu na ich częste wykluczenie społeczne.  Piknik Tęczowych Rodzin, który wspieramy organizacji to jedno z działań współtworzone ze Stowarzyszeniem na rzecz osób LGBT Tolerado.  Nasze drzwi są otwarte również dla dzieci z letniej świetlicy przy Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów.

Duży nacisk kładziemy również na promocję czytelnictwa, w związku z czym zainicjowaliśmy  szereg spotkań z autorami i autorkami książek, czy dyskusje ze specjalistami wokół publikacji na tematy ważne społecznie. Jednym z najbardziej popularnych spośród tych spotkań jest Uniwersytet Krytyczny – Głosem Kobiet, czyli feministyczne dyskusje o literaturze pisanej z żeńskiej perspektywy.

Stałym elementem trójmiejskiego harmonogramu są ponadto spotkania o charakterze filozoficzno-politycznym. Prowadzimy m.in. seminaria „Korzenie myśli lewicowej” i „Czytając Rzecz-pospolitą” – cykliczne zajęcia skupiające przedstawicieli środowiska akademickiego, rozwijające krytyczne myślenie, gromadzące intelektualnie otwartych odbiorców/czynie.

Na terenie trójmiejskiej Świetlicy w ostatnim kwartale roku 2017 otworzyliśmy ogólnodostępna, dodatkowa przestrzeń - Miejsce Pracy Twórczej. Można tutaj popracować w skupieniu korzystając z bezpłatnego Wi-Fi i bogatej oferty czytelni (kilkaset pozycji różnych wydawnictw) lub spotkać się przy kawie i grach planszowych. Pomieszczenia te wykorzystywane są również do spotkań formalnych i nieformalnych lokalnych grup aktywistycznych.

Jakie są nasze cele?

Planujemy położyć największy nacisk na budowanie integracji i pracy twórczej wielu środowisk aktywistycznych Gdańska, Sopotu i Gdyni. Skomplikowana sytuacja polityczna powoduje, że coraz więcej organizacji ma trudności w znalezieniu przestrzeni dla swoich działań. Lęk przed konsekwencjami paraliżuje.

Dzięki niezależności, jaką posiada  Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, stajemy się miejscem goszczącym liczne organizacje scalając siłę twórczą i aktywistyczną. Niewątpliwie jest to korzystne w sytuacji konieczności solidarnych działań na rzecz utrzymania krytycznego spojrzenia w społeczeństwie.

Diagnozując dynamicznie zmieniające się potrzeby społeczne, wyznaczamy sobie za główne cele:

  • Scalenie organizacji aktywistycznych i twórczych działających w Trójmieście.
  • Powiększenie zespołu i zwiększenie ilości działań wzmacniających krytyczne spojrzenie i zmiany społeczne w duchu lewicowym w województwie pomorskim.
  • Dostęp do bezpłatnej wiedzy i edukacji nieformalnej oraz ogólnodostępnego miejsca rozwoju.

O co prosimy Ciebie?

Wesprzyj finansowo naszą działalność i...

PomalujMY świat, a zniknie brunatna twarz!

Straciłeś /aś nadzieję na zmianę świata?

My wciąż wierzymy w magię dobra!

Jednorożec daje nam siłę!

Teraz będzie naszym przewodnikiem w spełnieniu wspólnych marzeń!

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)