Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

79

patronów

1513 zł

miesięcznie

  Robię rzeczy w internecie. Ostatnio głównie podkast Nerdy Nocą.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
47 %
100%
osiągnięto 47%
cel: 3200 zł miesięcznie
brakuje 1687 zł
hammertime
Bardzo ważna kwota zamieniająca miejscami moją pracę jako print designer z moją pracą jako autorka Nerdów Nocą, re/publikacji, snafu, tubki itd.

Marzę o osiągnięciu tego celu.

Ten cel służy temu, żebym pracowała nad tym, czego lubicie słuchać — czyli nad audycjami podkastu Nerdy Nocą; pisała to, co lubicie u mnie czytać — czyli snafu; montowała to, co chętnie i tłumnie oglądacie — czyli tubki. Spokojnie i w pełnym wymiarze godzin.

Dopiero wieczorkiem ewentualnie złożyłabym komuś ładną książkę, bo też to lubię.
Jak widać, wiele nie trzeba, żeby mieć ładne rzeczy.
Tylko sześćset osób, które wrzucą piątaka lub dyszkę :D
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 320 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
herbata z cukrem
Wciąż dzieje się coś, o czym warto napisać, bez przerwy spotykam ludzi, których warto nagrać.

Ten cel służy temu, abym spokojnie — zaplanowała odcinek Nerdów Nocą — lub napisała długą notkę — lub przebrała ze Złym Majorem Witkiem paczkę demotów — lub podlewała re/publikację — lub siedziała nad rozdziałem wesołej książki o tym, jak żyć.

Cel osiągnięty! Dobrze wiecie, że nie wytrzymuję i robię więcej niż jedną rzecz w miesiącu. Dziękuję :)
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 640 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
wrotki
Wciąż dzieje się coś, w co warto wetknąć mikrofon i kamerkę.

Ten cel służy temu, abym miała na wejściówkę (lubię wspierać ludzi, którzy organizują fajne rzeczy), łóżko i pociąg w kierunku demoparty, konwentu, zlotu czy co tam się akurat odbywa nerdowskiego.

Korzyści są namacalne — można mnie tam dotknąć okiem, a ja zawsze z przyjemnością strzelę nam selfiesa plus opcjonalny dziubek. Po powrocie zmontuję relację, film, koncert i wywiady z fascynującymi ludźmi.

Cel osiągnięty! Dziękuję! Moja torba ze sprzętem jest niniejszym spakowana na każdą okazję, wsiadam w pojazdy i jeżdżę nagrywać przygody.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 1024 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
dzbanek herbaty
Ten cel służy temu, że po pierwsze chciałam mieć jakiś cel właśnie w tej okrągłej liczbie, a po drugie mogłabym zainwestować w sprzęt, soft i zasoby ludzkie, dzięki czemu powstawałoby więcej rzeczy w krótszym czasie.

Na przykład mogę — kupować czas stażystki — zainwestować w sprzęt — zaplanować nowy program — zorganizować spotkanie na żywo — odmówić jakiemuś służbowemu asapowi, który przeszkadza mi w montażu itd.

Cel osiągnięty! Dziękuję i bardzo się cieszę, bo to namacalne Więcej Czasu!

O Autorze

Robię rzeczy w internecie.

Ludzie mówią różnie: ta od nerdowego podkastu, ta dziwna blogerka oraz, hehe, polska kobieta-amiga (seriously). No różnie mówią, w razie czego spytajcie kogoś.Co dla Ciebie już mam

Nagrywam podkast Nerdy Nocą, w którym goszczę osoby pełne fascynacji:

 • od lat zajmujemy pierwsze miejsce w swojej kategorii w iTunes,
 • nasze audycje okupują większość pozycji w rankingu Top Ten,
 • podkasterzy i podkasterki przyznają nagrody i wyróżnienia,
 • publiczność zawsze tupie z niecierpliwością w oczekiwaniu na następny odcinek,
 • nawet dzień po publikacji nowego.

Cieszę się, że się Wam podoba, bo uwielbiam robić Nerdy Nocą <3 

W chwili, kiedy to piszę, w świat poszło ponad 50 odcinków, kolejne dwa są już na warsztacie  (zawsze są dwa na warsztacie).

Oprócz zwykłych odcinków powstają cztery cykle: serialowy,  historyczny, biologiczny i wyprawowy (w cyklu historycznym docieramy już do starożytnej Grecji! oraz mam pewne plany wydawnicze, ale na razie sza).

Zapraszam przy okazji do fantastycznej grupy na fejsie, która nazywa się, oczywiście, Nerdy Nocą w grupie.


Jeżdżę na imprezy retrokomputerowe i robię z nich relacje słownomuzyczne:

a udaje mi się wsmyknąć z kamerą w niesamowite miejsca. Koncerty, wykłady, kompoty, balangi, kuluary.

A przede wszystkim — niesamowici ludzie z niesamowitymi talentami. Część potem opowiada coś w audycjach Nerdów Nocą.


Założyłam serwis /re/publikacja z pożywnymi treściami wielo-autorskimi: 

...gdzie można zajrzeć zawsze, kiedy przyjdzie myśl, że nie ma nic ciekawego w internecie.

Co tam znajdziesz? Niespodziewane ciekawostki, trochę innego spojrzenia na politykę, smaczne znaleziska ze świata, kosmiczne zdjęcia...

Kilkaset artykułów, a liczba ta rośnie. Można np. wybrać tematycznie lub w kategoriach "coś krótkiego" albo "długie czytanie".


Na blogasku:

 • czasem rysuję komiks Nerdkya (od 2001 r.):


W innych miejscach:

 • polecam, odradzam i dobieram ludziom seriale (blog, podkasty, grupa) — tak, oglądam grubo ponad setkę,
 • wrzucam paczkę znakomitych znalezisk obrazkowych do pralki, czyli na tumblr.

Historycznie:

 • napisałam przepis, jak zdać egzamin z liczenia sieci na informatyce (wstrząsająco popularny w okolicach sesji),
 • jestem ostatnim aktywnym moderatorem prhn (nie ma już czego przerzucać, ale gotowość dziesięć),
 • rok temu przestałam wrzucać #ciachodnia (skończyły się godziny w dobie, a także umarł gieplus, ale tęsknię do tego).

Ogólnie wspieram mnóstwo wartościowych przedsięwzięć, prawdopodobnie robię coś jeszcze, tylko w tej chwili nie pamiętam, uwielbiam rozmawiać, słuchać, rozmyślać i dowiadywać się.

Na dowód, że to wszystko prawda, wrzuciłam parę skrinszotów do galerii.

Jeśli którykolwiek z moich zakresów twórczych Ci pasuje, będę zaszczycona, mogąc otulić się Twoim patronatem. A teraz się przedstawię.W godzinach pracy

Co tam jeszcze robię, żeby nie było, że tylko siedzę w internecie od ponad 20 lat i znakomicie się razem bawimy. W końcu trzeba zapłacić czynsz i kupić czekoladę.

Jestem inżynierem informatyki, mam dyplom i gumiaki.

Napisałam zupełnie prawdziwą książkę o tym, jak korzystać z komputera, smyrofona i internetów. Świadczy to o tym, że posiadam elementarną samodyscyplinę, co dla Ciebie, jako osoby patronującej, może mieć pewne znaczenie.


Pracuję jako print designer na frilansie. Przygotowuję rzeczy do druku, głównie książki, korepetycje i poradniki. To fajna praca, kiedy można swoje dzieło postawić na półce. Mam profil na Behance i pół ściany półek zapełnionych książkami z moim nazwiskiem w stopce, z największych wydawnictw i od osób cywilnych, którym pomogłam w self-publishingu.


Oprócz tego robię ebooki dla ludzi, którzy piszą świetne rzeczy i wydają się w internecie. Na przykład idee fixe, Inżynieria Gier, wrzutnia nocna, devstyle — są ekstra, polecam.


Pisuję do prasy papierowej, jeśli dzieje się coś ciekawego w temacie technologii, gier, retrokomputerów itp. Byłam tu i ówdzie na rozkładówce czy okładce, czasem z twarzą. Może wpadł Ci w oko jakiś mój felieton i nawet nie wiesz, że to mój.

Z takich serio dużych rzeczy — przy okazji ACTA popełniłam wielki artykuł o ludziach mieszkających w sieci. Teraz cytują mnie w pracach naukowych i to jest trochę wesołe :)


Projektuję różne grafiki, czasem na tiszerty i gadżety.Co bym tu jeszcze

Tysiąc rzeczy bym jeszcze!

Chcę nagrywać więcej pożytecznych i przyjemnych wideł i audycji. Do tego właśnie najbardziej potrzebne jest wsparcie publiczności. Plany, projekty i montaże zajmują czas, a czas to pieniądz.

(..."pieniądz to forsa, forsa to grunt, grunt to ziemia, ziemia to matka, matka to anioł, anioł to stróż, stróż to dozorca, dozorca to gospodarz").

 • Doba ma tylko 36 godzin. Jest to skandaliczne niedopatrzenie. Potrzebuję więcej!
 • Zrobiłam spis treści książki pod roboczym tytułem "Poradnik dla początkujących dorosłych. Nie panikuj", która ma zawierać rady, jak się ogarnąć, kiedy człowiek nagle musi być samodzielny — przetkać kibel, ugotować jajko albo zdecydować, która pleśń w lodówce jeszcze nie zagraża zdrowiu. Chcę tę książkę napisać.
 • /re/publikacja już działa, zapraszam :)

Chcę więcej czasu spędzać na ugniataniu rzeczywistości w przyjemniejsze kształty, a nie tylko zarabiać na bułkę.

Nie chcę reklam na moich stronach ani popupów na filmach. A to bez Twojego wsparcia się nie uda. 


Podzięki

Jeśli podoba Ci się to, co robię, wrzuć monetę. Każdy rodzaj wspieractwa przydaje się bardzo.

Pieniądz idzie na domeny, sprzęt, bilety, herbatę, klawiaturę (na którą też przydałaby się subskrypcja, gdyż koty raz na parę miesięcy przeprowadzają na nią skuteczny zamach). Przede wszystkim idzie na czas niezbędny do produkcji.

Dobre słowo idzie wprost do mojego czarnego serduszka.

Co jakiś czas wysyłam do wszystkich patron osobiste podsumowanie twórczości, gdzie zebrane są produkcje opublikowane od ostatniego razu oraz zapowiedzi imprez, które wspieram lub obsługuję fachowo z nagrywarką. Czasem załączam jakiś wesoły ekskluzif tylko dla wspierających. Kiedy milczę, to zwykle znaczy, że zasuwam :)

Jeśli zainspirujesz się czymkolwiek, co robię — zaczniesz lepiej ode mnie rysować, więcej niż zwykle pisać, robić zdjęcia, malować figurki, nagrywać podkast, pomagać ludziom w temacie, na którym się znasz — cokolwiek, co będzie można znaleźć w internecie ku pokrzepieniu, rozrywce lub przydatności — daj znać, też chcę o tym wiedzieć. Internet Cię potrzebuje.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 15
piątak miesięcznie to z jednej strony tylko moneta, ale z drugiej robi wielką różnicę (mieć piątka i nie mieć piątaka to już dyszka minus opłaty manipulacyjne). na mojej stronie będzie aktualizowana na bieżąco lista osób patronujących, a na niej Ty. dziękuję!

bonus opcjonalny: jeśli chcesz, żeby na mojej stronie z wdzięcznościami obok Twojego nazwiska podawać adres Twojej strony czy innego przedsięwzięcia, które wspierasz, daj znać. (byle nie był to link do porno, przemocy albo szkodliwych treści, co pozostawiam Twojemu wyczuciu i swojej ocenie).

to nie wszystko! będziesz też otrzymywać podsumowania moich aktualnych działań twórczych, zazwyczaj okraszonych polecankami i historią niepublikowaną nigdzie indziej.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 38
dyszka jest miła mojemu sercu, odczuwaj należne zadowolenie. dziękuję.

oprócz tego co wyżej, raz na jakiś czas wrzucę na społecznościówki imienne podziękowania dla Ciebie i wszystkich z tego progu. (jeśli chcesz zachować anonimowość, daj znać).
Zostań patronem
32 zł / miesiąc
patroni: 19
kwota okrągła, idealnie układa się w moim sercu. dziękuję.

oprócz tego co wyżej, możesz dostawać mailem zaproszenia na nieregularne spotkania Nerdów Nocą Na Lewo, jeśli sobie życzysz (tamże jest dobra okazja, żeby podzielić się pomysłem na coś fajnego do zrobienia, pochwalić się swoim osiągiem lub odkryciem i otrzymać propsy).
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 5
pięć dyszek miesięcznie to zacna kwota, odczuwam motywację. dziękuję.

przysługuje Ci wszystko powyższe oraz serduszko przy Twoim nazwisku na liście osób patronujących.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 10
stówka miesięcznie jest bardzo wporzo. dziękuję.

przysługuje Ci wszystko powyższe, gorące serduszko przy Twoim nazwisku na liście osób patronujących oraz w razie potrzeby godzina moich czynności fachowych poza godzinami pracy (np. drobna przysługa graficzna, konsultacja podkasterska itp.).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy