Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

700 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Blog o grach fabularnych pełen raportów z nietypowych sesji, projektów eksperymentalnych scenariuszy i innych poszukiwań erpegowych. Jak połączyć gry fabularne i paragrafowe? Jak stworzyć sesję dla dwóch osób o samotnym bohaterze? Jak wspólnie stworzyć świat gry, a mimo tego dać się mu zaskoczyć? Piszę o tych i wielu innych sprawach.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 500 zł
Laborant
Z takim wsparciem będę w stanie traktować prowadzenie Laboratorium jako stałe, poboczne zajęcie i na pewno utrzymać tempo 2-3 merytorycznych wpisów w tygodniu nawet, gdy będę poważnie obciążony obowiązkami naukowymi lub osobistymi.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 750 zł miesięcznie
brakuje 750 zł
Metaanaliza
Wiele z wpisów w Laboratorium układa się w serie, a z takim wsparciem znajdę czas na ich podsumowywanie. Po zakończeniu każdej serii wpisów będę tworzył estetycznie złożonego PDFa ze wszystkimi notkami z niej i drobnymi dodatkami - rozbudowaniem niektórych wpisów, wstępem i podsumowaniem, dokładniejszymi raportami z sesji związanych z daną serią lub innymi pasującymi rozszerzeniami.

Te pliki będą dostępne za darmo w Laboratorium Fabularnym i na DriveThruRPG.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 1000 zł
Innowacja
Typowy wpis blogowy to forma, w której mam dużą wprawę i potrafię sprawnie pisać dobre teksty tego rodzaju. Niektóre idee lepiej jednak przekazywać w inny sposób - nagraniami, prezentacjami czy infografikami. Przy takim wsparciu będę w stanie poświęcić czas na wyćwiczenie się w takich formach przekazu i zacznę je stosować na blogu.

Oczywiście nie będę eksperymentował na Was, publikując niedoróbki - najpierw upewnię się, że dany materiał jest naprawdę dobry, a dopiero potem go udostępnię.

O Autorze

Kim jestem?

Nazywam się Marek Golonka, pisząc gry i o grach używam pseudonimu Planetourist. Od ponad dziesięciu lat pasjonuję się erpegami i zajmuję nimi jako prowadzący, gracz, projektant, prelegent i bloger. Moje materiały erpegowe ukazują się w Polsce i za granicą dzięki wydawnictwom Fajne RPG, Gramel oraz Avalon Games. Jestem też wielokrotnym finalistą i ostatnim zwycięzcą Quentina, najstarszego polskiego konkursu na scenariusz do gry fabularnej. Jeśli chcesz lepiej poznać mój dorobek, przejrzyj moją grografię.

 

Poza tym jestem doktorantem kulturoznawstwa i magistrantem psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Moje badania dotyczą przedstawiania przeszłości w kulturze popularnej, teatru muzycznego i wpływu studiowania na rozwój studentów. Okazjonalnie zajmowałem się też naukowym badaniem erpegów, ale na razie nie urodziły się z tego żadne wielkie projekty ani publikacje - na pewno dam Wam znać, jeśli to się kiedyś zmieni!

 

 

Po co prowadzę bloga?

Laboratorium Fabularne to blog, na którym opisuję swoje erpegowe doświadczenia: pisanie przygód, prowadzenie sesji oraz granie u innych. Piszę o wszelkiej takiej twórczości jako o "eksperymentach", gdyż ja i otaczający mnie erpegowcy jesteśmy bardzo otwarci na poszukiwania i nasze gry często są w jakiś sposób nietypowe, nowatorskie, przygotowywane z dużą samoświadomością tego, co chcemy uzyskać na sesji.

 

Lubię tworzyć gotowe materiały erpegowe – przygody, dodatki czy kompletne gry – ale wierzę, że od takich z góry przygotowanych pomocy cenniejsze jest „zrób-to-sam(a)”, czyli to, co każdy prowadzący wymyśla specjalnie dla swoich graczy i co potem rodzi się na sesjach, w relacji między grającymi. Chcę, by Laboratorium Fabularne zachęcało Czytelników do własnych eksperymentów i w tym celu opisuję to, jak "od kuchni" wygląda przygotowywanie i prowadzenie sesji.

 

Pisząc o erpegach w taki sposób nie da się dawać uniwersalnych rad. Dlatego w Laboratorium Fabularnym opisuję konkretne eksperymenty, które sam przeprowadziłem, a czasami też cudze, w których brałem udział. Jak najwnikliwiej omawiam to, jaki pomysł za nimi stał oraz to, czy się sprawdziły i dlaczego. Nie wszystkie z rozwiązań, o których piszę da się przenieść na dowolną inną sesję w skali 1:1, ale wierzę, że uważne opisanie ich drogi od pomysłu do przygody może być bardzo inspirujące dla innych prowadzących.

 

Czasami piszę też o innych sprawach – omawiam scenariusze i systemy, w których widzę coś szczególnie cennego albo wyjaśniam własną filozofię grania i projektowania erpegów. Takie wpisy nie są jednak zwykłymi recenzjami czy reklamami, a raczej analizą tego, jak różne gry mogą działać i kogo mogą zaciekawić.

 

Wierzę, że taki blog jest w polskim środowisku erpegowym potrzebny. Mamy sporo gotowych gier i dodatków do nich, a nawet poradników dla prowadzących, ale brakuje „studiów przypadku” – historii o tym, jak powstają poszczególne sesje, zwłaszcza projektowane z myślą o konkretnych drużynach, ich gustach, możliwościach i wcześniejszych przygodach. Jako doświadczony prowadzący i autor wierzę, że potrafię pisać o tym ciekawie i z pożytkiem dla czytelników. Dlatego też wszystkie moje wpisy pojawiają się zarówno w Laboratorium, jak i na Polterze - największym polskim serwisie o fantastyce, gdzie mogą dotrzeć do większej liczby odbiorców.

 

Oto linki do kilku wpisów dających dobry ogląd tego, o czym jest mój blog:

 

Vlad Palownik - historia mini-kampanii z Drakulą w roli głównej, którą wymyśliłem, gdy wampir stał się sojusznikiem drużyny i chciałem oddać prawdę o jego pochodzeniu w ręce graczy.

Sesja poza sesją - opowieść o tym, jak napisałem grę paragrafową, by nieobecna na sesji graczka mogła za jej pomocą wziąć udział w przygodzie. Wpis zawiera także pełną treść tej paragrafówki.

Filozofia odcinków specjalnych - podsumowanie cyklu o eksperymentach z formą kampanii pokazujące, w jaki sposób mogą one wzbogacić historie, które opowiadamy.

Współtworzenie miasta - relacja z kampanii, która ewoluowała od demokratycznego współtworzenia świata gry do bardziej klasycznego podziału na prowadzącego i graczy.

Torment uczy: Bezimienny - rozważania nad tym, co stanowi o niezwykłości kultowej gry komputerowej Planescape: Torment i jak można przenieść rozwiązania z niej na sesję.

Złotousty - analiza mini-gry dla dwóch osób o bardach kładąca nacisk na to, jak wykorzystać Złotoustego do tworzenia historii o wszelakich postaciach, które czegoś bardzo chcą albo potrzebują.

 

 

Dlaczego Patronite?

Regularne prowadzenie bloga o erpegach jest zajęciem miłym, ale czasochłonnym. W Laboratorium Fabularnym teksty ukazują się dwa-trzy razy w tygodniu, a do czasu poświęconego ich napisaniu i zredagowaniu dochodzi jeszcze ten, którego potrzebuję na przeprowadzanie licznych eksperymentów, a czasami też opracowanie ich wyników w formie zdatnej do publikacji (jak przy linkowanej wyżej paragrafówce). Gdy utrzymuję tempo publikacji, które Wam tu obiecuję, robię coś związanego z Laboratorium praktycznie codziennie.

 

Podstawowym celem tego patronatu jest to, bym mógł traktować prowadzenie Laboratorium Fabularnego jako stałe, poboczne zajęcie. Dzięku temu na pewno znajdę czas na regularne aktualizacje nawet wtedy, gdy będę bardziej obciążony moimi głównymi obowiązkami, czyli przede wszystkim doktoratem i innymi pracami badawczymi. Jeśli uda mi się uzyskać dużo wsparcia będę mógł nie tylko kontynuować dotychczasową działalność bloga, ale też rozszerzyć ją – zbierać wpisy na podobne tematy w solidnie zredagowane, ładnie złożone antologie i eksperymentować z innymi formami dzielenia się pomysłami.

 

Gdyby Wasze wsparcie przekroczyło obecnie wyznaczone przeze mnie cele planuję zwiększyć tempo ukazywania się wpisów, a w dalszej perspektywie także publikować za darmo przygody i inne materiały erpegowe. Na razie jest jednak za wcześnie, bym był w stanie podać dokładnie, jak sformułuję przyszłe cele i jakie ilości pieniędzy będą potrzebne do ich osiągnięcia.

 

 

Co zyskują patroni?

Wszyscy patroni będą wymienieni w podziękowaniach na blogu. Osoby, które wesprą mnie większą sumą mogą liczyć na umieszczenie podziękowań dla nich także w każdym materiale erpegowym, jaki w przyszłości opublikuję, oraz poprosić o to, bym pomógł im wymyślić rozwiązania przydatne na ich sesjach, przygotował artykuł bądź prelekcję na interesujący ich temat lub przeprowadził jakiś eksperyment erpegowy – szczegóły po prawej stronie.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Takie wsparcie pozwala mi prowadzić moje eksperymenty nieco swobodniej i serdecznie za nie dziękuję!

Jeśli Twój patronat nie będzie anonimowy umieszczę Twoje nazwisko lub nicka na stronie z podziękowaniami na blogu.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
To solidna pomoc, która pozwoli mi bardziej zaangażować się w prowadzenie bloga i eksperymenty erpegowe. Masz pełne prawo czuć się patronem nie tylko samego bloga, ale całej mojej działalności jako projektanta gier!

Dlatego też wymienię Cię jako patrona w każdym materiale epregowym, który wydam na własną rękę - a obecnie pracuję głównie nad takimi. Będę również walczył o miejsce na takie podziękowania we wszelkich tekstach pisanych przeze mnie dla wydawnictw.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
To duże wsparcie, za które nie tylko dziękuję Ci naprawdę mocno i serdecznie, ale też chcę się odwdzięczyć.

Chętnie pomogę Ci rozwiązać jakiś erpegowy problem - czym zaskoczyć graczy, jaka postać będzie pasowała do kampanii, jak stworzyć mechanikę dobrze pasującą do fabuły, i tym podobne. Tylko od Ciebie zależy, czy te konsultacje będą prywatne, czy też będziesz chciał(a), bym opublikował ich przebieg na blogu.

Oczywiście ten i wyższe progi również obejmują podziękowania na blogu i w moich materiałach erpegowych.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 25
Wspierając mnie tak poważną kwotą okazujesz Laboratorium duże zaufanie i masz prawo współdecydować o jego zawartości. Możesz poprosić mnie o napisanie notki na dowolny erpegowy temat, który Cię interesuje i nie jest sprzeczny z regulaminem Patronite, a ja opublikuję ją na blogu.

Jeśli takich próśb będzie dużo albo będą wiązały się z poznaniem przeze mnie nowych systemów spełnienie ich wszystkich może trochę zająć.

Osoby związane z konwentami i klubami fantastyki mogą zamiast tego poprosić, bym pojawił się na organizowanych przez nich wydarzeniach z prelekcją lub sesją.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Czuję się zaszczycony, że ktoś uznał moją działalność za wartą takiego wsparcia! Angażując się tak mocno w patronat nad moim blogiem możesz zaproponować mi temat serii kilku wpisów. Możesz też poprosić mnie o przeprowadzenie i opisanie na blogu eksperymentu wymagającego poprowadzenia nietypowej sesji czy napisania scenariusza albo innego większego materiału erpegowego.

Podobnie, jak w poprzednim progu szybkość powstania takiego materiału zależy od tego, ile osób skieruje do mnie takie prośby i ile będę musiał się nauczyć, by je spełnić.

Osobom związanym z konwentami i klubami fantastyki proponuję też, że zamiast powyższych dowodów wdzięczności mogę poprowadzić dla nich kilka sesji, prelekcji albo warsztatów.

Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Aż brakuje mi słów na opisanie tego, jak wielkim odkryciem byłoby dla mnie to, że ktoś postanowił wesprzeć moją działalność tak ogromną kwotą. Będę serdecznie i dozgonnie wdzięczny, a przede wszystkim postaram się, by dalsza działalność bloga Cię nie zawiodła.

Osoba, która udzieli mi tak wysokiego wsparcia będzie miała prawo do wszystkich korzyści z niższych progów. Będzie mogła też, jeśli uzna to za interesujące, otrzymać ode mnie prezent - egzemplarz z autografem dowolnego materiału erpegowego, którego jestem autorem lub współautorem.

A poza tym porozmawiam z nią i sprawdzimy, czy jest coś jeszcze, o co chciałaby mnie poprosić i co jestem w stanie zrobić.
Zostań patronem

Polecani Autorzy