Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

555 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Nazywam się Marcin Wilkowski. Pracuję w laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW, interesuje się historią cyfrową, archiwizacją Webu oraz nowymi metodami upowszechniania dziedzictwa w Internecie. Na patronite możesz wesprzeć przygotowywanie i publikowanie kolejnych materiałów na ten temat.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 200 zł miesięcznie
brakuje 200 zł
Na start
Po osiągnięciu tego celu będę publikował miesięcznie dwie notki (3-5 tys. znaków) streszczające wybrane, ważne i bieżące publikacje naukowe dotyczące tematów archiwizacji Webu i historii cyfrowej, dostępne online bez opłat (np. w dostępnych mi bazach artykułów naukowych czy w trybie open access). To dobry wstęp do tego, aby być z tematem na bieżąco nawet jeśli regularnie nie robicie przeglądu literatury naukowej.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 400 zł miesięcznie
brakuje 400 zł
Książki
Po osiągnięciu tego celu będę raz w miesiącu opisywał obszernie niedostępną w Polsce publikację książkową poświęconą tematyce archiwizacji Webu i historii cyfrowej. Zgromadzone fundusze przeznaczę na kupno i sprowadzenie niedostępnych w Polsce książek.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 700 zł miesięcznie
brakuje 700 zł
Poradniki "Krok po kroku"
Po osiągnięciu tego celu będę publikował co miesiąc poradnik "krok po kroku" korzystania z metod i narzędzi archiwistyki Webu i historii cyfrowej oraz pozyskiwania i analizy danych o kulturze i dziedzictwie.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1500 zł
Regularne publikowanie
1500 zł to już raczej fantastyka ;) Jeśli uda mi się zebrać tę sumę będę regularnie publikował notki na blogu, min. 3 razy w tygodniu. To już dobre warunki do tego, aby po lekturze mojego bloga być na bieżąco z tematem.

O Autorze

Nazywam się Marcin Wilkowski. Pracuję w laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW, interesuje się historią cyfrową, archiwizacją Webu oraz nowymi metodami upowszechniania dziedzictwa w Internecie.

 

Zajmuję się rzeczami dość niszowymi: problemy takie jak alternatywne interfejsy archiwów cyfrowych, przetwarzanie źródeł historycznych na chatboty czy metody archiwizowania Twittera nie zainteresują ani dużych mediów ani nawet poczytnych blogoidów o piszących o technice. Może to i dobrze, bo łatwo te tematy zepsuć, opisując je w sensacyjnym tonie lub bezkrytycznie uznając za innowacje.

 

W 2005 roku założyłem stronę Historia i Media (historiaimedia.org), w której pisałem o historii cyfrowej bez sensacji i ideologii "innowacji". Po 10 latach zamknąłem portal, bo doszedłem do wniosku, że bez stałej redakcji (i warunkującego ją finansowania) nie da się robić dobrego i stabilnego czasopisma. Przeniosłem się na bloga wilkowski.org, gdzie od czasu do czasu publikuję notki na interesujące mnie tematy, zupełnie nieobecne w polskiej dyskusji o digitalizacji dziedzictwa, archiwach cyfrowych czy historii publicznej. Staram się upowszechniać nowe podejście do historii online także poza blogiem - w tekstach publikowanych w czasopismach internetowych, np. w Dwutygodniku i pismach drukowanych (Tygodnik Powszechny, Polityka) - chociaż ze względu na specyfikę tych ostatnich trudno tam znaleźć miejsce na tak niszowe tematy.

 

Na mojej stronie pobrać można wszystkie napisane przeze mnie książki:  Wprowadzenie do historii cyfrowej (2014), Historia wynagradzania twórczości (2015), Nowoczesna instytucja kultury w Internecie (2017). 

 

 

Założyłem konto na Patronite, bo chciałbym wprowadzić regularność publikowania na blogu. Przekłada się to na czas, który trzeba poświęcić na risercz i pisanie - to konkretna praca, której niestety nie da się monetyzować. Wsparcie ze strony patronów i patronek pozwoliłoby mi mocno zaangażować się w regularne publikowanie na blogu oraz finansowałoby konieczne do pisania kolejnych notek zakupy niedostępnej w Polsce literatury przedmiotu. Teraz nie bardzo jestem w stanie sobie na to pozwolić.

 

Obecnie chciałbym w tekstach na blogu skupić się na temacie archiwizacji Webu: publikować notki o narzędziach i metodach archiwizacji i pokazujące jak krok po kroku zabezpieczać wybrane zasoby (już teraz możesz przeczytać mój poradnik Jak korzystać z Wayback Machine). Chciałbym zintensyfikować sprawdzanie dostępności archiwów zasobów webowych w instytucjach państwowych i testować możliwość ich pozyskiwania w trybie dostępu do informacji publicznej. Moim celem jest też regularne informowanie o zagranicznych nowościach wydawniczych dotyczących tematów archiwizacji Webu, w tym streszczanie najważniejszych tez i danych z artykułów i monografii na ten temat. Nowym wątkiem na blogu mógłby być temat oddolnej archiwizacji Webu - rozwiązań pozwalających nakładem niedużych sił i środków tworzyć własne archiwa badawcze, projektowe, instytucjonalne oraz zabezpieczać osobiste zasoby i dane, publikowane online. Obok tego chciałbym również poruszać inne wątki związane z historią cyfrową.

 

Przykładowe tematy planowanych notek:

 • Jak badać martwe media? Minitel - przodek WWW
 • Niezależna archiwizacja stron facebookowych instytucji publicznych
 • Tweet jako źródło historyczne
 • Alterarchiwa społeczne ("Rogue Archives" Abigail De Kosnik)
 • Proste budowanie bota instytucji dziedzictwa dla Facebook Messengera
 • Zaawansowane wyszukiwanie w Wayback Machine z wykorzystaniem języka R

 

A tutaj przykładowe tematy notek opublikowanych już na blogu:

Chciałbym zwrócić uwagę, że żadna polska instytucja pamięci nie zajmuje się regularnie upowszechnianiem wiedzy na temat archiwizowania zasobów Webu, nie istnieją także granty pozwalające finansować takie zadania.

 

Bardzo dziękuję za pomoc. Wszystkie notki publikowane na blogu w ramach wsparcia Patronite dostępne będą na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach, co oznacza, że każdy będzie mógł je swobodnie kopiować, przetwarzać i wykorzystywać.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Każde wsparcie jest ważne, bardzo dziękuję za pomoc przy rozwijaniu mojego projektu!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Twoje regularne wsparcie traktuję jako uznanie mojej pracy i wartości tematów, które podejmuję. Dziękuję, to bardzo pomaga utrzymać motywację do regularnej pracy. Twoje imię i nazwisko (lub nick) znajdzie się na liście donatorów - jeśli prowadzisz bloga, stronę WWW lub jakiekolwiek inne działania online, chętnie je tam też podlinkuję.

Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję za systematyczny wkład w mój projekt! Napisz do mnie i zaproponuj jaką publikację powinienem opracować w kolejnym wpisie na blogu. Oczywiście twoje imię i nazwisko (lub nick) znajdzie się na liście donatorów - jeśli prowadzisz bloga, stronę WWW lub jakiekolwiek inne działania online, chętnie je tam też podlinkuję.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję za systematyczny wkład w mój projekt! Napisz do mnie i zaproponuj temat notki lub publikację do opracowania. Oczywiście twoje imię i nazwisko (lub nick) znajdzie się na liście donatorów - jeśli prowadzisz bloga, stronę WWW lub jakiekolwiek inne działania online, chętnie je tam też podlinkuję.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 15
Dziękuję za takie zaangażowanie! Jeśli wybierzesz ten próg skontaktuj się ze mną i podaj swój adres. Na święta Bożego Narodzenia otrzymasz pocztą prezent - zestaw przygotowanych specjalnie dla Ciebie naklejek z reprodukcjami (nieoczywistych!) dzieł z domeny publicznej. Możesz również zasugerować temat notki lub publikację do opracowania. Twoje imię i nazwisko (lub nick) znajdzie się na liście donatorów - jeśli prowadzisz bloga, stronę WWW lub jakiekolwiek inne działania online, chętnie je tam też podlinkuję.
Zostań patronem

Polecani Autorzy