Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

20 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Maria Nowakowska - łodzianka, autorka książki "Łódzki detal - przewodnik po Łodzi szlakami detali architektonicznych", pomysłodawczyni i organizatorka Festiwalu Detalu Architektonicznego #detalfest, pracująca obecnie nad kolejną książką i bazą łódzkich rzeźb plenerowych.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1500 zł
50/50
Nad czym teraz pracuję:
- baza online łódzkich rzeźb - na chwilę obecną nawet Urząd Miasta nią nie dysponuje
- wywiady z łódzkimi rzeźbiarzami i ich spadkobiercami - m.in. panem Andrzejem Joczem, panem Arturem Nowickim czy panem Michałem Gałkiewiczem
- dokumentacja fotograficzna rzeźb in situ
- zbieranie dokumentacji archiwalnej (kwerenda archiwalna i biblioteczna)
- prace nad przewodnikiem po łódzkiej secesji, który ukaże się w listopadzie
- prace nad Festiwalem Detalu Architektonicznego #detalfest, który odbędzie się 16-18.XI i 23-25.XI.

Dzięki tej kwocie mogę spędzać codziennie ok. 4 h na pracy nad bazą rzeźb i przewodnikiem oraz innymi prowadzonymi przeze mnie działaniami - np. festiwalem #detalfest, który wymaga zaawansowanej logistyki, promocji i organizacji. Z jednej strony osiągnięcie tego celu to dużo, z drugiej - ciągle wymaga dodatkowej pracy, a zatem rozpraszania się. Jest to jednak jakiś przyczółek, który pozwala na posuwanie się spraw do przodu :-)
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2500 zł
Żyję jak trza!
Dzięki takiej kwocie mogę zająć się tylko tym, co dobrze mi wychodzi - pisaniem i promocją architektury. Dzięki bazowemu zapleczu finansowemu mogę przeprowadzić przynajmniej 4 bezpłatne wycieczki dla mieszkańców w roku, doskonalić bazę rzeźb i pogłębiać konieczny do tego celu research. Zbieranie informacji na temat sztuki w przestrzeni miasta to bardzo pracochłonne zajęcie; wymaga godzin wywiadów, wielodniowych kwerend w bibliotekach, dojazdów do specjalistów/rzeźbiarzy/spadkobierców rozsianych po całej Polsce. To działalność cenna z punktu widzenia utrwalania, opisywania i promowania dziedzictwa miasta i kraju.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3500 zł miesięcznie
brakuje 3500 zł
Wchodzę na YouTube'a
Jeśli za część pracy (np. spisywanie wywiadów z artystami) będę mogła zapłacić, zwolni mi się czas konieczny do wejścia w kolejny kanał komunikacji - YouTube. Wtedy będziecie mogli nie tylko czytać o rzeźbach i architekturze Łodzi, ale również oglądać materiały filmowe. Mam na nie naprawdę sporo pomysłów, więc nie mogę się doczekać akuratnego splotu okoliczności :-)
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 5000 zł
Zostaję sułtanem detalu
Zaczynam dzień od medytacji w temacie pokoju nad światem, a potem nic tylko detaluje i rzeźbię! Festiwal Detalu robi się międzyplanetarny, książki wydają się w twardych okładkach, a ja nadaję do Was w 4K i Technokolorze z każdej inteligentnej lodówki!

O Autorze

Cześć! 

Nazywam się Maria Nowakowska i zajmuje się popularyzacją architektury mojego ukochanego rodzinnego miasta - czyli Łodzi. Jej dziedzictwo architektoniczne pokazuję przez  pryzmat szczegółów - czyli detali architektonicznych, stąd nazwa całej inicjatywy - Łódzki detal. 

Od 2017 r. organizuję Festiwal Detalu Architektonicznego #detalfest, podczas którego zapraszam do Łodzi detalistów z różnych stron Polski i Europy, by pokazali szerzej piękno miast, które badają i promują. 

W 2016 r. wydałam wspólnie z Centrum Regio pierwszy przewodnik po Łodzi szlakami detali architektonicznych ("Łódzki detal"). Od tego czasu przeprowadziłam 35 wykładów, 11 warsztatów, 24 wycieczki i 3 gry miejskie związane z lokalną architekturą. 

Wymyślony i koordynowany przeze mnie w 2017 r. projekt "Łódzki detal" został doceniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który umieścił go w filmie podsumowującym dwa lata działań w ramach swojego programu "Wolontariat dla dziedzictwa".

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, stypendystką Prezydent Miasta Łodzi, laureatką nagród Rektora Uniwersytetu Łódzkiego i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w konkursie „Młodzi w Łodzi” oraz czterech nagród za działalność społeczną – 2 Punktów dla Łodzi, statuetki "Kobieta niezwykła" i nagrody Gazety Społecznej Miasto Ł. Na co dzień jestem związana z łódzkimi organizacjami i instytucjami kultury.

Obecnie pracuję nad katalogiem łódzkich rzeźb w formie strony www i tematycznym przewodnikiem. Na jesieni ukaże się druga moja książka - Przewodnik po łódzkiej secesji. 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
To kwota, która pozwala mi dojechać tramwajem w jedno miejsce. Będę o Tobie myślała ciepło przez całą drogę :-)
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
To koszt 1 dnia spędzonego na kanapkach w bibliotece. Będę rozmyślać o Twojej hojności podczas jedzenia, a na święta wyślę Ci pocztówkę :-)
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
To szacunkowy koszt książki, którą kupuję, by wiedzieć więcej o architekturze i Łodzi. Będę wspominać Cię ciepło przez całą lekturę, oznaczę w comiesięcznym wpisie o mecenasach, a na święta wyślę Ci swoją książkę razem z życzeniami :-)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Zaczynają się dziać poważne sprawy! 50 zł to przeciętny koszt uczestnictwa w wycieczce szlakami łódzkich piw i browarów, połączonej z degustacją trunków ze stajni Piwoteki Narodowej. Przy tej kwocie wsparcia masz zagwarantowane comiesięczne publiczne podziękowania oraz świąteczny zestaw piw, książkę i życzenia na personalizowanej kartce pocztowej.
Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Jeżeli tak się sprawy mają, to komuś tutaj należy się raz w roku bonusowa wycieczka dla grupy do 15 osób! Do wyboru 17 różnych tras. Oprócz tego wspomnę Cię raz w miesiącu w poście o gronie mecenasów, a na święta zapewnię piwa, książkę i personalizowaną kartkę.
Zostań patronem
110 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
O, Medyceuszu złoty! Oprócz osiągnięcia efektu wow możesz liczyć na gratisowe warsztaty (raz na rok, grupa do 12 osób, wybór z 6 propozycji), wycieczkę (raz na rok, grupa do 15 osób, 17 tras do wyboru), świąteczny zestaw piwno-książkowy i ręcznie uczynioną kartkę gwarantującą dobre życzenia na cały następny rok :-)
Zostań patronem

Polecani Autorzy