Młot na marksizm

W Patronite od 17.09.2018

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 221

liczba Patronów: 184

41 patronów
770 zł miesięcznie
23 530 zł łącznie

Funkcjonowanie Instytutu Wiedzy Społecznej

4 000 zł

miesięcznie

19%

osiągnięto

3 230 zł

brakuje

Naszym celem jest stworzenie Instytutu Wiedzy Społecznej, czyli ośrodka intelektualnego czy też think tanku skupiającego się na szeroko rozumianej wiedzy społecznej. Przedsięwzięcie jest wielopłaszczyznowe i opiera się na kilku filarach. Po pierwsze dążymy do uzyskania stałego finansowania zespołu redakcyjnego Encyklopedii Antykultury, czyli na ten moment kilkunastu autorów regularnie i w pewnym zakresie "zawodowo" zajmujących się opracowywaniem materiałów edukacyjnych. Wiąże się to oczywiście z kosztami, ponieważ taka praca wymaga nie tylko gromadzenia źródeł i rozmaitych publikacji, ale również dziesiątek godzin spędzonych w bibliotekach lub w zbiorach specjalnych. Szeroko zakrojona działalność badawcza, wydawnicza i popularyzatorska narzuca redaktorom funkcjonowanie w pewnej strukturze organizacyjnej, która pozwala realizować wyznaczone cele i konstruktywnie wykorzystywać efekty wspólnej pracy. Już jesienią 2020 roku planujemy wydanie pierwszej zbiorowej publikacji, a mianowicie 40 podstawowych haseł składających się na Encyklopedię Antykultury. Oczywiście ma to być wstęp do dużo bardziej rozbudowanych materiałów wydawniczych, których przygotowywanie i rozpowszechnianie w duchu Programu Wiedzy Społecznej jawi nam się jako główny cel Instytutu. Przede wszystkim należy dostarczyć społeczeństwu rzetelnej wiedzy o rzeczywistości, aby mogło się ono przeciwstawić niszczycielskiej ideologii antykultury.
Zostań Patronem