Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

39

patronów

2570 zł

miesięcznie

11035 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
44
miesięczne wsparcie
145
liczba patronów

  Patronite projektu Młot na marksizm. Zapraszam do wsparcia inicjatywy.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 6000 zł
brakuje 5920 zł
Wynagrodzenia dla redaktorów Encyklopedii
Zgodnie z planem w 2020 roku planujemy wydać książkę, a mianowicie pracę zbiorową pod roboczym tytułem "Encyklopedia Antykultury". Po wielu miesiącach wspólnego działania udało nam się wyłonić zespół redakcyjny, na który składa się łącznie 5 osób - najbardziej zaangażowanych, konstruktywnych i ukierunkowanych na poszerzanie swojej wiedzy. Nasza koncepcja przewiduje 35 rozdziałów odzwierciedlających "Schemat rozwoju marksizmu", który opublikowałem jeszcze w 2018 roku w formie interaktywnej mapy myśli. Opracowanie wszystkich tematów pozwoli przedstawić w tej publikacji logiczny i ciągły rozwój ideologii marksistowskiej, począwszy od XIX wieku, na współczesności kończąc. Jako że jest to kosztowne przedsięwzięcie wymagające od autorów dużego poświęcenia, uważnej lektury licznych źródeł i merytorycznego przedstawiania problematyki, potrzebujemy środków na wypłatę wynagrodzeń dla zespołu redakcyjnego.

O Autorze

Młot na marksizm to projekt poświęcony szeroko rozumianej myśli marksistowskiej, która przeniknęła do wszystkich dziedzin ludzkiego życia: od polityki i filozofii, przez kulturę, na sferze uniwersyteckiej i medialnej kończąc. Nazywam się Jakub Zgierski, na Facebooku występuję jako Jacobo, i zapraszam do wsparcia mojej inicjatywy. Z wykształcenia jestem edytorem tekstów, natomiast zawodowo zajmuję się dziennikarstwem społecznym. Moje felietony można znaleźć między innymi w piśmie "Magna Polonia" czy na portalu "Myśl konserwatywna".

Marksizm jest wszędzie, otacza nas ze wszystkich stron. Nawet tu i teraz. Widzisz go, wyglądając przez okno i włączając telewizor. Odczuwasz, gdy idziesz do pracy, czy do kościoła, gdy płacisz podatki. To świat, który postawiono ci przed oczami...

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 6
Regularne wpłaty od Patronów pozwolą mi aktywniej prowadzić fanpejdż i wstawiać więcej postów. Wszyscy Patroni zostaną wpisani na oficjalną listę wspierających mój projekt (na stronie albo na Facebooku). Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 14
Próg 10 zł umożliwili mi zakup codziennej prasy lub płatnych artykułów w Internecie, które wykorzystam do opracowywania nowych materiałów. Patroni będą mogli raz w miesiącu zasugerować mi tematykę postów publikowanych na fanpejdżu. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 15
Kwotę zebraną z tego progu wykorzystam na zakup książek i e-booków/audiobooków w celu uzupełniania wiedzy i zdobywania źródeł potrzebnych do pisania wartościowych publikacji. Patroni będą mogli raz w miesiącu zasugerować mi tematykę felietonów, które piszę dla różnych portali opiniotwórczych. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 20
Wpłaty z tego progu w pierwszej kolejności przeznaczę na promocję w mediach społecznościowych. Nie jest żadną tajemnicą, że portal Facebook, na którym opieram swoją główną działalność publicystyczną, ogranicza zasięgi, więc żeby docierać do szerszej publiczności, muszę regularnie kupować reklamy. Patroni będą mogli raz w miesiącu zaproponować mi materiał do udostępnienia i polecenia na fanpejdżu (własne inicjatywy, ciekawe grafiki, filmy czy artykuły). Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 15
Wsparcie Patronów w tym wymiarze pokryje koszty podróży (pociągiem, samochodem) oraz pobytu związane z wywiadami w telewizjach internetowych. Niewykorzystane fundusze z tego progu przeznaczę na dodatkowe kampanie reklamowe w mediach społecznościowych. Ponadto zależy mi na rozwoju projektu Encyklopedii Antykultury, w który zaangażowało się już wielu ochotników. Patroni będą mieli pierwszeństwo, jeżeli chodzi o spotkania ze mną przy różnych okazjach (np. wyjazd do Warszawy na wywiad). Będę dawał znać o takich sytuacjach. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Kwoty tego rzędu pozwolą nam gromadzić fundusze potrzebne do wydawania publikacji elektronicznych oraz tradycyjnych, tj. drukowanych. Mowa tutaj o książkach, pracach zbiorowych i analizach. Patroni będą mieli możliwość wypromowania swojej działalności na fanpejdżu "Młot na marksizm" w formie specjalnego posta reklamowego (16 tys. lajków).
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Takie sumy posłużą nam do wydawania bardziej rozbudowanych publikacji elektronicznych oraz tradycyjnych, tj. drukowanych. Mowa tutaj o książkach, pracach zbiorowych i analizach. Patroni będą mieli możliwość wypromowania swojej działalności na blogu internetowym "Młot na marksizm" w formie specjalnego wpisu reklamowego (niedługo premiera strony internetowej).
Zostań patronem
2000 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 3
Wsparcie tego rzędu to ogromny wkład w rozwój przedsięwzięcia zarówno pod kątem wydawania publikacji, jak i tworzenia struktury organizacyjnej. Patroni będą mieli możliwość wypromowania swojej działalności w książce w formie reklamy na końcu publikacji (praca zbiorowa w trakcie opracowywania, premiera zapewne w 2020 roku).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy