Młot na marksizm

W Patronite od 17.09.2018

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 270

liczba Patronów: 272

40 patronów
1 010 zł miesięcznie
30 160 zł łącznie

Funkcjonowanie instytucji naukowo-badawczej

4 000 zł

miesięcznie

25%

osiągnięto

2 990 zł

brakuje

Naszym celem jest stworzenie instytucji naukowo-badawczej, czyli ośrodka intelektualnego czy też think tanku skupiającego się na szeroko rozumianej wiedzy społecznej. Przedsięwzięcie jest wielopłaszczyznowe i opiera się na kilku filarach. Po pierwsze dążymy do uzyskania stałego finansowania zespołu redakcyjnego Encyklopedii Antykultury, czyli na ten moment kilkunastu autorów regularnie i w pewnym zakresie "zawodowo" zajmujących się opracowywaniem materiałów edukacyjnych. Wiąże się to oczywiście z kosztami, ponieważ taka praca wymaga nie tylko gromadzenia źródeł i rozmaitych publikacji, ale również dziesiątek godzin spędzonych w bibliotekach lub w zbiorach specjalnych. Szeroko zakrojona działalność badawcza, wydawnicza i popularyzatorska narzuca redaktorom funkcjonowanie w pewnej strukturze organizacyjnej, która pozwala realizować wyznaczone cele i konstruktywnie wykorzystywać efekty wspólnej pracy. Już jesienią 2020 roku planujemy wydanie pierwszej zbiorowej publikacji, a mianowicie 30 podstawowych haseł składających się na Encyklopedię Antykultury (kolejne 30 przewidziane w drugim tomie). Oczywiście ma to być wstęp do dużo bardziej rozbudowanych materiałów wydawniczych, których przygotowywanie i rozpowszechnianie w duchu Programu Wiedzy Społecznej jawi nam się jako główny cel Instytutu. Przede wszystkim należy dostarczyć społeczeństwu rzetelnej wiedzy o rzeczywistości, aby mogło się ono przeciwstawić niszczycielskiej ideologii antykultury.
Zostań Patronem