Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

45

patronów

1250 zł

miesięcznie

14805 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
115
miesięczne wsparcie
130
liczba patronów

  Bloger, dziennikarz, nauczyciel. Prowadzi vloga MOC W SŁABOŚCI poświęconego odnajdywaniu Boga w codzienności i codziennego kroczenie przez słabości z Bożą Mocą.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
83 %
100%
osiągnięto 83%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 250 zł
KSIĄŻKA i E-BOOK POŚWIĘCONE ROZWOJOWI OSOBISTEMU
Wejście w ten próg finansowy oznaczać będzie realną możliwość wydania KSIĄŻKI i EBOOKa. Tematyka tychże poświęcona będzie ISTOTOM NIEWIDZIALNYM, ZAGROŻENIOM DUCHOWYM (sekty, zniewolenia, uzależnienia, opętania, siecioholizm, dopalacze,zagrożenia cywilizacyjne) i ROZWOJOWI DUCHOWEMU. We współczesnym, techniczno-oglądowym świecie oraz przed wszystkim w Twoim i i moim świecie istnieje OGROMNA POTRZEBA (nie tylko duchowa, ale także czysto poznawcza) szczegółowego przybliżenia rzeczywistości istot, których - pisząc trywialnie, nie widać, ale JEDNAK ISTNIEJĄ. Mam tu na myśli ANIOŁY, DEMONY, DUSZE CZYŚĆCOWE itp. - choć najbardziej prowokacyjne może okazać się ISTNIENIE BOGA i SZATANA. Mam już przygotowany schemat książki i ebooka, całą ich strukturę treściowo-opisową i model dotarcie z nimi do potencjalnych czytelników. Choć, nie łudźmy się, KAŻDEGO INTERESUJE TEMATYKA ŚWIATA ISTOT NIEWIDZIALNYCH :) - albo inaczej: W INTERESIE KAŻDEGO JEST POZNAĆ ŚWIAT, KTÓREGO ISTNIENIE ODCZUWA I KTÓREGO ISTNIENIA NIE RAZ DOŚWIADCZYŁ i WCIĄŻ DOŚWIADCZA :) Codziennie. Także teraz, czytając te słowa :)
0%
62 %
100%
osiągnięto 62%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 750 zł
SPOTKANIA NA ŻYWO W TWOIM MIEŚCIE + RECENZJE + LAJFY NA YOUTUBE
Przekroczenie tego progu zapewni mi możliwość ORGANIZOWANIA DLA CIEBIE i z TOBĄ SPOTKAŃ w RÓŻNYCH CZĘŚCIACH POLSKI, podczas których będę poruszał TEMATYKĘ ZWIĄZANĄ z ROZWOJEM DUCHOWYM, NADZIEJAMI i ZAGROŻENIAMI DUCHOWYMI oraz ich wpływem na nasze życie. Już mam za sobą wiele takich spotkań i ZAWSZE POZOSTAJE NIEDOSYT, bowiem zainteresowanie jest naprawdę duże :) Przekraczając tenże próg dodatkowo będę mógł wzbogacić mój kanał o MATERIAŁY FILMOWE z RECENZJAMI WARTOŚCIOWYCH KSIĄŻEK i FILMÓW oraz REGULARNE TZW. "LAJFY", czyli SPOTKANIA NA ŻYWO NA MOIM KANALE YT. Niezależnie od tego czy ten cel zrealizuję, czy nie, nadal będę robił swoje, bo to moja pasja! :) Z myślą o Tobie, abyś wchodząc na mój kanał YT i na mojego bloga na FB (https://www.facebook.com/mocwslabosci) otrzymywał ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO do podejmowania życiowych wyzwań i dążenia do świętości!
0%
25 %
100%
osiągnięto 25%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 3750 zł
CODZIENNE FILMY + WYWIADY
Przekroczenie tego progu będzie oznaczało dla mnie jedno: PÓJŚCIE NA CAŁOŚĆ. Będę mógł na maxa poświęcić się realizacji i publikacji każdego dnia NOWEGO FILMU NA MOIM KANALE. Czas mojej pracy nad nowymi materiałami będzie równał się 24h :) Bonusem będą wywiady ze znanymi i żyjącymi bardzo blisko Boga osobistościami: Mistrzami życia duchowego, profesorami, następcami Apostołów, jak np. ks. Dominik Chmielewski, ks. Piotr Glass, o. Leon Knabit, o. Adam Czuszel, o. Adam Szustak, abp Grzegorz Ryś, kard. Konrad Krajewski. Takie są plany - takie są marzenia: Dla BOGA NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO! :)
0%
12 %
100%
osiągnięto 12%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 8750 zł
COTYGODNIOWE WEBINARY, EWANGELIZAJCA ULICZNA, SPOTKANIA ON-LINE 1x1 Z REKOLEKCJONISTAMI I TRENERAMI
Po przekroczeniu tego progu będę mógł w całości poświęcić się PATRONOM i WIDZOM KANAŁU „MOC W SŁABOŚCI”. Raz w miesiącu w różnych częściach Polski będą ODBYWAŁY SIĘ DARMOWE REKOLEKCJE DLA PATRONÓW. Rozpocznę wydawanie SERII KSIĄŻEK poświęconych tematyce poruszanej na kanale „Moc w słabości”. DARMOWY DOSTĘP DO NICH BĘDĄ MIELI PATRONI. Wreszcie: Otworzę PROFESJONALNE STUDIO realizacji materiałów video, dzięki inwestycjom poczynionym w sprzęt (np. green box, rejestratory i mixery dźwięku). W myśl zasady „W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”, każdego tygodnia będą odbywały się spotkania ON-LINE (Skype) 1x1 nie tylko ze mną, ale także i przede wszystkim z MISTRZAMI ŻYCIA DUCHOWEGO: PORADY KAPŁANÓW-SPOWIEDNIKÓW, REKOLEKCJONISTÓW, PORADY PSYCHOLOGICZNE oraz TRENERA SPORTOWEGO z licencją UEFA. „Moc w słabości” wyjdzie z pokoiku ;) na ULICE POLSKICH MIAST, aby tam GŁOSIĆ EWANGELIĘ.
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 13750 zł
REGULARNE FILMY DOKUMENTALNE, VLOGI, KONCERTY
Przekroczenie tego progu stworzy możliwości REGULARNEJ REALIZACJI przeze mnie i cały zespół kanału „MOC W SŁABOŚCI” FILMÓW DOKUMENTALNYCH poświęconych: OBJAWIENIOM MARYJNYM (np. fenomen objawień Pięknej Kecharitomene w XX i XXI wieku), ISTOTOM i ZJAWISKOM NADPRZYRODZONYM (anioły i demony, uzdrowienia, egzorcyzmy), DZIAŁANIU BOGA w życiu WSPÓŁCZESNYCH ŚWIĘTYCH. Osiągnięcie kwoty z ww. progu pozwoli mi i nam na ORGANIZACJĘ KONCERTÓW EWANGELIZACYJNYCH w różnych częściach Polski, aby każdy z Was, Drodzy Patroni, mógł w nich uczestniczyć. Z każdego miejsca, gdzie pojawi się ekipa kanału „Moc w słabości”, zostanie zrealizowany VLOG z WASZYM UDZIAŁEM.
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 20000 zł miesięcznie
brakuje 18750 zł
TELEWIZJA INTERNETOWA, DARMOWE REKOLEKCJE/ WARSZTATY ORAZ AUDIOBOOKI I ANIMOWANE EBOOKI
Przekraczając ten próg, rozpocznę organizowanie TELEWIZJI INTERNETOWEJ oraz REKOLEKCJI i WARSZTATÓW z ZAKRESU ROZWOJU DUCHOWEGO jako spotkań DARMOWYCH. Unikalnym w skali światowej bonusem do nich będą DARMOWE SPOTKANIA z TRENEREM UEFA, którego wiedza i doświadczenie z zakresu sportu będą do dyspozycji PATRONÓW. „Moc w słabości” ukarze się w formie DARMOWYCH ZESZYTÓW i PODRĘCZNIKÓW (także w wersji audiobooków i animowanych ebooków) zadedykowanych tematyce odnajdywania Bożej mocy w ludzkich słabościach.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 100000 zł miesięcznie
brakuje 98750 zł
CENTRUM ROZWOJU DUCHOWO-SPORTOWEGO ”MOC W SŁABOŚCI”
Osiągnięcie tego progu to dotarcie do sfery marzeń: Powstanie CENTRUM ROZWOJU DUCHOWO-SPORTOWEGO dostępnego dla wszystkich PATRONÓW i WIDZÓW kanału „Moc w słabości”. Nie mam w sobie tyle śmiałości, aby napisać, że centrum zostanie wybudowane, bowiem wymagało by to dziesięciokrotnie większych nakładów finansowych. Choć: DLA BOGA NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO, o czym przekonuję się nie tylko ja, ale także Ty i Wy, Drodzy Patroni i Widzowie, dzieląc się swoimi świadectwami w komentarzach i e-mailach. Dotarcie do tegoż progu rozpocznie inwestycję w powstawanie ww. CENTRUM, którego lokalizację mamy już upatrzoną. Centrum pozostanie jako DZIEDZICTWO Bożej mocy objawiającej się w ludzkich słabościach dla przyszłych pokoleń. W skład KOMPLEKSU CENTRUM będą wchodziły m.in.: KAPLICA, SALE KONFERENCYJNE, BOISKO, SIŁOWNIA, POKOJE GOŚCINNE dedykowane Patronom „MwS” oraz SALA „Rozwoju Pasji i Talentów” przeznaczona także DLA DZIECI i MŁODZIEŻY. „Moc w słabości” nie tylko zbliża do Boga, ale także będzie łączyć pokolenia. Do zobaczenia najpóźniej w… Niebie 
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 500 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
JESZCZE WIĘCEJ "MOCY W SŁABOŚCI"
- Podstawowy cel budżetowy, abym mógł sfinansować część bazowych kosztów swojej działalności. Dotyczy to pokrycia m.in. comiesięcznych kosztów związanych z opłacaniem oprogramowania. KANAŁ "MOC W SŁABOŚCI" to dzieło mojego życia. Do niedawna trudno było mi uświadomić sobie co - lub KTO mnie pchnęło do tego, aby w pewien zwyczajny, jesienny aczkolwiek słoneczny dzień roku 2015 opublikować swój pierwszy filmik na YouTube. PO OWOCACH ICH POZNACIE. Dziś wiem, że to Bóg zapalił we mnie PASJĘ dzielenie się z Tobą moim doświadczeniem wiary. Robię to z serca. Bez ściemy. Bez nakładania masek politycznej i teologicznej poprawności. Z perspektywy czasu, który upłynął, mogę napisać tylko jedno: CHWAŁA BOGU. Chwała Bogu za tych wszystkich, którzy codziennie w komentarzach lub w e-mailach opisują swoje nawrócenie, którego początkiem były materiały filmowe na moim kanale. BÓG WYBIERA NIEUDACZNIKÓW, DLATEGO CODZIENNIE JESTEM DLA NIEGO I DLA CIEBIE. Razem zmierzamy do Nieba - wszystkie nasze drogi łączą się, przecinają i uzupełniają. Układają się w MOZAIKĘ ŚWIĘTOŚCI. Przekraczając ten próg będę mógł jeszcze solidniej przygotowywać się do realizacji filmów zarówno w znaczeniu merytorycznym (teologiczno-biblijnym), jak i technicznym (montaż video, grafika komputerowa). BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO i WSZYSTKICH "MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI".
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 1000 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
POWSTANIE STUDIA NAGRAŃ i WYPOSAŻENIE go w SPRZĘT / FILMY O NIEZWYKLE ORYGINALNYCH ŚWIĘTYCH
Wszystkie produkcje, które oglądacie na moim kanale NAGRYWAM i MONTUJĘ w POKOIKU (dosłownie pokoiku). Sytuacja na dzisiaj jest taka, że ledwo się tu mieszczę i ciężko jest realizować w takich warunkach cokolwiek ambitniejszego. Dlatego jestem zmuszony szukać środków finansowych na wynajęcie mieszkania, które będzie jednocześnie STUDIEM NAGRAŃ ( + WYPOSAŻENIE go w konieczny, studyjny SPRZĘT). Przekroczenie tego progu będzie mi to umożliwiało. Dodatkowo przekroczenie tegoż progu będzie oznaczać dla Ciebie i dla mnie, że mogę rozpocząć serię CODZIENNEGO VLOGA na YOUTUBE DEDYKOWANEGO ŚWIĘTYM - a szczególnie tym mocno oryginalnym, których życie wyjątkowo naznaczone było OBECNOŚCIĄ BOGA, JEGO INTERWENCJAMI i LICZNYMI CUDAMI. Choć nie tylko, bo świętość to nie "cyrk", ale życie Chrystusem w codzienności tak, aby być błogosławionym (szczęśliwym) - mimo cierpienia, samotności i lęku - w cierpieniu, samotności i lęku. W ciemności, w której najwyraźniej widać BOŻĄ ŚWIATŁOŚĆ. Tychże nieszablonowych i oryginalnych świętych jest naprawdę wielu - wręcz tysiące! Jest o czym opowiadać i co pokazywać :) Jest KIM SIĘ MOTYWOWAĆ!

O Autorze

Moja historia jest pogmatwana, pełna grzechu, zła i... Bożej Mocy. Pełna słabości i świętej Obecności Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. 

Jestem absolwentem teologii (UKSW w Warszawie) oraz grafiki multimedialnej (Politechnika Łódzka) - blogerem, dziennikarzem, nauczycielem w liceach oraz i przede wszystkim człowiekiem: Grzesznikiem szukającym Boga w codzienności. Nie mam nic do stracenia, bowiem wszystko, co otrzymuję, pochodzi nie ode mnie, ale od Chrystusa, który działa przez ludzi - który działa także przez Ciebie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o mnie więcej, zapraszam do obejrzenia mojego świadectwa: BÓG POWOŁUJE NIEUDACZNIKÓW:

Chcę tworzyć. Tak, jak do tej pory: Nie dla siebie, ale dla innych. Nie w tematyce błahej i plotkarskiej, ale ważnej i na pewno dotyczącej każdego człowieka. Człowiek jest kimś wyjątkowym nie tylko przez swoje ciało, ani nie tylko przez swoją duszę, lecz przez i ciało i dusze. Stąd moim celem jest produkt przeznaczony dla każdego: Dotyczący jego codzienności, w której spotyka się i wyraża to, co cielesne z tym, co duchowe. Bez znaczenia czy jesteś ateistą, wierzącym, czy totalnie obojętnym na sprawy wiary. Duchowość dotyczy Twojego i mojego człowieczeństwa. Ty i ja nosimy w sobie mnóstwo pytań. Ty i ja jesteśmy WOJOWNIKAMI: Czy tego chcesz, czy nie. 

Doświadczenie cierpienia, samotności i lęku dotyczy każdego z nas. Nie chcę zaklinać rzeczywistości, twierdząc coś przeciwnego. Nie proponuję Ci sztucznych uśmiechów ani teologii sukcesu. Chcę, abyśmy razem dali się poprowadzić w ciemnościach naszej codzienności przez Tego, Który JEST: Który jest ŚWIATŁOŚCIĄ NIEPRZENIKNIONĄ. Nie ma mocy, która pokona PEŁNEGO MOCY - ŹRÓDŁO MOCY. Cokolwiek się dzieje, jest jedna recepta na szczęście - NA SZCZĘŚCIE: "JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ".

Szczęśliwi możemy być tylko wówczas, kiedy otworzymy się na MOC Z NIEBA. To nie teoria - to czysta praktyka, to życie - to moja codzienność. Ciągłe zmaganie się ze sobą. JESTEŚMY WOJOWNIKAMI - NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY SIĘ NA TO ZGADZASZ, CZY NIE. Nie zawsze jednak sami potrafimy sobie poradzić z zagrożeniami, które nas nękają - szczególnie tymi na płaszczyźnie duchowej, dlatego proponuję Ci objęcie mnie patronatem, abym mógł z większą regularnością dostarczać Ci materiałów video oraz tych książkowych obejmujących tematykę tak uniwersalną, jak duchowość - bez względu, jak zaznaczyłem na początku, na to, jaki jest Twój profil odniesienia do spraw wiary i religii. Wszyscy jesteśmy homo-religiosus: Możemy być niewierzący, ale religijni z natury jesteśmy. Każdy ma swojego Boga lub bożka. 

PAMIĘTAJ, ŻE W ŻYCIU NIE CHODZI O TO, ABY BYĆ DOSKONAŁYM, BO TO NIEMOŻLIWE, LECZ O TO, ABY BYĆ ŚWIĘTYM. MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI. DLATEGO:

Poznaj narzędzia do duchowej walki - walki zwycięskiej, którą prowadzi w nas Bóg, Jezus Chrystus, który zmartwychwstając, pokonał zło, śmierć i Szatana. 

Poznaj PIĘKNĄ KECHARITOMENE (z jęz. gr. PEŁNĄ ŁASKI): Kobietę, którą NATIONAL GEOGRAPHIC w 2015 roku ogłosił "NAJBARDZIEJ WPŁYWOWĄ KOBIETĘ NA ŚWIECIE". Poznaj Maryję, która najczęściej objawiała się w XX wieku i nadal objawia się w naszym wieku.  Co to może oznaczać?

 

Proponuję Ci objęcie mnie patronatem. Liczę, że w ten sposób Ty będziesz mógł na YouTube oglądać produkcje, które będą Ci oferować konkretne narzędzia do indywidualnego rozwoju duchowego - abyś będąc szczęśliwy sam ze sobą, był szczęściem dla innych i z innymi.

Dzięki i do zobaczenia najpóźniej w... NIEBIE! :)

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 10
5 Złotych to tyle, ile możesz wydać na bilet miejski - dla mnie Twoje 5 zł. to bilet do zaproponowania Ci wpisania Cię na specjalną LISTĘ PATRONÓW (jeśli będziesz sobie tego życzył), która ukarze się TUTAJ i na PROFILU FB MOC W SŁABOŚCI. Dla mnie 5 zł. to kwota, która codziennie rozpoczyna mój dzień, bowiem tyle wydaję rano na słodką bułkę i wodę mineralną, które służą mi jako paliwo do przemieszczania się rowerem (tak, codziennie używam roweru - szczerze polecam :))
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 15
- Staniesz się częścią mojego projektu, który ma służyć Tobie w rozwoju osobistym i korzystaniu z życia w pełni, bez lęku, że problemy i troski dnia codziennego odbiorą Ci uśmiech z twarzy.
- NAGRODA: Wyczytanie Twojego imienia i nazwiska w specjalnym filmiku na moim kanale. Nie przejmuj się, że możesz nie zdążyć na emisję mojego odcinka. Odczytanie Twojego imienia i nazwiska nastąpi na najbliższym po Twojej wpłacie filmiku - na pewno go nie przeoczysz :)
- WIELKIE DZIĘKI ZA WSPARCIE MNIE TĄ KWOTĄ. TO DLA MNIE ZOBOWIĄZANIE I POTWIERDZENIE TEGO, ŻE CZŁOWIEK NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ I MOŻE LICZYĆ NA INNYCH A INNI MOGĄ LICZYĆ NA NIEGO :)
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 15
- W tym momencie stajemy się jednym teamem. Trzy dyszki to kwota symboliczna, jak sama liczba trzy - oznacza coś pełnego. W tym znaczeniu pełne zaangażowanie w mój projekt. Konkretny zastrzyk motywacyjny dla mnie, abym tworzył treści, które się Tobie - mówiąc kolokwialnie, przydadzą i które będą wyznaczać drogę Twojego osobistego rozwoju.
- NAGRODA 1: Także ta z poprzedniego progu plus...
- NAGRODA 2: Relikwia drugiego lub trzeciego stopnia jakiegoś Świętego.
- JAK WIDZISZ PRZY TYM PROGU SĄ AŻ DWIE NAGRODY. W TEN SPOSÓB CHCĘ CI WYNAGRODZIĆ TWOJE ZAINTERESOWANIE MOIM PROJEKTEM ORAZ WSPARCIE. DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, ABY MÓJ PROJEKT SŁUŻYŁ TOBIE. TO, CO MOGĘ ZROBIĆ, TO DZIĘKOWAĆ, DZIĘKOWAĆ, DZIĘKOWAĆ :)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 3
-WoW :D To już jest jazda na maxa! :) Jesteś szaleńcem (Bożym szaleńcem, jak często określa się świętych ;)) wśród mecenasów! Milionowe dzięki za pójście na maxa w patronowaniu mojemu projektowi. Przekraczając ten próg otrzymujesz WSZYSTKIE NAGRODY z poprzednich progów plus nagrodę zarezerwowaną tylko dla patronów z tegoż:
- NAGRODA 1: Książka o tematyce motywacyjnej i dotyczącej rozwoju osobistego;
- NAGRODA 2: Masz możliwość zasugerowania tematyki odcinka :) Co więcej, zostaniesz mianowana/mianowany współtwórcą tegoż odcinka! :) Tak, właśnie w ten sposób tworzy się relacje, które mino, że wirtualne, oddziaływują realnie.
- BARDZO DZIĘKUJĘ ZA TWOJE WSPARCIE, ZA WSZYSTKO TO, O CZYM NIE WIEM, A MIAŁO I MA WPŁYW NA TO, ŻE ZOSTAŁAŚ/ZOSTAŁEŚ MOIM PATRONEM. Jak w czasach świetności naszej Ojczyzny: MECENASEM KULTURY - YOUTUBOWEJ KULTURY MASOWEJ :)
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 1
NIESPODZIANKA! :)
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
MEEEEEEGA NIESPODZIANKA! :D
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
ULTRA MEGA NIESPODZIANKA! :)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy