Monika Krysztopa

Więcej zdjęć

2 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

2 500 zł

brakuje

Przy takiej miesięcznej kwocie będę mogła zorganizować więcej sesji zdjęciowych, w różnych miejscach na świecie i pokryć koszty podróży. A co za tym idzie, rozwijać się coraz bardziej i wstawiać więcej, coraz lepszych zdjęć tutaj :)

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)