Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Dwie gospodynie domowe wyżywające się twórczo. Piszemy od lat i chcemy, by nasze hobby, było również sposobem na życie. Dwie pisarki, pasja i tysiące zapisanych stron. Erotyka na doczepkę? Nie, to ważna część życia.

O Autorze


 

DWIE GOSPODYNIE DOMOWE Z ZAMIŁOWANIEM DO PISANIA BAJEK DLA DOROSŁYCH


Kim jesteśmy?

Monika:

Po pierwsze jestem matką i żoną. Mąż, dwóch synów i kot bulimik, to nasza komórka rodzinna. Jesteśmy normalni. Krzyczymy, psioczymy, ale mając dwóch nastolatków w domu, nie może być spokojnie.
Od dwudziestu jeden lat jestem gastronomem. Prowadziłam w porywach trzy lokale i posiadłam wiedzę tajemną, którą powinnam spisać i podawać dalej tym, którzy chcą karmić innych za pieniądze. Co z tego, że powinnam, skoro zakochałam się w pisaniu?
Jest połowa września 2017, gdy piszę te słowa. Właśnie rozstaję się z czymś, do czego, zdaniem wszystkich znajomych i rodziny, jestem stworzona. Do karmienia. Spełnienie marzeń od momentu, w którym odkryłam magię pisania.
Zamykam ostatni z trzech lokali, staję przed dylematem "co dalej"? 
Chcę pisać i zamiast żyć z karmienia innych jedzeniem, będę dawała strawę duszy.
Ale od początku.

Gdy prowadzisz "ineteresa" jest pewnym jak w banku to, że po latach tłustych, przychodzą te chude. Dla kogoś przyzwyczajonego do odnoszenia wyłącznie sukcesów, taki "chudy czas" jest czymś straszliwym. U mnie kłopoty w firmie wywołały bezzesność. Antidotum na stawanie się zombie, odkryłam poczas pewnej bezsennej nocy. Zaczęłam sobie opowiadać bajkę dla dorosłych, a ta po trzech tygodniach usypiała mnie, jak ta lala.
Po pewnym czasie historię spisałam, w końcu opublikowałam na zaprzyjaźnionym portalu, w wyniku czego ta przestała działać nasennie.
Zaczęłam więc kolejną i następne. Założyłam blog.

 

Aga:

Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam pisać. Co wieczór, gdy tylko zamknęłam oczy, pojawiała się w mojej głowie nowa historia, ożywiali bohaterowie, powstawały światy. Na początku były to naiwne bajdurzenia nastolatki, potem uparłam się zostać pierwszą damą polskiej fantastyki, aż pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie odkryłam, iż pisanie romansów wcale nie jest takie złe i sprawia mi ogromnie dużo radości!

Obecnie jestem na pełen etat matką i żoną, chociaż przyznam się Wam po cichu, że gotować umiem tyle co kot napłakał, prać nie znoszę, a zamiast odkurzacza wolę klawiaturę komputera.

Po urodzeniu drugiego dziecka oraz po długim urlopie macierzyńskim mam do wyboru: wrócić do zawodu wyuczonego lub rozwijać pasję, przekształcając ją w sposób na życie. Niektórych zaskoczę, ale mój zawód wyuczony to... fizyk :-)  Nie, żebym go nie lubiła, mam zamiar zapisać się nawet na kolejne studia podyplomowe, ale o ile to zaspokaja mój głód wiedzy, o tyle pisanie daje mi o wiele więcej.

Uszczęśliwia mnie.

Przynosi satysfakcję.

Obdarowuje czymś, co ciężko wyrazić słowami, a co sprawia, że podczas tworzenia nowej histori unoszę się kilka metrów nad ziemią.

I chociaż romans to gatunek traktowany z pobłażliwością czy wręcz wzgardą, nie chcę pisać niczego innego. Nawet jeśli czytam w komentarzach, że marnuję talent i stać mnie na więcej.

Być może. Ale ja jestem uparta. Zaczęłam na zaprzyjaźnionym portalu, po roku ośmieliłam się założyć bloga. I dopiero wtedy się zaczeło!...


Motylewnosie:

Nic tak nie łączy, jak wspólna pasja. Zwłaszcza gdy nawzajem się inspirujemy, również podczas tworzenia wspólnych opowiadań.
Pokochałyśmy jeden z najbardziej wyśmiewanych, a zarazem najpopularniejszych gatunków książek - ROMANS.
Banał o tym, jak dwoje ludzi spotyka się i nagle świat nabiera kolorów, słońce świeci jaśniej, a i deszczowa pogoda nastraja pozytywnie.

Żeby nie było, że to tylko taka "babska pisanina", to czyta nas wielu panów. Dlaczego?

Obie płci lubią seks, a że seks rodzi się w głowie, to ciekawie jest poczytać, jak rodzi się on w umyśle kobiety. Że na dokładkę opisujemy, co dzieje się w umyśle podczas seksu, to inna sprawa ;-)

 

W tym co piszemy mieszamy fantastykę, horror, obyczaj, s-f, kryminał. Czasami nasze opowiadania są głębokie i przemyślane, czasami lekkie, wywołujące uśmiech na twarzy czytelnika.
Czym się różnimy od innych piszących?

Większość ucina akcję w momencie, gdy między bohaterami dochodzi do seksu. Scena urywa się, "kamera" sunie w bok i powraca po wszystkim. To tak jakby dotrzeć do najsmaczniejszego kąska i odłożyć go z powrotem na talerz.
My tak nie piszemy. U nas jest wszystko, krok po kroku.
Wciągamy historią, pozwalamy zajrzeć w głowy bohaterów, w końcu i do przysłowiowego "łóżka".

Sprawdź, jeśli się odważysz ;-)
 


KOCHAMY MIŁOŚĆ, KOCHAMY O NIEJ PISAĆ

Brzmi głupio i naiwnie? Może dla kogoś. Nie dla nas. Może dlatego, że wiemy, że w życiu to ona jest najważniejsza. Większość jej szuka, my to opisujemy. Nie tylko miłość jako uczucie, ale także jej wymiar fizyczny, pokazując że te dwie rzeczy uzupełniają się w cudowny, niemal metafizyczny sposób.
 

PISAĆ KAŻDY MOŻE...

...ale nam to świetnie wychodzi :-)

Świadczą o tym tysiące kometarzy oraz kilka milionów wejść na nasze blogi.
Skoro więc robimy to dobrze, to chcemy iść w tym właśnie kierunku.
Czym się różnimy od autorów wydających książki w wydawnictwach?

My piszemy, korygujemy tekst, robimy okładkę i dajemy do przeczytania.

Nasze teksty, są jak ciepłe bułeczki. Serwujemy je na stronie motylewnosie.pl, a Czytelnicy wgryzają się w ciepłe jeszcze literki i chcą dokładki.
Nie publikujemy całej książki. Dodajemy kilka rozdziałów, a Czytelnik kupuje tych kilkanaście stron.
Większość tekstów jest bezpłatna. Dopiero od kilku miesięcy wprowadziłyśmy dodatkowo teksty płatne.

Najciekawsze jednak jest to, że Czytelnicy zmieniają bieg wydarzeń swoimi mailami, komentarzami. Ingerują w rozwój historii, przeżycia bohaterów. Inspirują nas zarówno komplementami jak i krytyką.
To kolejna cudowność pisania on line. Dla kogoś może to dziwne, ale nas bawi niemożność cofnięcia się i zmiana wydarzeń w napisanym tekście. Nie da się, bo tysiące oczu już widziały tekst.
 Pisać zaczęłyśmy pięć, może sześć lat temu. Żadne tam okazjonalne wpisy, od razu codziennie, czasami po kilka tekstów na dobę. Założyłyśmy osobne blogi, a czytając się wzajemnie, poznałyśmy. To Czytelnicy podsunęli pomysł o połączeniu stron. Zrobiłyśmy to, bo słuchamy Czytelników. To dla Czytelnika piszemy. Jest naszą siłą napędową, paliwem, a jego uznanie celem, do którego dążymy w każdym tekście.

Na tą chwilę zapisałyśmy około sześciu tysięcy stron. Apetyt rośnie w miarę pisania. Chcemy więcej, chcemy pisać codziennie.
Pragniemy tego mimo że większość patrzy na nas z politowaniem, gdy mówimy, że piszemy.
Niech patrzą, nas to nie rusza. Zmarszczki im się na czołach od tego porobią. Ich paczanie, ich zmarszczki, nie nasza sprawa.

Naszą są literki.

Tysiące literek, setki słów dziennie.

Poza tym, że tworzymy oddzielne, to piszemy też wspólne opowiadania.
Zabawy przy tym, co niemiara. Dla ścisłości, to nie tylko my się dobrze bawimy. Czytelnicy donoszą, że również "parskają śmiechem" lub "opluwają monitor" podczas lektury :-)

Oto jedno ze "wspólnych" opowiadań.Poczytaj o nas TUTAJ
Zaznaczamy jednak, że żadne z nas celebrytki. Ot zwyczajne gospodynie domowe na etacie.
GOSPODYNI DOMOWA brzmi dumnie!
Jeśli sądzisz inaczej, to powiedz to własnej matce i babce ;-)Dla bezpieczeństwa przez telefon.

Gospodyni domowa dysponuje arsenałem, przeciwko któremu ciężko jest się bronić. Zostaniesz z uszkodzeniami ciała, te na psychice nabędziesz w gratisie. Wałek do ciasta, patelnia, to narzędzia zagłady.

Gospodynie domowe "żondajom" dostępu do pisania!!! ;-)

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Wizytówka

Hej!


Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)